Duchovný rozvoj XX. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Motto: „Vzhľadom na moc vládnych elít sveta nemôžeme uniknúť faktu hrozby pandémií, ktoré visia ako Damoklov meč nad celou ľudskou civilizáciou – pretože farmaceutické spoločnosti a tajné vojenské laboratóriá sú neodmysliteľným zdrojom tejto hrozby a zároveň v rukách týchto ´vyvolených´.“

Všetkých spája jeden cieľ – totálna kontrola a radikálne zníženie svetovej populácie. Ich nástrojom sa stala Margaret Chan, predsedníčka WHO, a ich filozofiou je učenie T. R. Malthusa – obmedzovanie premnoženej populácie opierajúce sa o „zákon“, podľa ktorého sa počet obyvateľstva zvyšuje geometrickým radom, zatiaľ čo existenčné prostriedky rastú len aritmeticky.

ID-10081983

obrázok so súhlasom supakitmod / FreeDigitalPhotos.net

Maltuziánstvo spája možnosť prekonať tieto protirečenia s predchádzaním takému rastu obyvateľstva, ktorý nie je ekonomicky zabezpečený, ako aj s prirodzenou reguláciou obyvateľstva prostredníctvom hladu, epidémií, vojen atď. Na uvedených základoch založil v roku 1968 taliansky podnikateľ Aurelio Peccei Rímsky klub – medzinárodnú mimovládnu organizáciu, ktorá združuje významných vedcov inštitúcií Európy, USA a Japonska ako aj priemyselníkov, politických, spoločenských a iných prominentov. Vypracúva globálne varovné programy s cieľom pôsobiť na verejnú mienku a rozvíjať dialóg medzi politickými činiteľmi. Medzi globálne problémy ľudstva patrí ničenie životného prostredia, exploatácia prírodného bohatstva, energetická kríza, výživa, populačná explózia, otázka mieru a odzbrojenia, dodržiavanie ľudských práv atď.

Pôsobením Rímskeho klubu v praxi sa začali svetom šíriť nové choroby, napr. voči antibiotikám odolný typ tuberkulózy, celkom nový druh cholery, smrtiaca streptokoková infekcia a tiež smutne „preslávený“ AIDS. Všetky tieto aj ďalšie doposiaľ neznáme choroby sú vyvíjané v laboratóriách, a to nielen preto, aby ľudstvo udržiavali v nepokoji a strachu, ale aj kvôli zredukovaniu počtu obyvateľstva našej planéty. Ak sa bližšie pozrieme na to, čo je náplňou tých najbohatších, najvplyvnejších jedincova najrozšírenejších filantropických organizácií na svete, ktoré patria zväčša konkrétnym majiteľom alebo ich dedičom najväčších a najbohatších nadnárodných spoločností sveta z oblasti ropného priemyslu, energetiky, farmácie, informatiky, tlače a ostatných masovokomunikačných médií, a s čím prichádzajú medzinárodne uznávané autority z vedeckých neziskových organizácií zameraných na „blaho ľudstva“ a udržateľný rozvoj spoločnosti a planéty – zistíme zaujímavé súvislosti… Všetky tieto hyeny v ľudskej koži volajú stále hlasnejšie: Obmedzte rast populácie všetkými prostriedkami, inak nám planéta praskne vo švíkoch a hordy hladného, otrhaného a nakazeného „lumpenproletariátu“ sa vrhnú na nás bohatých, zdravých, úspešných a šťastných, aby nám to všetko, čo sme im po stáročia ľstivými machináciami a beztrestne kradli, zase zobrali! Dôležité je uvedomiť si skutočnosť, že v súčasnosti zadržiava Ázia v „štátnych ohradách“ niekoľko miliónov najchudobnejších a vyhladovaných ľudí. Preto je iba otázkou času, kedy tam povstane vodca, aby ich vyšikoval na všetky svetové strany…!

Uvedená „vládnuca elita sveta“ pomocou svojho kapitálu po dohode s vojenskými laboratóriami a farmaceutickými korporáciami sa rozhodla realizovať svoj satanský plán, ako vyhubiť ľudstvo na tú „ideálnu miliardu“ poslušných otrokov, a tak proti ľudstvu začala používať zo svojho tajného arzenálu tiché biologické zbrane. Na skúšku bol nasadený vírus AIDS – jeho názov je utvorený zo skratiek slov Acquíred Immune Deficiency Syndrome. Choroba AIDS samotná nevedie k smrti, avšak ochorenie pôsobí zhubne na imunitný systém organizmu. Následkom chýbajúcej ochrany potom pacient s AIDS vlastne zomiera na prvú ľubovoľnú infekciu! V roku 1981 bol oficiálne oznámený prvý výskyt tejto najnebezpečnejšej epidémie storočia u skupín homosexuálov v New Yorku a Los Angeles. Priebeh ochorenia newyorských pacientov sa podobal rakovine, začínajúci poškodením pokožky a končiaci rozkladom vnútorných orgánov. Avšak obete v Los Angeles zomierali na vzácne sa vyskytujúcu formu zápalu pľúc… Ako pribúdala úmrtnosť a symptómy oboch foriem AIDS sa začali objavovať po celom území USA, začali médiá hovoriť o ohrození homosexuálov touto novou chorobou (pred niekoľkými storočiami by cirkev zvonila na poplach ako v prípade epidémií čierneho moru, že je to Boží trest za neprirodzené smilstvo – pozn. F. Š.).

Keď sa však začala epidémia šíriť aj medzi narkomanmi či ľuďmi so sklonom ku krvácaniu a tiež medzi Haiťanmi panika a zmätok v masmédiách sa ešte znásobili. Ďalšou nakazenou krajinou s AIDS sa stala Brazília a napokon Afrika… AIDS je prostriedkom chemicko-biologického spôsobu vedenia vojny, ktorý bol vyrobený v Chemical Biological Warfare Laboratórium americkej armády vo Fort Detricku u Fredericku v štáte Maryland. V newyorských novinách Native bol o tom zverejnený list nemenovaného človeka, ktorý prezradil, že vo vyššie uvedenom laboratóriu pracoval a tvrdil, že vírus bol na základe tajného rozhodnutia vlády úmyselne prenesený na homosexuálov, aby boli infikovaní AIDS. V juhoafrickom Johannesburgu noviny Saturday Star v roku 1992 referovali o presvedčení mnohých odborníkov, že AIDS je „tajnou zbraňou“ Západu pre oslabenie Afriky, resp. vynálezom belochov k zastaveniu miery pôrodnosti čierneho obyvateľstva tohto kontinentu. Svetová zdravotnícka organizácia Spojených národov (WHO), ktorá registruje rozšírenie tejto choroby po celom svete, nás nenecháva na pochybách o tom, že to všetko predstavuje iba príslovečný vrchol ľadovca. Tretina obyvateľov Afriky bola v priebehu nasledujúcich desať rokov odsúdená na smrť následkom tejto choroby. Waves Foster v knihe Utajené a potláčané dokazuje, že prvá skupina homosexuálov bola zaočkovaná inou látkou než ďalších 1 040 – 1 085 homosexuálov – a o dva mesiace neskôr, v januári 1979, boli zaregistrované už prvé prípady AIDS!

Do r. 1981 ochorelo na AIDS 25 až 50 z homosexuálov, ktorí boli zaočkovaní týmto pochybným sérom. V roku 1982 bolo v mestách Chicago, Denver, St. Louis a San Francisco zaočkovaných ďalších 1 402 homosexuálov. Ak však bola príčinou AIDS zmienená očkovacia akcia medzi homosexuálmi, ako si potom vysvetliť epidémiu AIDS v Afrike? V knihe (na str. 236) autor píše, že vírus AIDS sa dostal do Afriky prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie OSN v rámci jednej série očkovacieho programu proti kiahňam, aby sa tak počet svetového obyvateľstva znížil na ľahšie ovládateľné množstvo. Noviny London Times z 11. mája 1987 priniesli na titulnej strane nasledujúcu správu: Očkovanie proti kiahňam ako rozbuška AIDS. Očkovací program bol zrealizovaný a úspešne dokončený v Afrike v sedemdesiatych rokoch prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie. „Chorobou AIDS sú najviac zamorené práve tie oblasti, kde WHO uskutočňovala svoj program očkovania proti kiahňam…“

Choroba „šialených kráv“ sa objavila na konci osemdesiatych rokov minulého storočia. Najviac bola touto chorobou postihnutá Veľká Británia, kde až dodnes zaznamenali asi 200-tisíc ochorení kráv a 139 ochorení ľudí (z toho 129 vo V.B.). Inkubačný čas choroby je niekoľko rokov a keď sa prejaví, pacient zomrie zhruba o rok – iný scenár nie je možný, ale choroba sa nešíri bežným kontaktom. O desať rokov neskôr spôsobovali informácie o výskyte choroby medzi obyvateľstvom paniku, ktorá zničila mnohých chovateľov. Ľudia v obchodoch hovädzinu ignorovali a prestali ju konzumovať. Trvalo niekoľko rokov, kým sa ľudia opäť odvážili položiť si na tanier poriadny biftek. Choroba šialených kráv nie je klasické vírusové či bakteriálne ochorenie. V podstate k nej došlo preto, že v niektorých krajinách západnej Európy sa do krmiva pre hovädzí dobytok začala pridávať mäsovo-kŕmna múčka – produkt kafilérie, v ktorej sa škodlivý prión nachádzal. Po roku 2002 nebezpečenstvo tíško odznelo…

Avšak v obsiahlych štúdiách o ochorení šialených kráv a mlieku sa objavil celý rad prekvapujúci informácií. Napríklad, že mlieko obsahuje vírusy leukémie, že 50 % kráv má imunodeficienciu (zníženú imunitu), že tie kravy sú nositeľkami živočíšneho vírusu, ktorý je ekvivalent k vírusu AIDS. Zaujímavá je tiež správa, že príznaky podobné ochoreniu šialených kráv boli už v roku 1981 zistené u noriek, psov, mačiek a tiež antilop, gepardov a púm držaných v zoologických záhradách. Predpokladá sa, že môžu byť postihnuté aj ošípané a hydina (ak toto už v tých rokoch predpokladali rôzne štúdie, ktoré sa šírili do sveta masmédiami, tak to jasne potvrdzuje zámer, plánovanie a načasovanie akcií… – pozn. F. Š.). Vraj medzi nimi a hovädzím dobytkom je iba ten rozdiel, že nežijú tak dlho ako kravy, a preto ešte nie je možné túto chorobu u nich zistiť tak ľahko ako u dospelého dobytka. Niet divu, že tieto informácie v mysliach ľudí ponížili mlieko, mliečne výrobky a živočíšne potraviny na minimum konzumácie, k čomu navyše prispel aj fakt, že sa do nich pridávajú rôzne príchute, ktoré samotnú škodlivosť ešte zvyšujú.

Ďalšie kolo satanského plánu „elita sveta“ rozbehla zásielkami Antraxu (slezinová sneť). V októbri 2001 bola zasielaná na územie USA v listoch ako biologická zbraň na účet teroristov, ktorí vraj takto odpovedali na americké útoky začatím biologickej vojny… Slezinová sneť je bakteriálne ochorenie, podľa vstupného miesta dochádza ku kožnej, pľúcnej alebo črevnej sneti. Prechodom pôvodcu ochorenia do krvi vedie rýchlo k smrti. Americký zdravotnícky úrad FDA odporúča podávanie vysoko dávkovaného ciprofloxacínu. Túto situáciu využili ľudia, ktorí majú svojich nepriateľov, a ktorých by radi vystrašili. Po svete sa okamžite rozšírilo posielanie obálok s bielym práškom, ktorý po rozbore v laboratóriách nepotvrdil obsah antraxu, ale cukru, kypriaceho prášku, soli alebo múky.

Po antraxe sa začal svetom šíriť SARS (Severe Acute Respiratory Syndróme), ťažký akútny syndróm dychovej nedostatočnosti – atypický zápal pľúc… SARS bolo ťažké ochorenie dýchacích ciest, čosi, čo by laik nazval chrípkou, ale chrípka to nie je. Počas epidémie s prvými prípadmi ochorenia od novembra 2002 do júna 2003 bolo celosvetovo podľa údajov WHO chorých okolo 8 445 ľudí, z toho 812 na ochorenie zomrelo. Najsilnejšie bola postihnutá Čína (5 327 chorí; 348 mŕtvi), Hongkong (1 755 chorí; 298 mŕtvi), Taj-wan (678 chorí; 84 mŕtvi), Singapur (206 chorí; 32 mŕtvi), Kanada (252 chorí; 38 mŕtvi). V oblasti 15 štátov EÚ (38 chorí; 1 mŕtvy), USA (73 chorí; žiadni mŕtvi). Dr. Carlo Urbani, objaviteľ novodobého pľúcneho ochorenia, zomrel sám v Thajsku na následky infekcie, bol lekárom a medzinárodne pôsobiacim expertom WHO pre infekčné choroby. Okrem toho bol riaditeľom talianskej sekcie Lekári bez hraníc. Urbani objavil neznámeho pôvodcu ochorenia a upozornil na SARS celý svet (keďže účel svätí prostriedky, je pravdepodobné, že za toto upozornenie zaplatil sám svojím životom – pozn. F. Š.).

Na konferencií o SARS 17.-18. júna 2003 v Kuala Lumpur (Malajzia) vyhlásila generálna riaditeľka WHO – Dr. Gro Harlem Brundtland, že svetová spoločnosť sa z epidémie SARS naučila dôležitej úlohe, aby sa v budúcnosti lepšie pripravila na prepuknutie podobnej epidémie… Nezabudla zdôrazniť, že najistejšou ochranou proti vírusovému ochoreniu by bolo očkovanie, avšak vývoj ochranného očkovania proti SARS potrvá pravdepodobne ešte roky (opäť všetko vyznieva v intenciách chorôb, vývoja vakcín a hromadnej vakcinácie ľudí… – pozn. F. Š.)

„Svetová elita“ nám v roku 2006 predstavila už vopred „vedcami“ avizovanú vtáčiu chrípku, na ktorú vraj zomiera viac ako polovica pacientov. Keď sa niekde objaví, napríklad medzi hydinou, usmrcovanie vtákov sa robí po miliónoch kusov. Ohniskami vtáčej chrípky sú najmä krajiny juhovýchodnej Ázie (Čína, Mongolsko, Rusko, Vietnam, Kambodža, Thajsko, Indonézia, Filipíny, Hongkong. Najnovšie prípady vtáčej chrípky sa vyskytli v Turecku, Rumunsku, Grécku…). Vírusové ochorenie šíri divoko žijúce vtáctvo a ohrozuje predovšetkým vtáčie chovy a hydinu (husi, kačice, morky, sliepky, kurence, pomocou slín, trusu, kontaminovanou vodou…). Varianty tohto vírusu môžu postihnúť aj iné cicavce, ako sú ošípané, veľryby, norky, kone, aj človeka. Nakaziť sa môžu ľudia, keď prichádzajú do priameho kontaktu s infikovanými vtákmi alebo uhynutými zvieratami. V najhoršom roku 2006 ochorelo vo svete 115 ľudí a 79 z nich zomrelo. Je to však nebezpečenstvo, ktoré stále čaká v zálohe… WHO v roku 2008 evidovala 44 prípadov a 33 úmrtí. V plánoch pre prípad pandémie sa pri vyhlásení pandémie vtáčej chrípky Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO rátalo s kolapsom zásobovania a verejného poriadku. Odhady až 100-miliónov mŕtvych by sa mali brať vážne… Vtáčia chrípka dostala oficiálny vedecký názov vírus vtáčej chrípky a označenie H5N1. Vedci sa obávajú mutácií vírusu H5N1, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu vírusu schopného prenosu z človeka na človeka. Nové výsledky výskumov túto obavu potvrdzujú. Subtyp H1N1, ktorý poznáme ako španielsku chrípku a v rokoch 1918/20 zabil takmer 50 miliónov ľudí…

Možná je aj dvojitá infekcia človeka alebo ošípaných ľudským a zároveň zvieracím vírusom, čo by mohlo viesť k mutácii vírusu, ktorá by mohla vyvolať celosvetovú pandémiu, Pri vzniku epidémie je potrebné nechať sa včas preventívne zaočkovať proti ľudskej chrípke a tým znížiť riziko mutácie vírusu…! Dva lieky môžu človeku v prípade nákazy vírusom H5N1 pomôcť – antivirotiká Tamiflu alebo Relenza. Tieto lieky ale nebudú v prípade pandémie natoľko účinné, aby nás na 100 %-ne ochránili, budú slúžiť iba na preklenutie času potrebného na výrobu účinnej vakcíny.

A v roku 2009 sa už ľudstvo musí pasovať s prasacou chrípkou – vírusom A (H1.N1) je kombináciou prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky, ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré často spôsobuje komplikácie vo forme zápalu pľúc a v niektorých prípadoch vedie až k smrti. Ochorenie postihuje všetky vekové skupiny. Príznaky sú ako pri bežnej sezónnej chrípke – horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, hlavy, celého tela, nevoľnosť, celková únava. Našťastie úmrtnosť na túto chrípku je zatiaľ malá… 12. mája 2009 WHO evidovala 5 121 nakazených a 61 potvrdených úmrtí. Vraj došlo k mutácii, ako to naznačovali obavy vedcov (K takému niečomu však nedošlo v prírode počas milióny rokov! A bez zásahu ľudí v laboratóriách, by k tomu ani dôjsť nemohlo… Vedci sa sami usvedčujú zo sprisahania proti ľudstvu – tvrdiac, že genetický materiál vírusu je poskladaný z 30,6 % vírusu severoamerickej prasacej chrípky, 15,5 % vírusu euroázijskej prasacej chrípky, 34,4 % vírusu severoamerickej vtáčej chrípky a 17,5 % vírusu ľudskej chrípky… pozn. F. Š.) V tejto súvislosti je nutné uvedomiť si, že toto sú tri základné potravinové články pre ľudí – kravy pre oba kontinenty Ameriky, hydina pre ľudí Ázie, prasce pre celú strednú a východnú Európu. Na príkaz WHO a EÚ sa preventívne likvidovali stámilióny kusov hydiny a zvierat… (Možno sa v krátkej dobe objaví aj „ovčia chrípka“, aby nebolo ľúto Argentíne a Austrálii… – pozn. F. Š.)

Tieto nenahraditeľné počty zvierat sú dôležité proteínové potraviny – z nedostatku mäsa dôležitého pre krv ľudí, ktoré padli za obeť vidine zisku za chemické lieky a zníženie počtu ľudskej populácie, sa dá zdravie ľudí natoľko oslabiť, že budú mrieť ako muchy bez toho, aby k ich likvidácii vynakladala „svetová elita“ obrovské financie na stále účinnejšie zbrane, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu obrátiť proti nim! A tak začala proti ľudstvu používať podľa vopred vypracovaného plánu, zo svojho tajného arzenálu, tiché biologické zbrane… A čo bude nasledovať ďalej? Pravdepodobne nastúpi opäť farmaceutický priemysel a začne produkovať pre ľudí chemické „potravinové granuly“ namiesto mäsa – ako ich dnes ľudia kupujú pre svojich psov…!

 

Prvý jazdec s „korunou moci“ odcválal na bielom koni (biela mafia) držiac v rukách luk (viď – symbol eura so šípmi injekčných striekačiek), aby sa pustil do boja a zvíťazil!Druhý jazdec odcválal na ryšavo červenom koni (viď symptómy chorôb), mal za úlohu vziať ľudom Zeme požehnanie Stvoriteľa a zariadiť, aby sa vzájomne vraždili. K tomu dostal do rúk veľký meč symbol neobmedzenej moci.

Tretí jazdec odcválal na čiernom koni, držiac v rukách váhy (symbol spravodlivosti), aby dozeral, že každý si za peniaze môže kúpiť zdravé potraviny, olej a víno.

Štvrtý jazdec odcválal na voskovožltom koni, jeho meno je Smrť a peklo kráča za ním. Týmto jazdcom je daná moc nad štvrtým dielom Zeme (tým je Amerika), aby vraždili mečom, hladom, morom a pozemskými šelmami (vedci vírusmi a baktériami…).

Infikovať populáciu akýmkoľvek vírusom, nielen vtáčou alebo prasacou chrípkou, je veľmi prešpekulovaná stratégia, ako zvýšiť dopyt po vakcínach. Toho sme svedkami neustále. Najprv farmaceutické giganty propagujú (marketing) – chorobu v úmysle vyvolať dopyt a následne zázračnou rýchlosťou prídu s drahou „záchrannou“ akciou, ktorú dôverčivý ľud netrpezlivo a v strachu očakáva… Avšak mnohým ľudom stále ešte naivita nedovolí pripustiť to, že by korporácie mohli ohroziť národ kvôli ziskom. Žiaľ, presne tak sa správajú korporácie v dnešnom, eticky zruinovanom voľnom trhu v Amerike a Európe (spomeňte si na kauzy: Enron, Exxon, Merck, DuPont, Monsanto, atď.) Korporácie sú schopné veľkého a neľudského zla kvôli vidine zisku!

Koľko doteraz vydali niektoré štáty za nákup vakcín:

Francúzsko 1 miliardu EUR, Nemecko 2 miliardy EUR, USA 2 miliardy (z 8 miliardovej rezervy…). Spolu: 5 miliárd EUR! Plánované nákupy: Česko -2,5 milióna vakcín, Slovensko plánuje kúpiť 1,1 milióna vakcín, Maďarsko objednalo 6 miliónov vakcín (cena vakcíny je cca 4,12 EUR). Spolu: 37 082 472 EUR! Za tým všetkým sa musí skrývať sprisahanie Elity, aby také obrovské medzinárodné operácie mohli prebiehať presne podľa plánu, tak ľahko a hladko. Prezrádza to fakt, že Svetová zdravotnícka organizácia WHO v dobe hospodárskej krízy vybrala a naháňa zisky štyrom najväčším farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sa jednoznačne zapojili do dobre organizovaného boja proti „smrtonosnej pandémii“ – cez najväčší podvod na svete až po plánovanú masovú genocídu ľudstva! Uvedené potvrdzuje aj Gary Matsumota, renomovaný investigatívny novinár v knihe Vaccine A – The Covert Government Experiment Thaťs Killing our Soldiers and Why Gľs are Only the First Victims (Očkovanie A – ako Antrax -, utajený vládny experiment, ktorý zabíja našich vojakov, a prečo sú branci zatiaľ iba jeho prvými obeťami) Autor v 3. kapitole Najväčší, nikdy nevypovedaný príbeh cituje doktora Julesa Freunda, vynálezcu špeciálnej prísady do očkovania, ktorá zvyšuje jeho potenciu, na báze oleja, ktorá sa svojho času pridávala do séra proti antraxu, kvôli zvýšeniu a urýchleniu účinku očkovania, a teda zníženiu potrebného množstva samotnej aktívnej látky (v prípade slezinovej sneti utlmené baktérie Bacillus anthracis).

