Roční karetní výklad Doreen Virtue pro rok 2015

obrázok so súhlasom Just2shutter / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom Just2shutter / FreeDigitalPhotos.net

Ahoj, já jsem Doreen. A šťastný rok 2015! Toto je váš roční karetní výklad a letos budu pracovat s touto sadou karet, poté, co jsem se modlila za výběr karet, rozhodla jsem se použít tyto: Rady andělů na každý den. Tyto karty vždy doporučuji těm, kteří s andělskými kartami začínají, a – já očividně začátečník nejsem – také pokročilým, znovu a znovu a znovu. Jedním z důvodů je ten, že karta mají napsané poselství už na sobě tak podrobně, že ani nepotřebujete výkladovou knížku. Prostě si přečtete, co je na kartě, a pak nasloucháte Bohu a svým andělům. A tak jak vidíte, nad kartami se modlím a žádám Boha, aby poslal nám všem vedení, lekce a požehnání na rok 2015. Vytáhnu 12 karet a něco vám k nim povím. Ale než k tomu přikročíme, ráda bych vám předala poselství o tomto novém roce, která ke mně chodí už teď.
Jednou z věcí, kterou bych vám chtěla připomenout, obzvláště těm, kteří jste podobně jako já milovníci historie, kdo čtete historické spisy, díváte se na pořady o historii, kdo čtete Bibli – krásnou historickou knihu, i další, mnohem starší knihy, třeba z egyptské historie… Určitě víte, že na této planetě se odjakživa děje mnoho věcí. Je to fyzická, trojrozměrná planeta a dochází na ní k zemským změnám, do dění vstupuje i lidské ego, dějí se prostě odporné věci – i když to je zase náhled ega, když tomu říkáme „odporné“.
Avšak díky internetu okamžitě víme o všem, co se ve světě děje, a zdá se, že se toho děje čím dál více.
Chtěla bych vás však ujistit, že tyto věci se odjakživa dějí v tomto fyzickém trojrozměrném světě.

Mnozí z nás si nevědomě, a možná i vědomě, pamatují Nebesa jako místo plné lásky, soucitu, telepatické komunikace, a především MÍRU. Tam nebylo žádné soutěžení, žádné odplaty, žádné „To je moje, dej mi to.“ nebo násilí jakéhokoli druhu. A na úrovni duše se stále snažíme toto prostředí znovu vytvořit tady, v této trojrozměrné rovině duality. Chtěla bych vám to však připomenout, neboť se zdá, že v začátku i závěru roku upadáme do perfekcionismu. Říkáme si: „Pokud tohle bude dobrý rok, tak se během něj ve světě nestane nic špatného.“ A pak se stane nějaká tragédie. Nijak to prosím neznevažuji. A hned se ozve část našeho ega, která nám řekne: „Vidíš to?! Říkal/a jsem ti, že to bude špatný rok!“ Ale tomu nemůžeme přikládat význam, to je to, čemu říkám perfecionismus našeho ega. V tomto světě je zcela nereálné myslet si, že se nikdy nic nestane. Je to prostě součást životního cyklu, že se dějí věcí, naneštěstí i strašné tragédie, a také někteří lidé jednají způsoby, které nedokážeme pochopit a kvůli kterým jsme nešťastní a které nás rozčilují. Co však můžeme udělat, je setrvat na své vlastní cestě, zatímco se za tyto situace budeme modlit.

Doreen Virtue - karty + kniha

Budete-li vedeni k tomu, abyste pomohli i jinak, třeba finančně nebo zapojením se, super! Avšak především jste tady jako učitelé míru. A nejlepší způsob, jak druhé učit míru, je být sami v míru. To znamená nenechat se vystrnadit ze své cesty všemi těmi událostmi. Pamatujte, že tyto zprávy bývají velmi „Yang“, neboli zabarvené egoistickou stránkou mužské energie. Protože podávají zprávy o soutěžení, odplatách, spiknutích a násilí. A my, kteří jsme vysoce citliví, potřebujeme více energie Yin, ženské, posvátné ženské energie, která je o spolupráci, péči a míru. A tak čím více věcí, které vám pomáhají být v míru, děláte, – víte, které to jsou, jste k nim pořád vedeni – dobře jíst, mít dostatek spánku, držet se stranou od negativních lidí a situací, a pobývat na opravdu pozitivních místech. Chodit ven do přírody, trávit čas s nádhernými, míruplnými lidmi, ať už třeba na duchovních přednáškách nebo – osobně miluji studia jógy. Jsou to moderní chrámy, kde můžete cvičit jógu, a poslouchat jemnou, něžnou hudbu, také se věnovat tvořivým činnostem nebo umění,
dát prostor kreativitě, pracovat s esenciálními oleji a krystaly, a samozřejmě se také modlit a meditovat. Všechny tyto aktivity, kterým se oddáváte, vám pomáhají na vaší životní cestě, s vaším posláním. Pomáhají vám být učiteli míru. Být zářiví, být odrazem nádherné Boží lásky a světla.
Tématem pro rok 2015 bude JÍT DO AKCE.
Říkají, že v tomto roce budete obzvláště intuitivní, obzvláště otevření. A že budete dostávat nápady za miliony dolarů. Tyto nápady k vám přicházejí jako odpovědi na vaše modlitby. Možná jste se ptali, jak byste mohli mít smysluplnější kariéru, jak byste mohli tomuto světu přispět? Způsobem, který je důležitý vaší duši, vašemu srdci, a který pomáhá druhým. Nebo jste se modlili za větší finanční jistotu či pevnější zdraví. Nápady, které dostáváte, jsou odpověďmi na tyto modlitby. Přicházejí jako opakující se myšlenky, nápady, nebo pocity, které vás opakovaně vedou k podniknutí nějaké akci, abyste něco udělali. Nebo jako znamení, kdy opakovaně slyšíte, že si máte přečíst určitou knihu nebo jít na určitou přednášku, nebo opakovaně slyšíte určité věty. To všechno jsou jako drobečky na cestě, které vás vedou k odpovědím na vaše modlitby.

A všichni lidé na této planetě, který již zažívá mír, jistotu, naplnění a úspěch, podnikali a stále podnikají aktivní kroky. A vy z toho nejste nijak vyloučeni, to vám zaručuji. My všichni jsme také slyšeli své ego. A čím větší poslání ve světě máte, tím hlasitější vaše ego bude. Čím větší je poslání, tím větší je strach. My si nemůžeme dovolit nechat se brzdit strachem. Toto je rok aktivního jednání v souvislosti s tím, co je drahé vašemu srdci. Vypište si nápady, které jste dostali, a nijak si je nevymlouvejte, neříkejte si, že to ví přece každý, to udělá někdo jiný, nebo někdo mě v tom předběhne. NE! Pokud jste VY dostali tento nápad, je to vaše Božská úmluva, mí drazí. Obzvláště když k vám nějaký nápad chodí znovu a znovu. Bohatě stačí něco podnikat 5-10 minut denně, a změní to k lepšímu celý váš život. Nemusí to zabrat dlouhé hodiny.

Neposlouchejte prosím své ego, které vám namlouvá, že musíte počkat na dokonalý čas, AŽ budete cítit mír, AŽ budete mít dost peněz, AŽ budete motivováni… protože takhle to nikdy nepřijde! Jste do akce povoláni právě teď! TEĎ máte dělat to, k čemu se v hloubi duše cítíte být povoláni. To je celé tajemství, které bych vám chtěla předat. Protože toto je rok jednání na základě těchto nápadů. A pamatujte, že nápady můžete dostat i jako pocity, nemusí to nutně být myšlenky nebo sny. Mohou to být i věci, u kterých si říkáte: „Někdo by s tím měl něco dělat!“ To je také součást vaší Božské úmluvy. To VY jste ten někdo.

A tak v souvislosti se zbytkem planety na tento rok mi řekli, že protože je tento rok podle Andělských čísel pod číslem 8 (2+0+1+5), a 8 je posvátné číslo nekonečna. Už od času Pythagora, starověkého řeckého učitele, který určitý čas pobýval i v Egyptě a který byl učitelem numerologie, řekl, že tento svět je matematicky přesný, nikoli nahodilý, a že všechno se v něm odehrává v dokonalém pořádku. Všechny energie vesmíru, kterým říkal Hudba sfér, hudba, kterou slyšíte při probouzení, nebeský zvuk, jsou symbolizovány hudebními tóny a také čísly. Řekl, že to je jazyk vesmíru. A společně se svými studenty meditoval nad číslem 8. Osmička je podobná Möbiově pásce, což je posvátný symbol toho, že neexistuje začátek ani konec, symbol nekonečna. A je to také číslo prosperity, nekonečné hojnosti. Potřebujete-li cokoli zhmotnit, meditujte nad číslem 8. Můžete se obklopit symboly čísla 8, můžete ho nosit na oblečení, nakreslit si ho, nebo cokoli jiného. Ale osmička je starobylé tajemství otevírání cest hojnosti. A celý tento rok je pod tímto číslem. Dostává se vám velkých příležitosti!

Chtějí však, abych vám vzkázala, že to neznamená sedět doma a čekat, že nám komínem spadne pytel s penězi jako od Santa Clause. Tak to nefunguje. Musíte podniknout akci. Naneštěstí potkávám spoustu lidí, kteří si mi stěžují, že jejich modlitby nebyly vyslyšeny a kteří jsou přesvědčeni, že právě oni jsou ti jediní zvláštní, které Bůh přehlíží. Což je samozřejmě nemožné, protože jsme všichni jedním. Všichni jsme Bohem. Bůh nemůže vynechat nikoho, i kdyby to byla jeho vůle, a to vás ujišťuji, že není. My všichni jsme zajedno s Boží vůlí, a tou je podpora pro vás, pro mě i pro všechny ostatní. Vím, že jsou na Zemi lidé, kteří žijí v chudobě a hladomoru. Ale my jsme tady, abychom jim pomohli, abychom něco podnikli. Prostřednictvím akce můžeme pomáhat potřebným.

Tyto aktivní kroky zahrnují i to, že projasníte svou mysl. Udělejme to teď hned. Zhluboka se nadechněme a zavolejme Boha a anděly, aby nám pomohli detoxikovat se ode všeho, co v nás zůstalo ještě z roku 2014, ode všeho negativního, co se nám stalo.
Protože lpět na minulosti znamená přivádět si ji i do přítomnosti a budoucnosti. A to přece nechcete.
Jen proto, že se nám v minulosti něco stalo, neznamená to, že se nám to musí dít i v budoucnosti.

Zhluboka se nadechněme… Nashromážděme tu energii, kterou chceme propustit…

A s výdechem prosíme archanděla Michaela, aby svým světelným mečem přesekal pouta, která jsme měli ke všem škodlivým přesvědčením o sobě samých,jakákoli pouta, na nichž jsme lpěli při neodpuštění komukoli či čemukoli, všem přesvědčením, která nesloužila našemu největšímu a nejvyššímu dobru, všechno to nechte jít… (výdech)

A dýchejte dál. Co dalšího chcete nechat jít?
Zhluboka se nadechněte… a s výdechem… to nechte jít.
A dělejte to prosím, mí přátelé, tak často, jak jen budete potřebovat. A pokud se vám vrací na mysl jakékoli strastiplné myšlenky, zavolejte si na pomoc Boha a archanděla Michaela, aby vám pomohli propustit všechny problémové myšlenky, pocity i představy, a ponechat si pouze lekce, které z těchto okolností vzešly. A také lásku. V každé události se skrývá lekce, kterou se máme naučit. Obzvláště v těch negativních, které nechceme, aby se opakovaly. Jakmile se přes ně dostaneme, už nikdy je nebudeme muset prožít znovu.

