Horoskop – astrologický pohľad na rok 2019

Astrologický horoskop na rok 2019

Občas mám pri rozhovoroch s časťou (nielen) mladých ľudí pocit, že Merkúr horoskopu narodenia Slovenska (1. január 1993), „nezasiahnutý“ disharmonickými aspektmi, stráca svoju mladícku opovážlivosť a smelosť, postupne sa stáva pod vplyvom demagogického tlaku médií vulgárnym nekrofilom, obľubujúcim ordinárne diskusie na internetových stránkach pochybného smerovania. Slniečkom osvietení zvestovatelia „jediných právd“, mediálni mozgomiškári sa ho snažia obrať o vlastný názor, vnucujúc mu myšlienky jednotného systémovo správneho svetonáhľadu. Akoby božstvo komunikácie a konfrontácií rôznych mienok malo postupne podľahnúť tlaku neoliberálnych veľmajstrov rozkladu identity jedinca i národa, práva, mravov a kultúry, reprezentovaných v horoskope narodenia republiky konfiguráciou Veľkého kríža (konjunkcia Neptúna s Uránom a Slnkom v kvadratúre s Jupiterom na ascendente, Lunou v descendente a opozícii voči Marsovi vo vrchole neba – rozoberal som ju na viacerých miestach mojich textov).

astrologia-pixabay

Potom sa stáva, že stretnem takých, ktorí sa s „poškodzovaným“ Merkúrom dostávajú do neustálej konfrontácie a búria sa proti tlaku systému, Akoby chceli udržať dobré meno archetypu analýzy a schopnosti diferenciácie úsudkov, sledujúceho rôzne informačné zdroje. Dychtia po poznaní, vedomostiach (aj iných, než aké ponúkajú oficiálne zdroje, napríklad takých, čo ukazujú historické súvislosti doteraz úspešne utajovaných dejín Európy a Slovanov/Slovienov),  majúc pri ich objavovaní skutočnú radosť. Neostávajú „na povrchu“, ale snažia sa ponoriť do sveta skrytých a ukrývaných súvislostí, aby tak podporili i úlohu Merkúra Psychopompa, sprievodcu duší po neznámych skrytých svetoch individuálneho a kolektívneho nevedomia. Nestali sa obeťou bezduchej „stokrát opakovanej lži“, lebo vedia, že pravda má rôzne tváre a podoby, zato demagógia sa drží tej jednej, overenej manipulačnou praxou.

Tých, ktorí sa nestotožňujú ani s jedným zo spomínaných náhľadov, ba ani vlastný názor na spoločenské dianie radšej nemajú (často kvôli udržaniu si akého-takého sociálneho statusu), je zrejme najviac, no ich zdanlivá beznázorovosť sa môže každú chvíľu pod tlakom vonkajších udalostí radikálne obrátiť na niektorú zo spomínaných podôb. Občas na to stačí aj najmenší impulz. Sú však  aj takí, ktorí súc „poučení z krízového vývoja spoločnosti“ nestrkajú nos do chaosu takzvanej demokratickej skutočnosti, aby sa vyhli zbytočným, sily oberajúcim sporom.

Takže, ako vidíme, Merkúr sa v plnej miere predstavuje ako archetyp bez vyhraneného charakteru, prispôsobujúci sa tlaku vonkajších okolností. Nechcem však viesť polemiku o jeho bezcharakternosti, len tvrdím, že jeho názor je pestrofarebný ako kaukliarov plášť. Nakoľko  v mundánnom horoskope zastupuje mladú generáciu, reprezentuje i jej prirodzený naturel, ktorému chýbajú životné skúsenosti, no má dosť odvahy na rôzne myšlienkové úlety.

V astrologických dejinách, vychádzajúc zo solárnych horoskopov od zrodu Slovenska v roku 1993, bol Merkúr disharmonickými aspektmi výraznejšie poškodený málokedy. Najskôr azda Jupiterom a Lunou v roku prezidentských volieb 1999, jednoduchými napätiami v období od roku 2002, najsilnejšie však v roku 2014, ktorý bol „zhodou okolností“ opäť rokom volieb do úradu prezidenta a napäťové aspekty Merkúra s Lunou, Plutom, Uránom, Marsom a Jupiterom sa na stave spoločnosti odrážajú dodnes.

Prečo som z celej plejády planét vybral práve Merkúra? Lebo verím v obrodnú silu mladej generácie, v jej nezávislosť, ktorá sa poväčšine po tridsiatke mení na spoločensky účelový postoj, čo charakterizoval John Lennon v jednom  rozhovore pre médiá jednoduchou myšlienkou: „Neverte nikomu nad tridsať!“ Nezatracoval tým generačnú vrstvu starších skúsenejších ľudí, len „odhalil“ účelovú pretvárku Saturnom socializovanej skupiny. V čase medzi dvadsiatym deviatym a tridsiatym rokom jedinca ako spoločenskej bytosti uzatvára Saturn svoj prvý ucelený cyklus, v revolúcii sa prvýkrát vracia na miesto, kde sa nachádzal v čase narodenia, určujúc tak hranicu medzi detstvom a dospelosťou, sociálnou vyspelosťou (v horoskope Slovenskej republiky sa tak udeje začiatkom februára 2022).

Dôležitým dôvodom zdôrazneného záujmu o Merkúra je aj to, že sa v zmysle chaldejských tradícií stáva vládcom roku 2019.

(O Saturnovi, múdrom a prísnom učiteľovi, archetype socializácie niekedy nabudúce, lebo ani on nie je disharmonicky aspektovaný v horoskope narodenia Slovenska. Merkúr a Saturn tak predstavujú nepoškodený svet radixu republiky.)

Merkúr v solárnom horoskope Slovenska pre rok 2019, kedy sa Slnko nachádza presne na tom istom mieste zodiaku, kde bolo v čase „zrodu“ republiky, stojí poškodený Marsom, zároveň v harmonickej väzbe s Uránom na začiatku dvanásteho domu. Solár je spojený s prvým januárom 2019, siedmou hodinou a štyridsiatou šiestou minútou ráno.

Z mundánneho hľadiska nemá spomínané postavenie Merkúra žiaden veľký význam. Azda len zvyšuje vnímavosť mladej generácie, podporuje revolučné vizionárstvo, ale v momente, kedy sa vytvárajú výrazné spoločenské a politické provokácie, zväčšuje riziko bezhlavo nevedomých agresívnych činov, prejavujúcich sa predovšetkým slovne v ohnivých diskusiách či na rečníckych tribúnach.

Skôr, než načneme krajec soláru 2019, vráťme sa pár myšlienkami k minuloročnej prognóze. Planéty boli v značnej časti roka (od začiatku do mája a od októbra do jeho konca) sústredené buď v konštelácii „miska“ alebo v krátkych časových intervaloch zaujali podobu „lokomotívy“ či „vedra“. V čase od mája do októbra boli planéty v rôznych obrazcoch rozptýlené po celom horoskope. Miska naznačuje akúsi polovičatosť, rozdelenie osobnosti, či spoločnosti a jej aktérov do dvoch táborov. Aj taká bola ďalšia možná charakterizácia konštelácie. A to sa i po februári udialo. Impulzom k tomu bola vražda dvoch mladých ľudí. Nechcem zľahčovať samotný akt vraždy, ten je vždy sám osebe čímsi hrozným, ale mediálny a tlak z nej vytvoril fatálnu udalosť, ktorá mala zmeniť politické pomery na Slovensku. Pri pohľade na tranzity prípadu je možné prijať aj istú mieru osudovosti, mal ju na svedomí tranzitujúci Pluto. Ešte vždy v tesnom spojení s „škodcami a rozvratníkmi“ stability štátu, reprezentovanými v horoskope vzniku republiky konjunkciou Slnka (politické špičky), Urána, Neptúna (neoliberáli, mediálni magnáti, oligarchia konajúca z pozadia), vytvoril „vládca podsvetia“ provokatívnu !presnú! opozíciu voči radixovému Marsovi, takže sa temné sily prejavili prostredníctvom agresívneho činu na úrovni polarity štvrtého a desiateho domu a následne vyvolali búrlivé reakcie niektorých skupín spoločnosti a zmeny vo vláde. Pritom je štvrtý dom v mundánnej astrológii spätý aj s peniazmi v hospodárskom živote krajiny, s poľnohospodárstvom, pôdou, domovom v tradičnom zmysle. Desiaty dom je spojený s vládnymi kruhmi, hlavou štátu, hornými desiatimi tisícmi, najvyššími ambíciami a poslaním štátu a jeho suverenitou v rámci lokálneho i globálneho spoločenstva. Všetky spomínané oblasti charakteristík domov boli udalosťami po vražde viacmenej postihnuté. Ani právo a spravodlivosť neboli naklonené objektivite, a doteraz im chýba sklon k úplnému vyriešeniu prípadu. Tranzitujúci Jupiter (normy, právo, spravodlivosť, obchod, ale tiež zrada, tajomné zločiny, ktoré sa ťažko odhaľujú) bol v úzkom spojení s radixovým Plutom (propaganda, nezmerná túžba po moci, prevraty, mafia) v druhom dome (financie, národný majetok, majetkové zmeny, …) horoskopu vzniku republiky. Ani z tohto hľadiska sa udalosť nedá lepšie, než týmito charakteristikami postihnúť. A na dôvažok vytváral Saturn (starosti, nešťastie, poľnohospodári, reakčné kruhy, židia, …) napäťovú kvadratúru na Lunu (ľud, verejnosť, nové zákony, parlament, zmeny, depresia, …). Nuž pri spomenutých aspektoch sa javia udalosti februára ako dostatočne signifikantné a opodstatňujú väčšinu reakcií verejnosti. Počas leta a skorej jesene sa Pluto opäť priblížil natesno ku konjunkcii Urán/Neptún a v polovici októbra prešiel Jupiter cez Pluta v presnej konjunkcii. Prípad nie je uzavretý, ale záujem oň už kŕmia iba médiá a politici, ktorí túžia po získaní špičkových kresiel. Hlavná téma sa nemení, to iba protagonisti „politického teátru“ lačnejú po zmene úloh na javisku zvanom moc a majetok. Prísny učiteľ Saturn pritom neustále priťahuje opasky ľudu, navonok pred oponou proklamujúc, že je tým najsociálnejším činiteľom spoločnosti.

Iste, faktorov, ktoré charakterizovali priebeh udalostí roka, bolo veľa, tu sme spomenuli len tie, ktoré súc mohutne medializované, najviac zarezonovali v mysliach obyvateľov Slovenska.

***

Vráťme sa k pohľadu, ako by sa podľa konštelácií solárneho horoskopu na rok 2019 mohol vyvíjať spoločenský život, čo sa, samozrejme, bude môcť odraziť i na kvalite života jednotlivých členov spoločnosti. Podmieňovací spôsob, ktorý pri pohľade na možné dianie v spojitosti s horoskopom používame, nie je príznakom alibizmu, ako to radi vykrikujú takzvaní „objektívni kritici“ astrológie, len naznačením toho, že horoskop nie je veštecký nástroj, presne popisujúci budúce dianie, ale je „mapou“ energoinformačných predispozícií, ktoré sa dajú najjednoduchšie v istom časovom rámci naplniť. Kondicionál je tiež výrazom nemožnosti postihnúť celú šírku významov, ktoré v sebe nesie bohatstvo archetypálneho zmyslu jednotlivých umiestnení a prepojení planét a dôležitých referenčných bodov horoskopu. Kto však rozumie metafore, prijme výklad horoskopu ako obrazné vyjadrenie sa autora, pričom hĺbka jeho významu je spojená s osobným poznaním a schopnosťami interpretátora i prijímateľa textu v zmysle myšlienky – „Ak chceš poznať pravdu o svete, čítaj poéziu.“

Základným obrazcom, ktorý zaujme na horoskope, je východná miska a výrazný bisextil planét. Všetky „udalosti“ soláru sa dejú na východnej strane okolo ascendentu, pričom sú planéty rozmiestnené nad i pod horizontom. Pozorný čitateľ si interpretáciu obrazca dokáže zrekonštruovať z minuloročného rozboru, tu len dopĺňam, že východná miska má aj svoje špecifiká. Ak by sme nehovorili o horoskope štátu, lež jedinca, mohli by sme mu prisúdiť také vlastnosti, ako je neochota podriaďovať sa, nekompromisný individualizmus. Z mundánneho hľadiska budeme takéto vlastnosti veľmi potrebovať, aby sme odolali tlakom, ktoré na nás vyvíja spolok byrokratických eurohujerov, ale aj na to, aby sme v roku prezidentských volieb a volieb europoslancov našli dosť sily odolať tlakom médií, presviedčajúcich nás o tom, že čierna je anjelsky žiarivo biela a tetanus je kôň.

Vládcom solárneho horoskopu, dokonca dvojnásobným, sa stáva Saturn, ktorý v tesnej konjunkcii so Slnkom stojí tesne pod ascendentom v Kozorožcovi. V roku volieb prezidenta by mohlo toto spojenie planét znamenať viaceré interpretačné roviny. Budeme hľadať predovšetkým jeho pozitívne možnosti. Konjunkcia nevytvára s inými planétami disharmonické aspekty, takže naznačuje vcelku pozitívny vývoj spoločnosti, aj keď s možnými obmedzeniami a problémami, ktoré socializačný Saturn vyvoláva. Predovšetkým však planéty oznamujú, že by sme mali zaujať k našej skutočnosti zodpovedný postoj, nedať sa z neho zviklať tými, čo nás „nútia“ k neustálej zábave a nezodpovedne optimistickému pohľadu na svet. Základnými imperatívmi Saturna sú „musíš!“ a „nesmieš!“. Nie azda z dôvodu, že by nemal záujem o akýkoľvek postup vpred, len ho chce spomaliť v záujme možnosti kryštalizácie a upevnenia stavu. Jeho základným heslom je stará platná múdrosť „Per aspera ad astra“. Ak sa teda chceme dotknúť hviezd, musíme byť dostatočne koncentrovaní, múdri, schopní zhodnotiť situáciu, možnosti i prekážky a na základe analyzovanej bilancie robiť konkrétne kroky na dôslednej ceste nahor. Nemali by sme sa nechať zlákať systematicky debilizujúcimi (debilitas, lat. –  vysilenie, slabosť, ochromenie, choroba, neduh, ochrnutie) reklamnými bonmotmi typu „nerieš!“, a tomu prispôsobenými zábavnými mediálnymi šou, televíznymi seriálmi a tiež filmovou produkciou pochybného zamerania a proveniencie.

Umiestnenie planét v znameniach poukazuje na úplný nedostatok živlu vzduchu, a rovnakým rozdelením planét v ostatných živloch. Aj to je poukazom na spomalenie „vzdušných vírov“ konfrontačných diskusií, ktorých opodstatnenie sa v minulom roku pričasto nedalo merať ich úžitkom pre spoločnosť, len názorovou nezhodou antagonistických strán, často provokovaných zbytočnými rečami ba až tliapaním rečníkov (Merkúr v napäťovej kvadratúre s Neptúnom).

S poukazom na mnohé z predchádzajúcich predispozícií by rok 2019 nemal byť rokom spojeným s výraznými rastovými faktormi, ale časom sústreďovania, múdrych konštruktívnych riešení, koncentrácie na všetkých úrovniach spoločnosti a efektívneho využitia toho, čo sme ako samostatný štát za viac než štvrťstoročie dosiahli. A nie je toho málo.

Na čelo štátu by sa mal postaviť skúsený rozvážny jedinec (Saturn a Slnko v Kozorožcovi na ascendente)), húževnatý a pracovitý, udržiavajúci dosiahnutý status štátu na medzinárodnej úrovni, v žiadnom prípade nie liberál a avanturista, podriaďujúci sa cudziemu diktátu. Obdobné mocenské postavenie sľubuje aj Pluto v prvom dome soláru, ktorý je takisto ako Slnko so Saturnom harmonicky naviazaný s Lunou (ľud, verejnosť, komunálne záležitosti, parlament) a Venušou (umenie a literatúra, sobáše, deti, pôrodnosť) v desiatom dome (vláda, národná vážnosť, poslanie, úspechy, medzinárodná pozícia štátu). Ak by teda došlo síce k spomaleniu, ale zároveň stabilizácii ekonomického stavu spoločnosti, prospelo by to možno aj k spomaleniu alarmujúceho poklesu populačnej krivky.

Najproblematickejšími planetárnymi spojeniami solárneho horoskopu je už spomínaná kvadratúra medzi Merkúrom a Marsom – bojovná radikalizácia istej časti mladej populácie, ťažko kontrolovateľné výbuchy zlosti, a tiež kvadratúra Jupitera s Neptúnom. Táto naznačuje finančné ťažkosti ba až chaos v štáte spôsobené parlamentom, korupčnými aférami, špekulantstvom, nečistými a nedovolenými finančnými manipuláciami, pričom hrozí krach niektorých bánk, právny a mravný neporiadok nepomôže doriešiť otvorené prípady z minulých období.

Závisí len na nás, či sa podvolíme neetickému mocenskému tlaku tých, na zvolení ktorých do riadenia štátu sme sa podieľali a budeme podieľať.

Rok 2019 by mal byť akýmsi novým začiatkom s pomalším a rozvážnym štartom do ďalšieho obdobia, o čom svedčí okrem už uvedených faktorov aj umiestnenie najväčšieho počtu dôležitých bodov solárneho horoskopu v základných znameniach (Baran, Kozorožec) a angulárnych, rohových domoch (I., X.).

***

Tranzitový horoskop na rok 2019 je v niektorých ukazovateľoch podobný tomu vlaňajšiemu. Pomaly idúce transsaturnské planéty, Pluto, Neptún, Urán málo zmenili svoju polohu, takže ich účinkovanie sa oproti minuloročnému skoro nemení.

Pluto sa vzdiali o malú uhlovú vzdialenosť od konjunkcie Urána s Neptúnom radixového horoskopu, aby sa v jeseni priblížil k nej na dva stupne, takže téma, ako som o nej písal predošle, sa viacmenej, aj keď o čosi slabšie, zopakuje (viď príspevok Astrologický horoskop na rok 2018). Nepríjemnou bude jeho pretrvávajúca opozícia voči Marsovi, udžiavajúca svoju silu ešte na prelome rokov 2018/19 a nesúca v sebe konfliktnosť bojovníka s temnými úmyslami a masovým charakterom, prejavujúca sa náhlymi mocenskými rozhodnutiami (vo februári minulého roka, kedy bola opozícia exaktne presná, vyvolala zmeny vo vláde i v parlamente). K miernemu zosilneniu vplyvu aspektu dôjde ešte raz na konci septembra a začiatkom októbra tohto roku, potom sa pomaly „rozpustí“.

***

Neptún prekročí v druhej polovici februára hranicu šiesteho domu. Negatívne pôsobenie jeho pobytu v dome spojenom so zdravím a chorobami, životnými podmienkami robotníkov, pôsobením inštitúcií, hygienou i drogami, ako sme to spomínali v minuloročnej prognóze, sa ešte pod jeho vplyvom naplno nerozbehnú, to sa začne diať až po roku 2021. V súčasnosti pri harmonických aspektoch vplýva predovšetkým prosociálne, aj keď tým vytvára riziká, že u pracujúcich, ktorí získajú pozície a preberú zodpovednosť za svoje práva môže dôjsť k poklesu disciplíny. Žiaľ, v našej spoločnosti sa do dneška neprijalo prijatie zodpovednosti zároveň so získaním spoločenskej pozície ani na najvyšších miestach, nieto v bežnom pracovnom zaradení. Neptún bude chcieť túto zodpovednosť ešte viac zriediť.

***

Urán sa do prelomu mája a júna pohybuje siedmym domom, vytvárajúc podmienky pre nové prekvapujúce spojenectvá a úspechy diplomacie, poukazuje na nové smerovanie v diplomacii a jednania so zahraničím. Od konca prvej dekády marca sa pohybuje Býkom (v zemskom znamení pobudne plných sedem rokov do poslednej dekády apríla roku 2026). Jeho pobyt v Býkovi poznačí svet financií revolučnými zmenami vo vzťahu k používaným menám. Po šiestom júni sa na dlhý čas usadí v ôsmom dome horoskopu republiky, čím výrazne zmení smer svojho pôsobenia. Partnerské vzťahy zamení za tajné diplomatické aktivity, ktoré však môžu dosahovať spočiatku veľmi pozitívne výsledky. Jeho účinkovanie sa naruší až v priebehu dvoch, troch rokov, kedy sa stretne v kvadratúre so Saturnom radixového horoskopu. Ale o tom až potom. Dovtedy by sme však mohli pri ochrane našich pozícií v rámci Európy získať pomerne bezpečné postavenie.

***

Saturn spolu so Slnkom tranzituje Kozorožcom a v prvých dňoch roka vstúpi do štvrtého domu horoskopu SR. V zemskom znamení je ako jeho vládca doma, no štvrtý dom je jeho vyhnanstvom. Do polovice februára vytvára zároveň disharmonické spojenie s Lunou a skoro do konca apríla aj s Jupiterom. V polovici januára sa stavia do opozície voči Marsovi a v aspekte vydrží až do konca roka. Počas retrográdneho pohybu od mája do jesene si zopakuje aj predošle spomínané kvadratúry s Jupiterom i Lunou. Takže jeho pobyt v dome nebude preňho ani pre nás prechádzka ružovou záhradou.

Zastavuje rast a spoločenský aj ekonomický pokrok. Keď som pri solárnom horoskope a konjunkcii Saturna so Slnkom na ascendente spomínal, že rok 2019 by mal byť rokom sústredenia sa na ďalší štart, rokom spomalenia, tranzitujúci Saturn to v plnej miere potvrdzuje. Dokonca by sa mohli počas letných mesiacov objaviť aj poveternostné a klimatické udalosti (chlad, vlhko, povodne), spôsobujúce zlú úrodu. Stagnácia dokáže poznamenať aj surovinovú základňu, a tým, samozrejme, aj odvetvia, ktoré od nej závisia. Počas opozície s Marsom nás môžu postihnúť aj udalosti katastrofického charakteru, či dôsledky vojenských konfliktov.

Aspekt Saturna s Lunou zhoršuje prácu štátneho aparátu. Nečudoval by som sa ani opäť zvýšenej nezamestnanosti. Problémy sa môžu objaviť aj v obchode, v bankovom sektore, kvadratúra planét sa prejavuje tiež zhoršením zdravotného stavu obyvateľov.

So Saturnom poškodeným Jupiterom radixu sa objavujú finančné ťažkosti, problémy pre vládu a jej vedenie.

***

Inú situáciu nám chystá tranzitujúci Jupiter. S rozmachom jemu vlastným sa pohybuje tretím domom horoskopu, uzatvárajúc do decembra s planétami samé harmonické spojenia. Zabezpečuje dobrý vývoj susedských vzťahov s okolitými štátmi, priaznivo vplýva na školstvo, výchovu, dopravu aj zlepšením hmotného postavenia zamestnancov týchto oblastí, podporuje i niektoré medzinárodné obchodné vzťahy.

December bude preňho menšou zaťažkávajúcou skúškou, lebo sa s  Jupiterom a Lunou radixu spája v napäťových kvadratúrach.

***

Ostatné planéty nebudem spomínať, nakoľko ich tranzity sú natoľko rýchle, že by popis zabral niekoľko ďalších strán rozboru. Ich dosah na náš osobný i spoločenský život sa stáva náplňou denných horoskopov, ktoré nájdete na internetovej stránke regeneračného centra.

Transformačný proces spoločnosti, ktorý sa začal naplno prejavovať pred vyše desiatimi rokmi, kedy vstúpil Pluto do Kozorožca a načal krajec krízy hodnôt, bude postupne vrcholiť. Do zemského znamenia, ktoré je pre náš štát také dôležité tým, že v ňom máme Slnko „narodenia“ v dome koreňov, ale i škodcov, rozvracajúcich od počiatku štátne zriadenie, okrem už spomenutého Pluta, reformátora a regenerátora, vstúpil aj vládca znamenia, Saturn, prísny učiteľ a socializátor. Chce, aby sme ukázali, ako sme schopní zvládnuť aj tie najťažšie úlohy, ako si poradíme s reformačnými úsiliami, ktoré spolu s Plutom v najbližších mesiacoch chystajú (tranzitujúci Saturn sa stretne v konjunkcii s Plutom začiatkom roku 2020).

Silného ťažké úlohy posilnia, slabého zrazia do kolien. Pevne verím, že prejdeme skúškami ako víťazi so vztýčenými hlavami.

Autor: Mgr. Miroslav Kostelnik a jeho prednášky

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 860 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array