Teraz má byť z dôvodov úspory a pod zámienkou naliehavej potreby vyrobiť čo najväčšie množstvo dávok v čo najkratšom čase – táto prísada je súčasťou séra proti prasacej chrípke. Celá operácia preočkovania populácie sa musí vtesnať do krátkeho odôvodniteľného časového rámca jesenných epidémií – sezónnych chrípok, keď nikto nespozná, či kýchol z každoročnej chrípky, ktorá je „zasvätenými“ považovaná za prejav nedostatku vitamínu D, alebo bolo kýchnutie príznakom – ako je známe, celkom banálne a krátko prebiehajúcej prasacej chrípky…! Operácia musí budiť dojem „rýchlo-rýchlo“, nestrácajme čas, každá sekunda je drahá – ide o pandémiu a musí sa okamžite zakročiť – veď predsa ide ľudské životy!!! A to o životy asi skutočne ide, ale inak, než si je väčšina ľudí po tomto mediálnom výplachu mozgov schopná predstaviť. Tá predstieraná rýchlosť hrá svoju veľmi dôležitú, špecifickú, presne vykalkulovanú úlohu v tomto „geniálnom“, a do posledného detailu premyslenom sterilizačnom komplote!

Znamenie Škorpióna 24. 10. – 22. 11., vládnuca planéta Pluto a spoluvládca Mars

Hoci mnohí Škorpióni sa usilujú o dokonalý úspech v živote, podarí sa to iba niektorým. O úspech bojujú snáď energickejšie než všetky ostatné znamenia dohromady. Každý zápas vedú do konca, nehľadiac na možné následky. V mladosti sa Škorpióni mnohokrát mýlia, pretože im ich agresivita nedovoľuje poriadne sa zamyslieť a nahliadnuť do svojho vnútra. Do svojho 29,5 roku veku, čo sa kryje s prvým cyklom Saturna, sa im nedarí dosiahnuť svoj životný úspech (materiálny, duchovný). Až po prekročení tohto veku začne život Škorpiónovi splácať a prináša mu všetky radosti, ktoré mu chýbali v mladosti. Títo ľudia sú veľmi emocionálne založení. Potrebujú lásku, túžia po nej, bojujú o ňu, prosia o ňu.

Stručne povedané, láska je ich životodarné palivo. K sexu pristupujú s ľahkosťou a obvykle ho realizujú už v skorej mladosti, sú príťažliví, hoci nemusia byť práve krásni. Mali by sa vyhýbať pomstivosti, tajnostkárstvu, žiarlivosti a nemiernosti. Choroby v skorej dospelosti sú často výsledkom nešťastia v detstve. Emočné traumy vedú k nervovým poruchám, náchylnosti k infekciám a nákazlivým chorobám. Zárodky baktérií vnikajú do tela nosom, hrdlom, močovým i vylučovacím systémom a genitáliami.

Bunkovou soľou Škorpióna je sulfát vápenný (kalcium). Je potrebná pre obnovu epitelového tkaniva a na udržanie prirodzenej rezistencie tela voči chorobám tým, že predchádza akumulácii organických odpadových látok. Prvým znakom, ak chýba v tele kalcium, bude upchaný nos a infekcia dýchacích ciest. Vážny nedostatok tejto soli môže mať za následok vredy, zápal pohrudnice, problémy s obličkami a pečeňou. Prísun kalcia si zabezpečíte dostatkom konzumácie ovocia a zeleniny, lebo telo nemôže absorbovať umelú (chemickú) formu tejto soli. Prirodzenými zdrojmi tohto prvku sú: cibuľa, cesnak, špargľa, pór, kel, karfiol, reďkovky, potočnica, výhonky horčice, figy, čerešne, sušené slivky, egreše, kokosové orechy Pre správnu životosprávu je potrebné znížiť v strave živočíšne tuky a nahradiť ich nesaturovaným rastlinným olejom. Vaša strava má mať vysoký obsah proteínov, popri nemastnom mase veľa morskej potravy, hydiny, vajec, jogurtov, orechov a sójových bôbov.

Zdroj: Astro-tabu.sk

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 285 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array