„TECHNIKA LOREAN“ – POTENCIÁL PRO 21. STOLETÍ (4)

Technika Lorean

Technika Lorean

A nyní přijde cosi skutečně nesmírně zajímavého. Právě následující objev a zjištění vedlo zainteresované složky k tvorbě speciálních zvukových verbálních nástrojů, na které by pozitivním způsobem reagovala naše DNA. I u tvořících se piktogramů byl zjištěn jakýsi zvláštní příznačný zvuk. Je potvrzeno, že hudba může přimět rostliny k tomu, aby se více přiblížily, a nebo naopak vzdálily od zdroje takových tónů. Je také potvrzeno, že frekvence tzv. duchovní hudby je schopna rezonovat s DNA. Ve starověkých náboženských spisech je např. sanskrtský jazyk posvátný a hovoří se o něm jako o jazyku světla. Platforma přísně tajných experimentů prokázala, že frekvence celé řady slov tohoto jazyka je schopna nejen suplovat energii světla, ale doslova a do písmene tvořit Realitu. Tyto vlastnosti byly opětovně prokázány a aplikovány ruskou vědeckou skupina prof. Garjajeva. A ještě jedno zajímavé upozornění. Sanskrtský jazyk je klíčovým zdrojovým jazykem pro všechny tzv. indoevropské jazyky, do kterých patří i jazyk český a slovenský. Tato informace by pro nás Čechy a Slováky měla být ohromnou výzvou! Proč? Protože součástí nových metod je sonicko-asociační programovací báze a hovoříme-li o sonickém působení, pak mluvíme o jistých mantrických slovech a větách a hlavně o jazyce, kterým hovoříme.

V souvislosti s problematikou DNA jsme zmínili i existenci piktogramů. Mnozí badatelé včetně nám již známého Fosara a Bludorfa poukazují na to, že tyto útvary mohou souviset s problematikou tzv. kolektivního nevědomí, máme-li použít terminologii dr. Junga, který se intenzivně zabýval problematikou archetypů. Existuje stále více indicií, které naznačují, že tyto útvary jsou schopny významným způsobem ovlivňovat psychiku lidského pozorovatele.

Další zajímavou charakteristikou piktogramů je fakt, že jsou tvořené jakousi formou elektromagnetické energie. Podle prof. Charlese Thomase, jenž navštívil v letech 1991 a 1992 mnoho piktogramů ve Wiltshire a Cornwall, je zřejmé, že proces formování piktogramů je spojen s nějakou magnetickou anomálií, přičemž toto magnetické pole je přechodného charakteru. Je zaznamenáno několik případů, kdy v místech, kde vznikl piktogram (mám na mysli pochopitelně ryzí útvary, které nevykazují charakter umělého padělku), v jisté chvíli selhávaly přelétávajícím letounům motory. Podle Fosar a Bludorfa šlo o piktogramy, které v sobě nesly rysy toho, že byly výsledným produktem hyperkomunikačního přenosu skrze magnetickou rezonanci „červích děr“ v naší DNA, a to by vysvětlovalo aspekty magnetické anomálie u tohoto jevu.

Klasy a oddenky rostlin uvnitř piktogramu jsou ohnuté způsobem, který nemůže být vysvětlen tradiční vědou. Piktogramy se objevily v pšenici, ječmenu, žitu, kukuřici, trávě a u všech těchto a dalších plodin pokus ohnout stonek klasickým způsobem skončil tak, že se prostě zlomil. Přesto všechny rostliny v piktogramu mají svůj stonek trvale ohnutý, aniž by to nějak narušilo důležité životní funkce takové rostliny. Takže tato neznámá síla je schopna nejen ohnout, ale i unikátně harmonickým způsobem vedle sebe poskládat tisíce takových klasů s neomylnou přesností a ohromující vnitřní uspořádaností. Tímto způsobem jsou ovlivněné plodiny o ploše až 150 000 čtverečních stop. Vnější i vnitřní zakřivení jednotlivých tvarových segmentů piktogramu je unikátně přesné, jako kdyby síla, která vytváří tyto piktogramy, zahrnovala přesnou technologii laserového paprsku. Pak by šlo o stejnou resp. analogickou metodu, jakou používala ruská vědecká skupina pod vedením prof. Garjajeva.

Základna takového piktogramu se skládá z rostlin, které jsou přesně zarovnány a jsou jinak nepoškozené a nezraněné. Takové rostliny jsou doslova tkané do komplexních spirál a vírů, přičemž velmi často jde o několik vrstev, které ve vzájemné kompozici vykazují spojitou vlnovou charakteristiku. V tom všem je pochopitelně unikátní přesná selektivita, kdy na položené homogenitě plodin bude několik klasů stát evidentně nezasažených vlivem cizorodého působení. Ukazuje se, že i tato selektivita má mnoho společného s experimenty ruské vědecké skupiny v Moskvě.

