Nič sa nekončí, všetko sa začína

Nič sa nekončí, všetko sa začína

Nič sa nekončí, všetko sa začína

Túto knihu som sa rozhodla napísať preto, lebo nikto z nás nie je bez viny. Za stav planéty zodpovedáme všetci. Všetci spolu môžeme zvrátiť jej osud k lepšiemu. Keď si neustále udržujete v srdci lásku, narastá aj vaša kreativita, keď nemíňate energiu na nepodstatné veci, pomáhate udržať pozitívny vývoj. Vzostup nie je miesto, ale stav bytia. A je jedno, do ktorej dimenzie sa chystáte. Bez vnútornej čistoty, zodpovednosti a úcty zostanú pred vami zatvorené všetky dvere. Prečo? Lebo v istých dimenziách si stačí pomyslieť a myšlienka sa ihneď realizuje.

Predstavte si teraz, či by ste boli schopní nevypustiť počas celých týždňov, či rokov ani jednu negatívnu myšlienku. Ak je vaša odpoveď: dokážem to. Buď ste anjel, alebo sa klamete. Väčšina z nás zatiaľ aspoň podvedome svojimi myšlienkami dokáže uškodiť. Teda najmä sebe, ale v konečnom dôsledku je to jedno. Nešťastní ľudia nemôžu vytvoriť šťastnú planétu. Mojím cieľom bolo nájsť aspoň niekoľko techník, či spôsobov myslenia, ktoré by viedli k pozdvihnutiu jednotlivca a tým aj celej planéty. Myslím si, že všetko sa končí a začína práve v našom podvedomí a srdci. Vedomie pracuje asi na 8 Bitoch, kým podvedomie na 100 000. Rovnako je obrovský nepomer vo frekvencii ( Herzoch), na ktorej funguje mozog a srdce. Jednoducho povedané; znamená to, že nás riadi neviditeľný, ale silný svet. Jediná možnosť ako skvalitňovať tento „riadený život“ je uvedomovať si v každom okamihu svoje myslenie, dýchanie, pozornosť, postreh…Nestačí však iba ho vnímať, treba vedieť aj na základe toho žiť. Na to však je potrebné poznať zákony života – zákony vesmíru. Sú tu na to, aby sme neškodili sebe ani druhým. Celosvetová kríza je dôsledkom nedodržiavania univerzálnych zákonov. Ako ich môžeme dodržiavať, keď ich nepoznáme? V škole získame obrovské množstvo informácií, sme nimi zahlušení a všetko dôležité sa pred nami skryje. Memorujeme dátumy z histórie, matematické vzorce, chemické vzorce…Vyrátavame rýchlosť a trápime sa tým, kde sa stretnú vlaky, keď jeden vyjde zo stanice A rýchlosťou x…. Nikto mi nikdy nevysvetlil načo mi tieto informácie sú, prečo som musela prežívať strach z toho, že keď nezistím presne výsledok, dostanem päťku…Naučila som sa, že o bojoch, vraždách, vzburách a holokaustoch môžem hovoriť s deťmi od detstva, ale o milovaní nie. Pritom všetky reklamy, ktorými je zaplavený svet detí aj dospelých sú založené na našich pudoch. Zväčša sexuálnych. Denné spravodajstvo prináša vraždy v priamych prenosoch, ale keď sa dvaja milujú zakrývame deťom oči.

Stojíme už pár rokov na bode obratu, kde sú iba dve možnosti: vyšvihnúť sa smerom hore s vypätím všetkých síl ducha, alebo… viesť naďalej pár krátkych rokov taký život ako doposiaľ, avšak s perspektívou, že sa nakoniec energeticky a ekologicky zdevastovaná a vyčerpaná zem vzoprie a zmetie ľudské pokolenie zo svojho povrchu. Rok 2012 mal priniesť „pravdu“, ale s kalendármi je to všelijako a tak môžeme síce veriť, že je všetko zažehnané a žiť po starom, alebo veriť v našu spoločnú silu a pridať svoj podiel na vývoji sveta. Ak sme deti Bohov a posledné vedecké výskumy to potvrdzujú, tak nechajme to božské v nás zvíťaziť. Pestujme to a buďme užitoční pre celý vesmír. Zem duchovne klesla na samotnú hranicu možnej existencie. Vlákno držiace Zem na mieste, kde sa ešte smie odvíjať súčasný každodenný život ľudí, je napnuté na prasknutie… Jediná vec, ktorá drží ľudstvo nad zlomovým bodom zániku, je ochota určitého počtu ľudí pomáhať blížnym a milovať ich bezpodmienečnou láskou. Ak stratí túto schopnosť viac ako polovica z nich, existenčný stav Zeme bude z hľadiska Zákonov Stvorenia neudržateľný!

Aj keď tomu mnohí neveria, práve teraz sa začína odkrývať pravda. Rozpadajú sa vzťahy založené na klamstve, deti spoznávajú faloš v rodinách, odkrýva sa chamtivosť, prázdnota politických ideí, aj naše vlastné vnútro. Svet sa polarizuje podľa nových pravidiel. Tým, ktorí pochopili, sa život zlepšil a niektorým, ktorí sa nechcú vzdať starých foriem myslenia sa zhoršuje. Z milionárov sa stávajú chudobní, ale často vedomí a šťastnejší ľudia, chudobní začínajú chápať, že chudoba nie je cnosť, ale často iba neschopnosť žiť a lenivosť, čoho dôsledkom je závisť a utrpenie. Takže nič sa nekončí.

Všetko sa začína, všetko speje k pochopeniu jednoty života. Všetko so všetkým súvisí. Stav prírody, čistota vody a naše životy sú od seba závislé.

Táto kniha je jednoduchý návod, ako pochopiť Zmeny, splynúť s časom a byť pripravený na všetko. Ale ani túžba a vôľa nestačia, ak nie je požehnanie a pomoc zhora. Momentálne nastáva doba, keď volajúci o pomoc a pomáhajúci sú na jednej vlne. Vo vesmíre je množstvo bytostí na rôznych úrovniach, ktorí sú nám ochotné pomôcť. Sú ochotní pomôcť, nie pracovať za nás. Ak my niečo nechceme, nemajú právo ani možnosť nás nútiť. Človek má slobodnú vôľu. Sám sa musí rozhodnúť, či sa chce vyslobodiť z okov hmoty a prijať pravidlá hry menej hmotného sveta, ale musí ho vidieť pred sebou ako cieľ, alebo zostať v hmote. Nikto nás nesmie nútiť. Musíme prejaviť svoju vôľu. Čistý úmysel. Kniha je plná jednoduchých právd, ktoré vám pomôžu žiť plnohodnotný život. Napríklad štyri základné pravidlá pre zveľadenie a udržanie vnútorného bohatstva a dosiahnutie úspechu.

1.Zodpovednosť za svoje činy.

Prevezmite v plnej miere zodpovednosť za stav, do ktorého ste dobrovoľne vošli. Ak chcete dobrovoľne vystúpiť alebo s pochopením prijať „rozchod, odchod, vystúpenie, rozluku“ z nejakého zväzku, z pracoviska, od rodiny, od súrodencov, priateľov, neodchádzajte v zlosti, poproste o uvoľnenie a proste aj o náhradu za seba. Ak sa budete búriť, zlostiť, nenávidieť, kuť pomstu, dostaneme príručku „zhora“. Univerzum je založené na systéme a ten sa nesmie porušovať. Ak sa niekde cítite zle, či už vo zväzku, na pracovisku alebo v rodine, poproste v meditácii vyššie sily o pomoc a potom prijmite rady a v pokore v súlade s vašou intuíciou urobte zmeny.

2. Dohoda s vyšším ja.

Ak chcete dosiahnuť úspech, musíte sa naučiť komunikovať so svojím vyšším ja. Nič zvonka vám nepomôže. Všetko je vo vnútri. Všetko je o vás a vo vás. Ak sa vám to podarí a nebudete sa riadiť iba klasickými riešeniami, ale budete kreatívne hľadať nové cesty a postupy, vtedy ste na vlastnej ceste. Intuitívne prijímate správne rozhodnutia, okolo vás sa začínajú veci harmonizovať. Vtedy viac ako rady potrebujete ochranu. Proste o ňu silu, ktorej dôverujete a nežiadajte od kolektívneho vedomia pomoc alebo rady,

3.Ego ako sluha, nie ako pán.

Kým si s vami robí vaše ego, čo len chce. A vy sa zlostíte, trpíte, obetujete sa, ste závislí na láske a iných „drogách“, zatiaľ je ťažké hovoriť o úspechu, hoci občas…ako hovorí porekadlo, unavené šťastie sadne aj na vola. Povzniesť sa nad požiadavky svojho ega sa dá rôzne. Tým, že sa zbavíte svojej zatrpknutosti, získate slobodu. Rovnako ju získate, ak sa zbavíte závislosti a nastavíte si reálne zrkadlo, v ktorom napriek tieňom uvidíte celkom fajn človeka, bojujúceho so slasťami a strasťami. Ak je vaša duša uväznená v putách minulosti, ak potláčate emócie, je ohrozený váš imunitný systém. Preto sa nebojte vyplakať, uvoľniť emócie, porozprávať sa s priateľmi o svojom detstve, či problémoch v manželstve. Nebojte sa nájsť svoj stred, svoje ja, zistiť kto ste a zveriť sa do rúk Bohu, či Vesmíru. Len do toho nechoďte s poľnicami. Toto nie je boj, toto je cesta. (Nuž, ale keď chcete, môže byť aj bojová. Každému podľa gusta.)

4. Uznajte vyššiu moc.

Uverte, že nie vy ste korunou tvorstva, vládcami sveta. Uznajte, že sú tu sily, ktoré vás presahujú. Pre svet, aj ten váš, sú dôležitejšie ako naša momentálna myšlienka, nápad, nálada. Sú to sily ako kolektívne vedomie, národné, náboženské, európske, planetárne vedomie, vedomie živlov, slnečnej sústavy i galaxie. Sú to vyššie systémy ako to naše – „ ja chcem“. A my, keďže človek je multidimenzionálna bytosť sa v nich tiež nachádzame. Je najvyšší čas naučiť sa bázni a pokore voči vyšším svetom a otvoriť svoje vedomie pochopeniu vesmírnej hierarchie, zákonom vesmíru a usporiadaniu tohto sveta a rešpektovať ho v každodennom živote. V tom spočíva trvalý úspech. K vnútornému bohatstvu a k úspechu patrí desať brán. Radosť, spokojnosť, vnútorný mier, vďaka, úcta, autorita, sloboda, kreativita, zodpovednosť, odmena. Nad všetkými týmito bránami panuje porozumenie, láska, dôvera a jednota.

Vaše Ja najlepšie pochopíte, ak sa nebudete snažiť rozmýšľať nad tým kto ste, ale dovolíte si, byť sám sebou. Pokiaľ človek o niečom premýšľa, alebo hovorí, nie je tým. O niečom premýšľať znamená byť od toho oddelený. Myšlienkami sa spájame s predmetom nášho myslenia, alebo vytvárame predmet nášho myslenia, ale nie sme tým. Nájsť seba, či iných môžeme iba v nich samých, rovnako ako nemôžeme nájsť Boha mimo nás. To sa jednoducho nedá. Keď človek niečo pozoruje je od toho vzdialený, oddelený, je akoby na opačnom konci. Možno takto sa dajú vysvetliť slová umierajúceho rabína, ktorý odchádzajúc z tohto sveta zanechal odkaz: Všetko je naopak. Myslime na to. Príkladom môže byť aj sledovanie písmena E. Podľa nášho pohľadu ide zľava doprava, ale, ak si ho dáme pred seba, teda sa s ním spojíme, leží presne naopak. Iba ak ste uprostred vecí, viete aké sú naozaj. Ten pohľad zvnútra sa dá jednoducho natrénovať.

Moja kniha je plná praktických rád, ako pochopiť vesmír, čas, seba a svet okolo nás. Ako žiť naplno a zodpovedne bez ohľadu na politiku, či prajnosť a neprajnosť okolia. V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku čoraz silnejšie uvedomujeme potrebu duchovnosti vo svojom živote. Duchovný rozvoj sa môže odohrávať dvoma spôsobmi: – pomalým, “prirodzeným” procesom zmien, ku ktorým dochádza počas nespočetných vtelení v procese našej individuálnej evolúcie. To nič, že to ide pomaly, netreba sa ponáhľať, naším časom je večnosť. Raz stvorené, nikdy nezaniká, taký je zákon fyziky. Kniha učí ako nájsť a zvládnuť svoje poslanie – posunúť sa ďalej. Uľahčuje cestu tým, ktorí nechcú hľadať, ale nájsť. Nechcú blúdiť, ale pochopiť.

Erica di Orendi

Zdroj: www.2012rok.sk

Knihu si môžte zakúpiť: TU

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 407 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme