Zdieľanie, obohatcovanie

Radosť, o ktorú sa podelíš, sa ti vráti mnohonásobne.

Medzi základné zákony života patrí zákon rezonancie, Boží zákon, zákon podľa ktorého podobné priťahuje podobné. Je to zákon energie, ktorou sme.

Porozumieť tomuto zákonu znamená porozumieť životu, porozumieť sebe. Je to cesta k životnému štýlu, ktorého výsledkom je naplnenosť, celistvosť, spokojnosť, šťastie, zdravie, hojnosť a radosť.

ID-100208325

obrázok so súhlasom stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Základnou Božskou kvalitou je BOHatosť, hojnosť. Len ten, kto sa trvalo cíti oBOHacovaný, cíti, že vesmír ho zaplavuje v živote dostatkom a hojnosťou, len taký človek môže zdieľať slobodne a s radosťou sa deliť o všetko, čo mu prichádza. Čím viac zdieľa, obohacuje iných o to viac bohatstva, hojnosti prúdi k nemu. Byť obohacovaný znamená byť prepojený so zdrojom. Len tak môže hojnosť prúdiť do nášho života.

Tajomstvo hojnosti je ukryté v získaní schopnosti udržať sa v pocite hojnosti, dostatku.

Akákoľvek ne-spokojnosť, pocit ne-dostatku sa stáva bariérou, ktorá prúd hojnosti zastavuje.

Povzdychy, sťažovanie sa, nenaplnené a neuskutočnené túžby, ktorých nenaplnenie pociťujeme ako ťaživé, smutné, to všetko zastavuje prúd energie, prúd hojnosti.

Sústredením sa na hojnosť, dostatok posilňujeme jej prúd a ten potom k nám prúdi intenzívnejšie.

Ak sa cítite chudobní, cítite nedostatok zdrojov, nedostatok pozornosti alebo lásky, alebo nedostatok čohokoľvek, začnite vedome prelaďovať, meniť polaritu, teda prepólujte na uvedomenie toho, čo v živote máte. Čo všetko už ste v živote dostali, čo všetko máte a precíťte za to vďačnosť.

Jednoduchý príklad na prepólovanie:

Predstavte si situáciu, že doma varíte a zistíte, že nemáte cestoviny, ktoré ste chceli uvariť. Podľa starého vzorca sa nahneváte na seba, že ste ich zabudli kúpiť, alebo na partnera, že ich nekúpil. Pustíte si do duše nespokojnosť, možno ľútosť, hnev a smútok. Toto toxické správanie vám spotrebuje veľa energie a budete sa cítiť unavene, bez energie. Budete cítiť nepríjemný pocit zlyhania. Tešili ste sa, ako budú niekomu vám blízkemu chutiť, lebo ich má rád a možno si ich želal. V pozadí je sklamanie zo zlyhania, presvedčenie: nie som dosť dobrý, šikovný, schopný. Zároveň nepríjemný pocit, (blokovaná energia)je trestom za zlyhanie a zároveň flustrácia z toho, že si neužijete pozornosť a ocenenie tých, pre ktorých ste jedlo chceli pripraviť. Celý reťazec je toxický a je prejavom vzorca správania, ktorý sa môže opakovať pri každom „zlyhaní“. Spomeňte si, kedy ste takýto výrok o sebe povedali prvýkrát, kedy a kde to bolo?

Nový vzorec vychádza z pocitu, že som súčasťou Poľa nekonečných možností, toto pole je nekonečné a obsahuje nekonečný počet možností.

Pri zistení, že nemáte doma cestoviny, si položíte otázku: Aké iné možnosti mám? Počkáte, na chvíľu sa stíšite a začnú vám napádať možnosti, čo iné môžete pripraviť a ako.

Výsledkom bude príjemný pocit, zvládate situácie, dokážete nájsť riešenia, aj ocenenie vašej kreativity od blízkych bude úprimne, celý vesmír vás miluje a podporuje.

Rozdiel je evidentný, v prvom prípade bude rásť vaša vnútorná nespokojnosť, v druhom prípade porastie vaša sebadôvera, sebavedomie, sebaúcta aj sebaláska.

Toto vyžaduje mať jasný zámer, že to chcete a vôľu vytrvať v úsilí trénovať tento nový postoj, rovnako ako sme sa učili chodiť alebo hovoriť.

