Energetický systém člověka a práce s energií podle staroegyptských chrámových mysterijních škol

Obrázok so súhlasom Arvind Balaraman/FreeDigitalPhotos.net

Obrázok so súhlasom Arvind Balaraman/FreeDigitalPhotos.net

Čakry

Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za jedinou realitu, protože pouze tu mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Např. oku jasnovidce se ale ukazuje při pozorování člověka větší množství struktur, pohybů, forem a barev energie, které jsou viditelné jak vně tak uvnitř fyzického těla. Pokud také patříte k lidem, kteří mohou akceptovat pouze hmotné předměty jako realitu, tak zkuste přemýšlet o tom, co se stane s energií, životní silou, která oživuje fyzické tělo a propůjčuje mu citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře. Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat.

Tento systém obsahuje tři základní složky:

1. Vibrační pole energií (energetická těla)
2. Čakry (centra energie)
3. Nádí (rozvodné kanálky)

Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen (artérií) fyzického těla. Slovo nádí pochází ze sanskrtu a znamená roura, nádoba, žíla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energií v celém systému. Sanskrtské slovo prána může být přeloženo jako „absolutní energie“. V čínsko-japonské tradici se tato univerzální životní síla nazývá chi nebo ki. Představuje prazdroj všech forem energie a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. Jednou z jejích forem je dech, jeden ze způsobů, jímž je nám umožněno pránu přijímat. Úroveň vědomí každé životní formy závisí na frekvenci prány, kterou dokáže přijímat a udržovat. U zvířat jsou to nižší frekvence než u lidí a u vyvinutých lidí vyšší frekvence než u těch, kteří stojí na začátku svého vývoje.

Čakrami jsou nádí jednoho vibračního pole propojena s nádí sousedního vibračního pole. Některé ze starých indických a tibetských textů se zmiňují o počtu 72 000 nádí, jiné historické texty dokonce o 350000 nádí. Nejdůležitější kanály energie v lidském těle se nazývají Sušumna, Ida a Pingala. Číňané a Japonci znají podobný systém kanálů energie, které označují meridiány (ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura). Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, bud‘ přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí. Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.

Seminár s Mgr. Milošom Matulom – „Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla, meditace a samoléčení II.“

Čakry a práce s krystaly

Některé krystaly drahých kamenů i polodrahokamů lze používat nejen při meditacích (křišťál, ametyst, růženín), ale především na konkrétní uvolňování blokád, harmonizaci a aktivování jednotlivých čaker našich těl. Způsobů přikládání krystalů je více. Samozřejmě při práci napomáhá intuice a citlivost terapeuta. Lze však definovat obecně platné vztahy mezi krystaly a jednotlivými čakrami.

Převážně se lze řídit odstíny kamenů, které odpovídají barevným vibracím čaker. Lze pracovat i s krystaly, které působí univerzálně; např. křišťál čistí na všech úrovních a zároveň se tzv. laserové křišťály používají na přenos energií mezi sousedními čakrami (například při potřebě snížení u předimenzované čakry nebo zvýšení energie při nedostatečnosti).
V podstatě všude lze použít  zelené odstíny kamenů. Také hematit, který sice nejvíce vibracemi přísluší základní čakře, se používá při bolestivosti kloubů a páteře v ostatních úrovních těla.

Při „studených“ blokádách lze rozproudit teplými odstíny krystalů  i v jiných úrovních, atd. Existují též možnosti urychlení proudění energie – např. citrínem (výborné např. pro podporu urychlení hutných a pomalých vibrací v solar plexu při potřebě hubnutí).

Jiné krystaly (např. granát) aktivují krvetvorbu a průtok krve. Záleží i na odstínech stejného druhu např. od nejtmavšího po nejsvětlejší ametyst při práci s šestou čakrou.

Existuje speciální systém na tuto práci. Lze přitom využít test kyvadlem nad jednotlivými čakrami, citlivost rukou, intuici…

Zásadou na začátku práce je vždy začít s krystaly, které zprostředkují uzemnění (u nohou a kořenové čakry – hematit, jaspis, obsidián a pod.) a propojení křišťálem nad korunní čakru a do dlaní. Vždy po přiložení nového krystalu je nutno kontrolovat změnu nejen u příslušné čakry, ale i u sousedních a v závěru u všech. Je nutno sladit a zharmonizovat všechny na stejnou úroveň.

Tuto metodu lze těžko naučit na dálku a tuto stať nelze použít jako návod. Nejlépe to člověk pochopí v praxi, zpočátku pod vedením zkušeného terapeuta či lektora.

Práce s energií podle staroegyptských mysterijních chrámových škol

Co to jsou staroegyptské mysterijní chrámové školy? Na pár řádcích je obtížné nastínit ezoterní učení dávných předdynastických Egypťanů… Ale pokud jste sledovali kultovní desetidílný seriál Okem boha Hora, jste doma.
„Bohové“, kteří přilétali do Egypta před cca 50000 lety, jak popisuji ve své knize Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce, přinášeli tamním primitivním obyvatelům dávného Kemetu, své učení, stavěli chrámy a naplňovali je životem, tedy energií. Ta však pocházela z jejich, tedy mimozemského, zdroje. Bohové věděli, že se jednou vrátí zpět na nebesa do své domoviny a že si svůj zdroj energie vezmou zpět. Naučili tedy první kněžskou kastu, kterou nazvali Hanuti systému energetických vizualizačních cvičení či technik, které pracovaly s energií Bezbřehé záře. Tato Bezbřehá záře je jméno a značí esenci, které vše obklopuje, vším prochází, vše v sobě zahrnuje. Tuto esenci můžeme nazvat Světlo, Láska, Vesmírný počítač či Bůh (tedy Stvořitel)… A tato cvičení se dochovala jak prostřednictvím orální tradice v Egyptě, tak i přes různé tajné alchymistické společnosti dodnes.

Mgr. Miloš Matula

Seminár s Mgr. Milošom Matulom – „Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla, meditace a samoléčení“

Knihy a CD od Mgr. Miloša Matulu
Ďalšie články od Mgr. Miloša Matulu

Ďalšie časti Okem boha Hora.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 669 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme