Zdravie nie je tak ani cieľová stanica, ako spôsob cestovania životom

Riešenie zdravotných problémov v súčasnosti si vyžaduje komplexný prístup. Takýto prístup MUDr. Tibor Baranec nazval integrovaná medicína.

Zahŕňa:

1. klasickú medicínu – praktický lekár pre dospelých (cez zdravotné poisťovne)

2. fytoterapiu a výživové doplnky – urobia detoxikáciu organizmu a doplnia chýbajúce prvky v tele

3. reguláciu organizmu – sú tri základné regulačné metódy: homeopatia, akupunktúra a ájurvéda.

Ja sa venujem homopatii 10 rokov spolu s EAV meraním. Klasická medicína je suverénna na akútne stavy a život zachraňujúce výkony. Ale aj tak veľká časť chorôb prechádza z akútneho štádia do chronicity a na ich zvládnutie t.j. chronických chorôb je potrebný integrovaný prístup. To znamená stanovenie diagnózy, zahájenie liečby, detoxikácia organizmu, suplementácia organizmu a na záver regulácia organizmu. Pri takomto integrovanom prístupe je možné značnú časť chronických chorôb veľmi pozitívne ovplyvniť až vyliečiť. Samozrejme v prípade závažných ochorení, pokročilej patológie, veľkého vyčerpania organizmu je potrebná aj substitučná liečba, či sú to endokrinné ochorenia alebo stavy po operáciách a úrazoch.

Choroba – čo je to choroba?

David Castillo Dominici

obrázok so súhlasom dream designs / FreeDigitalPhotos.net

1. Srdcovo-cievne ochorenia

Najčastejšie sa vyskytujúce srdcovo-cievne ochorenia:

hypertenzia, hypotenzia, ischemická choroba srdca, arytmie, varixy, venektázie, infarkt myokardu, myokarditída

Základné prípravky: Korolen, Ruticelit, Dragsimun, Fytominerál, Flavocel, Cytosan, Balneol.

Element oheň, ročné obdobie leto, chuť horká, emócia radosť.

Korolen je na vrchole pentagramu, harmonizuje energetické dráhy riadiace a srdca, tenkého čreva, osrdcovníka, troch žiaričov, spojnicu a bočnú vetvu sleziny, dráhy obličiek a pečene.

Problémy v živote človeka závažným spôsobom ovplyvňujú srdcovo-cievny systém a ich nezvládanie sa prejavuje citovou a duševnou labilitou, nepokojom, hystériou, poruchami správania a spánku.

V súčasnosti sú srdcovo-cievne ochorenia spolu s onkologickými ochoreniami a depresiami najzávažnejším medicínskym problémom. Sú to problémy aj ekonomické-práceneschopnosť/ hospodárska strata/ a sú to problémy, ktoré dramaticky znižujú kvalitu života postihnutých ľudí a ich rodinných príslušníkov. S veľkým prekvapením vo svojej praxi zisťujem, že už veľmi veľa mladých ľudí vo veku 25-30 rokov potrebujú na detoxikáciu a harmonizáciu organizmu ako základný prípravok Korolen. Znamená to, že ich organizmus je už natoľko zaťažený, že došlo k oslabeniu srdcovo-cievneho systému organizmu s rôznymi prejavmi. Najčastejšie patológie v praxi všeobecného lekára sú: hypotenzia– nízky krvný tlak, ktorý nie je pre ľudí nebezpečný ale veľmi im znepríjemňuje život. Jediné najčastejšie riešenie v praxi je pitie kávy, ktorá intoxikuje a prekyseľuje organizmus. Suverénnym prípravkom je tu Korolen. Príčina na mentálnej úrovni je strach postaviť sa výzvam života.