Ďakujte, ďakujte, ďakujte za všetko, čo máte. Prúd vďačnosti naštartuje pocit dostatku vo vás. Pocítite hlbokú vďačnosť za život, zdravie, ľudí a prírodu okolo seba, za drobné chvíle tichého šťastia, za radosť.

Tento pocit bude vo vás rásť, pokiaľ sa oň budete starať. Pokiaľ ho budete s láskou a úctou pestovať, vyjadrovať. Vyjadrujte svoju vďačnosť nahlas, vyjadrujte ju často aj iným aj sebe. Vyjadrujte ju najmä tým, ktorých máte pri sebe najbližšie.

Ak získate zručnosť udržať sa v pocite hojnosti a dostatku, začne k vám plynúť prúd hojnosti. Bohyňa hojnosti Mahalakshmi vás začne rozmaznávať.

Potom začnite zdieľať. Podeľte sa o všetko, čo k vám prichádza. Každý deň niekoho obdarujte. Úsmevom, pozornosťou, pohladením, službou, darom, čímkoľvek, čo inému vyvolá príjemný pocit prepojenia a spojenia. Obohacujte a prúd hojnosti sa stane nikdy nekončiacim cyklom. Vrátite sa tým do stavu úplnosti, do stavu ukončenia, celistvosti.

Všetko v hmotnom svete podlieha cyklickému opakovaniu vzniku, udržiavania a zániku. Naše vzťahy je potrebné uzatvárať, udržať v stave láskyplného prepojenia. Všetko nedokončené, odložené, nespracované, neodpustené zadržiava v sebe energiu a blokuje ju.

Ak si chcete otvoriť cestu k šťastnému spokojnému životu, ukončite projekty, ktoré máte už dlho neukončené, vyliečte svoje vzťahy, upracte si byt, suterén i povalu.

Pravá ruka dáva, ľavá prijíma. Udržte rovnováhu a ona sa prejaví vo vašom živote. Rovnováha medzi princípom prijímania a dávania je základom spokojného života, základom zmysluplného naplnenia. Takáto schopnosť prináša celistvosť, prináša schopnosť empatie, vcítenia sa, schopnosť súcitu. To vedie k hlbokému pocitu lásky, blaženosti.

Urobte si krátky test:

  • Zamyslite sa, ako reagujete v situáciách, keď sa máte o niečo podeliť?
  • Dávate radi, bez zaváhania alebo sa zastavíte a zvažujete, či sa podeliť?
  • Robíte z udalostí vášho života tajomstvo dobre ukryté pred inými?
  • Považujte svoje myšlienky výhradne za svoje vlastníctvo?

Možno už ako dieťa ste mali tendenciu si nechávať veci alebo jedlo pre seba. Alebo ste mali tendenciu brať si pozornosť vašich blízkych iba pre seba, bez ohľadu na to, či ju potrebovali aj vaši súrodenci, alebo rodičia medzi sebou.

Pohrúžte sa na chvíľu do seba a rozpamätajte sa, aké pocity sa vo vás objavia, keď si spomeniete na situácie vo vašom živote, najmä v detstve a hľadajte také, keď ste žiarlili, alebo závideli, alebo sa vo vás prejavili znaky chamtivosti, chtivosti.

  • Kedy a v akých situáciách sa takéto správanie opakovalo alebo opakuje?

Za chtivosťou, chamtivosťou sa schováva strach, strach z ne-dostatku. Strach je dôsledkom nedôvery životu. Ak životu nedôverujete, nemôže vás podporovať. Idete proti životu a je to váš život.

Kde sa tento strach v nás zobral? Ako sme sa k nemu dopracovali?

Toto tajomstvo je ukryté aj v biblickom príbehu. Boh prikázal Adamovi a Eve, aby nejedli zo stromu poznania dobrého a zlého. Keď tak urobili, človek začal všetko posudzovať a hodnotiť cez optiku svojho pohľadu. To, čo mu vyhovuje, prijíma a považuje za dobré, a čo mu nevyhovuje, odmieta a považuje za zlé. Odmietaním sa človek od prúdu energie, ktorou sme, oddeľuje. Takého oddeľovanie je symbolicky vyjadrené vyhnaním z Raja Blaženosti. Človek sa ocitá v strachu z nedostatku, stratil úplnosť, celistvosť, ktorá je Blaženosťou.

Čím dlhšie pokračujete v odmietaní života, čím dlhšie ho budete považovať za krutý, ťažký, o to menej vás môže život podporovať, rozmaznávať a hýčkať ako svoje milované dieťa.

