„TECHNIKA LOREAN“ – POTENCIÁL PRO 21. STOLETÍ (3)

Pokračovanie k článku “TECHNIKA LOREAN” – POTENCIÁL PRO 21. STOLETÍ (2)

Vraťme se ale k finskému fyzikovi. Pitkanen přišel s ryze novým přístupem včlenění mentální představy o vědomí a vnímaní do nové fyziky. Podle Pitkanena jsou magnetická pole „červích děr“, která rezonují s vrstvami prostoročasu, obsažena i v klasickém biologickém materiálu a jsou vynikajícím kandidátem na fyzické vysvětlení povahy vnímání. Zmagnetizované „červí díry“ mohou být skutečně vnímané jako kvintesenční živý systém. Dokonce se v posledních měsících má za to, že Pitkenenova TGD teorie demonstruje dlouho tušenou souvislost mezi gravitací a vědomím. Jde o to, že gravitace a vědomí reprezentují vzájemnou povahu tzv. „antipolí“. Unikátní na celé věci je fakt, že Pitkanen dokázal obhájit skutečnost, že gravitační energie může být transformována na elektřinu (elektromagnetická rezonance synonymní s mozkovými vlnami) v doméně vakua. Tady se s největší pravděpodobností nachází i vysvětlení, proč je celá řada jevů v podobě zvláštních světelných koulí schopna vstoupit do telepatické komunikace s pozorovateli. Tento fakt může být potvrzen na konkrétním příkladu celé řady „kontaktérů“ v Mexiku, kteří měli dostávat velké množství ohromujících informací od jakýchsi světelných plazmatických objektů. Tenkrát se domnívali, že jsou v kontaktu s jakousi nepozemskou technologií. 

V předešlých dílech jsme hovořili o velmi zásadních a zcela nových schopnostech a možnostech naší lidské DNA. Před několika lety byli dva přední fyzici – Alexej Dimitrijev a Vjačeslav Djatlov pověřeni ruskou armádou, aby vyšetřili podstatu velmi neobvyklého jevu. S pravidelnou periodou v sibiřské části Ruska nedaleko hranic s Čínou docházelo k masivnímu výskytu jasně zářících koulí světla, které se chovaly jako klasické Ufo. Po náročném průzkumu celé záležitosti a velmi pečlivých analýzách došli fyzici k závěru, že se zde jedná o zcela nový zdroj energie, která byla dosud vědě neznámá. Šlo o projevy jakýchsi mikroskopických „červích děr“. Bylo to nesmírně vzrušující, sdělil dr. Djatlov. Pomocí tohoto nového prvkus se nám naskýtá jedinečná možnost praktické hyperkomunikace, a to s nedozírnými možnostmi. 

I když se to může zdát na první pohled velmi paradoxní. Výše uvedená teorie se dotýká i různých schémat působících skrze naši lidskou DNA. Díky novým převratným objevům prof. Garjajeva a jeho týmu víme o tom, že naše DNA funguje jako unikátní supravodič, ale při normální tělesné teplotě!!! Je také známo, že je schopna ukládat nejen informace, ale dokonce i různé ekvivalence světla. Fosar a Bludorf tak přicházejí s teorií, že naše DNA se chová jako fantastická zpravodajská síť, která je schopna hyperkomunikačního přenosu pomocí již zmíněných „červích děr“.

(Nastartování hyperkomunikačního přenosu je jednou z mnoha praktických dovedností „techniky Lorean“, přičemž k přijetí hlubších profilů pak dochází u vyukových modulů „SA – reprograming DNA“ a „Metoda S.A.T.I.R. – Sonicko Asociační Tvoření Individuální Reality“.) Výše uvedené události na pomezí Ruska a Číny jsou charakteristickým jevem, se kterým se můžeme setkat na různých místech světa. Poslední výzkum ukazuje, že zde nejde o nějakou mimozemskou technologii, ale o jev, který je důsledkem nevědomé a tudíž neřízené hyperkomuniakční aktivity skupiny osob nebo i větších sociálních skupin.

Vážení přátelé, toto není jen pouhá teorie a domněnky, otevírám zde znova téma, které se týká ohromujících schopností naší lidské DNA, přičemž tyto schopnosti mohou být vědomě řízené a kontrolované naší mentální energií. Docházíme k unikátnímu zjištění, že „červí díry“ v prostoru úzce souvisí (jsou součástí komunikačního kanálu) s analogickými útvary v prostředí „DNA“. V souvislosti s tímto tématem bych rád čtenáře seznámil s převratnou teorií finského fyzika Matti Pitkanena, který před několika lety formuloval novou teorii o konstrukci Vesmíru, která je postavena na bázi osmirozměrné prostorové geometrie.

Teorie Matti Pitkanena se nazývá „TGD“ (Topologická geometrická dynamika). A právě v této nové teorii hraje magnetická povaha „červích děr“ velmi významnou biologickou roli. To, co je zde ohromně inovační, je fakt, že dochází k fúzi vědeckých souvislostí mezi tradiční fyzikou a biologií. Pitkanenova teorie mimo jiné učí o kosmologii vnímání Bytostí a pochopitelně zde významné místo zaujímá právě člověk.

chvatal lorean 2_3

Takže se právě nyní v této době jednoznačně ukazuje, že v DNA nejsou obsaženy pouze instrukce pro syntézu bílkovin v rámci konstrukce živých buněk. Tyto silné genetické biomolekuly také obsahují data pro operace v rámci magnetické rezonance „červích děr“ jakožto biologických komunikačních kanálů. Jenže nyní nám jde o ještě víc. Ve skutečnosti se chceme vrátit k původní přirozené podstatě věci. Jde nám o to, abychom dostali takto získávané informace z makrokosmické a mikrokosmické internetové sítě přímo do Vědomí. K tomu je potřeba mít aktivní přemostění mezí HP složkou vědomí a DNA. V současné době známe cestu jak toto přemostění reaktivovat – viz „Technika Lorean“, „SA – reprograming DNA“ a „Metoda S.A.T.I.R.“.

Vraťme se ale k finskému fyzikovi. Pitkanen přišel s ryze novým přístupem včlenění mentální představy o vědomí a vnímaní do nové fyziky. Podle Pitkanena jsou magnetická pole „červích děr“, která rezonují s vrstvami prostoročasu, obsažena i v klasickém biologickém materiálu a jsou vynikajícím kandidátem na fyzické vysvětlení povahy vnímání. Zmagnetizované „červí díry“ mohou být skutečně vnímané jako kvintesenční živý systém. Dokonce se v posledních měsících má za to, že Pitkenenova TGD teorie demonstruje dlouho tušenou souvislost mezi gravitací a vědomím. Jde o to, že gravitace a vědomí reprezentují vzájemnou povahu tzv. „antipolí“.

Unikátní na celé věci je fakt, že Pitkanen dokázal obhájit skutečnost, že gravitační energie může být transformována na elektřinu (elektromagnetická rezonance synonymní s mozkovými vlnami) v doméně vakua. Tady se s největší pravděpodobností nachází i vysvětlení, proč je celá řada jevů v podobě zvláštních světelných koulí schopna vstoupit do telepatické komunikace s pozorovateli. Tento fakt může být potvrzen na konkrétním příkladu celé řady „kontaktérů“ v Mexiku, kteří měli dostávat velké množství ohromujících informací od jakýchsi světelných plazmatických objektů. Tenkrát se domnívali, že jsou v kontaktu s jakousi nepozemskou technologií.

Již delší dobu se zkoumá schopnost DNA působit na různé frekvence a elektromagnetické vlny. Mnoho z těchto informací je převzato z výzkumu dr. Poppa, který zjistil, že DNA vyzařuje kvanta soudržných fotonů. „The Institute of Hearth Math“ se sídlem v Boulder Creek, Colorado, USA vydal velmi zajímavý materiál zabývající se experimentálními modulacemi DNA srdečními frekvencemi. Tento ústav nezávisle na ruských vědcích potvrzuje, že doposud záhadných 90 % lidské DNA se chová jako unikátní superanténa!!!

V jiném zvláštním experimentu, který řídili dr. Poponin a prof. Garjajev, se zjistilo, že lidská DNA působí na náhodně rozptýlené částice lehkých fotonů. Jinými slovy řečeno, zjistilo se, že DNA vykazovala účinek na lehké částice, které se nacházely ve vnějším prostředí. Jiné experimenty potvrdily hyperkomunikační schopnosti DNA. Několika dárcům byla opakovaně odebrána DNA, která byla odvezena do vzdálenosti zhruba 70 kilometrů od těchto dárců. Na desetiny vteřiny byly v prezentovaných vzorcích zachyceny změny v citově emočním poli dárců nezávisle na čase a prostoru.

Ve svém spise „Tajemství v polích“ argumentuje badatel Freddy Silva tím, že energie, která stojí za vznikem piktogramů, je velmi přirozená s tím, že tento zdroj v sobě obsahuje extrémně sofistikovaný modul kreativity. Onen zdroj produkuje stovky geometricky a filozoficky významných obrazců o veliké složitosti. Podle Fosara a Bludorfa včetně celé řady vědců je ona energie, která stojí za vznikem piktogramů, generována hyperkomunikační aktivitou skrze magnetickou rezonanci „červích děr“ v DNA. V tomto kontextu je třeba znovu upozornit na tvrzení dr. Poponina, který říká:

„Snad nejvíce interesující na těchto všech experimentech je fakt, že poskytují příležitost studovat substrukturu vakua na přísně vědecké a kvantitativní úrovni. To je možné díky fantomovému efektu polí s jistými vnitřními specifickými možnostmi ve vztahu k párovým polím s tradičním elektromagnetickým projevem čili kvalitou.“

Vše tedy naznačuje, že vlny, které vyzařují z DNA, rezonují s vnějšími elektromagnetickými poli, přičemž je věcí jisté logiky, že toto vlnění z DNA umí vnější elektromagnetická pole řídit. Podle dr. Poponina je výše uvedený model navrhován jako východisko pro obecnější nelineární kvantovou teorii, která by byla schopna vysvětlit mnohé z doposud záhadných energetických jevů, přičemž by se mohla ve své finální podobě stát fyzikální teorií Vědomí.

pokračování TU

Jaroslav Chvátal: www.matrix-2001.cz

Literatúra 2012, vzostup, transformácia

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 925 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array