Hurá! 🙂
Takže: AKCE, VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI SVÝM NÁPADŮM, UDRŽOVÁNÍ SI JASNÉ MYSLI.
Dlouhý čas zpátky jsem svou mysl neměla jasnou, protože jsem se svých nápadů bála. Neustále jsem dostávala nápady stát se duchovní učitelkou a psát knihy. A musím přiznat, že mě to děsilo a strašilo. Nemyslela jsem si, že jsem toho schopná nebo k tomu kvalifikovaná. Podle mě byly všechny dobré knihy už napsány. Tak jak bych JÁ mohla ještě něčím přispět?? A přesto jsem znovu a znovu dostávala tyto nápady, znamení, pocity, jako by mě Vesmír hnal k tomu, abych psala knihy. Nevěděla jsem, co dělat. A tak jsem zamlžila svou mysl, abych toto vedení neslyšela. Každou noc jsem pila sklenku vína, abych usnula, a pak každé ráno „Ach, ta kocovina..“ jsem pila tu nejsilnější kávu, jakou jsem mohla připravit. A pila jsem tolik a tolik kávy, že jsem se takhle třásla, a část mého já posluchala ego, které říkalo, že musím pracovat rychleji, abych udržela krok se všemi ostatními, byla to ta soutěživá Yang energie. A je to vyčerpávající, vyčerpává celé naše tělo, a nijak nepomáhá zářit nebo kráčet po cestě míru. A tak jsem musela zavolat Nebesa na pomoc a říct: „Drahý Bože…“ a také jsem pracovala s archandělem Rafaelem, jehož jméno znamená „Bůh léčí“. Rafael je andělem léčení, jak citového, tak fyzického, a je úžasný pomocník při jakémkoli obsesivně-kompulzivním chování, a závislostech, které vás odvádějí z cesty, nebo srážejí vaše sebevědomí. Protože když děláte něco, o čem víte, že to není správné, nebo neděláte něco, co víte, že je správné, sráží to část vašeho sebevědomí. Protože nemáte respekt ke svému jednání. A vy k sobě potřebujete mít respekt tím, že budete jednat správně, a to i když se necítíte připravení nebo motivovaní.Takže jsem zavolala Boha a archanděla Rafaela a řekla jsem: „Tohle musím ukončit.“ Bylo mi to mnohokrát řečeno mým vlastním vnitřním vedením, abych prostě přestala… a tak jsem přestala. A to se stalo před tolika lety, že to ani nemůžu spočítat.
A chci, abyste věděli, že to, co jsem se naučila, bylo, že nepotřebuji kávu jako zdroj energie, neboť mým a stejně tak i vaším zdrojem energie, je věčná a nekonečná energie Boha. A tu máme ve svém nitru. A je zcela zdarma! Nemusíte platit žádné šálky kávy! Ani nezažíváte výkyvy energie, jako u umělých zdrojů energie jako u kávy, cukru, nebo jakéhokoli jiného. A také jsem se naučila, že si mohu udržet vysokou hladinu energie jen tím, že vdechuji to, čemu se říká prána, vesmírná energie čchi. Což je Boží energie. Ta je všudypřítomná, nekonečná. A protože jsem nebyla nabuzená kofeinem, nemusela jsem se na noc uspávat vínem. A tak jsem se vzdala alkoholu, kofeinu, a od té doby byla má energie stálá, a pokud jsem jí potřebovala víc, cvičila jsem jógu nebo jiné cvičení. Šla jsem ven do přírody a hrála si se svými mazlíčky. A totéž platí pro vás, přátelé, my všichni jsme si rovni. Detoxikace je úžasný dar, který dáváte sami sobě A svým blízkým. Když jste šťastnější, pak i lidé, kteří s vámi žijí a kteří vás znají, se cítí šťastnější. Neboť tato šťastná energie je přitažlivá. Všichni rádi pobýváme mezi lidmi, kteří jsou míruplní a šťastní. A i my sami takoví můžeme být! A prostřednictvím Zákonu přitažlivosti svým štěstím a mírem si pak přitáhneme nádherné podobně naladěné lidi, stejné energie.
Toto je tedy váš rok, chcete-li si udělat přátele na stejné úrovni, kteří jsou stejně jako vy míruplní, vřelí, laskaví, otevření a šťastní… tím, že budete sami šťastní.
I příležitosti milují šťastné lidi. I zaměstnavatelé rádi zaměstnávají šťastné lidi! Věřte nebo ne, vím, že jsou i výjimky, úplně slyším, jak to na mě voláte, ale i tak, tím, že jste šťastní, si přitahujete úžasné příležitosti. A tak si toto učiňte svým prvním, nebo možná i jediným, novoročním předsevzetím. Štěstí.
A stále se modlete! Udělejme to hned: „Drahý Bože, které změny bys chtěl, abych udělal/a, abych byl/a šťastný/á nebo šťastnější?“
Všímejte si, co vás jako první napadá.
I pocitů, které máte. Možná k vám budou poselství chodit i nadále.
Naslouchejte jim a především podle nich i jednejte.Pokud prožíváte těžké časy a máte problém něco udělat, i za to se pomodlete.„Prosím, dejte mi čas navíc, abych mohl/a něco podniknout.“

„Prosím, dejte mi motivaci, abych mohl/a něco podniknout.“

„Prosím, dejte mi peníze, abych mohl/a něco podniknout.“

Ať už vám ego dává jakékoli výmluvy, proč něco nemůžete dělat, pomodlete se, aby vám s tím Nebesa pomohla! Pomohou vám se vším! Tím, že něco uděláte, pomůžete nám všem, protože můžete mít životní poslání, které zachrání svět, které pomůže nám všem. Které pomůže zvířatům, životnímu prostředí, dětem, ženám, mužům, ať už je to cokoli, potřebujeme, abyste své poslání naplnili!

Dobrá. Pojďme se teď tedy podívat na karty a na to nejdůležitější v roce 2015.
Pamatujte, že my všichni máme svobodnou vůli, a tak pokud zde něco uvidíte a budete to chtít posunout na vyšší úroveň, žádejte o pomoc. Bůh nám ukáže přesně to, co potřebujeme vědět. Je zde 44 karet a já jich vytáhnu 12.

Tak, tady máme kartu pro leden. Karta pro leden je nádherná, protože je tu archanděl Michael a karta má název NENÍ SE ČEHO OBÁVAT. Líbí se mi, že je tu vyobrazena i holubička, protože je symbolem země na dohled nebo míru a prosperity. A tak i když se zdá, že momentálně vaše modlitby nejsou zodpovídány, tato holubička s větvičkou vám dává vědět, že se není čeho bát, a že všechno k vám již přichází v souladu s Božským načasováním. Holubička obvykle znamená velmi brzy. Holubička je také symbolem vašeho Vyššího Já, Ducha Svatého, a samozřejmě také míru. Karta říká: „Jste v bezpečí. Tato situace je zcela pod kontrolou Božské prozřetelnosti a vesmírného řádu. Vnášejte do této situace pouze laskavé myšlenky a pocity, abyste zajistili ten nejlepší možný výsledek, a vše k vám a skrze vás mohlo bez problémů proudit.“
Tato karta tedy říká, že situace nastalé v lednu jsou všechny pod Boží ochranou, a je třeba, aby to tak zůstalo. Protože máte svobodnou vůli a můžete to všechno ovlivnit. Bůh je mocný, ale také respektuje naše svobodné volby, a tak zůstaňte pozitivní, přátelé. A pokud potřebujete pomoc s udržením pozitivity, řekněte si o ni! Ano?

Dobře. Teď se podívejme na únor. Únor je nádherný. Na únor je tady NEVINNOST. Podívejte se na toho krásného anděla, který drží své miminko. Představuje tak nevinnost a čistotu. Toto může znamenat, že jste se očistili nebo se očišťujete od pocitů viny. Nejčastěji tato karta souvisí s odpuštěním. A to je hluboké, duchovní, energetické a emocionální očištění. Jedna z věcí, které vám andělé chtějí v tomto videu vzkázat, je, že sobě i svým milovaným blízkým, kteří s vámi žijí, prokážete ohromnou službu, když si uděláte hloubkovou očistu odpuštěním. Metoda, kterou používám já a kterou vytvořil můj přítel John Pryce, je sepsat si seznam každé osoby, organizace nebo entity, vůči které cítíte znepokojení. Vůči kterým chováte jakékoli neodpuštění. Na prvním místě bude asi naše vlastní jméno, protože největší problém míváme odpustit sami sobě. A běžte někam, kde budete o samotě. Můžete jít třeba do koupelny nebo někam ven, a prostě být o samotě. Podívejte se na ten seznam a jedno po druhém, řekněte jméno každé osoby a organizace a prohlaste: „Miluji tě.“ I když vaše ego vříská „Ne, tuhle osobu nemiluji!“ Prostě to řekněte: „Miluji tě, odpouštím ti a beru všechno neodpuštění zpět. Jsem volný/á a ty také. Nechávám tě jít.“
A ciťte, jak vaše tělo reaguje na toto prosté tvrzení. „Miluji tě, odpouštím ti, beru všechno neodpuštění zpět. Jsem volný/á a ty také.“ A jak budete postupovat dalšími jmény, můžete se začít třást, můžete plakat úlevou (ne smutkem, ale uvolněním), a až budete mít celý seznam za sebou, což může nějakou dobu trvat – můj vlastní měl 3 až 4 strany – budete se cítit tak…. klidní. Možná budete i trochu unavení. Ale to je jen tím, že jsme ze sebe vymáčkli ego. Je to jako vymáčknutí vody z mycí houbičky. Je to nádherné hloubkové očištění.
Vy jste nevinní v duchovní pravdě. Jakákoli lítost nebo pocity viny, které možná máte kvůli něčemu, co jste udělali či neudělali, které děláte nebo neděláte, prosím, nebuďte na sebe tak tvrdí! Únor je valentýnským měsícem a je to měsíc LÁSKY. A to hlavně lásky k sobě samým, sebelásky. Dobře? Milujte sami sebe, tak jako vás miluje Bůh. Uzřete svou nevinnost a čistotu, a dívejte se, jak se důsledkem toho zvýší vaše energie.
Dostáváme se k březnu… Ach, nádherné! Je tu karta RODINA. Toto může být velmi prosté a jednoduché sdělení, že byste měli trávit čas se svou rodinou. Ale karta doslova říká: „Situace, na kterou se ptáte – tedy v březnu, souvisí s nějakým citovým zážitkem s členem vaší rodiny. Andělé vám mohou pomoci tomu porozumět a vyléčit ho. Ve své mysli i srdci obklopte tuto osobu i sebe zklidňujícím modrým světlem.“Modré světlo vídáme i při kontaktu s Matkou Marií nebo s archandělem Michaelem. „A povolejte do této situace co nejvíce andělů. Buďte otevřeni darům, které vám tato situace dává, a setrvejte v míru.“
Tady to vypadá, že v únoru a březnu podstoupíme jakousi psychoterapii. Budeme propouštět věci ze své minulosti, které nás dosud držely zpátky. To je úžasné! Vím, že vám to asi moc úžasně nezní, že je to jako výzva k uklizení šatníku, ale udělat to musíme, abychom měli více prostoru. Musíme propustit staré, abychom mohli přivítat nové. Což je mimo jiné jedním z tajemství bohatství.