Návrat do celistvosti je návratom do stavu Blaženosti. Cesta vedie od oddeľovania sa a odmietania cez spájanie sa k obohacovaniu seba aj iných.

Staňte sa vo svojej duši Božím miláčikom, dieťaťom, ktoré rozmaznáva, miluje celý vesmír tým, že budete milovať celý vesmír a všetko v ňom.

Podľa prastarých učení plodom spojenia je radosť.

Vo svojom vnútri sa prepojte so všetkým, čo ste odmietali, urovnajte si vzťah sami so sebou. Prijmite sa v celosti, úplnosti.

Buďte k sebe dostatočne úprimný, etikoterapia takýmto sebaopytovaním nachádza príčiny mnohých zdravotných problémov, príčiny toho, že človek nedokáže zažívať spokojnosť a šťastie. Príčiny narušených vzťahov, ktoré následne sú príčinami ochorení. Úprimnou sebareflexiou je možné nájsť koreňové príčiny veľmi ťažkých fyzických aj psychických ochorení.

Všetky ochorenia majú svoj hlboký koreň v oddelenosti od systému, ktorého sme súčasťou. Takúto oddelenosť nazývame inak aj slovom pýcha, oddeľovanie sa, či už tým, že sa vyvyšujeme, alebo aj ponižujeme.

Aby človek mohol úprimne obdarovať iného človeka svojou pozornosťou, čo je to najcennejšie, čo inému môžeme dať, lebo tým dávame seba, musí vedieť rovnako úprimne prijímať pozornosť a obohacovanie od iných.

Koľkí z nás sa neradi delia, o vedomosti, informácie, hmotné statky. Poznáte ľudí, ktorí taja, keď nadobudnú majetok, vzdelanie, vedomosti, informácie. Schovávajú ich pred okolím, svetom.

Strach zo závisti, z neprajnosti, môžu sa cítiť ohrození tým, že by im to, čo nadobudli, mohlo byť odňaté. Korene takéhoto pocitu sú v hlbokej minulosti. V detstve človek zažil situáciu, keď sa cítil byť bezmocný, nešťastný, slabý, bez riešenia, v úzkosti. Takýto pocit v ňom mohol vyvolať pocit, že žiť život je ťažké, že život je boj o prežitie a treba bojovať o miesto pod slnkom.Aká je príčina? Majú strach.

Takéto hlboko zakorenené presvedčenie sa stalo programom, ktorý človeka vedie. Tento program, ktorý sa stane životnou stratégiou, sa prejaví kedykoľvek, keď zažívame situácie, v ktorých sa máme rozhodovať dať–nedať, prijať–neprijať.

Obmedzená schopnosť prijímať je zapríčinená domnienkou, presvedčením, že dar bude nutné vrátiť. Neochota dávať, blokuje aj schopnosť prijímať. Môže za tým byť aj koreňový vzorec, presvedčenie, že si nezaslúžim. Nezaslúžim si je veľmi silný výrok, presvedčenie, ktorý zabraňuje tomu, aby takýto človek bol životom obohacovaný, aby v jeho živote bol dostatok všetkého.

Ak je za obmedzenou schopnosťou prijímať obohacovanie od iných strach z nutnosti obdarovanie vrátiť, je potrebné hľadať, kedy v detstve takáto situácia nastala. Treba podrobne preskúmať vzťahy s rodičmi, súrodencami, starými rodičmi, s kýmkoľvek sme si vzťah narušili.

Etikoterapia vidí príčinu ochorení v narušených vzťahoch.

Aké ich máte vy?

Skúmajte pozorne, či máte strach, že vám niekto niečo vezme, či môžete o niečo prísť, ako reagujete?

Prijímanie od iných môže byť náročné, je za ním obrátená pýcha a presvedčenie: ne-zaslúžim si, nie-som dosť dobrý/á. Odmietanie, ne-prijatie je príčinou toho, že do nášho života nemôže prúdiť hojnosť, dostatok.

Naučme sa prijímať dary života a život sám, tvorme svoj život a rozdávajme s radosťou, robme iných šťastnými a šťastie v nás porastie.

Rastieme spolu.

Autor: VladiMír, životný kouč, etikoterapeut

Pozývame Vás na Školu etikoterapie – vysoká škola života – duchovných príčin chorôb 

S Mgr. Vladimírom Červenákom sa budete môcť stretnúť aj na EZOfeste

Predchádzajúci článok

Knihy o duchovných príčinách chorôb

Knihy o duchovnom rozvoji

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 938 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array