Peter Starec – z podnikateľa breatharián

obrázok so súhlasom fotographic1980 / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom fotographic1980 / FreeDigitalPhotos.net

Peter Starec, bol istý čas  úspešným podnikateľom, ktorému po materiálnej stránke nič nechýbalo.  Aj napriek tomu nebol šťastný. Šťastným sa podľa vlastných slov stal až vtedy keď prešiel z klasickej formy výživy na výživu z PRÁNY.

Pojem Prána pochádza z hinduistickej tradície a znamená životodárnu energiu – energiu všetkého živého, či kozmické svetlo. V každej kultúre nazývajú túto energiu inak – v Číne je to CHI, v hebrejštine ju nazývajú Manou, my Slovania, Živa.

Tradičná výživa je pre Petra mŕtvou  hmotou a okrem Štedrovečernej večere (ktorú požíva kvôli jej symbolickému významu) ju nekonzumuje. Okrem štyroch káv denne tvrdí, že  svoje telo vyživuje len spomínanou kozmickou, životodárnou a životnou energiou. Vďaka tomu, že neprijíma fyzickú stravu, neprodukuje žiadne toxíny, ktoré zaťažujú telo.  Spí 3 hodiny denne a hovorí, že nemôže ochorieť.

Jedlo podľa vlastných slov miluje a preto ho nepotrebuje. Pripravuje a varí ho svojím deťom. Život bez jedla je preňho:

Skúsenosť, vedľajší produkt toho, že človek dokáže objaviť schopnosti svojho duchovného organizmu, ktorý je nadradený fyzickému telu.

Vďaka pránickej výžive v sebe objavil mnoho schopností ako:  samoliečbu, vedomé prekonávanie bolesti, či ovládanie chladu.  Je najznámejším slovenským breatharianom (z anglického breath – dych).  Vo svete sú mediálne známi napríklad Jashmuheen, či Henri Monfort.

6,5 hod. záznam zo stretnutia s Petrom Starcom:

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
7 592 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme