Význam jódu pre ľudský organizmus a …

Ambro

obrázok so súhlasom Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Všeobecný nedostatok jódu v ľudskom organizme má vplyv na všetky funkcie organizmu. Nedostatok jódu poškodzuje všetky vnútorné orgány človeka, znižuje celkovú imunitu organizmu. Môže spôsobiť: neplodnosť, duševnú zaostalosť u detí, zvýšenú úmrtnosť novorodencov a hyperaktivitu. S nedostatkom jódu v organizme súvisia poruchy sústredenia, spomalené reflexy, pocit chladu v končatinách, lámavé nechty, bolesti a kŕče svalov, suchá koža, zápcha, u žien poruchy menštruačného cyklu, problémy v tehotenstve a u mužov poruchy plodnosti.

Nedostatok jódu sa ďalej prejavuje znížením IQ, poruchami učenia u detí, únavou, priberaním na váhe, sklonmi k depresiám, poruchami sexuálneho vývoja, nepriaznivo ovplyvňuje imunitu a vznik niektorých nádorov. Je zistené, že u ľudí trpiacich rakovinou je hladina jódu v organizme výrazne znížená a v organizme žien chorých na rakovinu prsníkov jód prakticky chýba.

Hlavná fyziologická úloha jódu je v tvorbe hormónov v štítnej žľaze / THYROXIN/ , ktoré plnia mnoho funkcií, ako napr.:

– podporujú okysličovacie procesy

– kontrolujú termoreguláciu organizmu

– vplývajú na psychický stav a fyzický rozvoj organizmu

– podporujú srdcovo – cievny systém, činnosť pečene a hypofýzy

– ovplyvňujú metabolické procesy

– posilňujú imunitný systém

– zabraňujú úbytku energie a pod.

Z toho vyplýva, že prísun jódu do ľudského organizmu musí byť pravidelný počas celého života. Všeobecný problém prísunu jódu v našej zemepisnej polohe je z dôvodu, že rastliny a pôdy strednej a východnej Európy neobsahujú dostatok jódu. Preto ako náhradné riešenie tohto nedostatku je možnosť ho nahradiť.

Často nemajú ľudia ani podozrenie, že ich organizmu chýba jód a sú podráždení alebo naopak skleslí, rýchlo sa unavia, dlhšie sa zotavujú, trpia poruchami spánku, majú poruchy pohlavných funkcií, ľahko sa nakazia infekčnými chorobami a často vynakladajú veľa peňazí a času na liečenie lokálnych prejavov nedostatku jódu.

Je zistené, že u ľudí, ktorí trpia rakovinou je hladina jódu v organizme výrazne znížená a v organizme žien chorých na rakovinu prsníkov jód prakticky chýba.

120 štátov priznáva, že deficit jódu je vážny problém na ceste k vytvoreniu zdravej spoločnosti, ktorý brzdí ich sociálny a ekonomický vývoj.

Ak sa vám podarilo vyhnúť vážnym ochoreniam spojeným s deficitom jódu v organizme, ako napríklad struma, mentálna zaostalosť, impotencia, neplodnosť, následok nedostatku jódu pocítite v znížení imunity, hlavne v jarnom a zimnom období a tiež v znížení práceschopnosti, rychlej únave, poruchám spánku.

Jodis koncentrát, je surovina, ktorej použitím je možné zabezpečiť dostatok jódu v ľudskom organizme. Môže sa používať ako prísada do minerálnych vôd, nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov. Ďalej sa môže využiť pri výrobe potravinárskych výrobkov, v zdravotníctve na prípravu fyzioterapeutických roztokov, tiež pri výrobe liečiv a taktiež sa využíva v poľnohospodárstve, v živočíšnej výrobe a na predosevnú prípravu semien. Jodis koncentrát je možné využiť aj v kozmetike a to pridaním do kozmetických prípravkov, masiek a priamym vtieraním do pokožky.

Kategória účinných látok : asociatívne zlúčenie jodidov a jodičnanov draslíka a sodíka s vodou.

Zloženie : artézska minerálna voda,zlúčeniny prírodného jódu (KI,NaI,KIO3,NaIO3).

Dávkovanie a návod na prípravu : max.denná dávka je 150-200 μg, odporúčané riedenie na pitie 0,5 l Jodis koncentrátu na 100 l vody.

Výťah z chemickej analýzy Množstvo v mg/dm3

Sodík Na a draslík K 34,5

Vápnik Ca 65,0

Horčík Mg 16,0

Jód J 15,0

Chloridy <1,5

Sulfáty <48.0

Hydrokarbonáty 300

Využitie v zdravotníctve

Jodis koncentrát sa využíva farmaceutickom a biochemickom priemysle pri výrobe liekov na prípravu fyzioterapeutických roztokov, jódovú terapiu pri rôznych formách liečenia kde je nutné použiť jód. Jodis koncentrát je vhodným doplnkom pri výrobe vitamínových a minerálnych prípravkov.

Jodis koncentrát je zlúčiteľný s užívaním liekov:

– biologicky aktívny jód zvyšuje účinky liečiv čo urýchľuje uzdravenie pacientov,

– v súčinnosti s inými liekmi v praxi vedie k zníženiu dávkovania liekov v rozmedzí 30-50%,

– v počiatočnom štádiu cukrovky môže viesť k úplnému vysadeniu liekov.

Jodis koncentrát sa odporúča pre ľudí chorých cukrovkou. Pre všetkých chorých na cukrovku bez ohľadu na vývojovú fázu tejto choroby je stanovená počiatočná denná dávka je 100 µg a pre deti do 16 rokov 50 µg, ktorá sa potom pod dohľadom lekára zvyšuje. Počas tohto obdobia sa sleduje hladina cukru v krvi a podľa výsledkov sa stanoví optimálna dávka Jodis koncentrátu pre pacienta.

Výrobcovia upozorňujú, že odporúčania sa týkajú len pri užívaní biologicky aktívneho jódu vo forme Jodis koncentrátu.

UPOZORNENIE: Ľudia chorí na štítnu žľazu a alergici na jód, môžu Jodis koncentrát používať len po konzultácii s lekárom!!! Musia dodržiavať maximálnu dennú dávku jódu 150 – 200 µg.

Jodis koncentrát je možné používať aj ako dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rán, popálením, omrzlín atď….

Jodis koncentrát sa odporúča pri: poruchách sústredenia, spomalených reflexoch, lámavých nechtoch, kožných problémoch, studených končatinách, ochorení cukrovky, poruchách učenia, opuchoch, napr. očí, vypadávaní vlasov.

Jodis koncentrát vplýva na: uvoľnenie svalstva a pohyblivosť kĺbov, urýchľuje lymfatický obeh, upokojuje nervový systém, napomáha pri gynekologických problémoch, reguluje srdcový tep a krvný tlak, podporuje teplotný režim organizmu (termorergulácia), zlepšuje činnosť všetkých orgánov žliaz, spôsobuje celkovú regeneráciu organizmu (hlavne hormonálny a imunitný systém).

Užívaním Jodis koncentrátu sa normalizuje hladina jódu v organizme a zároveň sa regeneruje hormonálny systém, tak isto aj imunitný systém, čím sa zvyšuje odolnosť proti infekčným a iným ochoreniam.

UPOZORNENIE: Na základe výskumu v zahraničí je dokázané, že nie je možné predávkovanie organizmu človeka Jodis koncentrát!!!!! Tým, že je tento výrobok v tekutej forme, je zaručené vylučovanie prebytočného jódu z organizmu človeka.

Vedľajšie účinky Jodis koncentrátu:

Počas užívania Jodis koncentrátu v rôznych štátoch neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky Jodis koncentrátu na ľudský organizmus.

Využitie Jodis koncentrátu poľnohospodárstve

Hlavnou úlohou moderného poľnohospodárstva je získavanie vysoko úrodných ekologicky čistých výrobkov.

Jodis koncentrát – predstavuje kompletné využitie v poľnohospodárstve a hnojív, biohumusu so symbióznym výberom húb a baktérii, mikroelementov vyrobených na základe biologicky aktívneho jódu.

Priority novej technológie sú nasledovné:

– pracuje výlučne a ekologickými čistými zložkami

– nie je potreba meniť existujúce poľnohospodárske spôsoby

– šetríme využitie PHM a chemických ochranných prostriedkov

– zvyšuje sa úrodnosť

– formuje sa odolnejší koreňový systém

– zvyšuje sa množstvo produktívnych stebiel a semien v klase

Kompletné využitie Jodis koncentrátu t.j., pred výsejbou spracovanie semien a 2 – 3 násobné zavlažovanie vegetujúcej masy poľnohospodárskych kultúr zvyšuje úrodu o 25-30 %. Okrem toho sa zvyšuje kvalita obilnín a technických plodín , čo vedie ku zvýšeniu ekonomických údajov minimálne o 20%. A najdôležitejším je získanie jódových výrobkov rámci prírodných noriem.

Nedostatok jódu je príčinou závažných chorôb nie len človeka, ale aj hospodárskych a domácich zvierat.Nízka úroveň jódu v krmivách a vode používaných zvieratmi vedie k oslabeniu imunity, k zvýšeniu citlivosti na choroby a k zníženiu úrovnii jódu v mäse. Je známe, že deficit jódu vedie k imúnnodeficitám, zvýšeniu rizika tvorby opuchov, zníženiu obranyschopnosti organizmu zvierat a tiež chorobám spojenými s prionovými infekciami (choroba šialených kráv). Zvýšenie jódu v pitnom a žravom režime zvierat znižuje nahromadenie rádioaktívneho cézia o 70%.

Ekonomický efekt využitia Jodis koncentrátu:

– zvyšuje dojivosť o 20%

– zvyšuje tučnosť mlieka o 10%

– zníženie chorôb a úhynnosti o 30-50%

– zníženie krmív na 10 – 15 %

– zníženie použitia liekov, vitamínov a premixov o 30 – 50%

Hydina : hlavný cieľ – zavedenie na hydinárňach biologicky aktívneho jódu do pitnej vody.

Výroba poľnohospodárskych výrobkov najvyššej kvality.

Kurčatá – brojlery

– zvýšenie váhy o 6,6%

– zníženie úhynu do 30%

– zníženie použitia liekov a vitamínov do 50%

– zníženie používaných krmív do 10%

– zníženie množstva tuku a cholesterolu do 5%

– v prsiach sa zvyšuje úroveň jódu na 2 – 3 krát

– zvýšenie vitamínu A v mäse o 20- 30%

– zvýšenie karotínu v pečeni na 15 – 20 %

– zvýšenie vitamínu A v pečeni na 1,5 – 3%

Nosnice:

– zvýšenie váhy hydiny

– zvýšenie hladiny jódu vo vajci 2 – 3 krát

– zvýšenie váhy vajca

– zníženie úhynu do 30%

– zmena štruktúry škrupiny vajca / prasknutie a rozbitie sa znižuje 3 – 4 krát /

– zníženie množstva použitia liekov a vitamínov do 50%

– zvýšenie vitamínu A o 20%

– zníženie krmív o 10 – 12 %

– zníženie stresu u hydiny

Využitie Jodis koncentrátu v potravinárskom priemysle

Jodis koncentrát je možné použiť pri výrobe akýchkoľvek potravinárskych výrobkov, pri výrobe ktorých sa používa voda, napr. mäsové, pekárenské, mliečne a iné výrobky, nealkoholické a nízkoalkoholické nápoje, minerálne a stolové vody. Ekonomická efektívnosť je daná zvýšeným odbytom výrobkov obohatených jódom a to i pri nepatrnom zvýšení cien, nakoľko spotrebitelia si stále viac a viac uvedomujú potrebnosť jódu pre svoje zdravie. Na základe praktických skúseností a prieskumu trhu, mimoriadny záujem je o minerálne vody obohatené jódom, čo ich výrobcom zlepšuje pozíciu, nielen na domácich, ale aj na zahraničných trhoch. Na domácich trhoch sa zvyšuje záujem o jódované mliečne, mäsové ale tiež pekárenské výrobky. Jodis koncentrát je stabilný voči pôsobeniu tepla a svetla, preto je ľahko skladovateľný.

Jodis koncentrát sa zachováva aj pri tepelnom spracovaní.

Forma dávkovania Jodis koncentrátu:

– pitím a to priamo, alebo pridaním do minerálnej vody, nealkoholického

– alebo nízkoaloholického nápoja

– konzumovaním a to: pridávaním do studených alebo tepelne upravených potravin

– pridaním do kozmetických prípravkov, masiek a priamym vtieraním do pokožky tváre

– vaňovým kúpeľom, kedy jód vniká cez pokožku a krvné vlásočnice až k vnútorným orgánom

– a takto urýchľuje lymfatický obeh

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
23 123 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array