Transformácia 2012

ID-100224491

obrázok so súhlasom fotographic1980 / FreeDigitalPhotos.net

Tara S. Povolná:

Transformace už probíhá a brzy si to uvědomí úplně každý!Co nás v roce 2012 podle vás čeká?

Co si pod fenoménem roku 2012 představujete?

O roce 2012 se mluví v souvislosti s mayským kalendářem, který má končit 21. prosince roku 2012. Ale existují také mnohá další proroctví, například Aboriginců, Hopiů, Aztéků, Tibeťanů, Egypťanů a dalších kultur, podle nichž končí jeden dlouhý vývojový cyklus lidstva. Osobně si myslím, že datum není tak podstatné. Fenomén roku 2012 spíš označuje dlouhodobý proces. A rok 2012 bych nevnímala jako nějaký velký přelom či zlom. A už vůbec ne jako katastrofu. Je to proces, který se odehrává pravidelně v určitých, tisíce let dlouhých intervalech, a vždy dochází k zásadním změnám. Nyní je však šance, že planeta a její obyvatelé, nebo alespoň jejich část, se ve smyslu energie přetransformují do vyšší dimenze. Planeta Země a lidstvo, které na ní žije, existují v hrubohmotném světě, světě 3. dimenze, a teď se díky transformaci mohou dostat do vyšší dimenze. Z planety jako by se při tomto procesu odloupla část, jakoby astrální nebo éterické tělo, a stejně tak i lidská bytost se z toho hrubohmotného těla může vylíhnout jako motýl z kukly do světelného energetického těla. To je v podstatě situace, které se v lidských dějinách opakují, a vždy to jde ruku v ruce s nějakými převraty a přelomy, které se na té planetě projevují, až to dojde do kulminačního bodu, kdy skutečně může dojít ke katastrofě. Ale nemyslím si, že by měla přijít v roce 2012, a už vůbec ne 21. prosince.

V souvislosti s tzv. fenoménem roku 2012 se hovoří také o tom, že na zem přicházejí jakési transformační energie. Jak na lidstvo působí?

Ve smyslu toho data se mluví hlavně o tom, že se planety dostanou do určitého postavení a na Zemi bude proudit fotonové světlo z Univerza. To je přesně to, co ten rok 2012 odstartuje. Nicméně pouze ve zvýšené míře, protože tohle už se děje několik let – proto je naše Slunce intenzivnější, proto jiným způsobem reagujeme na Měsíc či na teploty. Zvraty, které se teď projevují v našich vztazích, profesní kariéře a dalších jednotlivých oblastech našeho života naznačují, že už transformace probíhá, jen ten fotonový proud zatím nejsme schopni vidět.

Takže je podle vás pravděpodobné, že ke katastrofám docházet bude, ale nejedná se o znamení přicházející apokalypsy, jde spíše o očištění planety a duchovní přerod?

Katastrofy nastanou, dojde k jakési formě kataklyzmatu. Planeta dostane zásah a to, co se před mnoha a mnoha lety stalo a odstartovalo dobu ledovou, to se v určité míře projeví zas. Bude to samozřejmě znamenat smrt velkého počtu lidí, to s sebou katastrofy vždy přinášejí. Ale bude to také znamenat transformaci a přerod velké skupiny lidí někam výš, do vyšší dimenze… A velká část obyvatel zůstane na planetě Zemi dál. Zůstanou tu po určitou dobu, jež může být dlouhá zhruba 200-250 let, takže ty události roku 2012 rozhodně nebudou probíhat ve stylu bum-prásk a život na planetě skončil. Musíme počítat s jistým „poločasem rozpadu“, protože tohle není klasická planeta, o které se mluví jako o Gaie či planetě Terra. Tohle v podstatě není ta planeta, jen její odnož. A my jsme tady jako otroci. A to místo, kam se budeme díky transformaci vracet, je ta skutečná Gaia. A to si spousta lidí neumí srovnat, nebo nepřipouští – že tohle je vlastně otrocká kolonie, na které se máme něco naučit a díky té transformaci se můžeme vyvléknout z otroctví, které tu panuje.

A jak rok 2012 vypadá z numerologického hlediska?

Rok 2012 – součet je 5, což znamená velikou lekci. Je to záležitost, týkající se všech smyslů. Takže v rámci transformace budeme skutečně atakováni ve všech smyslových rovinách, ale začneme si uvědomovat jemnohmotné energie a dopad našich skutků na náš život. Ono se nám to totiž začne v realitě materializovat.Naznačujete, že když si člověk něco bude intenzivně přát či na to bude často myslet, ať už to bude pozitivní nebo negativní, tak bude mnohem větší šance, že se to v jeho životě projeví?Přesně tak. Součástí transformace je také fakt, že naše myšlenky začínají mít sílu a brzy by se mohly začít projevovat v naší realitě. Respektive se urychlí proces jejich projevení se v realitě. Až do teď to fungovalo tak, že když jsme si něco začali přát, tak trvalo velmi dlouho, než se to v našem životě projevilo. Či se to neprojevilo vůbec a nechali jsme si to až do další inkarnace, našeho dalšího života. Teď se však naše přání budou realizovat výrazně rychleji. Takže bude velice důležité, co si přejeme. A je důležité přát si to pro nejvyšší dobro. Protože naše přání nemusí být vždy nutně v souladu s dobrem, a to ani s naším. A ještě jedna věc k těm transformačním energiím – my to fotonové světlo možná neuvidíme běžným zrakem, protože bohužel nad naší planetou vládnou různé elity, mluví se třeba o iluminátech, kteří transformaci lidstva brání. Ti jednak používají metodu chemtrails, a navíc také manipulují se Sluncem i Měsícem, takže transformační proud fotonů není dobře viditelný běžným zrakem. O to důležitější bude napojovat se – tedy vědět, jak se napojit. Ale je dobré si dát skutečně velký pozor, protože vzniká spousta různých směrů, které nabízejí napojení úplně jinam, než bychom potřebovali.

Že by to byli ti falešní proroci, o nichž se píše v Bibli?

Přesně tak. Falešných proroků se projevuje čím dál tím víc. Mě úplně fascinovala nedávná událost, kdy se objevila v tisku informace, že OSN ustanovila malajskou astrofyzičku Mazlan Othmanovou na post velvyslankyně pro styk s mimozemskými entitami. Američané po celou dobu existenci mimozemských bytostí popírali a teď najednou přiznávají, že mimozemské bytosti asi kolem nás jsou a že se s nimi budeme potkávat. Bohužel existuje dost oprávněná obava, že tyto bytosti, se kterými bude navázán kontakt, budou právě ty, které nám budou nejvíce škodit. Komunikace planetárních elit je totiž skutečně navázána s bytostmi, které nás chtějí uvrhnout do ještě většího otroctví. Jejich prvním plánem je, aby se výrazně snížil počet obyvatel na planetě Zemi. Dokonce se mluví o tom, že takové 2-3 miliardy lidí by měly být obětovány. A některé scénáře počítají s ještě většími ztrátami – že by prý mělo zahynout až 60 % obyvatelstva! Jenže pozor – v tomhle se spojuje několik věcí dohromady – některé katastrofy mohou být způsobeny tím, že dochází k jakémusi „oklepání“ planety a reakci na zásah lidí, ale velké procento je vědomě děláno různými strukturami, jež chtějí transformaci zabránit za každou cenu…

Můžeme se ještě vrátit k těm transformačním energiím, resp. proudu fotonů z nitra Univerza? Co s lidskými bytostmi může udělat?

Když nás zasahuje proud fotonů, působí zároveň na naše čakry, energetická místa v lidském těle. Základních čaker je 7, ale začínají se objevovat lidé, kteří jich mají 10. Ta transformace spočívá v tom, že se nám zvětší počet čaker, takže přes ně začneme snadněji a lépe vnímat svůj život, třeba proč tu žijeme. A začneme si také uvědomovat obrovskou manipulaci, která náš život po celou dobu provází. A začneme se od toho systému, označovaného za matrix, odpojovat. To bude jedna z věcí, jíž ten proud fotonů vyvolá – zvýšení počtu čaker v lidském těle. S tím se pojí rovněž lepší uvědomování si, vyšší vědomí, jako kdyby naše duše začala lépe chápat souvislosti a jako by si na to posvítila zevnitř. Najednou nám bude spousta věcí docházet a začneme realitu vnímat jako prostor, který je kolem nás uměle vytvořený našimi představami a těmi, kteří ho vytvářejí. Těmi, kteří nás chtějí ovládat. Budeme ho vnímat jako program. Od něj se začneme odpojovat a osvobozovat.Fyzické projevy spojené s transformačními energiemi se projevují už teď, kdy velké množství lidí začínají trápit transformační příznaky. Spousta lidí si stěžuje na velké nevolnosti a bolesti hlavy. Kupodivu se některé ty pocity blíží tomu, jako kdyby se vám z těla oddělovaly hadičky, jak to bylo trefně ztvárněno ve filmu Matrix, v němž je zřejmě proroctví jak hrom. Velmi často se to projevuje silnou bolestí páteře či nevolností od žaludku. To vše je součást změn, jimiž teď fyzické tělo lidí prochází, protože fyzická schránka se z napojení na hrubou hmotu stává lehčí, energičtější a světelnější. Z lidí, kteří projdou transformací, se mohou stát světelné a energetické bytosti, které nebudou vázány zákony pevné hmoty a mohou okamžitě tvořit – to znamená, že na co pomyslí, to se okamžitě stane.

