Zamyšlení nad sexem

ID-10035008

obrázok so súhlasom photostock / FreeDigitalPhotos.net

A tak je to i se sexem. Aby člověk přestal toužit po sexu a aby se od něho osvobodil, musí si ho nejprve dopřát. Pokud jde duchovní cestou a myslí si, že sex může opominout, a že už ho má zpracovaný, když si ho zakazuje, nebo ho odmítá, bude muset touto zkouškou a zkušeností ještě projít.

Člověk aby se dostal do vyšších vibrací, kde už ho sex nenaplňuje, ale naplňuje ho láska v mysli k druhému a ke všem, musí projít všemi zkušenostmi v této oblasti. Musí si uvědomit, že se nemůže milovat za peníze, že se nemůže milovat, když toho druhého nemá rád, že se nemůže milovat z prospěchu, že se nemůže milovat skrze poslušnost, že se nemůže milovat, když ho ten druhý uráží. Těmito a dalšími zkušenostmi musí projít.

Knihy od Zdenky Blechovej

Toto mi napsal k poselství ohledně sexu jeden muž:
Psala jste, že sex nebude hlavním kritériem vztahu dvou lidí. Ano, s  tím nelze nic, než souhlasit. Ne, že bych neměl dostatek energie, to teda ne, a nesmějte se. Této energie mám dost. Přesto ke svým miluju lidi, se kterými nespím a nemám sex.

Žena mi říká: „ A přijde ještě do mého života nějaký muž?“ „Cítím, že ještě potřebujete sexualitu a pokud po ní budete toužit, určitě přijde. Váš muž už sexualitu nepotřebuje a vám chybí.“ Vše po čem toužíme, si přitahujeme v rámci učení.

Když jsem se ptala děvčat na jejich vztah k  sexu, slyšela jsemnásledující názory:

Musím být naladěná, musí to být prožitek.“ Tato žena se musí naučit naladit na sebe a své prožitky.

Jiná řekla: „Musí mě přitahovat, záleží na něm, a komunikací se musíme sladit.“ Tato žena se musí naučit vnímat krásu vnitřní duše a ne venkovní krásu, která je pomíjivá, což časem vždy zjistí. Musí si uvědomit, že i prožitky záleží na ní, a ne na partnerovi, a že i ona se musí naučit komunikovat s druhým o svém těle.

Další mi sdělila: „Musí mi vonět.“ Nedávno jsem četla zajímavý článek o tom, že lidé se přitahují vůněmi. Žena si podvědomě hledá dobrého otce pro početí svého dítěte i tím, že jí partner voní. I muži říkají: „Musí mi vonět, musím ji ochutnat. Ne každá mi chutná.“ Nebo „těla se musí mít ráda.“

Jiná říká: „Musí to být přes srdce.“ Tato žena potřebuje najít své srdce, které nalezne přes zranění od druhého.

Další říká: „Občas, když mě ten druhý nechce, připadám si, že nejsem pro něho dosti dobrá.“ Znevažuje svoji osobnost, nemá se ráda, po-
třebuje se nalézt. A proto tato žena potřebuje k sobě muže, který jí dá dosti tvrdou lekci, kterou se může dostat zpět k sobě, ke svým citům.

Jiná žena mi řekla: „Potřebuji cítit temnou sexualitu toho druhého. Už k  sobě nepustím hrubiána, ale ani moc jemnou energii.“ Tato žena se hledá, chce najít svůj střed, ale potřebuje k tomu ještě muže, který ji pozvedne do tohoto středu.

Jak k  tomu dojde? Prvotní pud v  přírodě, který jsme převedli i  do svého života je „hop hop.“ To je úplný počátek sexu. Ženy, které v  minulých životech byly zasvěceny jako kněžky lásky, se učily v  chrámech využívat svoji sexualitu k  větší rozkoši. Uměly se vnitřně svírat a povolovat, což muže značně vzrušovalo a přivádělo k rozkoši. I toto pro mě bylo v tomto životě samozřejmostí a mnohdy jsem slyšela od mužů: „Ty mě umíš tak hezky sevřít.“ Nebo, když jsem se trochu víc oddala vášni, muž to většinou nevydržel. Myslela jsem si, že je toto pohybování vnitřními orgány samozřejmostí, ale jak jsem časem zjistila, mnoho žen nevědělo, že se při sexu mají vnitřně stahovat a povolovat. Z období kněžky jsem si odnesla tento poznatek, který jsem v dalších životech prohlubovala v rámci tantra magie. Věděla jsem, že toužím po splynutí duší, kdy dojde k propojení těl, a budeme se jen cítit. Ale i zde jsem toužila po splynutí sama sebou, se svým nitrem.

I  v tomto životě jsem si nesla mnohé vzpomínky z  minulých životů, které mě pronásledovaly v  sexu. Třeba jsem si přála být uvázaná, ale partnerovi jsem to neřekla. Tato vzpomínka se váza la k mému životu, když jsem byla často znásilňována od sedláka, který byl mým mužem. Člověk si zvykne i na tuto praktiku a má ji v podvědomí ukrytou. Když jsem dělala prostitutku v minulých životech, občas jsem si přála při sexu více mužů, jeden mě nenaplňoval. Opět trvalý kód z minulosti. A tak nemůžeme nikoho soudit, které jsem si našla ve svých nezpracovaných stinných stránkách, že vykonává prostituci, nebo jiné odlišnosti. Vše je v rámci učení, postupně vedl k sobě. Nejdříve jsem si začala vážit svého těla, a ná aby člověk prošel vším ve více životech. A tak v tomto životě mě sledně získala úctu sama k sobě. Moje duše začala uvnitř mě křičet: v myšlenkách pronásledovaly tyto vzpomínky, a většinou jsem nebyla v této oblasti tak úplně spokojena. Nakonec mě napadl a tím náš vztah skončil.Energie po sexu se ve mně většinou ještě více znásobila a já nebyla v této oblasti tak úplně spokojena.

Energie po sexu se ve mně většinou ještě více znásobila a já nevěděla, co s ní. Trvalo mi nějakou chvíli, než jsem se zklidnila. A tak jsem většinou měla z prožívání sexu různé emoce. Má ho malého, to mně nic nedělá, neumí se se mnou mazlit, teď bych ještě chtěla a on už nemůže, teď se mi nechce, a on chce. Emoce mě pronásledovaly a dělaly mi ze života chaos.

A najednou přišel on, se kterým byl sex zážitek. Dokonale jsme do sebe pasovali, těla se měla ráda, nic nebylo nepříjemné, voněli jsme si. Při sexu jsem se mnohdy dostávala úplně mimo tělo. Byl to on, se kterým jsem splynula a cítila, že se nemusíme ani hýbat a přesto nás to oba vzrušuje. Ale najednou jsem cítila, že chci i vybití, razantnější sex. A tak jsem si v tomto vztahu užila extrému od jemného milování až po tvrdší sex. Sex nás natolik ovládl, že jsme se začali bát jeden o druhého. Opravdu jeden o druhého, nebo to byl strach o sex, který se mi s tím druhým tolik líbí a třeba s nikým jiným už tohle nemůžu zažít? Ze strachu vznikají silné emoce, a tak docházelo k nedorozuměním skrze žárlivost. Můj partner začal mít
milenky, protože si myslel, že i já jsem mu nevěrná. Když mi přišel do života, věděla jsem, že je můj první a poslední, a proto mě ani nenapadlo mu být nevěrná. Ale on se o mě bál, a proto si svůj strach léčil s jinými ženami. Začala jsem mít gynekologické potíže, které byly následkem jeho avantýr. Tam jsem si poprvé začala uvědomovat, že se musím chránit, a začala s ním používat ochranu. Z velké lásky, velká nenávist. Čím hezčí sex, tím větší emoce, které se stupňovaly, až mi začal nadávat. Začala jsem si uvědomovat, že bych měla mít také úctu sama k sobě, a že když si toto vše nechám líbit,že ji nemám. A tak mě svými emocemi a následně mými emocemi, které jsem si našla ve svých nezpracovaných stinných stránkách,    postupně vedl k sobě. Nejdříve jsem si začala vážit svého těla, a následně získala úctu sama k sobě. Moje duše začala uvnitř mě křičet:„Tohle už nechci. I  když je ten sex krásný, za takovou cenu ne.“ Nakonec mě napadl a tím náš vztah skončil.

