„TECHNIKA LOREAN“ – POTENCIÁL PRO 21. STOLETÍ (1)

chvatal lorean 4

Technika Lorean

V souvislosti s aktivní a plně rozvinutou hypekomunikací je znám další nesmírně zajímavý jev. Ten spočívá v silné kumulaci elektromagnetického pole v blízkosti takto zainteresovaných osob. V tomto poli buď zcela selhávají a nebo špatně fungují různé elektronické přístroje. Když se nabuzené elektromagnetické pole rozpustí, začínají zařízení opět normálně fungovat. Tento efekt zná jistě mnoho skutečných léčitelů anebo ti jedinci, kteří jsou schopni sami přirozeným způsobem vstoupit do výše uvedené HP relace jejich osobnosti. Ke stejnému efektu dochází např. u elektronického nahrávání, které v silném EMP poli prostě a jednoduše selhává. Jsem v naprosté shodě s tvrzením jiných dvou badatelů Grazyny Gosar a Franze Bludorfa, kteří ve svém spise „Vernetzte Inteligenz“ hovoří o tom, že lidstvo v ranných dobách svého vývoje (který tehdy procházel daleko přesněji podél původně stanovené linie na rozdíl od doby současné) bylo schopno se daleko více projevovat skrze silné vědomí skupiny a více se chovalo komunitním způsobem. Je-li totiž mentální a psychický potenciál formován skupinovým parametrem, je podstatně účinnější, než jsou-li tyto faktory rozdrobeny do individualistické koncepce.

Zjistilo se, že za určitých podmínek je naše DNA schopna přenášet informace přímo do našeho Vědomí (fyzické vědomí musí ovšem být sfúzované s jeho HP složkou). Tento proces hyperkomunikace je velmi účinný během stavu, kterému říkáme relaxace. Nové metody vědomé práce s DNA „Technika Lorean“ a poté „Sonicko – asociační reprograming skrze DNA“ jsou díky novým vědeckým poznatkům zcela originální nástroje navozující vysoce účinný stav relaxace bez použití klasických mnohdy málo účinných metod. Zjistilo se také, že přenos informací na úrovni hyperkomunikace je pro lidskou bytost zcela přirozený a v podstatě šlo o původní formu komunikace, kterou člověk ztratil zřejmě v důsledku velké kataklyzmatické katastrofy a změny základních typů energií na této planetě. Konkrétně je tento stav spojen s rozštěpením funkce mozkových hemisfér. Tento stav, který se velmi rychle rozvinul zhruba před 11000 lety, přinesl totální změnu myšlení, které se posunulo k dominantnímu klasickému fyzickému vědomí s intelektuálním nábojem a technokratickým způsobem uvažování na úkor intuitivního potenciálu, strukturální paměti a hyperkomunikačního přenosu.

Základním kvalitativním důsledkovým parametrem hyperkomunikace je index inspirace a intuice. Vědecký svět již dávno ví, že v přírodě je hyperkomunikační přenos nejběžnější formou komunikace. Tak například ve chvíli, kdy dojde k úmrtí mravenčí královny, ustávají v budování struktury mraveniště všichni zainteresovaní mravenci, aniž by vůbec věděli, k čemu došlo. Zjistilo se, že mravenčí královna je schopná hyperkomunikačním přenosem vysílat „plány mraveniště“, přičemž ostatní mravenci tyto informace přijímají, ať jsou kdekoliv, a podle nich se řídí. Ve chvíli, kdy dojde k ukončení tohoto přenosu, ustávají v činnosti i mravenci – dělníci.

Italský skladatel Giuseppe Tartini jedné noci snil sen, ve kterém viděl ďábla, jak sedí na židli vedle jeho postele a hraje na housle. Příští ráno si Tartiny sedl na tu samou židli a byl schopen během několika hodin kus za kusem přepsat zpaměti to, co slyšel ve „snu“, a tak vznikla velmi známá „Ďábelská trylková sonáta“.

A nebo jiný příklad. Před nedávnem se zjistilo, že jeden starý napůl gramotný ošetřovatel nesmírně snil o vědomostech. A tak ve svých 42 let dostal spontánní nápad. Začal si představovat, jak je jeho mysl napojena na jeden obří CD – ROM znalostí. Po určité době počal přijímat informace, kterým sice zpočátku nerozuměl, ale cílevědomě si je zapisoval. Po určité době se velmi rychle počala zvedat úroveň chápání toho, co přijímal. Za několik let na to se z tohoto pologramotného člověka stal člověk, jehož znalosti v mnoha ohledech převyšovaly klasické vysokoškolské vzdělání. Je to neuvěřitelný případ, nicméně se skutečně stal. Donedávna si vědecký svět takové případy nedokázal vysvětlit. Dnes díky objevům prof. Piotra Gargajeva víme, o co jde – hyperkomunikační přenos díky využití potenciálu „Einstein – Rosenových mostů“ v morfickém poli DNA. Dnes jsme již ale podstatně dál. Jsem přesvědčen o tom, že díky metodě „SA – reprograming DNA“ (Sonicko – Asociační metoda stimulace DNA) a „S.A.M.T.R“ (Sonicko – Asociační Metoda Tvoření Reality), což jsou pokračující kurzy „Techniky Lorean“, je nyní každý z nás, pokud projde kvalifikovaným školením, zcela zásadním způsobem schopen změnit charakter svého vlastního života, tělesných, citově – emočních a mentálních požitků.chvatal lorean 3

Ruští vědci během svých experimentů ozařovali vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce byla viditelná typická vlnová charakteristika. Ve chvíli, kdy odstranili DNA vzorek, se však vlnová charakteristika neztratila, ale naopak přetrvávala!!! Mnoho kontrolních pokusů ukázalo, že vzorová sekvence křivky stále přecházela z nyní již vzdáleného činitele. Tento účinek je v současné době znám jako „fantomový DNA učínek“.

V souvislosti s aktivní a plně rozvinutou hypekomunikací je znám další nesmírně zajímavý jev. Ten spočívá v silné kumulaci elektromagnetického pole v blízkosti takto zainteresovaných osob. V tomto poli buď zcela selhávají a nebo špatně fungují různé elektronické přístroje. Když se nabuzené elektromagnetické pole rozpustí, začínají zařízení opět normálně fungovat. Tento efekt zná jistě mnoho skutečných léčitelů anebo ti jedinci, kteří jsou schopni sami přirozeným způsobem vstoupit do výše uvedené HP relace jejich osobnosti. Ke stejnému efektu dochází např. u elektronického nahrávání, které v silném EMP poli prostě a jednoduše selhává.

Jsem v naprosté shodě s tvrzením jiných dvou badatelů Grazyny Gosar a Franze Bludorfa, kteří ve svém spise „Vernetzte Inteligenz“ hovoří o tom, že lidstvo v ranných dobách svého vývoje (který tehdy procházel daleko přesněji podél původně stanovené linie na rozdíl od doby současné) bylo schopno se daleko více projevovat skrze silné vědomí skupiny a více se chovalo komunitním způsobem. Je-li totiž mentální a psychický potenciál formován skupinovým parametrem, je podstatně účinnější, než jsou-li tyto faktory rozdrobeny do individualistické koncepce.

chvatal lorean 1Na základě výše uvedených skutečností znovu upozorňuji na úžasnou možnost, která se nám všem naskýtá na počátku tohoto třetího tisíciletí. S využitím nových revolučních poznatků a doslova prvků mentálního inženýrství jsme schopni pomocí těchto nových nástrojů vytvořit zcela nové a vysoce funkční kolektivní pole lidského vědomí na jedné straně, a na straně druhé budeme schopni znovu moci dosáhnout ke všem informacím v prostředí Kosmického informačního Portálu prostřednictvím pozitivně reprogramované DNA.

A nyní další důležitá věc, na které si, milí čtenáři, ukážeme, že nic není zbytečné a nic nepřichází nazmar. Začíná být prakticky velmi dobře ověřené, že pokud bychom pomocí výše uvedených mechanismů byli schopni opět vstoupit do nové formy kolektivního vědomí, nehrozí žádné nebezpečí, a toto, prosím, zdůrazňuji, že bychom se vrátili k nějaké primitivní instinktivně stádní formě bytí. Toto není možné z jednoho prostého důvodu. V průběhu několika posledních tisíců let lidstvo velmi intenzivně budovalo skrze jástevní princip svou osobnost a individualitu. S těmito plně rozvinutými faktory není možné přejít k stádně instinktivnímu způsobu bytí.

Takže vezmeme-li v potaz nové možnosti, které nám série objevů předkládá, je jistě lépe pochopitelná logika toho, co se s lidskou bytostí v posledních ticích letech dělo. Takže naše náležitě silná a dostatečně dobře upevněná osobnost je unikátní pojistkou zabraňující návratu k stádně instinktivnímu způsobu bytí. A toto je fascinující přidaná hodnota, která se okamžitě začne projevovat v případě, že budeme schopni každý sám za sebe – tedy ve svém vlastním Vesmíru s využitím nových poznatků a možností nastavit zcela nový a evolučně unikátní druh Vědomí. Vynikající na celé věci je fakt, že nejdříve k tomuto stavu musí pochopitelně dojít na individuální úrovni.

Tento nový druh skupinového Vědomí, který by mohl být realizovatelný na základě množiny změn na individuální úrovni jedinců v důsledku použití mentálního inženýrství ve spojitosti s reprogramováním individuální DNA, by byl zcela fascinující bránou absolutně nových možností lidstva. Ale aby k tomuto mohlo dojít na globální úrovni, je třeba tyto změny nastartovat na individuální úrovni.

A nyní každý z nás má možnost. Jsem fascinován tím, že tzv. „Objednávkový servis z Vesmíru“ je nyní díky úsilí vědecké skupiny prof. Gargajeva vědecky potvrzen, jen se musí přesně vědět jak na to.

V první fázi „Technika Lorean“ a ve fázi druhé metoda „SA – stimulace DNA“ (Sonicko – Asociační stimulace DNA) a ve třetí  fázi „S.A.M.T.R.“ – Sonicko – Asociační Metoda Tvoření Reality“ jsou nástroje s nedozírnými možnostmi, pomocí kterých jsme schopni doslova před očima změnit sebe sama v oblasti fyzického zdraví a těla, citově – emočního náboje a mentálních schopností.

Jsme schopni uvolnit dosud neobjevené individuální dispozice a v plném rozsahu jich využít, a na straně druhé jsme schopni rozpustit slabé stránky své osobnosti. Jsme schopni rozpustit blokující formy energie z kteréhokoliv života, se kterým jsme energo – informačně propojeni. Dokonce jsme schopni se frekvenčně napojit na svou nejsilnější inkarnaci a v aktuálním režimu času a prostředí požitkově využít tohoto spojení. Jsme schopni změnit doslova a do písmene cokoliv ve svém životě podle své představy a přání. Nejúžasnější na tom je fakt, že zpětná vazba účinků je velmi rychlá a zřetelně vnímatelná.

Jsem rád, že Vám mohu podat tyto nesmírně pozitivní a inspirující skutečnosti, které jsou ve fantastickém kontrastu s tím, jaká je pro mnohé z nás realita.

pokračovanie článku – II. časť

Jaroslav Chvátal: www.matrix-2001.cz

Literatúra 2012, vzostup, transformácia

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 175 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array