Duchovný rozvoj XI. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Motto:
Hippokrates priniesol zlom do antickej medicíny.
So svojimi stúpencami vytvoril lekársku školu. Znalosti, ktoré zhromaždili, sú obsiahnuté v Corpus hippocraticum.
Tento súbor 70 spisov zásadného významu obsahuje najrôznejšie medicínske témy a ovplyvňoval medicínu
počas ďalších 2 000 rokov. Stal sa zakladateľom vedeckej, racionálnej medicíny.
Zistil, že v organizme pôsobia 4 šťavy krv, žlč, hlien, čierna žlč, ktoré podmieňujú zdravie
aj temperament človeka (viď Vitalita – november). Poznal vyšetrovacie metódy perkusiu (preklepávanie pri vyšetrovaní)
a auskultáciu (počúvanie šelestov vznikajúcich v telových dutinách).
Liečil na základe morálneho príkazu nihil nocére (ničím neuškoď)!
Bol právom uznaný za najvýznamnejšieho lekára staroveku a dodnes je známa jeho prísaha…

Učil, že výkon lekárskej praxe má byť uskutočňovaný na základe súcitu s chorým a nie pre osobné obohatenie. Od skutočného lekára požadoval dôveryhodnosť, diskrétnosť, umiernenosť, serióznosť a usilovnú prácu. Diagnóza musela byť stanovená iba na základe starostlivého pozorovania všetkých príznakov choroby. Počas priebehu a liečby choroby bol lekár povinný viesť starostlivý záznam pozorovaných skutočností, aby medicínska veda dokázala lepšie pochopiť skutočnú povahu choroby a bolo možné istejšie stanoviť jej prognózu – ako to s chorým dopadne. Zdôrazňoval, že príčiny choroby sú prirodzeného pôvodu: nevhodná strava, nedostatočná hygiena, nepriaznivá klíma a riziká spojené s výkonom určitých profesií… Liečba mala byť účelná a jednoduchá – predovšetkým nesmela v žiadnom prípade ublížiť chorému. Chirurgické zákroky boli na mieste len vtedy, pokiaľ znamenali účinnú liečbu. Lekári boli povinní riadiť sa jeho prísahou – etickým kódexom lekárskej profesie, ktorá obsahovala morálne zásady výkonu lekárskej praxe. Podľa nej sa lekári majú riadiť dodnes!

Deväť desatín nášho šťastia spočíva v dobrom zdraví. ..Len so zdravím sa stáva všetko zdrojom pôžitku, avšak bez neho prestáva byť k úžitku akékoľvek bohatstvo aj ostatné subjektívne majetky – vlastnosti ducha, duše či temperamentu sú v dôsledku choroby nevyvážené a chradnú…
Arthur Schoppenhauer

Ako astrológ som milo prekvapený, že moje osobné bádanie a zistenia po takmer 25 rokoch sledovania seba a desiatok mne blízkych ľudí, ktoré som zverejnil po roku 1989 v mojich astrodiároch a článkoch (viď naposledy novembrové číslo Vitalita), potvrdzuje aj univerzitný prof. Dr. Wolfgang Marktl, psychológ na Univerzite vo Viedni, od júla 2003 prezident Viedenskej Akadémie pre všestrannú medicínu, ktorý napísal: „… lekári doteraz vnímali ľudský organizmus ako niečo statické a k tomu primerane postupovali aj pri jeho liečbe. Pri pohľade na krvný obraz nebol dôležitý čas odobratia vzorky. Farmakológia vychádzala z toho, že liek pôsobí najlepšie vtedy, ak hladina jeho účinnej látky je počas celého dňa rovnomerne rozdelená. Dnes už vieme, že dynamike živej substancie to nepomáha. Krvný obraz prináša úplne iné výsledky podľa toho, či bol odobratý ráno o 8.00 h alebo na poludnie o 12.00 h. Účinok mnohých medikamentov úzko závisí od ich obdobia užívania. Bohužiaľ sa to v praxi ešte dostatočne nerozšírilo!“

Znamenie Vodnára 21.01 – 19. 02 – vládnuca planéta Urán

marin

obrázok so súhlasom marin / FreeDigitalPhotos.net

Povinnosťou Vodnára je rozvíjať svoje intuitívne schopnosti a vytvoriť dobré vzťahy k jednotlivcom. V podstate je nosičom „vody“ – z amfory vylieva vodu života, energiu, vznešené myšlienky, idey, pokrok, múdrosť hviezd a to všetko veľkodušne poskytuje celému svetu. Všeobecne je optimisticky naladený, avšak často aj mrzutý, ak mu priatelia a rodina nerozumejú a nevedia ho pochopiť. Ľudia narodení v tomto znamení – nového kozmického cyklu (éra Vodnára – nemýliť si s New Age!), dostali od Stvoriteľa Hospodina tento dar „Tebe – Vodnár dávam predstavu o budúcnosti, aby ľudia mohli vidieť aj iné možnosti. Spoznáš bolesť samoty, lebo ti nedovolím, aby si personifikoval Moju lásku. Ale preto, že ľudom ukážeš nové možnosti, dostaneš dar slobody, aby si pomocou nej mohol slúžiť ľudom, kedykoľvek ta budú potrebovať.“
V tomto znamení sa rodí veľa duchovných liečiteľov a tvrdí sa, že v podstate každý Vodnár je od prírody liečiteľom, hoci si to iba máloktorý uvedomuje. Niet pochýb o tom, že môže zvláštnym spôsobom a uspokojujúco pôsobiť na ľudí citovo rozrušených. Dokonca aj mentálne postihnutí pacienti reagujú pokojne na jeho prítomnosť. Paradoxom však je, že Vodnári majú sklon k nešťastným a citovo neoplácaným manželstvám. Čiastočne preto, že nevedia ukázať cit a často sú nespokojní, nevedia prenášať na jednotlivcov rovnako intenzívnu náklonnosť a záujem, akú pociťujú k ľudstvu v širokom zmysle. Vodnárov názor na svet je charakterizovaný filozofickou objektivitou a nekonečnosťou. Vodnár má „dar ducha“ a hlbokú intuíciu, čo ho robí dobrým znalcom charakteru iných. Jeho myseľ je zvedavá a prenikavá. Vládnuca planéta Urán prináša tendencie slabej cirkulácie krvi v cievach, obličkách a nohách. Preto je dôležité dopĺňať stravu vitamínom C a bioflaneoidmi vrátane rutinu, aby sa posilnil venózny systém organizmu. V prevencii kardiovaskulárnych chorôb je dôležité užívať aj vitamín E po 35. roku veku Vodnára.
Denne by malo byť na stole čerstvé ovocie – pomaranče, citróny, jablká, broskyne, hrušky, hrozno, ananás. Potrava musí byť bohatá na kalcium – mlieko, tvrdé syry, horčica, sójové bôby, melasa z trniek a mandle. Bunkovou soľou Vodnára je chlorid sodný (obyčajná soľ), ktorý v tele zastáva funkciu priťahovania vody, ktorú dopravuje črevným traktom a tkanivami. Jej nedostatok zapríčiňuje nesprávnu kontrolu a distribúciu, čo sa prejaví vodnateľnosťou, katarom, hnačkami a v krajnom prípade delíriom. Pozor, obyčajná soľ sa nedostáva do krvného obehu! Nadbytok soli je príčinou tvrdnutia artérií, škaredej pleti, mŕtvice alebo problémov s obličkami. Chlorid sodný obsahuje: kapusta, špenát, špargľa, zeler, reďkovky, karotka, kukurica, šošovica, jahody, jablká, figy a morské ryby.

Autor: František Šteffek – astrológ

Zdroj: astro-tabu.sk

Odporúčaná literatúra:

Literatúra o obchode so zdravím

Literatúra o zdravej výžive

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 970 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array