A máme tady duben a kartu SOUSTŘEĎTE SE NA SLUŽBU. To je něco, co mě andělé učili už dlouhou dobu zpátky: „Jste-li nervózní, soustřeďte se na službu.“ A říkají, že když jsme nervózní, je to proto, že jsme v egu, v části nás samých, která je soustředěna na JÁ. Já to nedokážu, Co když já jsem výjimka, A co já? A co já?… A že když se soustředíme místo toho na službu, otevíráme se jednotě, což znamená já + vy + všichni = jedno. A to je energie jednoty, která vychází z Vyššího Já. Cokoli děláme na základě ega, nefunguje dobře. Je to droga. Ego je droga. Existuje přísloví: „Ego není tvůj amigo.“ A je to pravda. Vaše Vyšší Já je vaším skutečným já, Bohem stvořené, dokonalé a celistvé. Jste dokonalí a celiství právě teď, a stejně tak i každá situace ve vašem životě. I vaše tělo, i vaše mysl, i vaše srdce. A čím více se dokážeme soustředit na tento pohled, tím lépe nám všechno jde díky Zákonu přitažlivosti. Tato karta tedy říká: „Vaše duše touží radostně sloužit a koupat se v nekonečném oceánu milosti, který naplňuje všechny vaše potřeby. Zaměřte veškerou svou pozornost na to, abyste zůstali ponořeni v tomto proudu dávání A přijímání.“ Nemůžeme jenom dávat, to je vyčerpávající. Musíme si také dovolit přijímat. „…v každé situaci a ve všem, co děláte.“ Pokud tedy budete chtít naplnit své poslání, řekněme že vás zajímá životní prostředí a chcete s tím něco udělat, tato karta vás vyzývá k akci. Říká: „Nečekej, až dostaneš novou práci, až najde takové zaměstnání… Dělej to teď. Udělej něco teď.“ Zaměřte se na službu. A je tu modlitba sv. Františka, která zní: „Pane, udělej mě nástrojem svého míru každé ráno.“ A rozhodně dostanete příležitosti, jak pomoci lidem a situacím, které k vám přijdou a které budou v dokonalém souladu s tím, co je vaším posláním. To byl tedy duben. Duben bude celý o dávání a přijímání. Dávání a přijímání. Pamatujte, že je třeba obojí vyvažovat.

Na květen zde máme kartu SVATBA. Mmm… Bude to ta vaše? Karta Svatby může být doslovná – že potkáte někoho speciálního, že se zasnoubíte nebo se opravdu oženíte či vdáte, květen je měsíc svateb, stejně jako červen. Obvykle však tato karta vypovídá o tom, čemu se říká „mystická svatba“ nebo „posvátný svazek“, kdy spojíte mnohé části svého vlastního já prostřednictvím sebepřijetí. A spíše než jen sebepřijetím, tak SEBELÁSKOU. Podívejme se, co karta říká: „Svatba je závazkem dvou duší spojených v lásce, úctě a odevzdání. Vyjadřuje touhu prohlubovat lásku v průběhu času. Váš svatební den je důkazem síly vaší lásky a víry. Nadále vdechujte život této víře i lásce.“ Karta tedy mluví o lásce. A vy, přátelé, kteří jste nyní nezadaní, květen pro vás vypadá velmi dobře! A může to i znamenat, že potkáte někoho na nějaké svatbě. Takže přijměte všechna pozvání, která dostanete!

Dobrá, pojďme se podívat na červen. Toto je pro červen krásné. ČERSTVÝ VZDUCH. Mí dobří přátelé z jižní polokoule, z Austrálie a dalších zemí, určité vědí, že u nich zrovna začne zima, ale přesto bude důležité chodit ven na čerstvý vzduch. Karta říká: „Vaše tělo potřebuje osvěžení kyslíkem,produkovaným trávou, stromy, rostlinami a květinami. Travte čas venku co nejblíže Matce Přírodě. Rozhrňte závěsy a otevřete okna, abyste osvěžili i svůj domov.“ Červen bude skutečně o expanzi. Karta Čerstvý vzduch znamená opravdu vyjít ven ze sebe, vyjít ze své komfortní zóny. Není to tedy jen o procházkách venku v přírodě, což je důležité, a věnování se životnímu prostředí, ale i prolomení své zóny pohodlnosti. Namísto setrvávání ve své malé rutině a ve svém malém „bezpečí“, vyjděte ven z této zóny. Osvoboďte se. Červen tedy vypadá jako dobrý měsíc pro nový podnik, novou školu, nebo cokoli, k čemu budete vedeni, i když vás to může trochu děsit. Přesto to udělejte. Prostě to udělejte. A budete za to rádi.