Ozývají se varování, že na duchovní transformaci není mnoho lidí připraveno, což by se u nich prý mohlo projevit fyzickými a psychickými problémy. Někteří lidé prý vliv těchto energií nezvládnou a zemřou. V souvislosti s rokem 2012 a transformačním procesem se dokonce mluví o tom, že jde o jakousi zkoušku, symbolické oddělení zrna od plev, a to doslova. Podle četných názorů mají transformaci zvládnout jen ti připravení, kteří mají dostatečně vysokou duchovní úroveň či úroveň vibrací. Ale kde je ta laťka, která rozhodne o tom, zda je člověk dostatečně připraven, či nikoliv?

Duchovní úroveň jde s tou změnou ruku v ruce, ale já jsem velmi choulostivá na rozdělování lidí – který člověk si to zaslouží, a který ne. Určitě tu nějaká úroveň být musí. Řekla bych, že to nejpodstatnější, co tu hraje roli, je opravdu bezpodmínečná láska. Jde o to, abychom se naučili vnímat svůj život jako něco důležitého. Každý z nás je sice jen zrnkem písku na obří poušti, ale zároveň jsme také individuální bytosti, a patříme do jednoho velkého shluku tam někde nahoře, od něhož jsme se oddělili. Důvod, proč jsme sem na Zem šli, je ten, abychom se naučili všechny tyhle věci vnímat přes svoje emoce. Proto myslím, že cesta k transformaci vede právě přes tu bezpodmínečnou lásku. To znamená, uvědomit si až do morku kostí ono přísloví, že co dělám druhým, to se mi několikanásobně vrátí. Podstatou je změna myšlení – ono je úplně jedno, jestli člověk kouří, jí maso, nebo má někde nějaký problém, protože nikdo není dokonalý a myslím, že do transformace nikdo jako dokonalý nepůjdeme. To prostě není možné. V tom těle, v němž tady jsme, to prostě nelze.

Jak se má tedy člověk na transformaci a rok 2012 připravit?

S probíhající transformací jde samozřejmě ruku v ruce zvyšování úrovně vědomí – začít si uvědomovat důsledky svých činů, a to do maximálních drobností. Přesně vnímat svůj život a uvědomit si, co dělám dobře a co špatně. Jestli přitom vykládám karty, okopávám zahrádku, či stříhám keře, to je jedno. Nehledě na to, že duchovní jsme úplně všichni, protože každý máme ducha… Jde o to vnímat důsledky našich skutků pro ostatní a respektovat svobodu ostatních bytostí. Je důležité si hlídat i myšlenky – to je strašně těžké, ale transformace je také o tomhle. Protože naše myšlenky začínají mít čím dál větší sílu a reakce na ně bude okamžitá. V tom to hodně spočívá. A samozřejmě – pokud jsou naše těla hodně znečištěná špatnou stravou, chemií a dalšími jedovatými látkami, tak organismus bude na transformaci reagovat velice intenzivně. Tyto stavy mohou vrcholit infarkty a dalšími kritickými zdravotními stavy. Proto je velmi důležité začít očišťovat své fyzické tělo. Během transformace se totiž tělo čistí od všech nánosů, jež získalo za léta svého současného života. Pak se zároveň čistí i ostatní jemnohmotná těla od emocí, mentálních bloků, negativních programů, i od minulých životů, takže je pro nás ideální, abychom jedli naprosto přirozeně a co nejčistší stravu. Je důležité eliminovat zátěž těla od chemikálií na minimum. To je myslím další dobrá rada, jak přežít a transformaci podstoupit bez velkých bolestných problémů. Transformace nás vede k tomu, abychom se podívali pravdě do očí – jak na tom opravdu jsme.

Dal by se nastínit nějaký recept, jak to co nejlépe přežít ve zdraví?

Skutečně intenzivní změny začnou počínaje rokem 2012 a budou trvat zhruba do roku 2017. Během této doby bude probíhat očista planety i lidí a budeme dostávat šance, ale skutečně zásadní šance, které už nemůžeme jen tak přehlédnout. Teprve mezi lety 2015-2017 dojde k transformaci, kdy si probíhající změny uvědomí skutečně každý. Pak nastanou tři dny tmy, spousta lidí upadne do bezvědomí, mnoho lidí usne, další zemřou, a ta transformace vlastně nastane bez našeho vědomí. A co do té doby můžeme udělat, jak se na to připravit? Určitě můžeme pročistit svůj život, a to ve všech jeho oblastech. Především bych se soustředila na pročištění mezilidských vztahů, které jsou spojeny se silnými emocemi. Začít si uvědomovat, jakým způsobem jsme manipulováni, a začít se naprosto zodpovědně rozhodovat, co chci a co nechci. A to počínaje drobnými každodenními rozhodnutími, které ve svém životě děláme – to znamená, zodpovědněji rozhodovat o tom, co jíme, co si koupíme, jak pracujeme, na co se díváme v televizi, co čteme, co přijímáme přes média. Zodpovědnějším rozhodováním si začneme rozšiřovat vědomí a vnímat věci v širších souvislostech. Pak bychom tu přípravu samozřejmě měli rozšířit ještě dál – mentální složka je spojena s přijímáním informací. Proto je důležité nenechat se zastrašit. Viz třeba teď případy těch unesených dětí – v zápětí s tím jde informace, že by se děti měly nechat čipovat. Podobné manipulace se dějí dnes a denně. My nemůžeme projít transformací, pokud si nezačneme uvědomovat, že jsme manipulováni a nepostavíme se proti tomu. A to i za tu cenu, že nás to bude něco stát. Může se stát i to, že přijdeme o fyzické tělo, o to vozítko, jak tomu říkám. Ale to vůbec není podstatné, protože ta transformace je mnohem důležitější. My se transformujeme jako duše. To tělo, pokud si ho vezmeme sebou, tak se nám stejně promění. Takže důležité je dbát na všechny složky naší bytosti – stravováním počínaje, vztahy, prací a svými skutky konče. Úkolem člověka teď není postarat se o záchranu planety, to není naše práce. My lidé se máme postarat individuálně sami o sebe, maximálně o svoje příbuzné a blízké, a pokud jsme schopni, tak dostat do vědomí ty věci i druhým lidem. Takže klíčem je podle mě pročišťovat se, zbavit se bloků a všeho, co nás tu zatěžuje. Jako kdybychom se měli vydat na cestu – potřebujeme mít batoh nabalený jen těmi nejdůležitějšími a nejpodstatnějšími věcmi. A zbytek tady nechat…

Někdy se hovoří o tom, že by během transformačních změn měli z planety mizet lidé. Někteří hovoří o tom, že to jsou ti, co transformaci zvládli a přenášejí se jinam. Podle jiných jde o ty, co transformaci nezvládli a jejich tělo se působením transformačních energií doslova vyzářilo do prostoru. Hrozí něco podobného? Co se s mizejícími lidmi podle vás stane?

Do našeho prostoru se prolínají i jiné prostory, paralelní světy a jiné dimenze. Může se stát, že pokud se v programu naší reality projeví chyba, tak někteří lidé mohou vstoupit do jakési červí díry a projít do jiné reality. Pokud se červí díra potom uzavře, tak tam člověk uvízne a už se nemůže vrátit zpátky. Tohle je možná jedna z eventualit, která se děje. Ale nemyslím si, že by se chystal nějaký hromadný přesun lidí. A byla bych velmi opatrná na nabídky toho typu, že mi někdo otevře nějakou transformační bránu a já někam přejdu. Myslím si, že tak to nebude. Určitě nám nějaké duchovní bytosti budou pomáhat, třeba v samotném přechodu, když se budeme z našeho fyzického těla transformovat do těla světelnějšího. Tehdy určitě nějaká pomoc přijde, a zřejmě nějaké portály, alespoň se tak o tom mluví, otevřeny budou. Ale jak to bude a jakým způsobem to bude probíhat, to bych řekla, že v podstatě nikdo neví. Ani nám to nechtějí sdělit. Zřejmě právě proto, aby to zůstalo utajeno a nikdo do toho nemohl zasahovat. Proto je důležité hlavně se nenechat zblbnout. Ale začíná se mluvit také o tom, že díky určitému uvolnění časoprostoru by se v naší realitě mohli začít objevovat zvířata, rostliny a předměty z jiných světů a dimenzí… Když se tyto věci začnou objevovat skutečně v hojné míře, že je už nikdo nebude moci popřít, tak myslím, že je ta transformace opravdu za dveřmi a že nás čekají tři dny temnoty. Že už se opravdu začne něco velmi dramaticky dít. Dalším ukazatelem je to, že se začnou rozpadat všechny umělé věci.

Co se stane s lidmi, kteří transformaci zvládnou?

Transformované bytosti by se měly přenést do vyšší dimenze – někdy se mluví 4D, jindy o 5D (čtvrtá nebo pátá dimenze). Všeobecně si myslím, že se transformovaní lidé přesunou do čtvrté dimenze, o stupeň výš. To by znamenalo, že v podstatě zůstaneme v této oblasti, ale jako kdybychom nebyli v hrubohmotné realitě. Budeme lehčí, budeme světelnější a budeme zřejmě pro ty ostatní, kteří tu zůstanou ve fyzickém, hrubohmotném těle, neviditelní. Je dost možné, že část lidí, kteří transformaci nezvládnou hned, dostanou čas, asi 200-250 let, kdy budou mít šanci tu duchovní přeměnu dokončit. Ti, co tady zůstanou, se dostanou do stádia, jež by se dalo svým způsobem označit za prvobytně pospolnou společnost, protože přestane fungovat veškerá technika, přijdou o mnoho moderních vymožeností a bude jim zřejmě navíc částečně vymazána paměť. Budou se jakoby vracet zpět ke kořenům a znovu něco budovat – ale budou v roli otroků, tentokrát už definitivních. Čili budou sloužit těm, kteří po nich budou určitou formou něco požadovat. Pak to odpoutání a transformace bude ztížená ještě o tohle. Ale jsem optimista a myslím, že nebude tak zle, pokud lidé připustí, že existuje něco, co můžeme nazývat Bůh. Já tomu říkám Zdroj a je to pro mě naprosto čistá láska. To je prostě něco, co si vůbec neumíme představit, naprostá jednota. Žádné zlo, žádná nepřejícnost ani škodolibost. A taková bytost by určitě nedopustila, aby duše lidí, kteří se zrodili na Zemi a vracejí se sem ve svých inkarnacích, nedostali po nějaké době druhou šanci. Aby jim tato bytost nedala možnost, byť to možná bude trvat strašně dlouho, aby tam jednou taky došli. Já si prostě myslím, že tam jednou musí dojít každý…

Některé názory naznačují, že každý člověk se bude moci sám svobodně rozhodnout, jakým způsobem se k probíhající transformaci postaví. Není fáze toho rozhodnutí, kterou cestou se chceme vydat, právě v tom, jak se teď mnozí z nás rozhodují, jestli se sebou budou konečně něco dělat?

Určitě. Myslím, že je to určitá forma milosrdenství, že máme daný čas, v němž jsme neustále varováni, že se něco děje, a že bychom se sebou měli začít něco dělat. Jsou tady lžiproroci, ale jsou tady i lidé, kteří opravdu fundovaně informují a upozorňují na skutečnosti. A člověk když chce, tak tu informaci opravdu dostat může. A stačí jenom lépe a šťastněji žít. Žít tak, abych nikomu neubližovala, a pak se ke mě ty informace začnou dostávat. A to je ta forma rozhodnutí. Ještě nějaký čas na přípravu je, ale nesmírně letí. Proto je dobré nepropásnout už ani hodinu.

Hovoří se také o tom, že tu působí dvě síly – pozitivní, která transformaci planety a lidí podporuje, a negativní, která jí naopak brání. Před několika lety se však měla na Zemi začít projevovat třetí síla božského charakteru, která prý odložila konflikt těchto dvou protikladných sil a dala lidem šanci dokončit ten duchovní přerod. Máte o tom nějaké poznatky?

Dnes je vidět enormně zvýšený zájem lidí, kteří chtějí sami se sebou pracovat. A těchto lidí stále přibývá. Myslím, že tu skutečně působí nějaká velká síla, bez níž bychom to možná ani nepřežili. Ten tlak, který tu byl vyvíjen, i útoky různých negativních bytostí, byl velmi silný, ale jejich útokům byla do jisté míry učiněna přítrž. Skutečně sem proudí velice silná univerzální energie, kterou si mnozí lidé spojují třeba s archanděly, nebo s bytostmi jako je St. Germain. Ale určitě souhlasím s tím, že tu proběhl jistý zásah ve prospěch lidstva. Mluví se o jakési velmi úžasné a silné ženě, která měla způsobit, že ty opravdu dravé agresivní mimozemské entity, kterým se trefně přezdívá šediváci, byly z planety vystrčeni pryč.

Součástí různých předpovědí, co se roku 2012 stane, je i názor, že dojde ke katastrofě, ale pak nastane duchovní obroda, která by podle některých názorů měla dokonce začít v Čechách. Podle některých legend by se tu měl dokonce narodit další Spasitel…

O tom jsem už samozřejmě slyšela. Ono to hodně souvisí s příchodem nového věku. Ale za touto vizí bohužel stojí ilumináti. Upřímně řečeno bych se moc nespoléhala na to, že se tady objeví lidská bytost, jež všechny spasí. Mluví se o jakési bytosti, novodobém Kristu, dokonce se uvádí jméno Maitrea. Ale není to bytost, která by byla vyslána ze Zdroje. Byla by to zase bytost, která by byla opět použita a zneužita. Takže následovat někoho nebo něco takového by mohlo být cestou do pekel. Myslím, že tentokrát nás opravdu nikdo zachraňovat nebude, vysloveně je to jenom o nás. A myslím, že se projeví pravda v celé nahotě a neukecáme to. Takže o to důležitější je pracovat na sobě. Jakákoliv zášť, jakákoliv nenávist, žárlivost – to je třeba prozkoumat a vyřešit. Co se týče různých proroctví o roku 2012 a době následující – ti lidé je tenkrát psali, protože věděli, že se bude dít něco zásadního a chtěli varovat lidi, aby se začali zabývat sami sebou. Rozhodně si nemyslím, že to mělo být strašení v tom smyslu, že přiletí Haylleova kometa a roztříští planetu na kusy. Nebo že 21. 12. 2012 nastane konec světa, pak se maximálně objeví žebříky do nebe a ti vyvolení vystoupají do mimozemského plavidla. Takhle to není, to je velmi naivní představa. Bohužel spousta dospělých lidí se tím nechá ovládnout, doslova zblbnout, a věří tomu, že oni mezi ty vyvolené patří…
Děkuji za rozhovor.

Kdo je Tara S. Povolná?

Esoterice se věnuji zhruba 15 let. Po studiu na Psychoterapeutické fakultě ESET v Praze jsem hledala další možnosti, jak rozvinout svou práci a pomoc lidem v jejich problémech. Nabídla se grafologie a přes ni jsem se pak postupně dostala až k úžasné metodě Spiritual Response Therapy. Ta pracuje s tabulkami, kde s pomocí kyvadla a napojením se na Vyšší Já klienta hledám skutečné příčiny jeho potíží a problémů. Většinou až 85 % potíží pramení z minulých životů, ale dostávám se i do období prenatálu a pracuji také s archetypy, jako je třeba vnitřní dítě, otec či matka atd. Neřeším jen programy v podvědomí, psychickou stránku člověka, ale také fyzickou, protože tato metoda velmi účinně pomáhá i při léčbě onemocnění, která postihují naše těla. Protože jsem několik let pracovala s dětmi s postižením, především a autisty a také dětmi s Downovým syndromem, je mým tajným snem propojit alternativní a klasickou medicínu a najít účinnou pomoc právě pro tyto bytosti. Do své práce tedy zapojuji i další prostředky, jako jsou esence, potravinové doplňky, prostředky k detoxikaci organismu, numerologii, reiki či výklad z tarotových karet. Mým dalším koníčkem je i léčení zvířat a práce s nimi. Jsou našimi úžasnými průvodci a pomocníky.
www.tara-s.cz

zdroj: objevto.blog.cz

Knihy s tematikou 2012 a transformáciou ľudstva.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 723 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array