Prečo sú prípravky Energy také unikátne?

Už ste sa niekedy zamysleli, na akom princípe pôsobia prípravky Energy a prečo sú také unikátne? Prečo nepoužijeme len to najlepšie, čo príroda ponúka pre jeden orgán alebo orgánový systém a nezmiešame to do zmesi, ktorá bude na tento orgán priam zázračne pôsobiť? Tento spôsob používa väčšina firiem s podobným sortimentom, tak prečo nie aj Energy? Spomeňme si na rozprávku Karla Čapka “Ako psíček s mačičkou piekli tortu”. Dali do nej podľa svojho najlepšieho vedomia to najlepšie, a nakoniec? Nedala sa vôbec jesť.

Plagát Pentagram – klik na obrázok

PÄŤ PRVKOV – PÄŤ FUNKCIÍ

Unikátnosť koncentrátov Energy spočíva v presnom zacielení účinku vždy na jeden prvok pentagramu, ktorý reprezentuje jednu z hlavných funkcií tela, nie iba na izolovaný orgán. Vychádza z toho, že podľa čínskej medicíny môžeme všetko hmotné aj nehmotné v našom svete, teda aj všetko, čo je spojené s naším organizmom, zaradiť do piatich prvkov.

Vironal pôsobí na dýchací systém, hrubé črevo, kožu a vo všeobecnosti na celkovú odolnosť voči vonkajším vplyvom. Renol očisťuje tkanivá tela od splodín metabolizmu, pôsobí na hospodárenie s minerálmi a soľami, a tým aj na hospodárenie s vodou. Regalen ovplyvňuje najmä energetický metabolizmus a detoxikáciu. Korolen posilňuje všetky transportné funkcie, t.j. transport živín, dýchacích plynov, hormónov a buniek imunity. Gynex ovláda riadiace procesy v tele. Uskutočňuje to predovšetkým prostredníctvom nervového a hormonálneho systému, biologicky aktívnych látok žalúdka, sleziny a aj prostredníctvom hormónu pankreasu – inzulínu.

Ak tieto funkcie zhrnieme a priradíme ich k jednotlivým elementom pentagramu, prvku Kov môžeme prideliť funkciu ochrany, Vode očistu, Drevu metabolizmus a detoxikáciu, Ohňu transport živín a informácií. A posledný prvok – Zem to všetko zastrešuje a riadi.

Jeden za všetkých, všetci za jedného

Činnosť orgánov každého prvku pentagramu je komplexná a k tejto činnosti treba komplexne aj pristupovať. Vezmime si príklad, keď potrebujeme posilniť činnosť vylučovacieho systému a obličiek. Existujú veľmi účinné byliny, ktoré pôsobia priamo na obličky. Tých bežne používaných môžeme vymenovať okolo tridsať. Budú však prínosom? Keď sa na ne pozrieme, zistíme, že všetky činnosť obličiek zvyšujú. Zdanlivo na tom nie je nič zlého. Zvládne to však cievne zásobovanie močového systému a bude stačiť jeho zásobovanie potrebnými látkami? Unesú túto záťaž nervy, ktoré tento systém riadia? Bude stačiť metabolizmus obličkových buniek? Dokáže bunková imunita odbúravať opotrebované a odumierajúce bunky vylučovacích orgánov?

Tieto otázky dávajú zároveň odpoveď. Ak nezaistíme zázemie pre fungovanie vylučovacieho systému, nemá veľký význam pokúšať sa zvýšiť jeho výkonnosť – dokonca to môže byť aj škodlivé. Preto majú prípravky Energy veľmi komplexné zloženie a obsahujú byliny, ktoré s príslušným prvkom pentagramu a v ňom obsiahnutými systémami a orgánmi zdanlivo nemajú nič spoločné.