Dobrá, podívejme se na červenec. To je nádherné. CO SI PŘEJETE? Často mi lidé při výkladech karet kladou otázku: „Co andělé chtějí, abych teď udělal/a?“ A jsou chvíle v našich životech, kdy se máme řídit podle programu, který jsme si sestavili ještě před vtělením na tento svět,a následovat tuto určitou cestu. Ale máme i části života, které nejsou nijak předepsány ani předurčeny. Pamatujte, že „předurčené“ znamená „předem svobodně zvolené“. Bůh by vás do ničeho netlačil. Ale červenec bude v tomto ohledu otevřený měsíc, kdy vy sami budete rozhodovat o tom, co se během něj bude dít. Také říkají, že pokud budete naslouchat svému vnitřnímu vedení, budete mít více vlády nad svým osudem, nad svým životem. Zdá se, že jste předtím dávali příliš mnoho síly druhým a že nastal čas vzít si ji zpátky. Patříte mezi ty, kteří říkají: „Kdyby tohle a tohle bylo jinak, byl/a bych šťastný/á?“ Přestaňte obviňovat. Přestaňte hledat omluvy pro své neštěstí v okolí a vezměte si zpátky svou sílu! Čekáte, až vám dají druzí své svolení k tomu, co chcete udělat? Třeba vrátit se do školy, změnit zaměstnání nebo se přestěhovat? Přestaňte se vzdávat své síly! Vezměte si svou sílu zpátky! Co si VY přejete, mí drazí? Tuto kartu miluji, protože je na ní anděl venku v přírodě. A mně velmi pomáhá, když se posadím venku, obzvláště v blízkosti nějakého silného zralého stromu miluji sedět opřená zády o strom a psát tužkou na papír – žádnou elektroniku – prostě tu čistou energii papíru a tužky, a prostě naslouchat. Naslouchejte své duši. Svému Vyššímu Já, Bohu. A položte si tu otázku: CO SI PŘEJI JÁ? Možná to ani nevíte, ale víte, co nechcete. Tak začněte tím. „Co určitě nechci?“ Vypište si to.
Karta říká: „Nyní máte možnost napsat si vlastní scénář“ No, tady to máme! „v souladu s přáními vašeho srdce.“ Dostává se vám tedy zlaté příležitosti něco uskutečnit, a to ve velkém. „Jakmile se jasně rozhodnete, co si přejete, a budete vědět, že si to zasloužíte a jste připraveni to přijmout, objeví se ve vašem životě jako kouzlem.“ A to je tak pravdivé! Častokrát jsem toto poselství dostala. Že když máme neurčitá a nejasná přání, pak i výsledek, který dostaneme, bude neurčitý a nejasný. Ale když máme křišťálově jasno, pak se všechno dá do pohybu.
Je také důležité rozlišovat „nastiňování řešení“ a „jasné rozhodnutí“. Nastiňování řešení je, když Bohu říkáte: „Dej mi ten a ten loterijní lístek. Chci vyhrát tuhle loterii. Až vyhraji tuto loterii, pak otevřu své Centrum léčení.“ To je nastiňování řešení. Říkáte tím Bohu, jak má zodpovědět vaše modlitby. Chcete-li být léčiteli, může se to stát i jinak než výhrou v loterii, mí drazí. Nedovolte egu, aby vám namlouvalo, že nedostatek peněz nebo zdánlivý nedostatek času je důvod, proč nedělat to, po čem vaše duše touží. Dlouhou dobu zpátky mi andělé řekli – protože i já jsem prokrastinovala, myslela jsem, že napřed musím zaplatit všechny účty, udělat to a to – a oni řekli: „Ne, ne, ne! Napřed udělej to, co chce udělat tvá duše, a PAK přijde to ostatní.“ Řekli, že to funguje právě naopak. O to jsem se chtěla podělit v případě, že vám to nějak pomůže.

A úžasná fráze od Sheldona Koppa, která mi pomohla dokončit mou první knihu, zněla: „Nikdy jsem nezačal žádné dobrodružství s tím, že bych se na něj cítil připraven.“ To znamená, že se nebudete cítit připravení. Nikdy se nebudete cítit připravení dělat to, co jste sem přišli udělat. Ego se vás snaží brzdit tím, že vám říká: „Ne, přestaň, přestaň, nedělej to, nezachraňuj svět!“ Takže čekat, dokud se nebudete cítit připravení… to se nikdy nestane, přátelé. Musíme to udělat ještě předtím, než se budeme cítit připravení, a teprve pak si uvědomíme, že připravení jsme.
Vím, říkám vám toho hodně. Ale jsem z tohoto roku nadšená a snažím se vám předat recept, jak na něj.

A máme tu srpen a téma, které nás provází celým rokem 2015. NECHTE SVOU MINULOST JÍT. Andělé říkají, že je to jako loupání cibule. Že odstraníme jednu vrstvu minulosti, a objeví se další vrstva. Říkají, že to souvisí i s vašimi minulými životy. S těmi starými vzpomínkami, které s pomocí Boha a andělů můžete uvolnit a propustit ve všech směrech času. Karta říká: „Břemeno vaší minulosti vás velmi unavilo. Nyní nastal čas toto břemeno odložit. Ponechte si pouze lásku a lekce, a všechno ostatní nechte za sebou.

Nechcete to, nepotřebujete to a nyní je to již všechno pryč.“ Pryč! Nechte svou minulost jít. Ano? (výdech) Vždy můžete požádat Boha o nebeskou pomoc a pokud potřebujete lidskou pomoc, existují podpůrné skupiny, skupiny 12 kroků, které miluji,jsou zdarma a bývají i online, existují i terapeuti s duchovním náhledem na svět, lekce jógy, které prokazatelně pomáhají uvolňovat minulá traumata, zdravá strava rozhodně pomůže… Dokážete to! Jednejte!

To byl tedy srpen a nyní se dostáváme k září. To je velmi zajímavé. Na září se dívám jako na měsíc návratu do školy. Když jsem byla malá a končilo léto, šli jsme zase do školy. A podívejte se na to. Máme tady měsíc nějaké lekce. Měsíc školy. Je tu kartaSKRYTÉ POŽEHNÁNÍ. Říká: „To, co se zdá být problém, je ve skutečnosti součástí vašich vyslyšených modliteb.“ Příkladem by mohlo být – a neříkám to konkrétně vám, ale jako příklad – že nemůžete vystát svou práci a tak se modlíte a modlíte za lepší práci, a dostanete poselství, že máte aktualizovat svůj životopis, spolupracovat s personální agenturou, telefonovat,ale vy si řeknete: „Na to nemám čas!“ Nevěříte si. A tak se modlíte a modlíte za zlepšení ve své práci nebo jinou lepší práci, a bum! Dostanete výpověď.

A opět, není to sebenaplňující proroctví. Neříkám, že se vám to stane. Ale je to společný příklad, často ho vídám – lidé, kteří chtějí opustit svou práci,ale neudělají to, k čemu byli vedeni, a tak jim Vesmír to místo odebere sám. A místo toho, abyste se na to dívali jako na problém a říkali si: „Ale ne, jak teď zaplatím účty?!“, je to pro vás skryté požehnání,protože jste k tomu byli vedeni již dlouho předtím, a nyní jste popostrčeni k tomu, abyste vyšli směrem, kterým jít chcete. Karta pro měsíc září tedy říká: „Důvodům své situace porozumíte, jakmile se všechno dostane do pohybu a situace se více vyvine. Důvěřujte ochraně Nebes a Nekonečné Inteligenci,že zodpovídá vaše modlitby tím nejlepším způsobem.“ Září pro vás tedy bude mít nějaké životní lekce. Nenechte se tím nijak strašit. Zaštiťujte se a průběžně se ptejte: „Jaké požehnání a lekce dostávám v této situaci?“ Obzvláště v situacích, které prožíváte opakovaně. „Jaké požehnání a jaké lekce?“
To bylo září a nyní jdeme na říjen. Huuu, to se mi líbí. Jsou tu krásné podzimní barvy jako na severní polokouli v této době. PRÁCE S ENERGIÍ. A tato karta říká: „Život může být elektrizující, protože ve své podstatě je i život sám energií. Všechno je energie. Vaše tělo je energetický nástroj, který pozitivně odpovídá na láskyplné zacházení. Vaše ruce i srdce jsou uzpůsobeny k léčení vašich drahých a vašich klientů.“

V říjnu tedy zvažte nějakou práci s energií. Dopřejte si masáž nebo čchi-kung, reiki, nebo jiné léčení pro sebe, nebo si zaplaťte kurz,nebo si otevřete vlastní léčitelskou praxi. Také to znamená léčení energií ve všem, co děláte. I když tedy pracujete v korporačním prostředí, vaše energie pomůže všem pozitivně se povznést.

Můžete do všeho vnést pozitivní energii už jen tím, že o to požádáte. Je to jen o tom být si jí vědomi, a pak ji směřovat pozitivním způsobem. Říjen tedy bude velmi elektrický a cítím, že to také znamená, že se věci budou dít rychle a urychlovat se. Když tedy o něco požádáte, bum! Bude to tu! V říjnu buďte opatrní na to, na co myslíte nebo co si přejete, protože bude docházet k okamžitému zhmotňování. To je krásné, že?