Druhým najčastejším problémom v praxi všeobecného lekára je hypertenzia. Vo vekovej kategórii nad 40 rokov, v súčasnosti je to už nezriedka aj u 35-30 ročných, manažérov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov. Hypertenziu majú ľudia, ktorí na seba vyvíjajú veľký tlak alebo okolie na nich vyvíja veľký tlak alebo oboje. Pri hypertenzii je potrebné zregulovať-zharmonizovať psychiku- CNS, obličky, pečeň, cievy srdce. Poruchy srdcového rytmu – extrasystoly, tachykardie, u mladých ľudí neurocirkulačná asténia, fibrilácia u ľudí v 5.,6.,7. decéniu, ale nezriedka aj u mladších ľudí.

Ischemická choroba srdca – radí sa medzi civilizačné ochorenia. Vyskytovala sa aj predtým, ale nie v takom rozsahu ako v súčasnosti. Rizikové faktory: fajčenie, hypertenzia, skleróza ciev, hypercholesterolémia, hyperhomocysteinémia, cukrovka, nedostatok pohybu, obezita, zvýšená konzumácia mäsa.

Infarkt myokardu – posunutie vekovej kategórie zo 7.,6.,5., do 4. a 3. decénia.

Myokarditída – výskyt u mladých ľudí v 2. a 3. decéniu, obtiažna životná situácia, zhmotnený konflikt.

Srdce je centrom ľudského diania, vyjadruje osobnosť človeka, jeho chápanie, životné názory. Srdce najviac ničí bolesť, emočná, mentálna a telesná, hlavne keď nie je prijímaná s pokorou, bezútešné životné situácie, v ktorých sme ustrnuli. Zloba a nechuť žiť. Do sŕdc ľudí je treba dávať to čo im srdce, aj celé telo lieči – lásku, šťastie, optimizmus, smiech, radosť, porozumenie. Kto sa pre druhých otvára, ten od druhých dostáva. Nebuďme hluchí k prosiacim, ľahostajní k trpiacim, nevšímaví k chybujúcim.

Srdce symbolizuje schopnosť prežívania radosti, pozitívnych emócií a lásky.

Tenké črevo-spracovanie,analýza.

Kazuistika: Pacientka H.V. 1954, liečená na hypertenziu 8 rokov, posledných 6 mesiacov 4-kombinácia antihypetrtenzív,

Integrovaná liečba: Korolen, Ruticelit, homeopatiká / Lachcesis, Arnica, Pulsatila/

Postupne dochádzalo k poklesu krvného tlaku a následne redukcii dávok antihypertenzív. Po 3 mesiacoch pacientka normotenzná: TK 130/80, pulz 68.

Vekové kategórie a používanie koncentrátov Energy:

Vironal – detský vek – žiaľ, smútok, hračky, hranie, kamaráti

Renol – staršie deti – strach, nezhody

Gynex – žalúdok, slezina – stredný vek

Regalen – žlčník – hnev – stredný vek

Korolen – srdce, cievy – vyšší vek- nezriedka aj u mladých ľudí

Prevencia : strava, životospráva, pohyb, odstránenie škodlivín, liečenie a vyliečenie porúch a chorôb, schopnosť vyrovnať sa so stresom, upustenie od neprimeraných ambícií, pravidelný odpočinok, detoxikácia, suplementácia a regulácia organizmu.

2. Ochorenia tráviaceho traktu

Najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia tráviaceho traktu :

Hnačka, zápcha, zápal žalúdka, poruchy trávenia – nafukovanie, grganie, vetry, ťažoba v epigastriu, dysbióza tráviaceho traktu, plesne v tráviacom trakte, infekcia Helicobacterom, žalúdočný vred, pankreatitída, cukrovka, pyróza.

Základné prípravky pre ochorenia tráviaceho traktu : Gynex, Cytovital, Dragsimun

Element zem, ročné obdobie neskoré leto, chuť sladká, emócie – sympatia, láska.

Gynex harmonizuje energetickú dráhu počatia a jej spojnicu, dráhu troch žiaričov, bočnú vetvu pľúc, spojnicu žalúdka, hrubého čreva vrátane jej šľachovosvalovej dráhy. Regeneruje hormonálny systém, ktorý má hlavný podiel na riadení životných funkcií človeka.