Keď budeme pokračovať v príklade prípravku pre vylučovací systém, ktorý je súčasťou elementu Vody, potrebujeme na jeho prípravu byliny, ktoré podporujú metabolizmus obličkového tkaniva. Pôsobíme tak na prvok Drevo. Ďalej musíme podporiť prekrvenie tkaniva a zlepšiť jeho zásobovanie potrebnými živinami – to sa týka prvku Oheň. Vysoký výkon tkaniva treba chrániť. Je nevyhnutné brániť systém pred infekciou a zaistiť likvidáciu zdegenerovaných a poškodených buniek, aby mohli narásť nové bunky – pôsobíme teda na prvok Kov. Súčasne je nevyhnutné zaistiť synchronizáciu všetkých funkcií vylučovacieho systému. Synchronizáciu vždy zaisťuje nervový systém. Nervový systém patrí k prvku Zem. No a nakoniec treba zapôsobiť aj na samotný prvok Vody, a to zvýšením efektivity jeho normálnej aktivity.

Zhrňme uvedené fakty. Každý prípravok, ktorý pôsobí v rámci prvku pentagramu, musí mať také zloženie, aby v ňom boli zastúpené opäť všetky elementy pentagramu. Pätica koncentrátov Pentagramu® Energy: Vironal, Renol, Regalen, Korolen a Gynex túto podmienku spĺňa. Preto môžeme hovoriť o pentagrame obsiahnutom v každom koncentráte Pentagramu®.

PRINCÍP VZÁJOMNÉHO OVPLYVŇOVANIA SA OPAKUJE

V skutočnosti nie je jednoduché vytvoriť regeneračný prípravok, ktorý by bol aktívny v rámci pôsobnosti len jedného jediného elementu. Každý prvok má svoju stimulujúcu aj tlmiacu zložku. Pre dobrú funkciu každého elementu je potrebný stimulujúci alebo tlmiaci vplyv iného prvku. Napríklad okrem ovplyvnenia aktivity vylučovacieho systému popísanej vyššie je nevyhnutné tlmiť zápalové reakcie. T.j. z prvku Kov vyberieme len zložky, ktoré pôsobia na zmiernenie zápalových reakcií. Tlmenie treba aj z prvku Zem, pretože priveľké zásobovanie stimulujúcimi informáciami z autonómneho nervového systému neprinesie postihnutému tkanivu potrebný pokoj na prácu a povedie skôr k chaotickému správaniu. Je nevyhnutné vybrať stimuláciu tých pochodov, ktoré prispejú k pokoju v orgáne. Inými slovami: je nevyhnutné podporiť aktivitu tlmivých – kontrolných centier. Tieto aktivačné a tlmiace vplyvy treba zladiť v rámci každej z piatich funkcií organizmu. K jednoduchosti neprispieva ani komplexné zloženie a aktivita bylín a ďalších použitých látok.

KOMPLETNÁ RECEPTÚRA

digidreamgrafix

obrázok so súhlasom digidreamgrafix / FreeDigitalPhotos.net

Na skutočne kvalitné pôsobenie na jednu jedinú funkciu tela danú zákonitosťami pentagramu sa teda vytvára základná receptúra, ktorá je nositeľom hlavnej regeneračnej aktivity. K týmto nosným bylinám, ktoré bývajú 2 až 4, sa pridá ďalšia a väčšinou početnejšia skupina bylín, ktoré eliminujú nežiadúcu aktivitu v oblasti iných prvkov pentagramu. A akoby toho nebolo dosť, receptúru treba obohatiť o ďalšiu súčasť, a síce o bioinformáciu. Na čo? Každá bylina alebo skôr kombinácia bylín môže mať svoje nežiadúce účinky. Bioinformácia eliminuje nežiadúce efekty zmesi. To napríklad vysvetľuje, prečo človek alergický na istú bylinu nemusí na ňu v prípravku reagovať. Ale nie je to len kvôli alergiám. Bioinformácia nám dovoľuje svojou jednoduchosťou (v porovnaní s komplexným zložením bylín) eliminovať len skutočne nepotrebné vedľajšie účinky a doplniť účinky žiadúce bez toho, aby nám opäť celú zmes skomplikovala o ďalšie prebytočné vlastnosti. Výsledkom je pätica prípravkov, ktoré pôsobia na aktivovanie “svojho” prvku pentagramu v našom organizme.

Autor: MVDr. Lubomír CHMELAŘ, Ph.D

Zdroj: Magazín Vitae 6/2011

O pentagrame Energy sa dozviete viac aj na:

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 587 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array