Mozog a myšlienky

obrázok so súhlasom dream designs / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom dream designs / FreeDigitalPhotos.net

Mnoho času sme venovali obrovským možnostiam nášho mozgu a hygiene myšlienok. Nakoľko sa na mňa obrátilo veľmi veľa ľudí dovolil by som sa ešte raz vrátiť k systému ako vlastne fungujeme a prečo je sila myšlienky prakticky neobmedzená. Takže poďme opakovať.

Veľmi dobrým príkladom z čoho pozostáva priestor, v ktorom žijeme je indická filozofia života v svete klamu, ktorý indovia nazývajú Maya. Čo to znamená? Zoberte si film Matrix (hoci som už o tom písal, rád niekoľko faktov zopakujem) – Počítačový program, ktorý určuje základné pravidlá ako sa daná hra (či nazvime to počítačová realita) hrá a má  jasne nastavené pravidlá. Bytosti v nej sú síce reálne ale v skutočnosti predstavujú opäť len program. Program je informácia.

Teraz si predstavte, že náš Stvoriteľ je to prostredie, v ktorom žijeme, sme jedna bytosť ale každý máme individuálne vedomie. Čo sú teda naše myšlienky? Sú to nástroje, ktoré vytvárajú program (a v našom svete je to realita), v ktorom v skutočnosti žijeme. Ste teda tým, čím chcete v skutočnosti byť!  3D priestor a čas  sú mantinely, ktoré môžete meniť pokiaľ dokážete prepísať práve riadiaci systém. Ten je nastavený tak, že my to chápame ako fyzikálne zákony, ktoré sa obísť nedajú. Dajú sa však zmeniť. Poprípade ich rozumne s povolením obísť.

A tu je celý pes zakopaný. Máme slobodnú vôľu (čo program nemá) a môžeme si vyberať ďalšiu situáciu. Opäť je tu základná otázka: Čo je vzduch, ktorý dýchame? Je to informácia, ktorú náš mozog chápe ako realitu, predstavu v ktorej žijeme. Zvyšok sú nastavenia, operačný systém = fyzikálne zákony. Ak si spomeniete, veľa sme si povedali v predchádzajúcich článkoch o nevyhnutnosti hygieny mysle a tréningu sily predstavy. Práve tá dokonalá predstava je to, čím si vytvárate priestor a situácie okolo seba. Je to práve Vaše ŽELANIE, ktoré dá impulz. Preto je dôležité si správne želať, má to veľkú váhu. Akurát že Vám želanie automaticky realizuje základný operačný systém. Samostatný a priamy vplyv na tvorenie je už vyššia pilotáž. Predstava – čím dokonalejšia , tým lepšie. Sme Stvoriteľom nastavení na neobmedzenú moc ale keďže tu nežijeme samy a tak tu je práve kritérium to, že čím ušľachtilejšia povaha z hľadiska morálky a etiky tým väčšia moc. Kľúčom k predstave je vytvorenie myšlienky, ktorá spustí celý proces. Skrátka si pomyslím, že si predstavím pred sebou pohár s vodou. Zvyšok je už to ako dokonale ho vidíte. Keď k tomu pridáte emóciu  – pocit zhutnenia (táto predstava musí byť doslova absolútna, uvidíte a ucítite pohár pred sebou), tak nastane zvláštny jav a pohár s vodou sa zjaví pred Vami. Emócia ja niečo ako palivo. Bez nej to nepôjde!  ČO je to? Pre nás realita – materializácia, ale v skutočnosti realizovaná myšlienka do formy predstavy, ktorej silu vzniku dala emócia. Všetko čo tu je musíte jasne cítiť. Cítite v základe dobro a zlo. Preto je láska najväčšou hybnou silou vesmíru a všetko stvorené je v priestore lásky. Vaša predstava je taká silná a emócia dokonalá, že všetky duše okolo Vás ju pocítia. Tým pádom vidia pohár s vodou aj oni. Princíp je veľmi jednoduchý.

Z toho vyplýva jasný fakt, že okolie okolo nás je materializovaný svet myšlienkových útvarov, ktoré v základe nastavil Stvoriteľ  a prispôsobil celý systém tak aby sme sa mohli učiť a užívať si v ňom radosť z takejto formy života. Keď dosiahnete dokonalosť, postúpite do ďalšej „triedy“, kde už ovšem takto materializované telo, myšlienky a okolitý priestor nepotrebujete k forme svojho života. Fyziologicky táto schopnosť meniť svet okolo nás sa prejaví nárastom percent, na ktoré dokážeme využívať svoj mozog. Všetky vyššie bytosti nemajú potrebu fyzického tela tak ako to máme my. Žijeme na počiatku stromu života, toto je len základ. Preto aj ovplyvňovanie človeka človekom sa deje na základe impregnácie predstavy, nejakej vízie, ktorá vplýva na okolitý svet. Psychologické formy boja sú priamym zneužitím týchto znalostí. Deje sa to však len z jediného dôvodu: Máme slobodnú vôľu a právo výberu.

Ak by nebolo dobra a zla, nevedeli by sme si v tomto svete vybrať tú správnu voľbu. Tá je len jedna: cesta pokroku a rozvoja, žiť v svoj nezištný prospech a úžitok všetkých duší na tomto svete. Toto pravidlo sa nedá zmeniť, je zadané pevne. Je teda jedno ako k nemu dôjde každý z nás, konečný bod je známy. To je základná úloha. Jej splnenie a naučením sa myslenia typu My a nie typu Ja je poslednou veľkou skúškou. Na to treba veľké množstvo životov aby ste nabrali takúto skúsenosť. Zvládnutie znamená pokrok ďalej. Odmietnutie (po jasnej výstrahe) znamená opakovanie, ale žiaľ aj tu platí jedna malá výnimka: Komu niet rad, tomu niet pomoci. Zlý výber znamená zánik. V najhoršom prípade aj zánik civilizácie. Potom príde obnovenie a nový začiatok. Informácia ale ostane zachovalá čo sa kedysi stalo a pomôže ďalšiemu cyklu v tejto ceste. Z tohto dôvodu bude naplnený sľub, že na konci sa vrátime späť tam odkiaľ všetci pochádzame, z priestoru lásky kde sme boli na začiatku stvorení, mýticky povedané Raj. Dávajte si preto pozor čo a ako si želáte, želám Vám aby ste mysleli pozitívne a Vaše želania Vám uľahčovali cestu životom.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 465 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array