Zákony Univerza

S láskavým dovolením Bytostí Svetla sme sa zhodli, že by bolo vhodné uverejniť základné zákony Univerza v ich pôvodnom znení aj na našej stránke. Možno ich týmto aj ďalšie duše lepšie pochopia a začnú sa podľa nich aj správať.

Ďakujeme.

1. Zákon rovnoprávnosti

Všetci členovia Božej kozmickej rodiny majú rovnaké práva bez rozdielu druhu a doby ich stvorenia.

2. Zákon lásky

Všetci členovia Božej kozmickej rodiny majú za úlohu sa vzájomne milovať a odpúšťať si vzájomné priestupky.

3. Zákon obozretnosti

Všetci členovia Božej kozmickej rodiny sa majú vzájomne upozorňovať na eventuálne priestupky proti platným kozmickým zákonom. Majú tak konať v láske a úcte k druhému.

4. Zákon vzájomnej pomoci

Všetci členovia Božej kozmickej rodiny si majú vzájomne pomáhať, kedykoľvek to situácia vyžaduje, a to tak, aby ten, komu je pomáhané, tým nikdy neutrpel ujmu a neboli mu tým obmedzované práva a slobody.

5. Zákon slobody

Každý člen Božej kozmickej rodiny má právo na neobmedzenú slobodu v rámci platných kozmických zákonov, ktoré sú tu pre jeho ochranu, zaručujú jeho nerušený, zdravý vývoj a garantujú jeho osobné šťastie, ako i šťastie jeho bratov a sestier.

6. Zákon poslušnosti

Týmto zákonom sa stvorené bytosti dobrovoľne zaväzujú počúvať nabádaniu a rád svojho Božského Stvoriteľa, ktorý slúži ich dobru a má blahodarný vplyv na ich vývoj.

7. Zákon odplaty

Každý priestupok proti platným kozmickým zákonom bude mať za následok potrestanie svojho pôvodcu, a to formou spätného negatívneho pôsobenia (dopadu) na neho.

8. Zákon nestarania sa (… nevměšování)

Ním sa stvorené bytosti, členovia Božej kozmickej rodiny, dobrovoľne zaväzujú nestarať sa násilím do záležitostí druhých a tým obmedzovať ich osobnú slobodu za predpokladu, že správanie druhých nie je násilným vpletaním sa do záležitostí iných, obmedzovaním ich osobnej slobody.

9. Zákon práva na dary stvorenia

Každý člen Božej kozmickej rodiny má zaručený volný prístup ku všetkým darom stvorenia za predpokladu, že tým neporušuje žiadny z ostatných platných zákonov.

10. Právo na neveru

Každý člen Božej kozmickej rodiny má právo na porušovanie zákonov za súčasného uvedomenia si dôsledkov z tohoto plynúcich, ako sú uvedené v zákone číslo 7.

kraifreedom

obrázok so súhlasom kraifreedom / FreeDigitalPhotos.net

Dodatok:

Pre pozemské ľudstvo je najzávažnejší práve zákon číslo 7, ktorý trvale porušujeme. V dôsledku neho došlo na Zemi k biblickej potope (a aj iným katastrofám) sveta, ako odplate nedodržiavania zákonov Univerza. Žiaľ, naša súčasná civilizácia tieto zákony opäť veľmi vážne porušuje. Zostáva len otázkou času, kedy a akým spôsobom zákony Univerza (tak ako aj zákony prírody) zjednajú poriadok.

Tento materiál sme použili z knihy „Poselství“ – 1. diel, od Heleny Šeblovej (Vydavateľstvo HEMAX, Krnov 2005), kde sa nachádza množstvo užitočných posolstiev a rád pre všetkých, ktorí majú čistý záujem na vzostupe Zeme a na vzostupe svojej duše v rámci previbrovania do svetlejších sfér nášho ďalšieho pokračovania CESTY DUŠE.

Zdroj: Atlara’s Blog

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
7 803 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme