Vír energie a zdravie

Dobrodružstvo harmonizácie čakier

ID-100110842

obrázok so súhlasom marin / FreeDigitalPhotos.net

Pred časom, už je tomu pár rokov, sme v spolupráci s vedením firmy Energy vydali sériu plagátov o reflexných zónach a energetických dráhach a bodoch na ľudskom tele.

O ich popularite a používaní svedčí i to, že boli vytlačené v ďalších sériách i v inovatívnych formách ako kalendáre, či iné pomôcky. Dodnes sa s nimi stretávam na miestach, kde by som ich vôbec neočakával a používajú ich aj ľudia, ktorí nie sú v nijakom spojení s Energy.

Uvedomujem si, že je v nich viacero chybičiek (nie vecných či obsahových, skôr formálnych), možno dnes by som ich pripravoval inak, ale som rád, že splnili svoju službu a dostali sa k tým, ktorí chcú aktívne a systematicky pracovať s vlastným organizmom. Používajú ich ľudia, ktorí si zobrali zodpovednosť za zdravie do vlastných rúk a nespoliehajú sa večne na pomoc zvonku.

Očakávalo sa odo mňa, že budem v tvorbe ďalších pomôcok pokračovať a, nakoniec, sám som sľúbil, že bude nasledovať ďalšia séria plagátov, tentoraz o celistvejšom pohľade na prácu s telom. Sústo, do ktorého som sa zahryzol, bolo však oveľa väčšie, než na aké bolo pripravené moje „trávenie“. Prejdúc kurzami ájurvédskej terapie sa mi priblížila filozofia indického pohľadu na beh energie v ľudskom organizme oveľa viac a pri aplikácii týchto poznatkov v konkrétnych prípadoch pri práci s klientmi som sa utvrdil, že teória sa silne prepája s praxou.

Kombináciou poznatkov čínskej a indickej medicíny v úzkej spolupráci s využívaním bioenergetických prípravkov Energy sa urýchľuje proces uzdravovania. Samozrejme, veľkú úlohu u mňa pri tom zohráva aj astropsychodiagnostická práca s výkladom mandaly horoskopu. Nájsť dôvody a príčiny je jedna vec, odstraňovanie blokád, ktoré ich spôsobili je už oveľa zložitejšie. Nánosy, či už fyzické, alebo psychické, duchovné a karmické sú také masívne, že podstata problému je mnoho razy skrytá veľmi hlboko pod nimi.

A pôsobenie spoločnosti, súčasných „vymožeností“ techniky, nevhodných potravín, atď. len spevňujú štruktúry týchto usadenín. Bez príčinlivej spolupráce klienta s terapeutom skoro ani nie je možné ich rozrušiť. Niektorí pochopia svoju aktívnu úlohu veľmi skoro a prípravky Energy im pomôžu urýchliť aj duchovné napredovanie. Sú však skeptici, s ktorými je „práca“ na ich zdraví neľahkým orieškom. Neprijímajú duchovný svet, je im priťažké predstaviť si existenciu jemnohmotných energií. Nikdy a nikým neboli vedení k takému vnímaniu Univerza. Nepomáhala škola, ani cirkev, tzv. objektívna veda so svojimi paradigmami nedovoľovala, aby sme sa na svet dívali inak, ako cez prizmu jej poznávania. Veci sa začali meniť v posledných rokoch minulého storočia a na začiatku nového milénia, keď došlo hlavne v smerovaní východnej vedy k zmenám pohľadu na svet. Teória torzných polí dovolila zjednotiť vesmírne energie a pripúšťa i čosi také, dovtedy neprijateľné, ako je jemnohmotný svet. Temná hmota a zdanlivá prázdnota vypĺňa väčšinu vesmíru a je plná zárodočnej energie. A je jedno, ako ju nazveme. Boh, fyzikálne vákuum, prvotná energia alebo absolútne nič. Všetky tieto a iné názvy a charakteristiky tejto časti sveta, ktorý teraz búrlivo spoznávame, spĺňajú požiadavky na vysvetlenie doteraz nevysvetliteľného okolo nás.

Mnohému ešte nerozumieme a pri súčasnom spôsobe života a myslenia spoločnosti ešte dlho neporozumieme, mnohé sa nám ale objasňuje. A zrazu sme prekvapení, že poznatky, ktoré teraz prijímame ako úplne nové a revolučné, sú obsiahnuté v starých mnohotisícročných spisoch kultúr Orientu, že ich mali aj americkí indiáni a iné kultúrne entity Zeme. To len my (západná európska kultúra) sme si vytvorili filozofické a náboženské „filtre“, na ktorých sa postupne zachytilo všetko vzácne a cez ktoré preteká už len hrubohmotná informácia, vedecky zmerateľná, zdôvodniteľná, dokázateľná opakovaním experimentu. Popreli sme jedinečnosť, neopakovateľnosť istých javov, zabudli sme na subjektívne hodnotenie, vykašlali sme sa na zodpovednosť a vytvorili také monštrá, akými sú napríklad atómová, neutrónová alebo vákuová bomba, či mnohé iné obludy dneška. Ak sa niečo vytvoriť dá, tak to treba vytvoriť! Bez ohľadu na následky, bez svedomia. Objektívna veda kategóriu svedomia nepozná! Nepotrebuje ju, lebo by jej bola iba na oštaru. A tak sa robia aj genetické experimenty, zasahujeme do prirodzeného behu sveta, chceli by sme „porúčať vetru, dažďu“. Poškodzujeme telu prirodzené vlastnosti, schopnosť brániť sa už aj nepatrným podnetom. Stali sme sa krehkejšími, než sme boli kedykoľvek v minulosti. A pritom hrubšími „neotesancami“.

Je čas návratu. K prírode, prirodzenosti, k sebe samým. Naše návraty do svojho vnútra sú však možné len cez komplexné, nikým a ničím neobmedzované sebapoznanie. Objektívne i subjektívne. Cez pripustenie faktorov, ktoré nám boli zámerne gumované z vedomia. Oni však neumreli. Ostali v nás, hlboké, pravdivé a pomaly sa opäť dostávajú z nevedomia do vedomej časti individuálnej i kolektívnej psyché. Veľký zážitok zjednotenia však neprichádza náhle. Hlavne na spoločenskej úrovni nie. Toto sebanájdenie, sebaoživenie potrebuje ešte niekoľko generácií, ale sme možno pioniermi, ktorí môžu začať. Zasiať semienko hlbokého syntetického poznania podstaty zmyslu našej (nielen) existencie.

Medzi disciplíny, ktoré boli donedávna známe len neveľkej, počtom pomerne obmedzenej hŕstke populácie, patrí aj čakrová liečba. Vedomá práca s čakrami. Pracujú s ňou napr. jogíni, ale vyžaduje hodiny, dni, mesiace trpezlivej práce. Meditácií, koncentrácie, kontemplácie. A na také čosi nemáme v hektickej súčasnosti pri honbe za majetkom, peniazmi, zdanlivými materiálnymi istotami dostatok času. Ani chuti a energie. Ani naša filozofia a historicko-spoločenská skúsenosť nás nevedú k tomu, aby sme techniky jogy zľahka zvládli. Lebo dýchacie cvičenia a ásany – polohy tela – sú len malou súčasťou veľkého komplexu tejto filozofickej roviny.

Neznamená to však, že je tým pre nás všetko stratené. Sú spôsoby, ako to aspoň čiastočne nahradiť. Samozrejme, kompenzácia nie je riešenie. Ale synergický efekt platí aj tu. Ak sa spojí niekoľko spôsobov práce s telom a dušou, a nie je to len zmätočný chaos náhodných aktivít, neplánovaných činností, výsledky sa dostavia. Umne určená kombinácia rôznych komponentov je oveľa účinnejšia ako len jeden alebo žiaden prostriedok.

Pozývame vás na prednášku Mgr. Miroslava Kostelnika

Prednášky od Mgr. Miroslava Kostelnika si zakúpite aj TU.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 369 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array