Laboratorní rozbor odhalil krystalickou strukturu u ovlivněných rostlin. Ještě významnější je skutečnost, že DNA je značně odlišná u těch plodin, jež nebyly ovlivněny. Jinými slovy ona síla, která ovlivnila plodinu, měla přesnou vibrační frekvenci, která byla potřebná k tomu, aby změnila informační struktury v DNA. Laboratorní rozbory také ukázaly změny v semenech a také to, že klíčící proces zasažených rostlin byl měněn. Takže ačkoliv rostlina sama nebyla poškozena, ona síla vytvořila u těchto rostlin velmi zásadní změny v jejich regeneračních procesech. Tento druh změny může být ovšem učiněn pouze tehdy, pokud se manipuluje se vzorky informací uvnitř DNA rostliny.

Badatel Freddy Silva si všímá zajímavého tvrzení mnoha svědků, kteří ve chvíli zrození piktogramu uviděli nad místem kužel světla, které vypadalo jako laserový paprsek. Bez ohledu na to, jakou přesnou formu měla tato energie, jedno je zcela jisté. Tato energie byla nositelem kódu či informací, které daly pokyn rostlinám k tomu, co mají dělat. Tato světelná energie je v našem příběhu jasně analogická mentální energii a nebo speciálním mantrickým slovům či větám a nebo upravenému laserovému paprsku v rámci experimentů ruské skupiny vědců, což byly nástroje používané k modifikaci DNA.

A nyní přijde cosi skutečně nesmírně zajímavého. Právě následující objev a zjištění vedlo zainteresované složky k tvorbě speciálních zvukových verbálních nástrojů, na které by pozitivním způsobem reagovala naše DNA. I u tvořících se piktogramů byl zjištěn jakýsi zvláštní příznačný zvuk. Je potvrzeno, že hudba může přimět rostliny k tomu, aby se více přiblížily, a nebo naopak vzdálily od zdroje takových tónů. Je také potvrzeno, že frekvence tzv. duchovní hudby je schopna rezonovat s DNA. Ve starověkých náboženských spisech je např. sanskrtský jazyk posvátný a hovoří se o něm jako o jazyku světla. Platforma přísně tajných experimentů prokázala, že frekvence celé řady slov tohoto jazyka je schopna nejen suplovat energii světla, ale doslova a do písmene tvořit Realitu.

Tyto vlastnosti byly opětovně prokázány a aplikovány ruskou vědeckou skupina prof. Garjajeva. A ještě jedno zajímavé upozornění. Sanskrtský jazyk je klíčovým zdrojovým jazykem pro všechny tzv. indoevropské jazyky, do kterých patří i jazyk český a slovenský. Tato informace by pro nás Čechy a Slováky měla být ohromnou výzvou! Proč? Protože součástí nových metod je sonicko-asociační programovací báze a hovoříme-li o sonickém působení, pak mluvíme o jistých mantrických slovech a větách a hlavně o jazyce, kterým hovoříme.

Ukazuje se, že komunikace, tedy přenos informací je další oblastí, která na počátku 3. tisíciletí přivede do našich životů ohromující posuny. Komunikace je o přenosu informací. S tím vším úzce souvisí nejen báze DNA, ale třeba i např. piktogramické struktury, které nám naznačují, jak vibrace a ve své podstatě i informace nanesené na nosný paprsek energie (asociační, sonické či laserové) mohou tvořit složité a vysoce sofistikované struktury v objektivní organické substanci tím, že změní informační struktury v genomu rostlin.

Podle jiného zajímavého člověka – badatelky Isabelle Kingstonové, bude lidská bytost v blízké době zažívat ohromující transformaci mentální energie. Síla mentální energie a dalších schopností na ni navázaných již v současnosti podle této ženy nebývalým způsobem transformuje. (Přátelé, nestává se vám v posledních letech nějak často, že si něco přejete a nebo jednou či opakovaně vyslovíte a ono se to skutečně zrealizuje?) A jsme doma. Toto a mnoho jiných úkazů naznačuje, že se na tomto poli něco vyjimečného a zásadního děje. Tyto aktivované, zesilované a zřejmě transformované potenciály však musí být pod vědomou kontrolou, aby nekonaly živelně a nevědomě, jelikož tak se ohromujícím způsobem zvyšuje jejich účinnost. A tak se po nastaveném kruhu opět dostáváme k tréninkovým programům „SA – reprograming DNA“ a „Metodě S.A.T.I.R – Sonicko Asociační Tvoření Individuální Reality“.

A co říci závěrem této části? Něco velmi podstatného. Ukazuje se, že ruští vědci pod vedením prof. Garjajeva badatelku Kingstonovou vyslyšeli. Ve specializovaném moskevském ústavu zahájili sérii experimentů s DNA, přičemž v kombinaci s laserovou a nebo mentální energií využívají sonické působení s využitím systému „MALVERN“ LCPS (Laser Photon Correlation Spectrometer). Již první výsledky naznačují, že kombinací těchto prvků lze dosáhnout zcela nové formy energie, která má schopnost měnit molekulární strukturu všech věcí. Ukazuje se také, že celý proces podléhá zcela novým přírodním principům, které jakoby přísně kontrolují záměr takových aktivit a nepustí do realizace nic, co by se vymykalo globálním principům tvoření v souladu s prvotním Kosmickým programem.

– pokračovanie tu –

Jaroslav Chvátal: www.matrix-2001.cz

Kurzy s Jaroslavom Chvátalom

Knihy z kategórie 2012, vzostup, transformácia

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 368 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array