Zákony univerza

Zákon príčiny a následku (kauzalitay) – čo zaseješ to zožneš – ako sa my chováme k okoliu, tak sa okolie chová k nám – karma (H. Rowlandová: „Každý je svojím vlastným predkom a svojím vlastným dedičom. Človek si tvorí vlastnú budúcnosť a dedí vlastnú minulosť.“)

Zákon duality (polarity) – JIN- JANG

ID-100127587

obrázok so súhlasom Danilin / FreeDigitalPhotos.net

Zákon rezonancie – vrana k vrane sadá – na čo myslíme, to sa stane – čo vyžarujeme, to k nám prichádza – čomu venujeme pozornosť, to ovplyvňujeme – myšlienkami vytvárame realitu

Zákon vlnenia (rytmu) – zákon pohybu, vývoja a zmien – všetko sa cyklicky opakuje, rastie po špirále – DNA – reinkarnácia

Zákon analógie – ako hore, tak aj dole – makrokozmos, mikrokozmos – poznaj sám seba a poznáš Boha – keďže prebieha prepólovanie planéty, musí dôjsť k prepólovaniu = vnútornej transformácii

Zákon tiaže – ak chceme, aby sa nám v živote darilo, mali by sme sa vyrovnať s vlastnou závislosťou – lipnutím na niečom a na niekom: na šťastí, na zvykoch, na nesprávnych názoroch, na úspechu, na peniazoch, na veciach, na deťoch, na kamarátoch, na rodičoch… Lipnutie je vlastnosť, ktorá blokuje voľné prúdenie energie.

Zákon lásky – najvyšším dobrom je múdrosť, ktorá necháva každému tvorovi slobodnú vôľu. Miera slobody je priamo úmerná miere nadobudnutej zodpovednosti
– Láskavosti nie je nikdy dosť – plytvajte ňou
– Produkovanie hnevu, agresivity a priania zla blížnym (zloba, agresivita, pýcha, závisť, lakomosť, zlomyseľnosť, žiarlivosť, pomstychtivosť, sklamanie, strach, bojazlivosť, malomyseľnosť, nekomunikatívnosť) sú najväčším zdrojom negatívnej energie, ktoré spôsobujú znečistenie energetického a ochorenie fyzického tela.

Zákon zjednotenia a jednoty – všetko so všetkým súvisí – každý je súčasťou každého – všetci pochádzame z jedného DUCHA

– Čas je umelo vytvorená veličina, označujúca rýchlosť kvalitatívneho prechodu hmoty z jedného stavu do druhého. Reálny nie je čas, ale procesy prebiehajúce v hmote a ich mernou jednotkou je jednotka času

– Tie najdôležitejšie veci sú zatiaľ pre ľudské oko neviditeľné …

Schopnosti človeka sú takmer neobmedzené, ale zatiaľ ich nie sme schopní v plnej miere využívať. Človek sa ešte nedostal vo vývojovom stupni tak ďaleko, aby mohol celú svoju kapacitu možností, ktorú má, využívať na 100%. Zatiaľ máme možnosť využívať asi 5-10% kapacity mozgu. Všetci máme skryté schopnosti, ale každý je na určitej úrovni poznania

1. vie že to nie je možné
2. nevie, že je to možné
3. neverí, že je to možné
4. myslí si, že to nie je možné
5. myslí si, že to je možné
6. verí, že to je možné
7. vie, že to je možné

Môžeme sa nejako pripraviť na príchod novej éry?
Čo musíme urobiť, aby sme nezostali stáť pred bránami života?
Recept je jednoduchý:
1. Prežiť v radosti každučký okamžik. Žiť a tešiť sa zo života tu a teraz.
2. Žiť v tesnom spojení a v harmónii s prírodou.
3. Snažiť sa žiť v atmosfére lásky. Vstávať s úsmevom na tvári a mať
stále dobrú náladu. Byť láskyplný vo vzťahu k ostatným.
4. Nikdy sa nesťažovať, nikoho nesúdiť a nepočúvať sťažnosti a
ohovárania. Nikdy neobviňovať iných zo svojich neúspechov a slabostí.
Chyba je vždycky v nás. Pokúsiť sa prebudiť svoje svedomie – treba len
počúvať hlas svojho srdca.

Aby transformácia prebiehala hladko je potrebné:
1. Požiadať o odpustenie.
2. Odpustiť všetkým aby sa v nás negácia nešírila ako rakovina.
3. Predať slobodnú voľbu stvoriteľovi.

Najväčšou brzdou nášho poznania je určitá skupina ľudí, ktorá nás zámerne vedie do slepej uličky a nechce nám povedať skutočnú pravdu o našej planéte a o nás. Aby sme vedeli ako sa máme správať, ako sa o seba starať a aké technológie máme využívať a ako vlastne funguje planéta Zem.

Spracoval Peter Tóth

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
9 989 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array