Viera v UFO a oficiálne oznámenie

V souvislosti s tématem UFO se názory rozcházejí. Musíme vskutku zjistit, že zde máme co do činění převážně s otázkami víry. Pro mnohé je velmi obtížné rozloučit se s představami, které si už o něčem jednou udělali.

Jsou lidé, kteří celou problematiku UFO považují za naprostý nesmysl, sloužící jen k tomu, aby si pár autorů a nakladatelství namastilo kapsy, a pochybují o rozumu těch, kteří se jí blíže zabývají. Pak jsou tací, pro které je už vzdálené mrňavé světélko na obloze, které může být čímkoliv, vzrušujícím pozorováním UFO. A mezi těmito dvěma skupinami existují ještě všemožné varianty.

Někteří se domnívají, že všechna UFO jsou jednoznačně mimozemského původu, jiní se domnívají, že všechna UFO jsou pozemského původu a jejich původ je třeba hledat v tajných vojenských technologiích nebo u neznámých bytostí, které žijí vskrytu v dutinách v nitru Země.

Každý se snaží vbudovat veškeré nové informace do systému své víry a je obtížné vysvětlit mu, že by to mohlo znamenat něco jiného než to, co už stejně věří.

Předpokládali bychom samozřejmě, že ti, kteří nám vládnou, by nám určitě řekli, kdyby existovalo něco, co se týká celého lidstva, a mnoho lidí čeká na oficiální prohlášení. Nedávno vskutku k čemusi takovému došlo na tiskové konferenci ve Washingtonu D.C., o čemž se však sdělovací prostředky zmínily jen ojediněle. Později se k tomu ještě vrátím.

Jelikož hromadné sdělovací prostředky téměř nikdy nepodávají zprávy o UFO, nebo jen se shovívavým úsměvem, věří masy také, že neexistují, jelikož náš svobodný tisk by se přece chopil každé pravdy a objektivně by ji zprostředkoval. Tak není většině lidí znám materiál, sestávající z více či méně kvalitních snímků a dokumentů, které badatelé UFO během doby shromáždili a spousty zpráv obětí únosů nebo pozorovatelů UFO. A podle toho, k jaké víře patří, vysmáli by se i každé fotografii, bez ohledu na kvalitu. Když je vidět jen světelná tečka nebo neostrý flek na obloze, říkají právem, že to může být cokoliv. Když je fotografie ostrá a ukazuje jednoznačně neznámý létající objekt, předpokládají, že to musí být podvrh. A podvrhy samozřejmě existují. V dnešní době taky není vůbec obtížné vyrobit na počítači nebo jinými trikovými technikami velmi přesvědčivé obrázky.

ID-100216279

obrázok so súhlasom vectorolie / FreeDigitalPhotos.net

Je tedy téměř nemožné přesvědčit o opaku někoho, kdo věří, že všechny příběhy o UFO jsou nesmysl. Dokonce i kdybych v tomto okamžiku, kdy tento text píšu, viděl z okna UFO, mohl bych stěží někomu zprostředkovat pravdivost toho, co jsem sám prožil, jedině, že by mi VĚŘIL. Dokonce i kdyby se mi podařilo vytáhnout z kufru rychle fotografický aparát, v němž by byl náhodou zrovna film, podařilo by se průměrnému člověku s průměrným širokoúhlým aparátem zachytit nanejvýš pár světelných bodů, které by neukazovaly detaily, které bych dokázal rozeznat zrakem.

Viděl jsem jednou UFO a mám za to, že by na to kritikové UFO pohlíželi jako na chybnou interpretaci známého létajícího objektu nebo přírodního úkazu. Přesto vím, co jsem viděl. Mohu popsat onu rudě oranžovou kouli, která se pohybovala pomalu přes celou oblohu, ale nemohu zprostředkovat dojem, který na mě učinila. Každopádně to nebylo nic, co by se dalo spojit s nějakým mně známým úkazem nebo známou technikou.