A tady máme.. uuu, to se vám bude líbit, je tu listopad a karta ZÁPLAVA HOJNOSTI.Miluji tuto ilustraci Maria Michaela George nádherného anděla a mincí a zlata, kterými vás zalévá. Pro většinu z nás to znamená, že díky vší té práci, kterou jsme během roku vykonali, a také díky říjnu, kdy jsme byli naladěni pozitivně, se nyní stane tohle. Vím, že to zní velmi prostě. Ego nevěří ničemu, co je jednoduché. Ego chce všechno komplikovat a dělat ze všeho závod. Ale opravdu to není komplikované! Je to velmi jednoduché! Slyšeli jsme to od mnoha učitelů, od Sókrata, Ježíše, že když myslíme pozitivně, dějí se nám pozitivní věci. A je to pravda! Můžeme si dovolit ignorovat pomluvy, bulváry, dramata – tyto věci jsou jedovaté! BLE! Vyhoďte je ze svého života! Zůstaňte v pozitivní sféře a odměny budou vaše! Když si dovolíte hojnost přijímat, budete mít také více k dávání. Jedna z našich oblíbených činností je vypisování šeků dobročinným organizacím. A darování peněz na věci, které jsou drahé našemu srdci. A tak tato záplava hojnosti není jen o vás. Může to být také jiná forma hojnosti. Můžete si konečně začít věřit, protože budete mít pocit zajištění. Znám mnoho lidí, kteří mají své finanční bohatství, a přesto se stále cítí nejistí. Není to tedy o tom, kolik peněz máte na účtu, ale o pocitu bezpečí a jistoty. Může to být hojnost lásky. Hojnost zdraví. Hojnost energie a času, atd. V listopadu to k vám přichází! A je to krásné i v souvislosti se svátkem Díkůvzdání. Karta tedy říká: „Abyste uzdravili svou finanční situaci, odevzdejte Nebesům své starosti o peníze.“ Pokud tedy máte starosti o peníze, zhluboka se nadechněte… a s výdechem… „Odevzdávám ti, Bože, své starosti.“ „Nebesa vás povedou, aby vám ukázala, jak vytvářet a přijímat hojnost.“ Slovo „přijímat“ je zajímavé, protože někteří lidé, kteří mají nízké sebevědomí a trpí pocity viny, okamžitě všechnu hojnost, kterou dostanou, zase odeženou. Takže schopnost přijímat s tím velmi souvisí. Vy si hojnost zasloužíte stejně jako my všichni. A je zcela v pořádku být finančně zajištění a žít v hojnosti. „Když na tom budete pracovat společně s Nebesy,“ – a toto je důležité – „vaše finanční situace se zlepší TAK RYCHLE, JAK DOVOLÍTE.“ Vaše finanční situace se zlepší tak rychle, jak jí to sami dovolíte. Když si to dovolíte, můžete okamžitě zhmotňovat. A znamená to dát všechny ty výplody ega stranou, jako třeba: „Okamžitě něco zhmotnit je příliš divné na to, aby se to stalo.“ Není, je to přirozené. Tento trojrozměrný svět, v němž hrají roli peníze, je iluzí. A tak jako v každém snu se může stát cokoli. Avšak opět, neznamená to jen sedět, modlit se, a pak bum! Všechno je hotovo. Je třeba dělat aktivní kroky. A Bůh nám jasně říká, jaké kroky máme dělat. Mně řekl, ať napíšu knihu. Co říká vám? Nevěřila jsem, že to dokážu, a ani vy možná nevěříte, že to dokážete, ale to je jen naše ego. Naše ego tvrdí, že ještě nejsme připravení, a bla bla bla bla bla, ego je jen samé bla bla bla.
Podívejme se na prosinec. To se mi líbí. ASERTIVITA. Asertivita je jedno z mých nejoblíbenějších slov. Napsala jsem knihu „Asertivita pro pozemské anděly“. O rozdílu mezi asertivitou a agresí, neboť to jsou dvě naprosto rozdílné energie. Asertivita znamená být k sobě upřímní ohledně svých pocitů. Být pravdiví vůči sobě především, vůči Bohu, a vůči druhým. A asertivitu tu máme na prosinec, znamená to být silní. Jsem za vás nadšená! A může to souviset i s vaším pocitem zabezpečení! Protože listopad byl o hojnosti, která k vám přicházela, a protože jste v průběhu roku 2015 propouštěli svou minulost. Odpouštěli jste, dobře jste o sebe pečovali, a tato karta říká: „Tato situace může být uzdravena jemně a s láskou, protože podstatou asertivity je láska. Je však třeba vaší síly a upřímnosti vůči lidem, kterých se to týká. My andělé budeme stát při vás, až budete říkat svou pravdu, dodávat vám sílu a vést vaše slova.“ Haleluja!
Vidím, že lidé začnou více promlouvat. Vidím, že lidé po celém světě začnou promlouvat ke korporacím, vládám, a řeknou: DOST! Vidím, jak lidé ze všech stran prohlašují: „Chceme náš svět čistý! Chceme čisté organické jídlo! Chceme vzdělávací systém založený na skutečně potřebných poznatcích. Chceme média, která budou říkat pravdu namísto toho, za co si je sponzoři zaplatili. Vidím nás všechny, jak asertivně vystupujeme a říkáme pravdu, místo abychom se schovávali a říkali si: „Je v pořádku tohle vůbec říct?“ Opravdu nás vidím mluvit v tomto roce, protože přece jen je to rok AKCE.

Jaký nádherný léčivý rok máme před sebou! Neznamená to, že budeme jen sedět nebo ležet v posteli a všechno nám zaklepe na dveře,budou se dít věci, budeme prožívat i horské dráhy – nebudu vám mazat med kolem pusy – ale chci vám říct, že během toho všeho vás jistí vaši andělé! Takže to neznamená modlit za naprosto bezproblémový rok, ale za míruplný rok. A míruplný znamená, že dokážete zvládnout všechno, co se bude dít. Že se nenecháte pobláznit dramaty jiných lidí a posílat jim místo toho lásku. Pamatujte si přísloví: „Ne můj cirkus, ne moje opice.“ Pokud je někdo na dramatech závislý a snaží se vás do toho zatáhnout, je to jeho cirkus a jeho opice. Ne vaše.Nezapomínejte se o sebe dobře starat a to každý den! Zapište si to do rozvrhu! Cvičit, dobře jíst, dostatečně spát. Modlit se a meditovat. Musíte se o sebe starat, mí drazí! Potřebujeme vás! A když se o sebe dobře staráte, jste skvělým příkladem i pro své děti, aby se o sebe dobře staraly. Všechny děti nás pozorují a dívají se, jak se vypořádáváme se stresem. Pokud se uchylujeme k drogám nebo sledování televize, nebo jiným závislostem, naše děti budou pokračovat v těchto nezdravých vzorcích. Ale když svým dětem ukážeme, že existují zdravé způsoby, jak se vypořádat se stresem, jako je cvičení, meditace, procházka v přírodě, asertivní chování, pak i naše děti se to naučí, protože děti se učí tím, co vidí u nás. A chci vám říct, že mám vůči vám na tento rok otevřené srdce. Ano, bude třeba pracovat. Možná budeme muset pracovat víc než kdy dřív. A realizovat všechny ty nápady. Ale tato práce bude radostná a ani to nebude vypadat jako práce. Ráno se probudíte a řeknete: „Jupíí! Udělám to zase!“ Bude to tedy rok hojnosti a nekonečné radosti. Pro vás i pro mě. Udělejte svůj život důležitým. Učiňte svůj život mistrovským dílem. Ať se každá sekunda a každá minuta tohoto roku počítá. Ať už budete odpočívat, hrát si, nebo pracovat, tak ať se to počítá! Vím, že to zvládnete. Posílám vám… mnoho lásky! Všechny své modlitby za vás i vaše milované, andělská požehnání, a prosím, řekněte se mnou, přátelé:

ALOOOOOOOOOOOOOOOOHA!

Zdroj: Andelsky denik 

Preklad: Magda Techetová

 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 122 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array