Halucinogénne huby vám zmenia osobnosť

ID-100127603

obrázok so súhlasom Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net

Nový výskum „magických húb“ ukázal, že už jediná dávka v nich obsiahnutého halucinogénu psilocybín vyvoláva merateľnú kladnú zmenu osobnosti, ktorá u takmer dvoch tretín účastníkov experimentu pretrvala najmenej rok.

Oznámil to Roland Griffiths z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore (štát Maryland, USA) s kolegami. Spomenutú zmenu zaznamenali u takmer 60 percent z celkove 51 dobrovoľných účastníkov výskumu. Týkala sa výrazného posilnenia stránky osobnosti, ktorú psychológovia označujú ako otvorenosť. Zahŕňa viaceré znaky, ktoré súvisia s predstavivosťou, zmyslom pre estetiku, pocitmi, abstraktnými myšlienkami a všeobecnou znášanlivosťou či liberálnosťou postojov.

Pozorované zmeny týchto znakov boli väčšie, ako obdobné zmeny typicky pozorované u zdravých dospelých ľudí s hromadením životných skúseností počas desaťročí. Osobnosť sa normálne po dosiahnutí veku 30 rokov výraznejšie nemení. „Normálne je to tak, že pokiaľ vôbec, otvorenosť prejavuje sklon zmenšovať sa, ako ľudia starnú,“ vysvetlil Roland Griffiths.

Účastníci výskumu absolvovali dve až päť osemhodinových drogových sedení, oddelených najmenej trojtýždňovými medzerami. Povedalo sa im, že počas jedného sedenia dostanú strednú alebo vysokú dávku psilocybínu. No ani oni, ani výskumníci, monitorujúci sedenia, nevedeli, počas ktorého sedenia sa to vlastne stalo.

Počas sedení ležali na pohovke so zakrytými očami, aby ich nerušili vonkajšie zrakové vnemy, do sluchátiek sa im púšťala hudba a mali sa sústrediť na vnútorné zážitky. Ich osobnosti potom vedci hodnotili jeden až dva mesiace po každom sedení a približne 14 mesiacov po poslednom.

Zistené osobnostné zmeny vedci považujú za pravdepodobne trvalé, lebo u mnohých účastníkov vydržali vyše roka. Takmer všetci účastníci sa považovali za spirituálne aktívnych ľudí, pravidelne navštevovali pobožnosti alebo meditácie, respektíve sa modlili. Z vyše polovice to boli ľudia s vyššou akademickou hodnosťou. Vedci ich klasifikovali ako psychicky zdravých. Zmena zasiahla najmä tých účastníkov, ktorí absolvovali „mystický zážitok“, pocit vzájomnej prepojenosti so všetkými ľuďmi a vecami, čo sprevádzal pocit posvätnosti a uctievania.

Z piatich hlavných stránok osobnosti sa počas výskumu zmenila iba otvorenosť – nervozita, extroverznosť, príjemnosť a svedomitosť nie. Podľa Rolanda Griffithsa možno v súčasnosti nelegálny psilocybín využiť na liečebné účely, napríklad pri zvládaní depresií a úzkosti rakovinových pacientov po diagnostikovaní zhubnej choroby. Rozmýšľal však už aj o odvykaní dlhodobých fajčiarov. Jeho tím tieto poznatky uverejnil v časopise Journal of Psychopharmacology.

Literatúra a produkty liečby pomocou konope v predaji TU.

 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
7 736 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array