Čo je to IONIZOVANÁ VODA?

obrázok so súhlasom suphakit73/FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom suphakit73/FreeDigitalPhotos.net

Ionizovaná voda

Pri elektrolýze vody sa v nej rozpustené minerálne soli rozkladajú na kladne nabité kovové ióny(vápnik, horčík, draslík, sodík) a nekovy s negatívnym nábojom( kyseliny- chlór, síra, fosfor, atď.) Na princípe procesu elektrolýzy vody a na získanie jej nových vlastností, sa použije špeciálne vybavenie – ionizátory vody. Tieto zariadenia, obsahujú elektrolýznu komoru, ktorá je prepojená elektródami (anódou a katódou), ktoré sú špeciálne rozdelené do dvoch častí membránou. Obidve vyrobené vody, teda zásaditá a kyslá takto získajú úplne odlišné vlastnosti, ktoré si vedia udržať určitú dobu. Vlastnosti sú odlišné pre zásadité a kyslé vody pri pH 0-14 stupňov, pričom platí stupnica: 0-6 kyslá, acidická, mŕtva – 7 neutrálna, 8-14 zásaditá, alkalická, živá.

Oxidačno – redukčný potenciál (OPR) definuje schopnosť dávať alebo prijímať elektróny. ORP hodnoty (mV) môžu byť negatívne alebo pozitívne. Negatívny ORP naznačuje, že roztok obsahuje voľné elektróny. Čím väčší je pozitívny potenciál, sila bude výraznejšia. Kvôli týmto vlastnostiam má kyslá voda baktericídne vlastnosti a je vhodná na dezinfekciu. Ľudské vnútorné orgány redukujú ORP od plus 50 do mínus 200 mV. Prakticky všetky sýtené nápoje majú pozitívne ORP a pohybuje sa od cca + 150 až + 250 mV (Cola + 350 mV). Ľudský organizmus preto ORP koriguje vlastnou energiou. Kyslé pH a ORP hodnoty ukazujú, že voda je vhodná najmä pre vonkajšie použitie. Pozitívny ORP definuje nedostatok elektrónov. Kyslá voda tieto chýbajúce elektróny vyberá od choroboplodných zárodkov, baktérií, patogénov pričom ich ničí a usmrcuje. To znamená, že kyslá voda je vynikajúci baktericídny prípravok.

Alkalická ionizovaná voda

Je voda s malými molekulami, redukovaná voda, antioxidačná voda.
Alkalická ionizovaná voda je najlepšou dostupnou pitnou vodou. Je to elektrónmi obohatená voda, ktorá tiekla cez pozitívne a negatívne elektródy a stala sa ionizovanou a následne bola delená na alkalickú a kyslú vodu. Obidve sú tvorené súčasne, 70% ionizovanej vody je alkalickej a 30% vody je kyslej. Obidva druhy majú výnimočné schopnosti a výhody. Alkalická ionizovaná voda je určená k pitiu a kyslá ionizovaná voda je určená k dezinfekcii a na kozmetické účely.

Alkalická ionizovaná voda je jedným z najdôležitejších preventívnych zdravotníckych výdobytkov našej generácie. Je to mocný antioxidant, ktorý naše telo zásobuje dostatkom kyslíka, ktorý nám následne dáva energiu. Vyrovnáva pH nášho organizmu, čo pomáha predchádzať ochoreniam. Má 6 krát silnejšie hydratačné schopnosti ako obyčajná pitná voda.

Silné antioxidačné vlastnosti

Alkalická ionizovaná voda má antioxidačné vlastnosti a komponenty. Ionizovať znamená získať alebo stratiť elektrón. Na príklade alkalickej ionizovanej vody, je elektrón odobratý od jednej kyslíkovej molekuly a dodaný druhej, čím sa tá molekula stane antioxidantom. Všetky antioxidanty majú schopnosť držať dodatočný elektrón, to je typické aj pre vitamíny A, C a E. Je zázrakom, že aj obyčajná voda z vodovodu sa premení na antioxidant. Nie len to, že je účinným antioxidantom, ale ako tekutina s malými molekulami sa tiež ľahšie absorbuje do tela.

Ionizátor vody PREMIUM

Ionizátor vody PREMIUM

Takmer všetky tekutiny majú oxidačno redukčný potenciál (ORP), ktorý mierni napätosť, ktorú majú. Obyčajná voda z vodovodu má ORP medzi hodnotami +300 a +400, čo znamená, že redukčný potenciál neexistuje. Len negatívny ORP môže redukovať alebo zmenšovať oxidáciu. Alkalická ionizovaná voda má negatívne ORP . Úroveň ORP alkalickej ionizovanej vody je závislá od vstupnej vody, nastavenia úrovne ionizácie prístroja a tiež od obsahu minerálov vo vode.

Čerstvá šťava z pomaranča má ORP -150, ako väčšina čerstvých štiav z ovocia a zeleniny. Ako náhle ich pasterizujeme alebo inak upravíme stratia sa antioxidanty, negatívne ORP a všetky pozitívne vlastnosti šťavy.

Oxidácia predstavuje rozklad alebo starnutie. Keď niečo oxiduje, jeho ORP rastie. Vyššie ORP spomalí rast baktérii a keď je dostatočne vysoké, baktérie zabije. Hrdza je zoxidovaný kov. V ľudskom tele spôsobuje oxidácia poškodenia voľnými radikálmi. Voľné radikály sú molekuly kyslíka, ktoré stratili elektrón a stali sa nestabilnými. Vznik voľných radikálov spôsobuje stres, znečistenie a zlé stravovanie.

Voľné radikály, ktoré existujú v našom tele, pritiahnu elektrón z jednej z našich buniek aby sa stali stabilnými a týmto procesom poškodia bunkovú DNK, čo má pri bunkovom delení za následok, že nová bunka má mutovanú DNK, ktorá sa pri ďalšom delení prenesie na ďalšiu bunku. To je príčina mnohých ochorení a tiež časť vysvetlenia prečo starneme. Starnutím ORP nášho tela rastie, keďže oxidujeme. Alkalická ionizovaná voda má negatívne ORP a preto kompenzuje starnutím získané vysoké ORP nášho tela. Pitím ionizovanej alkalickej vody spomaľujeme proces starnutia nášho tela.

Denne je vhodné vypiť 1 liter až 2 litre alkalickej ionizovanej vody.

Ak pozriete do pohára čerstvej alkalickej ionizovanej vody, uvidíte obláčiky malých bubliniek. To sú hydroxilové ióny, teda molekuly kyslíka s dodatočným elektrónom. Tieto ióny sú antioxidanty, centrálna látka ionizovanej alkalickej vody, jej hlavný komponent. Antioxidanty so svojími vlastnosťami pracujú proti ochoreniam a proti starobe tak, že lovia voľné radikály. Alkalická ionizovaná voda je tekutý antioxidant, tiež je výnimočne účinná a ľahšie absorbovaná do tela ako iné antioxidanty.

Silný antioxidant a výnimočný hydratátor

Alkalická voda je nazývaná aj redukovanou vodou. Molekuly vody sa väčšinou združia do skupín (clusterov) a tvoria zoskupenia 10 až 13 molekúl. Zoskupenia molekúl alkalickej ionizovanej vody sú rozbité na zoskupenia s 5 až 6 molekulami, teda je redukovaná ich veľkosť. Molekulové zoskupenia alkalickej ionizovanej vody sú premenené z nepravidelného tvaru na pravidelné hexagonálne tvary, ktoré prechádzajú cez naše tkanivo oveľa ľahšie ako obyčajná voda. Menší, pravidelný tvar molekulových zoskupení lepšie hydratuje ako obyčajná voda.

Pre začiatočnú detoxikáciu je nutné piť alkalickú ionizovanú vodu so stupňom 1-2, postupne prejdeme na úroveň 3 a 4. Bolesti hlavy, hnačka sú hlavné symptómy detoxikácie. Alkalická ionizovaná voda má 6 krát silnejšiu hydratačnú schopnosť ako obyčajná voda. Pri namáčaní fazule do alkalickej ionizovanej vody, fazuľa oveľa rýchlejšie nasiakne. Omáčky pripravené z alkalickej ionizovanej vody sú oveľa krémovejšie. Potraviny varené v takejto vode sú oveľa chutnejšie a zachovajú si živiny, ktoré budú vstrebané oveľa rýchlejšie a účinnejšie.

Ďalšie Ionizátory vody
Knihy o zdravej vode
Ďalšie články z kategórie voda

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 483 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array