Juhoamerický „Däniken“ na Slovensku

Podľa mayského kalendára na 21. 12 .2012 pripadá koniec sveta – kto iný ako potomok tejto civilizácie, syn slnka a matky zeme, peruánsky Indián, ktorý zasvätil život štúdiu histórie a ezoteriky môže vedieť viac o mayskej kultúre. Cestuje po svete, aby vysvetľoval symboly Mayov a kultúry Inkov. Hosťom Aleny Heribanovej v Anjelovch strážnych bol 16.12.2012 šaman Jorge Delgado Mamani. Pozrite si videoarchív RTV.

V poslednom období v spoločnosti veľmi silne rezonuje otázka posolstva Mayského kalendára. Téma úzko súvisí s informáciou, ktorá sa na verejnosť dostala prostredníctvom amerického filmu 2012 a stala sa diskutovanou na rôznych internetových fórach, ale aj v priestore mainstreamových médií.

Isto nie je náhoda, že sa v poslednom čase katastrofické filmy stávajú súčasťou večerných programov televízií a tak isto sa články s touto témou čoraz viac dostávajú do povedomia ľudí prostredníctvom printových médií. Či už ide o články súvisiace s informáciami o úbytku súvislej ľadovej vrstvy v oblastiach pólov, alebo erupciami na slnku, katastrofami, ktoré či už priamo, alebo nepriamo súvisia s činnosťou človeka na planéte v období posledných 200 rokov.

Tieto informácie môžu vyvolať obavy, ale môžu mať aj pozitívny vplyv. Pozitívnym vplyvom na celkové vedomie ľudstva môže byť obrátenie pozornosti jednotlivcov na vlastné konanie, hodnoty a vôbec globálnej hodnoty ľudského života. Človek si kladie otázky kam smerujeme, čo má reálnu hodnotu, čo má byť zmyslom snaženia sa tu, v tomto ľudskom živote, na tejto planéte, ktorá sa nás zdá sa snaží „striasť zo svojho chrbta“.

Organizátor podujatia „Koniec sveta? Alebo Nový vek?“ v súvislosti s vnútorným hľadaním odpovedí na tieto otázky narazil na meno juhoamerického šamana, osobnosť, ktorá je najuznávanejšou autoritou a odborníkom na výklad mayského kalendára, ktorý v sebe obsahuje proroctvá priamo súvisiace s dobou, v ktorej žijeme a udalosťami, ktoré zažívame. Touto osobnosťou je Jorge Luis Delgado MAMANI.

Vážený pán Mamani, je všeobecne známe, že vyspelé juhoamerické kultúry mali vysoko vzdelaných kňazov, ktorí sa venovali astronómii a vplyvu nebeských telies na život na našej zemi. Kedy a kde vznikol maysky kalendár?

Podľa proroctva mayského kalendára, ktorý pochádza z doby Axayacatla, šiesteho aztéckeho kráľa, ktorý vládol v rokoch 1469 – 1481, ale ktorý je bezpochyby replikou pôvodného staršieho kameňa, ktorého vynájdenie je pripisované Quetzalcoatlovi. Tento mýticko – historický symbol tradičnej aztéckej múdrosti, začína v období posledného vesmírneho cyklu, ktorý počíta spolu 5125 rokov, z čoho jednoduchou úvahou vychádza, že pravdepodobne vznikol v roku 3114 p.n.l. a končí rokom 2012, kedy zároveň končí éra Ollintonatiuh (Slnko v pohybe).

Prečo bol takýto kalendár pre túto starú civilizáciu potrebný?

Podľa Mayov a Aztékov sa tento cyklus skončí veľkými zemetraseniami, hladom, zrútením neba a zostupom nočných monštier – Tzitzimime – obyvateľov vzduchu a tiež zmiznutím slnka. V súvislosti s týmto by som rád pripomenul nedávne veľké zemetrasenie s magnitúdou 6,1, ktoré zasiahlo dňa 2. augusta 2012 región v strednej časti Peru. Po skončení tejto éry nastane podľa kalendára éra nová. Všeobecne sa staré civilizácie pokladajú za spoločnosti, ktoré boli absolútne naviazané svojou činnosťou a existenciou na prírodné dianie na zemi a aplikáciu vesmírnych dianí na vplyv budúcich udalostí.

V súvislosti so všetkými javmi, ktoré na planéte prebiehajú sa natíska otázka, či nedozrel čas na prehodnotenie prístupu ľudstva k planéte, ale aj k vlastnému životu?

Ľudia tejto doby sa čoraz viac vzďaľujú od podstaty života, ale aj od ich prirodzeného prostredia, ktorým je príroda ako taká. Uzatvárajú sa do presklených budov klimatizovaných hypermarketov, obchodných centier, kancelárií a obydlí. Reálne vzťahy nahrádzajú vzťahmi virtuálnymi. Miesto učenia sa a rozvíjania obrazotvornosti venujú čas vyhľadávaniu informácií a senzácií, ktoré majú so skutočným životom len málo spoločného a nevnímajú, ako sa ochudobňujú o dar, ktorý bol daný na tejto planéte a v nami poznanom vesmíre jedine ľudskému pokoleniu, darom, ktorý je likvidovaný všednosťou a materiálnym prístupom k životu. Týmto darom je abstraktné myslenie, city človeka a jeho vnútorné duchovné bohatstvo. Máme 5 zmyslov, ktorými vnímame materiálny svet, ale máme aj iné zmysly, o ktorých nevieme, máme ich potlačené alebo skryté.

Dovolíte, aby som sa spýtala na Váš pôvod a kedy Ste v sebe pocítil danosti, ktoré máte?

Pochádzam z Peru. Narodil som sa v Puno, na brehu jazera Titicaca. Moja matka pochádza z rodiny pastierov a otec bol učiteľom. V mladosti som pracoval ako nosič batožiny, aby som pomohol rodičom živiť rodinu. U nás v Peru pôsobia veľmi silné rodinné väzby. Po skončení školy som sa rozhodol pracovať ako sprievodca. Zameral som sa na oblasti Scared Valley, Machu Picchu, oblasť jazera Titicaca a planiny Nazca. Študoval som históriu týchto miest, kultúru a tradície a snažil som sa prijať duchovné dedičstvo predkov.

Otec ma odmalička viedol k úcte ku dedičstvu predkov, k láske ku kultúre nášho národa a jeho koreňom, ktoré siahajú až k olmékom, ktorí žili na území Mezoameriky už 1500 rokov p.n.l. a podľa najnovších výskumov možno ešte oveľa skôr. Toto ma neskôr nasmerovalo aj pri rozhodovaní sa o tom, čo budem vo svojom živote robiť a ako to budem robiť.

Ale predsa mi dovoľte ísť viac do hĺbky. Rada by som sa dozvedela a naši čitatelia určite tiež, kedy u Vás nastal ten zlom?

V období roku 1990 som mal neobvyklé sny. Videl som v nich podivnú červenú horu s vytesanou bránou. Dvere tohto portálu boli otvorené a svietilo z nich modré trblietavé svetlo. Bol som prekvapený, keď som naozaj našiel hory podobné tým, ktoré som videl vo svojom sne. Pýtal som sa miestneho starého muža, či existujú brány vytesané do týchto útesov – a … áno … starý muž potvrdil, že existuje takáto brána. Niektorí ľudia sa ma pokúšali odradiť, aby som na toto miesto chodil, pretože je to vraj  „pravá brána do pekla“. Keď som prišiel k bráne, skoro som omdlel vzrušením – bolo to TO miesto, ktoré som videl vo svojich snoch. Myslím si, že toto nebola náhoda.

Možno aj v súvislosti s týmto príbehom, ktorý bol hodne medializovaný ma vyhľadávajú skupiny ľudí, ktoré majú záujem bližšie spoznať kultúru môjho národa a odhaliť rúšku tajomnosti stavieb a miest, ktoré sa na území Peru nachádzajú. Taktiež ma vyhľadávajú ľudia, ktorí by radi otvorili „bránu“ svojho vnútorného sveta vplyvom, ktoré na území Amaru Muru pôsobia.

Aké posolstvo prinášate nám, stredoeurópanom?

Prichádzam s posolstvom mayského kalendára. Jeho posolstvo je v mojom ponímaní v súvislosti s koncom jednej a začiatkom novej éry aj zmena prístupu k životu a k planéte. Isto je aj tu v Európe známy fakt z dejín môjho národa, kedy sa veľké a vyspelé civilizácie Inkov a Mayov vytratili. Možno ste si rovnako ako ja kládli otázku, prečo a ako sa to stalo? Jedným z logických vysvetlení, očistených od nánosov fantázie a rúška tajomstva by mohlo byť aj to, že sa tieto civilizácie v období, kedy boli na svojom vrchole odklonili od tradícií predkov a dostali sa do akejsi „civilizačnej depresie“. Podobne, ako sa tomu v dejinách ľudstva stalo už mnohokrát a ako sa to deje aj dnes. Keďže išlo o civilizáciu, ktorá žila vo veľmi úzkom prepojení s prírodou, je z môjho pohľadu možné, že sa títo ľudia jednoducho rozhodli začať niekde znovu, rozptýlili sa po kontinente aj mimo neho. A túto skutočnosť, ako dokazujú archeológovia, podporuje celkový morálny úpadok týchto spoločností, čo v dejinách ako vieme postihlo aj ostatné vyspelé civilizácie. Práve takýmto spôsobom zanikli tieto vyspelé civilizácie, po ktorých nám zostalo mnoho pamiatok a záhad.

Peru je pre nás exotická krajina plná záhad a vedecky nevysvetlených a neprebádaných javov.

Hovorím o záhadách, ktoré sú spojené buď z miestami, alebo konkrétnymi stavbami. Ako príklad uvediem jazero Titicaca, tajomné mesto Machu Picchu, megalitické stavby v meste Cusco, vykopávky uskutočnené za posledné desaťročie, ktoré údajne dokazujú existenciu kultúry na území Peru už v období 10 – 15 tisíc rokov p.n.l. , kresby na planine Nazca a v neposlednom rade legendy spojené s „hviezdnou bránou“ v Amaru Muru.

Na území Peru je množstvo pamiatok a nevyjasnených záhad. Tento jav má súvis s energiou, ktorá sa na našu zem dostáva z vesmíru. Nejedná sa tu len o energiu slnečnú. Na zemi je mnoho miest, ktoré sú akoby na „slnečnej strane“ a iné „v tieni“. Čiže existujú miesta, ktoré sú nabité množstvom vesmírnej energie. Na týchto miestach človek dokáže s touto energiou pracovať oveľa úspešnejšie a ľahšie, ako na iných. Jedným z týchto miest je práve Amaru Muru. Preto isto nie je náhodou, že sa na tomto mieste nachádza „brána“ ku ktorej sa viaže legenda podľa ktorej táto brána vedie do duchovného sveta, alebo dokonca – do sveta bohov.

Vieme o Vás, že pôsobíte ako sprievodca a svoje šamanské znalosti dokonca vo forme rôznych ukážok predvádzate na týchto konkrétnych miestach v Peru.

Ja na týchto miestach organizujem stretnutia ľudí, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať z energiou z vesmíru a požiť ju na vlastnej ceste hľadania priestoru vo svojom vnútri. Na silne energetických miestach, ktoré sa na našej planéte nachádzajú je možnosť ľahšie sa očistiť od nánosov civilizačného smogu a takto sa dostať do hlbín vlastného vedomia. Takýto pohľad zvnútra Vás dokáže lepšie nasmerovať na cestu životom, pomôže nájsť správne otázky a aj odpovede na ne.

Toto Vaše poslanie iste vyžaduje neustále sledovať nové a nové poznatky z archeologických výskumov.

Áno, stále sa venujem štúdiu dejín, či už dejín kultúry národa, alebo duchovného posolstva, ktoré mayský kalendár obsahuje. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí dokážu čítať mayske písmo, zúčastňujem sa na konferenciách o kultúre a vyspelosti mayskej civilizácie.

Témou mojej prednášky bude posolstvo mayského kalendára v súvislosti s rokom 2012, so zmenami, ktoré tento rok prinesie, ale poodhalím aj tajomstvo prastarých rituálov môjho národa a budem sa snažiť motivovať národ zo srdca Európy k prehodnoteniu svojich postojov k prírode, ktorá ich obklopuje.

Je veľmi zaujímavé, že práve na Slovensku je oblasť, ktorej súčasťou sú okrem mora takmer všetky prvky, z ktorých sa skladá planéta. Máte tu púšť, veľhory, nížiny a pahorkatiny, močiare a jazerá, zdroje minerálnych vôd, teplé pramene, jaskyne a úrodné oblasti … V neposlednom rade sa tu nachádzajú aj silné energetické polia. Myslím si, že obyvatelia Vašej krásnej krajiny nevyužívajú vo svojom vnútornom živote polohu Vašej krajiny, jej energetickú hodnotu a všetko to, čo Vám Vaša príroda môže priniesť pre skvalitnenie života.

Dopočula som sa, že pre nás máte nejaké prekvapenie?

Prekvapenie? Ak by som sa Vám teraz zveril s tým, aké prekvapenie bude súčasťou mojej prezentácie, naplnil by som Vaše očakávanie a možno by som tak prerušil pomyselnú niť, ktorá pritiahne mnohých, ktorí hľadajú odpovede na otázky. Na stretnutie s týmito ľuďmi sa veľmi teším a teším sa tiež na otázky, ktoré mi budú položené.

DVD so záznamom z prednášky si môžete kúpiť TU

Literatúra s tematikou transformácie ľudstva

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 094 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array