Kritici UFO snadno připisují svědkům UFO poruchy vnímání nebo halucinace, zakládající se na tom, co si člověk přeje vidět. Požádal bych vás tedy zauvažovat o vnímání. Co momentálně vidíte? A můžete z něčeho, co jen vidíte, ale nemůžete to blíže prozkoumat, činit závěry ohledně toho, z čeho to je vyrobeno? Např. vidíte před sebou tento text. Můžete usuzovat, co je to za materiál, na který byl vytištěn. Nepůsobí kovově, není tekutý, nenarostl přirozeným způsobem, mohl by to být papír, ale i možná nějaká jiná látka, která vypadá podobně.

Vycházejte ale z toho, že pozorovateli UFO jsou známy pozemské letouny a kdyby viděl neznámý, tajný létající přístroj pozemské produkce, mohl by možná říct, že vnější obal mohl klidně vzniknout za pomoci pozemské technologie, možná by viděl sváry nebo nýty, broušené nebo lakované kovové součástky atd.

Chtěl bych jen prostě ukázat, že naše vnímání je přece jen s to zařadit docela dobře docela hodně věcí během krátké doby. Předhazovat svědkovi UFO lehkomyslně stále jen to, že ho jeho vnímání nějak klamalo nebo že si špatně vysvětlil něco úplně obyčejného, je tedy lehkověrným snižováním vnímání druhých lidí.

Jistě existují všechny výše popsané případy, podvrhy, chybně vysvětlované úkazy se zcela přirozeným vysvětlením… a kdo z nás už se někdy nedíval na obloze na jasně zářící Venuši a neříkal si: „Nepohnula se zrovna?“

Jo Conrad o UFO – nastavte si automatické titulky:

Měli bychom se však mít na pozoru před absolutismy. Fenomén UFO sestává z různorodých událostí, které se všechny nedají zařadit do stejného šuplíku. Mohou klidně existovat i pozemské tajné projekty, které považujeme za mimozemské letouny. Na Zemi mohou klidně existovat neobjevené civilizace, jejichž objekty jsou pozorovány. Je ale klamný závěr říkat, že všechna UFO jsou pozemského původu nebo že všechno jsou podvrhy nebo že všechno je mimozemské. Musíme rozlišovat. Fenomén UFO je různorodý a každé unáhlené kategorizování je nebezpečné.

Mnozí věří, že pravděpodobnost návštěv mimozemšťanů je krajně nepatrná kvůli ohromným vzdálenostem v kosmu, jelikož by i při rychlosti blížící se rychlosti světla potřebovali pořád ještě cestovat řadu let, nemluvě o fázích zrychlování a brždění. Měli bychom si však uvědomit, že předpoklad, že rychlost světla nelze překročit, je jen v současnosti uznávaná teze. Vskutku již byly prováděny experimenty, při nichž byla rychlost světla překročena, přinejmenším při přenosu informací. Ale mnohem důležitější otevřít se možnosti, že to, co dnes považujeme za technicky proveditelné, může být už za pár let zastaralé, stejně jako názor před pár sty lety, že něco, co je těžší než vzduch, nemůže nikdy létat nebo že rychlost vyšší než 36 kilometrů za hodinu je smrtelná. Mimozemské civilizace mohou mít také zcela jiné technologie, např. k zakřivení prostoru. To je v teoretické fyzice možné.

Před nějakou dobou uveřejnil údajný spolupracovník US vlády, Bob Lazar, něco o technologii, kterou údajně poznal v přísně tajné oblasti „Area 51“ v nevadské poušti. Jestli všechno, co říká, souhlasí, nevím, a nevím ani, proč mohl zveřejnit údajně tajné informace, aniž by mu v tom bylo zabráněno.

Ale každopádně nabízí zajímavý myšlenkový model:

Říká, že havarované mimozemské letouny, které Američané v Area 51 zkoumali, necestují rychlostí světla, nýbrž využívají zakřivení prostoru. To se zakládá na poznatku, že silná gravitační pole zakřivují prostor. Lze např. vidět hvězdy, které by vlastně musely být za Sluncem. Enormním gravitačním polem Slunce se však pohled dostává za Slunce, respektive prostor kolem Slunce se zakřivuje. Mimozemské vesmírné lodi mají využívat takové zakřivení prostoru. Je ovšem opravdu těžké vláčet s sebou pořád nějaké takové Slunce k umožnění tohoto efektu. Existuje však – v malém i velkém měřítku – i gravitace v mnohem menší oblasti.

Existuje jakási mikrogravitace, která udržuje elektrony na drahách kolem atomových jader. Tato gravitační pole však nepřesahují rozměr atomu, takže se nedají využívat. Má však existovat látka, zvaná prvek 115, která se vyskytuje na jiných planetách, jejíž gravitační pole přesahuje vlastní rozměr. Toho by se pak dalo – ať už s jakoukoliv technikou – využít k cílevědomému zakřivení prostoru.

Je mnohem více výpovědí lidí, kteří tvrdí, že tajné složky vlád mají už dávno spojení s mimozemšťany a že mezitím už i zčásti užívají jejich technologii.

Jak už jsem řekl, předpokládalo by se, že by muselo existovat nějaké oficiální prohlášení vlád, kdyby na tom všem něco bylo. Někteří lidé se skutečně snaží o to, aby k takovému prohlášení došlo, a odvážili se s tím vyjít na veřejnost.

9. května 2001 byla na tiskové konferenci ve Washingtonu, D.C. veřejně oznámena existence UFO a mimozemských návštěvníků. Skupina, která se nazývá CSETI, shromáždila 20 vysoce postavených svědků, aby před kamerami a mikrofony sdělovacích prostředků svědčili o tom, co zažili a viděli. Byli mezi nimi bývalí vojáci, agenti, piloti atd. Navíc natočila organizace na video výpovědi dalších 100 svědků.

Dr. Steven Greer, iniciátor projektu, je přesvědčen, že lidstvo musí být o tomto dění informováno, jelikož se týká nás všech. Očividně jsou různé názory i uvnitř tajných struktur vlád. Jedni se domnívají, že by se tyto věci měly nadále tajit, druzí jsou toho názoru, že to patří na veřejnost.

Tajné služby už po celá desetiletí údajně potlačují mimozemskou problematiku a cíleně se snaží zesměšňovat svědky UFO nebo na ně vyvíjejí nátlak, jelikož mají za to, že lidstvo není připraveno na to, aby se mu to oznámilo. Tyto struktury během více než 50 let ztuhly a osamostatnily se, že ani nejvyšší členové vlád nevědí, jaké dohody existují mezi tajnými službami, vojensky-průmyslovým komplexem a mimozemskými skupinami. Přesto se rok za rokem vydávají ohromné miliardové částky za „Black-Projects“.

Během úřadování Clintona už Dr. Greer prezidenta informoval o děních, o nichž předpokládal, že ani nejvyšší hlava státu není tajnými službami o nich informována. Údajně informují šéfové CIA, NSA a jiných oddělení, které mají co do činění s tajnými projekty, jen nováčky, o nichž předpokládají, že „budou zticha“. V našich zprávách jsme však toho doposud o tiskové konferenci 9. května mnoho neslyšeli. Bylo pár krátkých zpráv na CNN, BBC atd. Na www.cseti.org se lze o projektu dozvědět víc.

SMLOUVA O VTĚLENÍ

Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě.

 • §1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jinak nedostane totéž tělo.
 • §2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
 • §3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
 • §4) Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.
 • §5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.
 • §6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělění.)
 • §7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
 • §8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.
 • §9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)
 • §10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
 • §11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!

Užitečné pokyny a tipy:

Není cílem, mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.

Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.

Nemusite se řídit chybami ostatních.

Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.

Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.

Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.

Čas je iluze!

Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.

Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.

Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.

Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.

Násilí nikdy nevede k řešení.

Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.

Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.

Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.

Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.

Můžete podat žádost o odpuštění.

Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.

Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.

Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.

Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.

Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.

Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.

Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle respektive v mozku.

Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.

Snažit se opisovat nemá smysl!

Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.

Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.

Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.

Nejde o to, být první.

Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.

Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.

Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.

Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

(Jo Conrad, 15.3.2002)

Autor: Jo Conrad

přeložil: Jiří Fiala

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 709 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array