Došlo mi, že každý člověk má v  sobě druhou hrubou stránku věděla, co s ní. Trvalo mi nějakou chvíli, než jsem se zklidnila. A tak osobnosti, která se může časem projevit. I ten největší beránek se jsem většinou měla z prožívání sexu různé emoce. Má ho malého, může časem projevit jako násilník, pokud bude stále potlačovat to mně nic nedělá, neumí se se mnou mazlit, teď bych ještě chtěla svoje emoce. Díky zkušenosti jsem si začala uvědomovat stíny druhých a začala být nedůvěřivá. Nedůvěřivost mě nutila k obezřetnosti a tím rostla moje vnitřní síla. Už jsem nebyla tak důvěřivá, že se mi nemůže nic stát. Když jsem šla do lesa, brala jsem si s sebou sprej, a když jsem šla večer po ulici, všímala jsem si lidí, kteří okolo mě procházeli. Dříve mě to ani nenapadlo, a tak jsem se divila, že mě málem někdo přepadl. Nyní se ve mně ozval vztek: „Jen ať si to někdo zkusí.“ Před tím jsem byla naivní, ani mě napadlo, že by mi mohl někdo ublížit, a kdyby se to stalo, stála bych jak opařená, a měla vztek jen uvnitř sebe. Nyní se ten vztek ozval na povrchu. Cítila jsem, že bych nadávala a křičela na dotyčného. Duše už dostala sílu a už se umí bránit. Opustila jsem vzdušné zámky a začala žít realitu.

Ptala jsem se děvčat, co by dělaly, kdyby je někdo přepadl. Většinou by se začaly prát, ale ani jedna neřekla, že by s násilníkem komunikovala. Osmnáctiletá dívka se vracela večer domů a zezadu k ní přiběhl mladík, který jí začal stahovat sukni. Ona při tom upadla. Dostala takový vztek, že na něj vyjela: „Ty ‚čuráku‘, strč si ho do prdele.“ A co se stalo? On utekl. Když ve vás muž cítí převahu, která se odráží ve vaší vnitřní síle, uteče. Když se jen perete, ví, že on má větší sílu, a že se mu neubráníte. Ale v komunikaci jste si rovni, a tam mu můžete dát najevo svoji sílu. Sami víte, že ve sporu většinou vyhrává ten, kdo se umí lépe vyjádřit, kdo umí zařvat na toho druhého, kdo je sebevědomější. Z takového člověka čiší síla, rozhodnost, a toho se většinou ten druhý slabší zalekne.

Většinou chlap v  nižších úrovních sexuality, když mu žena nechce dát, ji zmlátí. Takový muž má vedle sebe ženu, která ještě nenašla svoji cenu. On se vzrušil a potřebuje se ukojit, bolí ho semeno, které na něj tlačí, a v této chvíli se nedokáže ovládat. V těchto úrovních se mnohdy potřebují oba naladit vulgaritou. Muž na vyšší úrovni už umí ovládat své pudy, a proto ho sexualita už tolik neobtěžuje.

3962duchovnipartneranebsetkanis-300x300A  tak dostáváme k  sobě vždy takového chlapa, jakého potřebujeme ke svému vývoji. Když jsme ještě v hrubé sexualitě a naše vášně nás natolik ovládají, že se necháme strhnout, můžeme dostat muže hrubého zrna, který nám může ubližovat, ale protože nás k němu pojí silné sexuální pouto, neodejdeme. Nebo se nemáme rády a potřebujeme, aby nám někdo ubližoval, a pak se nám zase omlouval, abychom se jeho prostřednictvím mohly mít rády. Zde se duše stává celistvou a teprve nyní může přijít duchovní partner, který se umí mazlit tak, jak nikdo před tím, se kterým netoužím po milování, ale po dotycích, při kterých se sexuální energie nabaží, a nezůstává v těle jako při sexuálních orgiích. Mazlením se natolik uvolníme, že cítíme na konci slast a pohodu, a ne neklid z nenaplnění po sexu. A tak si toto užíváme a  stále více si začínáme uvědomovat své já a  lásku k  sobě, a  čím více lásky k  sobě začneme pociťovat, tím více si začínáme uvědomovat, že je to moc fajn, že ten druhý tu je, ale já už nepotřebuji tolik dotyků. Mám všechny dotyky v sobě a dokážu se dotknout svými pocity všeho a se vším splynout, a to mi dává takovou radost a lásku, že už ji nepotřebuji hledat jinde. Mám ji v sobě, a tak se časem láska duchovních partnerů promítá jen v jejich mysli.

Když na sobě pracujeme, začínáme si více uvědomovat, že už nám nejde jen o prosté vybití, že chceme něco více a začínáme to hledat různými cestami.

Dalším posunem je cesta tantry. Začínáme přes dotyky mít rády druhého, i  sebe. Dělá nám rozkoš hladit druhého i  přijímat jeho dotyky.

Takže jdeme z extrému do extrému z hrubosti do jemnosti. Člověk, aby došel do svého středu, musí projít oběma extrémy.

Když přijde osudový partner, se kterým v  milování splyneme, ale zároveň dostaneme lekci, skrze kterou si začínáme uvědomovat, že vše má své pro a proti, začínáme si uvědomovat své závislosti, stinné stránky a pracovat s nimi. Začínáme se zamýšlet, zda tohle mi stojí za to, co se děje okolo toho, a tím se pomalu duše vrací k sobě. Už nechce utrpení z emocí, chce mít klid.

Zde se duše stává celistvou a teprve nyní může přijít duchovní partner, který se umí mazlit tak, jak nikdo před tím, se kterým netoužím po milování, ale po dotycích, při kterých se sexuální energie nabaží, a nezůstává v těle jako při sexuálních orgiích. Mazlením se natolik uvolníme, že cítíme na konci slast a pohodu, a ne neklid z nenaplnění po sexu. A tak si toto užíváme a  stále více si začínáme uvědomovat své já a  lásku k  sobě, a  čím více lásky k  sobě začneme pociťovat, tím více si začínáme uvědomovat, že je to moc fajn, že ten druhý tu je, ale já už nepotřebuji tolik dotyků. Mám všechny dotyky v sobě a dokážu se dotknout svými pocity všeho a se vším splynout, a to mi dává takovou radost a lásku, že už ji nepotřebuji hledat jinde. Mám ji v sobě, a tak se časem láska duchovních partnerů promítá jen v jejich mysli.

Uvědomují si hloubku svého vztahu a stačí jim objetí, přitulení. Už tam není podmínkou sex, ten může být i nemusí, a ani jeden to od druhého neočekává, a ani jeden se necítí provinilý, že s  tím druhým nespí. Tato svoboda dává prostor pro tvoření, a proto si duchovní partneři spíše tvoří svůj
vztah hezkými věcmi a  společnými zájmy, ze kterých roste jejich společná radost. Sex z nás vždy tahá jen emoce, ze kterých roste utrpení. A proto v duchovních vztazích již sex není, je tam jen láska k sobě a k druhým. Proto se jeden o druhého nebojí. Ví, že bez něj přežije. Nebojí se totiž už o zážitek sexu, o to, že se ten druhý o mě postará, že je mi oporou atd.

Všechny závislosti jsou pryč, všechno naplnění mám v sobě a  tak se nemám čeho bát. Umím se o  sebe postarat, umím být sám sobě oporou a všechno si nesu v sobě. V této době již souznívám s celým Vesmírem a cítím jeho přítomnost ve všem.

A tak by člověk neměl nic soudit, protože všichni jdeme stejnou cestou ke stejnému cíli a záleží jen na tom, v jakém úseku naší cesty se právě nacházíme.

Dávám požehnání těm, kteří se rozhodnou žít posvátný vztah, je jedno, zda se stejným, anebo opačným pohlavím.

Autor: Zdenka Blechová je vydavateľka časopisu Mysteria tajemna, autorka mnohých kníh, kariet a CD. Venuje sa poradenstvu a posolstvám z “vesmíru” formou automatického písma

Zdenka Blechová – Duchovní partner aneb setkání s naším dvojpaprskem

Všetky tituly od Zdenky Blechovej

Články a videá od Zdenky Blechovej

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
7 400 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array