Štúdia: Deti očkované proti chrípke majú 3x vyššie riziko hospitalizácie kvôli chrípke

ID-100241334

obrázok so súhlasom renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

Inaktivovaná vakcína proti chrípke (obsahujúca nefunkčné chrípkové vírusy alebo ich časti – pozn. prekl.) sa nejaví byť účinnou v prevencii hospitalizácií detí kvôli chrípke, obzvlášť detí s astmou. V skutočnosti majú zaočkované deti vyššie riziko hospitalizácie než ich nezaočkovaní vrstovníci. To sú závery výskumu prezentovaného 19.V.2009 na 105. medzinárodnej konferencii American Thoracic Society (Americká spoločnosť pre ochorenia hrudníka) v San Diego.

Nie je známe, aké má vakcína proti chrípke (trojzložková inaktivovaná vakcína proti chrípke = TIV) účinky na astmatikov.

„Obavy, že očkovanie môže spôsobovať dráždenie k astmatickým záchvatom, boli v minulosti viacerými štúdiami vyvrátené, ale účinnosť vakcíny nebola spoľahlivo potvrdená,“ povedal Dr. Avni Joshi z Mayo Clinic v Rochesteri, štát Minnesota, USA. „Táto štúdia mala vyhodnotiť účinnosť TIV u detí vo všeobecnosti, ako aj zvlášť u detí s astmou, v predchádzaní hospitalizáciám kvôli chrípke.“

ACIP (CDC Advisory Committee on Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu – pozn. prekl.) a AAP (American Academy of Pediatrics = Americká akadémia detského lekárstva) odporúčajú každoročné očkovanie proti chrípke pre všetky deti od 6 mesiacov života do 18 rokov. Federálny program osvety a prevencie astmy (National Asthma Education and Prevention Program) vo svojej tretej verzii taktiež odporúča každoročné očkovanie proti chrípke astmatickým deťom nad 6 mesiacov života.

Aby zistili účinnosť očkovania pri znižovaní počtu hospitalizácií detí (obzvlášť detí s astmou) kvôli chrípke, vykonali vedci štúdiu s 263 deťmi vo veku 6 mesiacov až 18 rokov, ktorým bola na Mayo Clinic v Minnesote, USA, laboratórne potvrdená chrípka v rokoch 1996 až 2006. Bádatelia zistili, ktoré z detí boli a ktoré neboli zaočkované, ktoré mali a ktoré nemali astmu a ktoré boli či neboli hospitalizované. U každého dieťaťa s chrípkovým ochorením skontrolovali zdravotné záznamy, či bolo očkované proti chrípke a či bolo počas choroby hospitalizované.

Zistili, že deti, ktoré boli proti chrípke očkované, mali 3x vyššie riziko hospitalizácie v porovnaní s deťmi, ktoré proti chrípke očkované neboli. U astmatických detí bolo významne vyššie riziko hospitalizácie u detí, čo boli očkované TIV, v porovnaní s tými, čo neboli (p = 0,006). Žiadne iné merané faktory — ako napr. druh zdravotného poistenia alebo závažnosť astmy — neovplyvnili riziko hospitalizácie.

„Aj keď tieto zistenia vyvolávajú pochybnosti o účinnosti očkovania proti chrípke, neznamenajú, že očkovanie spôsobuje hospitalizácie,“ povedal Dr. Joshi. „Je potrebných viac štúdií na vyhodnotenie nielen imunogenicity, ale aj účinnosti rôznych chrípkových vakcín u astmatických detí.“

z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo www.slobodavockovani.sk
Pôvodný článok „Children Who Get Flu Vaccine Have Three Times Risk Of Hospitalization For Flu, Study Suggests

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 254 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array