Vitamín C chráni pred vedľajšími účinkami očkovania a zlepšuje ich účinnosť

Rutinné očkovanie je neustále predmetom diskusie v Spojených štátoch, rovnako ako aj na celom svete.
Rodičia, ktorí chcú pre svoje deti to najlepšie a boja sa takéhoto rozhodnutia, sa stretávajú s názormi ako veľmi by neočkovanie mohlo deťom poškodiť.

Tento spor o potencionálnej škodlivosti „neočkovania“ bude v dohľadnej dobe vyriešený.

Toto nasledovné stručné zhrnutie si kladie za cieľ ponúknuť praktické informácie pre pediatrov aj rodičov, ktorí chcú to najlepšie, a najmä dlhodobé zdravie pre svojich pacientov a deti, bez ohľadu na všeobecný názor o očkovaní.

Aj keď sa zdá, že veľká časť sporov o tom, ako často by očkovanie so sebou mohlo prinášať negatívny výsledok, existuje len málo pochýb o tom, že prinajmenšom niektoré z vakcín spôsobujú menšie či vážnejšie vedľajšie účinky, vrátane trvalých škôd na zdraví. Otázka, ktorá sa potom vynára na povrch je, či je možné urobiť niečo pre to, aby sa minimalizovalo, resp. úplne vylúčilo, spôsobenie takýchto škôd, ku ktorým často dochádza.

Príčiny vedľajších účinkov očkovania

Keď majú vakcíny vedľajšie alebo nežiadúce účinky, tieto výsledky sú často klasifikované ako vyplývajúce z alergickej reakcie alebo v dôsledku negatívnej interakcie s oslabeným imunitným systémom jedinca. Pričom jednej z týchto typov reakcií sa dá následne úplne vyhnúť aspoň v prípade, že už v minulosti došlo k zlej reakcii v dôsledku očkovania. Preto je nevyhnutné, aby sa pokúsilo vyhnúť takému typu očkovania, ktoré pri prvom pokuse spôsobilo negatívnu reakciu.

očkovanie-dieta

Vzhľadom na to, že všetky toxíny, toxické účinky, podstatné alergické reakcie a potlačený imunitný systém majú konečného spoločného menovateľa – oxidáciu dôležitých biomolekúl – antioxidant s názvom vitamín C sa preukázal ako všeobecný liek proti akémukoľvek toxínu alebo prebytku oxidačného stresu.

Aj keď tu ostáva veľké množstvo sporných otázok o sprievodnej toxicite antigénov a o tom, ako vakcíny napádajú imunitný systém očkovaných jedincov, nie je pochýb o tom, že napríklad Thimerosal, konzervačná látka obsahujúca ortuť, je vysoko toxická ak je prítomná vo vyšších množstvách.

Bez ohľadu na to, aké množstvo Thimerosalu sa nachádza vo vakcínach by sme sa mali dožadovať odpovede na otázku: Prečo sa nedokáže akákoľvek toxicita prítomná vo vakcínach neutralizovať alebo úplne vylúčiť?

Vitamín C je účinný všeobecný protijed

Okrem svojich všeobecne známych anti-toxických vlastností (Levy, 2002), bolo preukázané, že vitamín C je veľmi účinný pri neutralizácii toxických vlastností ortute vo všetkých jej chemických formách.

V štúdiách na zvieratách sa dokázalo, že vitamín C môže zabrániť úmrtiu zvierat, ktoré dostali inak smrteľnú dávku ortuti chloridu (Mokranjac a Petrovic, 1964).

Užitím vitamínu C pred vystavovaním vplyvu ortuti, bol vitamín C schopný zabrániť poškodeniu obličiek, ku ktorému zvyčajne pôsobením ortute došlo (Carroll et al., 1965).

Vitamín C tiež zabránil fatálnemu vplyvu ortuti kyanidu (Vauthey, 1951). Dokonca aj veľmi vysoké toxické organické formy ortuti boli účinne detoxikované vitamínom C (Gage, 1975).

Vitamín C zlepšuje účinnosť vakcíny

Vďaka týmto potenciálnym úvahám o toxicite, by tu nemal byť žiadny pádny dôvod na to, aby sa deťom pred alebo po očkovaní nemal podávať vitamín C, aby sa minimalizovala alebo úplne zablokovala toxicita spôsobená očkovaním u niektorých detí.
Je tu dokonca ešte ďalší dôvod k tomu, aby sa vitamín C stal neoddeliteľnou súčasťou každého očkovacieho protokolu.
Bola zdokumentovaná schopnosť vitamínu C zvýšiť protilátkovú odpoveď imunitného systému (Prinz et al, 1977; Vallance, 1977; Prinz et al, 1980; Feigen et al, 1982 ,. Li a Lovell, 1985, Amakye-Anim et al, 2000 ;. Wu et al, 2000 ,. Lauridsen a Jensen, 2005; Azad et al, 2007).

Vzhľadom k tomu, že cieľom každého očkovania je stimulovať maximálnu protilátkovú odpoveď na antigény vakcíny a zároveň spôsobiť minimálne alebo žiadne toxické poškodenie u najcitlivejších zaočkovaných jedincov, sa zdá, že z každého lekárskeho pohľadu by sa vitamín C mal stať súčasťou všetkých očkovaní. S výnimkou jedincov s problémami obličiek.
Vitamín C je teda pravdepodobne jednou z najbezpečnejších živín, ktorá by mala byť deťom podávaná, a to v množstvách uvedených nižšie.

Na rozdiel od bežných liekov na predpis a niektorých vitamínových doplnkov, nebola nikdy dokázaná žiadna vysoká dávka vitamínu C, ktorá by mohla byť toxická.

Vitamín C znižuje úmrtnosť u očkovaných detí a dojčiat

Kalokerinos (1974) opakovane a presvedčivo dokázal, že deti a dojčatá domorodcov (skupina ľudí s nezvyčajne vysokou úmrtnosťou po očkovaní) boli takmer úplne chránené po podávaní vitamínu C pred a po očkovaní.

Dôvodom tejto vysokej úmrtnosti bola mimoriadne nedostatočná skorbut-vyvolávajúca (ochudobnená o vitamín C) strava, ktorá sa bežne vyskytovala v domorodej kultúre.

Toto tiež dokazuje, že lepšími stravovacími návykmi v Spojených štátoch aj iných krajinách sveta by sa navrhovanými dávkami vitamínu C mala poskytnúť absolútna ochrana pred smrťou (v podstate ide o akútny skorbut vyvolaný vplyvmi toxínov) a takmer absolútnu ochranu proti menšími toxickými vplyvmi niektorých druhov očkovania.

Ide teda o to, že neexistuje žiadny logický dôvod, prečo by sa nemala podávať perfektne bezpečná látka známa pre svoju schopnosť neutralizovať toxicitu a stimulovať produkciu protilátok, čo je celým zmyslom podania vakcíny.

Informácie o dávkovaní pre pediatrov a rodičov

Ako by mali pediatri a rodičia teda postupovať? Pre optimálnu stimuláciu protilátok a ochranu pred toxínmi, by bolo najlepšie, aby boli dávky vitamínu C podávané po dobu troch až piatich dní pred očkovaním a pokračovať najmenej dva až tri dni po očkovaní.

Vitamín C vo forme nekyslého prášku je vynikajúca voľba. Dojčatá do 4.5 kg môžu užívať dávku 500 mg denne v nejakej ovocnej šťave. Mladšie deti vážiace medzi 4.5 a 9 kg môžu užívať 500 – 1 000 mg denne, v rozdelených dávkach. Staršie deti môžu užívať 1 000 mg denne na jeden rok života (napr. 5 ročné dieťa môže brať 5 000 mg denne, v čiastkových dávkach).
Podávaním vitamínu C v rozdelených dávkach po celý deň sa zlepšuje jeho vstrebávanie a jeho tolerancia.
Veľmi podobné úvahy existujú pri starších osobách podstupujúcich očkovania ako prevenciu pred infekciami, napríklad každoročné očkovania proti chrípke. Takíto jednotlivci by mali dopĺňať vitamín C po dobu niekoľkých týždňov pred a po očkovaní.

Aj keď by sme užili iba jednorázovú dávku vitamínu C (v rozmedzí dávok ako sme uviedli vyššie) priamo pred očkovaním, bude to mať neutralizujúci účinok a stimulovať protilátky. Avšak k pozitívnym výsledkom dochádza s väčšou pravdepodobnosťou v prípade, že je dávka vitamínu C podávaná pred aj po očkovaní po určitú dobu.
(Dr Thomas Levy, MD, JD, je kardiológ a člen lekárskej komory v Colorade (District of Columbia. Je autorom niekoľkých kníh a článkov o vitamíne C.

Autor: Dr Thomas E. Levy
Zdroj: vedomec.com
Preložila a upravila: Mgr. Katka Sopúchová

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú zákazníkov k tvrdeniam, že majú tieto produkty liečivé účinky.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 551 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array