Koža patrí k Zemi ako ohraničenie človeka

Prípravky Pentagramu® Energy nám ponúkajú ošetrenie kože harmonizačnými pomocníkmi prvku Zem. Patrí k nim nielen Pentagram® bioinformačných krémov, ale aj kozmetických prostriedkov – šampónov a mydiel. Ich použitím získavame impulz k piatim smerom, piatim vykročeniam.

Tí, ktorí starostlivo sledujú články o tradičnej čínskej medicíne, by sa mohli rozpamätať – čo má koža spoločné so Zemou, keď patrí k prvku Kov? Odpoveď je jednoduchá. Priradenie ku Kovu platí pre jedincov, pre funkciu človeka ako organizmu, a úlohou kože je v tomto smere spolupráca pri plnení životne dôležitých funkcií, napríklad dýchania. Vysvetlenie vzťahu kože a existenciu bytosti však treba dať do širších súvislostí a začať najlepšie opäť pri harmónii.

Obrázok so súhlasom adamr/FreeDigitalPhotos.net

Obrázok so súhlasom adamr/FreeDigitalPhotos.net

Čínska kozmológia zaraďuje ľudstvo k prvku Zem, do stredu, práve tam, kde harmónia pramení. Každý človek sa však svojou individualitou, svojimi osobnými energiami viac alebo menej vymyká z tohto centra, a tak onen vytúžený súlad musia v priebehu života tvoriť vzťahy, ktoré mu pomáhajú vrátiť sa do stredu, do harmónie – ale aj do podstaty ľudstva.

Vráťme sa ku koži. Z pohľadu starých majstrov Východu je koža nielen súčasťou funkčného celku, o ktorom sa hovorí v tradičnej čínskej medicíne, ale aj prvé rozhranie priestoru. Patrí teda do náuky, ktorú dnes poznáme pod názvem Feng Šuej. Nemusíme však chodiť do Číny, to isté vedeli aj naši predkovia, keď nás vyzývali k starostlivosti o zovňajšok! Aby priestor mohol byť naplnený funkciou – aby sme ho nazvali funkčným priestorom – musí sa ohraničiť, a toto ohraničenie je práve úlohou Zeme. Ohraničením priestoru vzniká celok, až v túto chvíľu môžeme odlíšiť vnútro od vonkajška. Stanovením hranice ako takej sa začne zaisťovať ochrana vnútra.

Čínska kozmológia predkladá teóriu Troch hercov a vysvetľuje, že človek vzniká ohraničením “priestoru pre človeka” a vdýchnutím života do tohto priestoru. Ohraničenie človeka nazývame kožou a jej ochranná funkcia teda nepatrí do vnútorného sveta človeka a tým do oblasti Kovu, ale do funkčnosti Zeme. Tak sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu: kvalita kože ako nášho zovňajšku spadá do prvku Zem, kvalita spolupráce s organizmom je spätá s prvkom Kov.

Ak sa pozrieme na jednotlivé atribúty týchto prvkov, asi nepochybujeme, ktorý prvok budeme voliť pre svoj zovňajšok.

Zem: plnosť, zrelosť, ideálne vyjadrenie reality, schopnosť vcítenia, empatia.

Kov: uvädanie, prekvitanie (šedivenie), scvrkávanie (vrásky), uvoľňovanie životného napätia (povolenie až ochabnutie svalov).

Málokto túži po podobe zoschnutej slivky, každý určite siahne po kvalitách kyprej, vlhkej, zrelej Zeme. Uľahčiť si to môže prípravkami Pentagramu® Energykrémami, šampónmi alebo mydlami.

Autor: Eva Joachimová

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 016 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array