Prejavy nerovnováhy : slabá vôla, nervozita, plačlivosť, emocionálna labilita, nesústredenosť, ťažká adaptácia na stres, smútok.

Žalúdok – cit, schopnosť prijímania.

Slúži na spracovanie a rozloženie prijatej potravy, HCl, pepsín.

Problémy : nadbytok žalúdočnej kyseliny, nedostatok žalúdočnej kyseliny

Ľudia sú ”nahltaní” problémov a nevedia, nechcú, nemôžu ich riešiť.

Každá udalosť v živote človeka učí. Mnohé situácie sú pre nás ako kamene, ktoré nás ubíjajú a ktoré nedokážeme prijať s láskou. Nie sme schopní vydržať tvrdosť na nás dopadajúcich rán avšak tiež nemáme iniciatívu a snahu z tohoto kameňobitia vyjsť. Nedokážeme situáciu opustiť, zmieriť sa s ňou, prijať ju, ohraničiť a postupne zvládnuť. Potom náš žalúdok s ťažkosťami trávi a netrávenie a nezvládnutie situácie sprevádza zloba. Tá sa hromadí, najprv sa prejaví ako zápal žalúdočnej sliznice. Potom sa problem viac zhmotňuje, nastáva kumulovanie a neodvádzanie zvyškov metabolizmu prebiehajúceho v žalúdočných stenách.

Najčastejšia porucha : prekyselenie – kyslý výraz, grganie.

Človek skysne najprv : telesne, emocionálne, mentálne, duchovne a morálne. Taký človek sa musí naučiť sa postaviť problémom zoči-voči a riešiť problémy ich vedomým spracovávaním. Je tu neschopnosť a nevôľa akceptovať kritiku, spracovávať ju a stráviť ju.

Rytmičnosť prijímania a vylučovania výživných látok stráca s ťažkopádnym živlom zeme jasnosť a ostrosť. Trávenia má veľa spoločného s funkciami mozgu – v ktorom dochádza k tráveniu a stráveniu nehmotných prejavov tohoto sveta. Nielen chlebom je človek živý. Tráviaci aparát musí spracovať hmotné prejavy tohto sveta.

1. Prijímanie okolitého sveta vo forme látkových produktov

2. Rozlišovanie medzi užitočným a neužitočným

3. Asimilovanie prospešných látok

4. Vylučovanie nestráviteľných látok

5. Rovnováha a telesná regulácia

Hlad je symbolom vlastníctva, túžby potreby brať, výrazom istej lakomosti.

Žalúdok reaguje kyslo a produkuje v materiálnej rovine agresívnu tekutinu HCl – aby spracoval a strávil jedlo (ale aj nemateriálne pocity, pokiaľ ich človek nestrávil na vedomej úrovni).

Žalúdočné a tráviace ťažkosti – otázky ktoré by si mal položiť človek s takýmito ťažkosťami

 • Čo nemôžem alebo nechcem prehltnúť?
 • Zožieram sa niečím?
 • Ako zachádzam so svojimi citmi?
 • Z čoho mávam kyslú tvár?
 • Ako nakladám so svojou agresiou?
 • Do akej miery ustupujem konfliktom z cesty?
 • Je vo mne potlačená túžba po beykonfliktnom raji z detstva, v ktorom by som bol milovaný, opatrovaný a nemusel sa prehrýzať životom?

Pankreas, slezina

 • Poruchy trávenia
 • Pankreatitída
 • Cukrovka

Tráviace enzýmy zalievajú v dvanástniku potravu a pomáhajú ju štiepiť. Pankreas je symbolizovaný sladkosťou a jeho šťavy sú láskou s ktorou máme pristupovať k životu. Kde nie je láska a spokojnosť tam vznikajú poruchy nielen v trávení ale aj so sliznicami. Dvanástnik, žalúdok sú z tohoto pohľadu na prvom mieste. Nedostatok tráviacich enzýmov pankreasu je výrazom nedostatku lásky, prežívaniu života a radosti z neho. Kto chce lásku zablokovať zničí sám seba, lebo dôjde k aktivizácii štiav na nepravom mieste a k samonatráveniu pankreasu – pankreatitída.

Cukrovka – frustrácia. Ak nedochádza k duchovnému a duševnému rozvoju je pankreas narušený, následkom je rezignácia. Ak je narušená tvorba inzulínu, môže byť správne spracovávaný cukor- láska. Dochádza k vzniku cukrovky a k poruche hodnotenia lásky.

Prevencia ochorení tráviaceho traktu :

 • Strava vhodná pre človeka kvantitatívne aj kvalitatívne podľa krvnej skupiny
 • Harmonizácia organizmu
 • Psychohygiena
 • Preventívne a terapeutické užívanie fytoterapeutík na základe analýzy EAV merania
 • Vyrovnanie sa s pocitmi frustrácie
 • Fyzická kondícia a pohyb

3. Ochorenia dýchacieho aparátu

Najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia dýchacieho aparátu :

Zápaly dýchacích ciest (horných, stredných, dolných – bakteriálne, vírusové, plesňové), astma, kašeľ, rakovina, bolesť hrdla.

Základné prípravky : Vironal, Droserin, Dragsimun, Flavocel, Audiron, Spiron, Cytosan, Cytovital kozmetika.

Element kov, ročné obdobie jeseň, emócia : žiaľ, smútok, trápenie, úzkosť, melanchólia starosti, hádky, boj, konflikt, chuť pikantná.

Harmonizuje energetické dráhy pľúc, hrubého čreva, sleziny, troch žiaričov a spojnicu tenkého čreva.

Dýchanie – dýchaním prijímame okolitý svet, asimilujeme ho a to čo sa asimilovať nedá vraciame.

Pľúca – hlavný dej pri dýchaní je výmena dýchacích plynov, komunikácia, problémy v komunikácii, polarita príjem výdaj. Vnútorná plocha pľúc je 70 m2 a je to náš najväčší kontaktný organ. Najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením dýchacích ciest je zápal.

Zápal je zhmotnený konflikt a je potrebné si položiť tieto tri otázky :

 • Ktorý konflikt vo svojom živote prehliadam?
 • Ktorým problémom sa vyhýbam?
 • Ktoré problémy si nechcem priznať?

Polarita : nádych – výdych

napätie – uvoľnenie

Koža – povrch tela je 1.8 m2 – kontakt je priamy, úzky.

Pľúca – povrch 80 m2 – nepriamy kontakt.

Dermorespiračný syndróm – príznaky ochorenia sa pohybujú medzi týmito dvoma orgánovými systémami – ekzém a astma.

Problém – kontakt, styk, vzťah.

Ochorenia súvisiace s dýchacím systémom :

 • Čo mi zaráža dych?
 • Čo nechcem prijímať zvonku?
 • Čoho sa nechcem zbavovať?
 • S čím nechcem prísť do kontaktu?
 • Mám strach vykročiť do nejakej novej slobody?

Astma – otázky ktoré by si mal položiť každý astmatik :

 • Čo chcem brať bez toho že by som dával?
 • Som schopný vedome si priznať svoje agresie, akým spôsobom ich môžem prejavit?
 • Ako riešim konflikt medzi mocenskými nárokmi a svojou bezvýznamnosťou?
 • Ktoré oblasti života oceňujem a ktoré odmietam?

Škodliviny pre dýchací systém : fajčenie, priemyselné znečistenie, peľ, prach, perie, roztoče.

Hrubé črevo a ochorenia hrubého čreva :

 • zápcha – lakomosť
 • hnačka – strach
 • dysbióza – neschopnosť brániť sa
 • divertikulóza – pretlak a neschopnosť spracovávať dojmy
 • divertikulitída – zhmotnený konflikt, zápal
 • polypóza – nadbytočné snaženie – neadekvátne
 • morbus Crohn – ťažký konflikt
 • rakovina – egoizmus, snaha prijímať bez ochoty dávať

Škodliviny : 3 biele jedy – soľ, cukor, múka, nevhodná strava, potravinárske Ečka, fajčenie, stres, žiaľ, smútok, ATB.

Faktory pozitívne ovplyvňujúce hrubé črevo :

 • strava podľa krvných skupín
 • probiotiká – obsahujú Lactobacillus acidophilus
 • prebiotiká – oligosacharidy, polysacharidy
 • synbiotiká – kombinácia probiotík a prebiotík
 • vláknina – nerozpustná, roypustná

Stravou je člověk spojený so zemou, s hmotným princípom. Dýchanie vyjadruje voľnosť človeka, snahu odpútať sa od starostí, vzniesť sa k oblohe snov a predstáv. Práca, povinnosti, voľnosť, túžby, oba póly patria neoddeliteľne k životu, dopĺňajú sa a ovplyvňujú.

Hrubé črevo – nevedomosť, lakomosť.

 • Trávenie – hrubé črevo :
 • prijímanie okolitého sveta vo forme stravy
 • rozlišovanie medzi užitočným a neužitočným
 • asimilovanie prospešných látok
 • vylučovanie nestráviteľných látok
 • rovnováha a regulácia

Prevencia : pobyt na čerstvom vzduchu, otužovanie, strava, životospráva, liečenie ťažkostí a chorôb adekvátnym spôsobom – nie potlačením, pravidelné kontroly EAV meraním, preventívne a terapeutické užívanie Vironalu, Dragsimun, Cytosanu, Flavocelu.

4. Ochorenia vylučovacieho a pohybového aparátu

Najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia : zápaly, piesok, kamene, hypertenzia, artritída a artróza, bolesti hlavy, chronický únavový syndróm, vyklenutá a zlomená platnička.

Základné prípravky : Renol, Artrin, Balneol, Cytosan, Fytominerál.

Element voda, ročné obdobie zima, chuť slaná, zmyslový organ sluch, emócia : strach, úzkosť, depresia.

Renol harmonizuje dráhy obličiek a močového mechúra, sleziny, dráhy šľachovosvalovú troch žiaričov, bočnú vetvu osrdcovníka.

Psychické poruchy : bojazlivosť, nesmelosť, hanblivosť, váhavosť, nerozhodnosť, nepokoj, vzťahovačnosť, cynizmus, pocity beznádeje, zimomrivosť, neschopnosť uvoľniť sa.

Nadmerné zaťažovanie ľavej hemisféry mozgu – tj. nadmerné rozmýšľanie (myslenie bolí) energeticky preťažuje pravú obličku. Príznaky preťaženia pravej obličky : lupiny, šedivenie vlasov, padanie vlasov, slabosť, únava, bolesti hlavy, bolesti krížov, bolesti kĺbov, hypertenzia, vyklenutá platnička, zlomená platnička, ostrovy pätovej kosti, depresia, chronický únavový syndróm, morbus Alzheimer.

Obličky v tele reprezentujú oblasť partnerstva, bolesti a ochorenia prichádzajú po partnerských konfliktoch (u detí po konfliktoch s rodičmi). Polarita nášho vedomia so sebou prináša skutočnosť že si neuvedomujeme svoju celistvosť ale stále sa identifikujeme len s istou časťou. Onomu výseku bytia hovoríme ja. To čo nám chýba je náš tieň. Cesta človeka je cestou k väčšiemu uvedomeniu sa. To čo na inom človeku nenávidíme či milujeme máme nakoniec my sami. Všetky ťažkosti ktoré máme s partnerom máme v skutočnosti sami so sebou. Partner je len projekčná plocha aby sa mohli zobraziť.

Ideálny partner neexistuje. Každý má takého partnera akého si ”zaslúži” – ktorého potrebuje k svojmu ďalšiemu duchovnému rozvoju a rastu. Máme sa od svojich partnerov učiť, to čo nemáme, nevieme a nezvládame a recipročne naopak. Partnerské problémy rieši : somatická medicína, psychológia, psychiatria, sexuológia, právnici.

Pri strachu, strese a záťaži dochádza v tele k plytkému dýchaniu, nízkemu príjmu tekutín, nadmernej konzumácii mäsa, soli a alkoholu a chronickému prepracovávaniu sa. Toto všetko obličky zaťažuje a chronicky preťažuje. Veľká je úloha obličiek pri vylučovaní odpadových látok a prebytočnej vody z tela. Obličky sú dve a vo dvojici žijú tiež aj ľudia – manželia, partneri, milenci. Je však možné žiť aj sám s jednou obličkou, ale nie je to život v ktorom by sa človek mohol plne rozvinúť a uplatniť.

Obličky sú vo svojej činnosti zoslabované alebo posilňované kvalitou našich partnerských vzťahov s najbližšími a ostatnými ľudmi. Prečisťujú sa láskou a pokorou.

Každý človek má vo svojom živote 3 základné úlohy :

 • separácia od dominantného rodiča
 • partnerstvo – variácia témy separácie od dominantného rodiča
 • ”boj” s okolitým svetom – spoločnosťou – je bojom samého so sebou, so svojimi ambíciami, slabosťami, zlyhaniami.

Základné patológie obličiek :

 • zápal
 • piesok
 • kamene
 • hypertenzia
 • nádory

Choroby obličiek – otázky :

 • Aké problémy mám vo svojom partnerskom vzťahu?
 • Nemám sklon uviaznuť v projekcii a chyby svojho partnera považovať za čiste jeho záležitosť?
 • Nezabúdam odkrývať v sklonoch a spôsoboch svojho partnera seba?
 • Neľpiem príliš na starých problémoch a neblokujem tak cestu svojho rozvoja?
 • K akým skokom ma chce môj obličkový kameň skutočne prinútiť?

Močový mechúr : cystitídy, chronické uroinfekty.

Otázky :

 • Na čom zatvrdilo ľpiem, aj keď sa to už prežilo a čaká to kedy sa toho zbavím?
 • Kde sa sám vystavujem tlaku a prenášam ho na iných (rodič, šéf, skúšajúci)?
 • Ktorých nepotrebných tém by som sa mal zbaviť?
 • Nad čím plačem?

Prevencia : strava, životospráva, pohybový režim, odpočinok, zvládanie stresu, asertivita v práci, odbúranie neprimeraných ambícií a ilúzií, dostatočný príjem tekutín, pravidelné EAV kontroly, užívanie fytoterapia –preventívne a terapeuticky, detoxikácia, suplementácia a regulácia.

5. Ochorenia pečene a žlčníka

Najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia pečene a žlčníka : zápal, kameň, nádor, cirhóza, steatóza, fibróza, cysty, metastázy.

Základné prípravky : Regalen, Protektin, Cytosan, Dragsimun.

Element drevo, ročné obdobie jar, chuť kyslá, emócia : hnev, zlosť, zmysel zrak.

Harmonizuje dráhy pečene, žlčníka a troch žiaričov, bočnú vetvu močového mechúra, šľachovosvalovú dráhu hrubého čreva, bočnú vetvu tenkého čreva a spojnicu žalúdka.

Seneca : Hnev a frustrácia je iracionálna reakcia človeka na vlastné zlyhanie a neschopnosť.

Lenivosť je hlúposť tela a hlúposť je lenivosť ducha.

Ľudia neumierajú, zabíjajú sa sami.

Najväčší pečeňový jed je hnev.

Poškodenie pečene : hnev, lieky, alkohol, žlčové kamene, baktérie, vírusy, plesne, parazity, nevhodná strava, cholesterol, triglyceridy.

Príčiny hnevu a utrpenia :

 • “výchova” – drezúra, potlačenie v detstve
 • neprimerane veľké ambície – nespokojnosť samého so sebou
 • neadekvátne reakcie na problémy a neschopnosť riešiť problémy

Následky predčasnej drezúry detí vo “výchove”, uviaznutie v nepriaznivej situácii a neschopnosti riešiť je prinášajú nesprávny postoj k životu v zmysle duchovnom i fyzickom.

Prejavy : prihrbené ovisnuté plecia, potlačená agresivita – onychofágia, panarícium, plesnivé nechty, kazenie zubov, 3hore – pečeň, 3dole – žlčník.

Ak nevieme zlobu, agresivitu, potlačený hnev zo seba uvoľniť, blokujeme ho v určitých častiach tela a obraciame ho proti sebe. Mnohí ľudia aby “nevybuchli” fajčia – prehlušujúc dymom každé znervóznenie. Alkohol poskytuje “úľavu” – umožňuje vybuchnúť ospravedlniteľným spôsobom. V mnohých prípadoch sa objavuje depresia – pretože plášť bezpečnosti hodený na zlosť je plášťom na všetky city a život sa stáva bezfarebne prázdnym. Typickým prejavom býva nespavosť – v spánku strácame kontrolu a držiac hnev na uzde zvyškami síl nemôžeme pripustiť aby došlo k jeho prejavu. Výsledkom je, že čím sú z nás “poslušnejšie” a lepšie deti tým viac stúpa spotreba psychofarmák ktoré nie sú bez nežiadúcich účinkov.

Poruchy funkcie pečene :

cez deň

 • agresia – výbuchy hnevu, zlosť, impulzívnosť, podráždenosť, citlivosť na hluk – cholerik
 • únava – chronický únavový syndróm
 • porucha termoregulácie
 • kýchanie – potlačená agresia
 • plesnivé nechty

v noci

 • nespavosť

Ak sa nenaučíme zlosť a agresivitu pozorovať, pomenovať, identifikovať, poukázať na ňu a správne s nimi zaobchádzať, ochorieme, alebo sa nám jedného dňa vymknú spod kontroly.

Sila vnútorného hnevu je obrovským potenciálom – rovnako však môže slúžiť aj na uskutočnenie zmien vo svojom živote.

Životný úspech záleží aj od správneho zaobchádzania s emóciami. Okolie sa k nám správa primerane k tomu čo skrýva naša duša. Oplatí sa trochu ju usmerniť.

Drezúra Šelmy v nás – kým ovládneme “šelmu” ktorá v nás žije musíme odstrániť nahromadené zásoby zlosti – detoxikácia :

 • telesná – toxíny
 • emocionálna – hnev, nenávisť
 • mentálna – pomsta

V homeopatii sa na tento účel používajú amóniové soli – problém zahorknutie, zatrpknutie, sklamanie.

Gerald Jampolsky : Odpúšťanie je najúčinnejší liek.

Akákoľvek závažnejšia choroba nad 50 rokov je deficitom lásky.

Budúcnosť, ktorá je súhrnom nami vytváraných myšlienok a emócii sa stane krajšou ak si uvedomíme vnútornú silu a sústredíme sa na vízie šťastia.

Pečeň :

 • hromadenie energie, výroba energie, metabolizmus bielkovín, odstraňovanie jedov a termoregulácia

Choroby pečene – otázky :

 • V ktorých oblastiach som stratil schopnosť správneho posúdenia a hodnotenia?
 • Kde nemôžem rozoznať čo je pre mňa škodlivé a čo užitočné?
 • V čom som nenásytný? Chcem príliš veľa? Kedy strácam cit pre mieru?
 • Chýba mi sebadôvera – veľa, málo?

Alergia – zhmotnená agresia :

 • Prečo nestrpím agresivitu vo svojom vedomí, ale nútim ju k telesnej práci?
 • Z ktorej oblasti života mám taký strach že sa jej vyhýbam?
 • Na ktoré témy upozorňujú moje alergény? – sexualita, pudy, agresia, rozmnožovanie.
 • Do akej miery presadzujem svoju alergiu a manipulujem tým svoje okolie?
 • Ako je to s mojou schopnosťou vpustenia lásky?

Prevencia : strava, životospráva, pohyb na čerstvom vzduchu, odpočinok, zvládanie stresu a hnevu, zvládnuť neadekvátne ambície, regulácia konzumácie alkoholu, pravidelné EAV meranie, preventívne a terapeutické užívanie fytoterapie.

Autor: MUDr. Tibor Baranec – praktický lekár pre dospelých

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
8 046 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array