Globální meditace pro přechod do univerzální roviny 10.2.2011, 19.00 hod.

Vítejte v roce 2011 pracovníci světla. Tento rok přináší potenciál pro mnohá dobrodružství a manifestaci zázraků. Proběhne léčení na všech rovinách, rok 2011 má velmi specifický význam, který najdeme i v mayském kalendáři. Dne 10.02.2011 bude dokončen Tzolkin-cyklus Majského kalendáře, nový započne 11.02. 2011. Dne 9.3.2011 vstoupíme společně s Matkou Zemí také do Univerzálního Plánu. Oba výše uvedené cykly – Tzolkin-cyklus a Univerzální plán budou ukončeny datem 28.10.2011.

Při této příležitosti jsme byly vyzvány vytvořit globální meditaci ze zkušenosti spontánního otevření srdce. Tento originální německý text je také přeložen do ruštiny, bulharštiny, francouzštiny, angličtiny (další překlady jsou vítány). Prosíme, pomozte šířit tuto informaci, aby se co nejvíc bytostí mohlo vědomě připojit k tomuto záměru.

Pokud se chcete zapojit, věnujte prosím půl hodiny svého času meditaci, která proběhne 10.2. v 19.00 hodin . Bez ohledu na to, kde se budete v 19.00 na této planetě nacházet, energie lásky bude v tomto čase kolektivně uvolněna. Když v tento čas nebudete moci meditaci provést, nalaďte se prosím na osoby, které v tento čas meditovat budou.

Vezměte předem očištěný (nabitý) krystal, nechaný k těmto účelům venku po dobu 24 hodin. Tento krystal je dárek pro Matku Zemi, vyberte si takový, který jste připraveni jí vrátit. Energetický potencionál nového cyklu Univerzální roviny má lidstvu znovu připomenout jeho spojení s Matkou Zemí a návrat k životu v jednotě.

Matka Země sloužila lidstvu trpělivě a obětavě po dlouhý čas. Poskytovala nám výživu, dala nám naše těla a byla tady celou dobu pro nás, abychom získali zkušenosti jako vědomé lidské bytosti.

Nyní nastal čas poděkovat jí a pokračovat dál v nové cestě k dosažení harmonie a jednoty se srdcem Matky Země. Je čas ukázat naší Matce, že jsme připraveni něco jí vrátit a vyjádřit jí tak vděčnost jako poděkování za její velkorysé dary. Vámi vybraný krystal je symbolem vaší ochoty vyjádřit jí vděčnost a lásku.

Samotná meditace je velmi jednoduchá: K meditaci si můžete pustit hudbu, kterou naleznete zde.

ponsuwan

obrázok so súhlasom ponsuwan / FreeDigitalPhotos.net

Pohodlně se posaďte a v mysli počítejte do 7, přitom se pomalu nadechujete nosem. Představte si, jak světlo vstupuje přes vaši kořenovou (první) a korunní (sedmou) čakru, čistí vaši páteř a shromažďuje se ve vaší srdeční čakře. Počítejte opět do 7, zadržte dech a uvědomte si světelnou kouli uvnitř srdeční čakry. Počítejte v mysli do 7 ještě jednou, vydechujte ústy, představte si, jak se světlo šíří ven všemi směry, skrz vaše energetické pole, čistí vše nepotřebné a obnovuje vše staré.Počítejte zase do 7 a opět zadržte dech, vědomě vše sledujte. Celou tuto dechovou proceduru opakujte 7x a poté dovolte energii pohybovat se kolem vás.  Cítíte se tak lehce, jakoby vás mohl odfouknout vítr. Zažijte tento pocit svobody.

Předtím než se vědomě spojíte s Matkou Zemí a Otcem Nebe se na pár minut zastavte. Dovolte světelné kouli lásky ve vašem srdci růst a rozvíjet se do nádherných podob vaší existence, uvědomte si ji a pošlete do středu Matky Země. Poté jednoduše počkejte, až vám Matka Země odpoví a odpověď přijde, protože ona vás miluje. Nechejte všechnu její lásku protéct svým tělem a přesunout do vašeho energetického pole. Nyní ve vašem srdečním centru rozvíjejte světelnou kouli lásky pro Otce Nebe a prociťte veškerou lásku, která existuje mimo planetu Zemi. Můžete si vybavit hvězdnou, noční oblohu a poslat veškerou svou lásku Otci Nebe. Počkejte, až vám odpoví. Pošle vám svou lásku. Nechejte všechnu jeho lásku protéct svým tělem a přesunout do vašeho energetického pole. Jste spojeni s Matkou Zemí a Otcem Nebe. Užijte si tohoto spojení 10 minut. Poté si představte, jak plujete vesmírem nad zemí společně s ostatními bytostmi, které s vámi společně meditují právě v tuto chvíli. Vytvořili jste kruh vzájemně propojených rukou okolo Matky Země. Nyní myslete na vše, za co chcete Matce Zemi poděkovat. Děkujte tiše nebo v mysli: „Matko Země, děkuji ti za své fyzické tělo, děkuji za tvou krásu, za tvou obživu, za tvou starost o nás, tvé děti“. Zůstaňte v této představě spojení a děkování 10 minut. Myslete pouze jen na vděčnost a pokoru k Matce Zemi. A opakujte děkování od začátku.

Poté navraťte své tělo do vědomého stavu, vezměte krystal a přidržte jej u srdce. Dýchejte hluboko do srdce a představte si jasnou sluneční zář. Toto slunce je nyní naplněno veškerou láskou a vděčností, kterou cítíte za Matku Zemi. Dýchejte Zhluboka dalších 10 minut a zažijte, jak slunce v srdci září jasněji a jasněji, vdechněte všechno světlo lásky a vděčnosti dovnitř krystalu. Naplňte jej vší láskou a vděčností ze svého srdce. Poté se pomalu vraťte do vědomé přítomnosti.

Posledním krokem je návrat nabitého krystalu Matce zemi, můžete hned po meditaci nebo i v další dny. Zvolte si ve svém okolí nějaký vodní tok, řeku, potok, jezero nebo moře. Vhoďte krystal do vody, umožněte tak lásce a vděčnosti, aby se nesly kolem země mocnou silou vody, která se dostane k ostatním bytostem, které stále ještě žijí v hlubokém snu zapomnění a nevědomosti. Jestliže obdržíte podnět zopakovat tento rituál s jinými krystaly, prosím, udělejte to.

Děkujeme za vaši podporu, děkujeme za vaše bytí. Společně přineseme lásku pro Matku Zemi zpět do lidského vědomí. Nyní je ten čas.

Pozdrav z našich srdcí

Shari a Anna

Autor: Světlovláska

Zdroj: http://www.sternenkraft.at/news-empfehlungen/globale-meditation/

V našom e-shope Vám ponúkame veľký výber relaxačnej a meditačnej hudby

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 703 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme