Astrologický horoskop na rok 2018

Verím, že nie každý čitateľ má chuť na čítanie siahodlhých litánií a chce sa len v krátkosti dozvedieť, ako kladne sa bude vyvíjať naša spoločnosť v nasledujúcom období. Takým odporúčam prečítať strednú časť textu písanú kurzívou s názvom Solárny horoskop. Tí odvážnejší a trpezlivejší sa možno pustia do lúskania celého textu, no musia byť pripravení aj na menej pozitívne správy. Už dopredu im v dobrom úmysle držím palce.

Ak som v minuloročnej astrologickej prognóze napísal, že v súčasnej prechodnej etape vývinu spoločnosti, ktorá má „tekutý“ charakter, je písanie akejkoľvek vízie najbližšej budúcnosti postavené na vode, potvrdzujem to opätovne. Takže tieto riadky budú hovoriť skôr o astrologických predispozíciách, ktoré z môjho uhla pohľadu ako spoločnosť máme, no nebudú mať v žiadnom prípade predpovedný charakter. Veď aj odborní prognostici sa veľmi často zasekávajú na nepredvídateľnosti reakcií spoločnosti pri dôležitých udalostiach (voľby ai.), lebo takéto odozvy más majú nevedecký charakter a ľudia sa správajú inak, než ako by sa mala podľa spomínaných odborníkov chovať dostatočne veľká štatistická vzorka. Otázkou však je, či zlyháva spoločnosť, alebo veda a ňou reprezentované ústavy a ustanovizne. Alebo tieto majú úplne odlišný charakter, ako by sa od nich malo očakávať, a ich prognózy sa stávajú len akousi meinstrímovou manipulačnou nápoveďou pre správanie sa širokých más. Nakoľko však čoraz menšie množstvo ľudí verí týmto našepkávačom a riadia sa inými (dez)informačnými zdrojmi, správajú sa masy pre prognostikov nevyspytateľne a rúcajú im základy ťažko vybudovanej umelej konštrukcie. Ich predpovede môžu vyjsť len vtedy, ak sa do požadovaných výsledkov (napríklad revolúcií, volieb, …) obujú všetky zainteresované zložky moci, štátu (výraz štatistika odvodený z lat. status, tal. stato, statista – štát, štátnik), chcejúce vládnuť, ale pričasto prijímajúce post štatistov, spolu s médiami i osobnými zištnými manipulátormi. Lebo pokiaľ nie je zvolená štatistická vzorka dostatočne „predžutá“, prognózam sa nedarí. Najdôležitejším činiteľom však bývajú popri nadmerných ambíciách (ne)schopných jedincov peniaze investované do výsledku (aj keď, i to sa občas stáva, bez valného úspechu). „Za peňeži i v Prahe dom“ – tak hovorili naši múdri predkovia.

Takže, nakoľko za mnou nestojí nik z mocných (nemocných), nedovolím si robiť prognózy a spomeniem len náklonnosti, náchylnosti, sklony, energoinformačné podmienky, ako som ich interpretoval z niekoľkých druhov horoskopov.

Aktuálne lunárne kalendáre – klik na obrázok

Aktuálne lunárne kalendáre – klik na obrázok

***

Pri pohľade na zodiak začiatku roka 2018 zaujme rozloženie planét v konštelácii „lokomotíva“. Ak odhliadneme od rýchloidúcej Luny, sú všetky planéty v polovici zodiaku od Škorpióna po Barana. Takejto konštelácii sa hovorí „miska“, a v prípade, že do diania Lunu zapojíme , tak sa miska bude striedať v pravidelných mesačných intervaloch s „lokomotívou“ alebo „vedrom“, kde sa Luna na pár dní stane pomyselnou pohyblivou rúčkou tejto nádoby. V osobnej astrologickej charakteristike by sa jedinec s rozložením planét v podobe misky mal tendenciu správať humanitárne, až idealisticky, v horšom prípade by sa uzavrel. Energetická „polovičatosť“ býva kompenzovaná alebo riešená hľadaním „druhej polovičky“ svojho ja, čo sa na jedinečnej úrovni deje prostredníctvom vhodne zvoleného partnera alebo očakávania, kedy sa postupne zaplní neobsadená časť zodiaku rýchlo idúcimi planétami. Istým spôsobom to platí aj v mundánnej (svetovej) astrológii. V čase tranzitu Luny prázdnou polovicou horoskopu („lunárne vedro“ – okolo 2. – 4. januára, 30. januára – 1. februára, 25. februára – 1. marca, 26. – 28. marca, 23. – 26. apríla), kedy bude prechádzať v opozícii s ostatnými planétami, sa táto typicky ženská planéta prejavuje vo svojej jinovej sile, dáva udalostiam sociálne humanitárne zafarbenie a umožňuje výrazný dopad udalostí, ktoré sa stanú v čase konštelácie, na celú spoločnosť. (Výraznou osobnosťou s konšteláciou „lunárne vedro“ je napríklad významný slovenský štátnik Milan Rastislav Štefánik, ale aj Vladimír Mečiar.)

Pri konštelácii „lokomotíva“ sa bude prejavovať jej primárna sila niečo rozhýbať. Takýchto situácií, aj keď s relatívne krátkym trvaním bude do mája takisto dostatok. Po máji sa energia planét rozptýli po celom zodiaku, no od septembra sa bude opäť sústreďovať v spomínaných obrazcoch, a od októbra bude poznove zaplnená len jeho polovica. Na veľmocenskej úrovni sa to môže vyznačovať neochotou/neschopnosťou komunikovať, až na pár svetlých chvíľ, s „druhou stranou“.

Aspekty planét (hlavne pomalých) sú v prvých mesiacoch roka 2018 harmonické, odhliadnuc od reziduálneho „koketovania“ Urána s Plutom v napäťovej násilnej výchovnej kvadratúre, na ktorú sme si už, žiaľbohu bez výrazného úspešného pokusu o nápravu, za ostatných pätnásť-šestnásť rokov zvykli. Jedno však nemožno poprieť – „bohovia“ spustili mocné transformačné procesy, zvyšujúce predpoklady nacionalizácie a resuverenizácie, vyplývajúce z pocitu národného ohrozenia, ktorých dosah sa zrejme bude vyjavovať postupne.

K Plutovi vstúpil tesne pred zimným slnovratom 2017 do Kozorožca aj vládca znamenia, Saturn. Planéta spojená so starým konzervatívnym spôsobom žitia, zodpovedný a húževnatý, udržiavajúci prijatý status. Ak Pluto spustil krízu hodnôt a láme staré spoločenské štruktúry, ale aj upevňuje moc plutokracie, Saturn sa bude pokúšať v nasledujúcich dva a pol rokoch stav konzervovať. Alebo azda pri svojej sile niesť následky za svoje činy pomôže Plutovi v čase stretnutia mocných „temných božstiev“ (január 2020) zavŕšiť transformačné a reformačné procesy systému?

Neptún sa siedmym rokom presúva Rybami, zvyšujúc jemné duchovné vibrácie, vytesňujúce ezoterizmus ňjúejdžovského typu, ktorý bol svojho času vytvorený systémom pre potreby širokých más ako náhradka ozajstnej duchovnosti. Práve táto náhradkovosť je vodou na mlyn všetkým odporcom „konšpirácií“, oháňajúcich sa takzvanou objektivitou, obhajujúcou nové náboženstvo vedy. Títo „ochrancovia pravého pokladu“ však mnohokrát pre svoje presvedčenie strácajú skutočnú schopnosť vidieť svet v jeho multispektrálnosti (pre stromy nevidia les). Žiaľ, v oficiálnych médiách majú najsilnejšie zastúpenie, potláčajúc pluralitu názorov v prospech „jediného správneho!“ uhla pohľadu na Vesmír. Masový konzument sa dá veľmi ľahko „zlomiť“, čo protagonisti tohto nového svetonázoru veľmi dobre vedia. Nie všetci však tlaku moci podľahnú. Chvalabohu! V prospech Neptúnovho humánneho duchovného postoja bude hrať aj trigón s Jupiterom, trvajúci od apríla do septembra, sľubujúc napriek neochote „mocných“ zosilňovanie mierových snáh na celom svete. Do spomínaného diania sa pozitívne zapojí aj Pluto.

Jupiter ako archetyp dilatácie, rozmachu a expanzie bude počas roka (od októbra 2017 do začiatku novembra 2018) prechádzať Škorpiónom, znamením intenzívneho prežívania i úzkostí, hlbokých ponorov, vedeckého bádania, dramatických udalostí i politických diskusií, vedúcich k zmenám, spájajúc sa s ostatnými planétami v prevažne harmonických aspektoch. Zdá sa byť dôležitou kladnou „postavou“ na javisku tohtoročných dejín. Jeho účinkovanie poznačí aj dianie u nás, nakoľko sa v horoskope narodenia Slovenskej republiky nachádza na dôležitom mieste, v prvom dome v blízkosti jeho ascendentu.

Nesmieme zabudnúť ani na Urána, ktorý do polovice mája 2018 pobudne na posledných stupňoch ohnivého Barana. Na jednej strane povzbudzuje individualitu, pocit jedinečnosti, na strane druhej však nemá žiadnu ochotu spolupracovať, čím sa pri skôr spomínaných aspektových vplyvoch bude viac prejavovať jeho anarchistická stránka charakteru, devastujúca povesť revolucionára. A to sa záporne prejavuje pri konfliktoch, v ktorých hrajú najsilnejšie mocnosti kľúčovú úlohu (takže skoro pri všetkých). Uvidíme, či bude ochotný podľahnúť silnému pozitívnemu energetickému tlaku jupitersko-neptúnskeho trigónu. Od polovice mája ho nájdeme v Býkovi, čo môže znamenať novátorské pohľady na ekonomiku sveta, zmeny v oblasti narábania s financiami v rámci veľmocenského rozdelenia sveta, zrejme i posilnenie postavenia bitcoinu vo finančnom sektore.

Solárny horoskop Slovenskej republiky na rok 2018 má výrazne odlišný charakter od toho z minulého roku, no nepomerne odlišný od radixu z roku 1983. Jedno, čím „trpia“ všetky tri vzhľadom k večernému či nočnému času, kedy bolo Slnko aj v roku 2017 na rovnakom mieste, ako v čase narodenia štátu, je „interiorizačná“ prevaha planét pod horizontom, aj v roku 1983, takisto ako v solári predošlom i tohtoročnom, teda v tom, čo sa viaže na čas 1 hodina a 51 minút 1. januára 2018.

Pozitívne opakujúcim sa prvkom horoskopu narodenia s tým súčasným je umiestnenie Jupitera v prvom dome. No ak mal v roku 1993 „vládca Olympu“ okrem trigónu so Saturnom skoro výhradne neharmonické spojenia, v horoskope na rok 2018 nemá so žiadnou planétou (s výnimkou karmického uzla) dynamické aspekty . Ba konjunkcia s Marsom mu pridáva na pozitívnej bojovnosti. V horoskope vzniku SR bol Jupiter s Marsom v kvadratúre, čo neumožňovalo harmonicky využívať jeho rozvojovú optimalizačnú energiu. Z postavenia vládcu, ktorý „nedostrelí“ do cieľa, alebo ho vo svojej pyšnej nadutosti „prestreľuje“, sa teraz dostáva do pozície, kedy dokáže svoje blesky mieriť správne a na patričné miesta. Nadväzuje tým na hľadanie správneho normatívu, čo načal sextilom s Marsom v solári minulého roka v zvýraznenom boji proti protiprávnemu správaniu korupčníkov, proti nerovnoprávnosti Slovenska so Západom v kvalite potravín a iných komodít a proti iným nezmyselným bruselským rozhodnutiam. Aj neharmonické kvadrátne spojenie s Neptúnom nahrádza v horoskope nastupujúceho roku príjemne mysticky vyznievajúcom trigónom.

Vládkyňou horoskopu vďaka postavenia ascendentu vo Váhach sa stáva Venuša. (Tá vládne roku aj podľa chaldejských tradícií, no ako veľmi úsmevné mi pripadá jej priradenie z úst viacerých renomovaných osobností našej astrológie k jednoznačne harmonickým láskotvorným astrologickým planétam, keď vieme toľko o jej dvojtvárnosti aj z jej mytologických vzťahov a charakteristiky. Veď i samotné meno Afrodíte sa skladá z dvoch častí. Tá prvá – afro – je jednoznačne spätá s penou, penením, čo však nemusí byť spojené len s morom, ale aj slinami a šliamami, hlienmi. Druhá časť – díte – má významy dvojitý, dvojica, dvojznačný, dvojzmyselný. Spojenie oboch častí má teda poetický význam – zrodená z morskej peny, no nepoetické súvislosti naznačujú aj značné provokatívne významy.) Venuša si teda zopakuje vládcovstvo z radixu republiky, aj keď sa bod východu „narodenia“ v roku 1983 nachádzal v prvej tretine znamenia, no v roku 2018 je až na poslednom stupni Váh.

Vrchol neba sa z Raka radixu dostáva do Leva tohoročného soláru, teda do znamenia, kde sa v minuloročnom horoskope nachádzal ascendent. Poloha MC naznačuje ďalšie možnosti úspechu na poli politiky, ale aj v kultúre, športe a iných oblastiach života, spojených s kreatívnou sebarealizáciou.

Karmický (spoločenský) uzol sa v horoskope narodenia nachádzal v treťom, komunikačnom dome, spojenom s učením sa (i keď sa zdá, že nám to bolo pomerne málo platné, lebo na skutočné učenie nám popri mnohých povinnostiach nezostávalo veľa času!), minulého roku sme ho mali v prvom dome sebauvedomovania (čo nám bolo takisto málo platné, aj keď sa mnohí politici tvária prinajmenšom ako vládcovia zemegule, posúvajúci memorandami a postmi v rôznych organizáciách históriu ľudstva míľovými krokmi do žiarivej budúcnosti!), takže som zvedavý, ako splníme pri súčasnom stave „vládnutia“ úlohy, ku ktorým nás bude vyzývať v desiatom dome, spojenom so spoločenskou zodpovednosťou, realizovanou prostredníctvom hlavy štátu a prijímania medzinárodných pozícií, teda aj skutočného uznania v zahraničí.

Chcem veriť, že marticky bojovne naladený Jupiter ako normotvorca bude v harmonickej spolupráci s Neptúnom zabraňovať rôznym podvodným aktivitám mocných a straníckym čachrom, no hlavne v pozitívnych väzbách na Pluta, Slnko a vládkyňu horoskopu, Venušu, sa postará a o vzostup životnej úrovne tých, ktorí sa zásluhou nadmerného bohatnutia plutokracie nezaslúžene dostali veľmi rýchlo na spoločenské dno, aj keď je pravdou, že pre to, aby sa tak nestalo, urobili veľmi málo, lebo ešte vždy neveria vo svoje sily, ktorými by dokázali niečo zmeniť a tak sa nechajú ľahko manipulovať sladkými sľubmi politikov a hlúpou no mocnou propagandou médií.

Merkúr, zastupujúci mladú generáciu, ale aj tých s mladou mysľou, pomáha v druhom dome tvoriť iný než doterajší rebríček hodnôt, vymaňujúc sa spod nadvlády matérie, a jeho poškodzujúce napojenie na Neptúna a Chiróna sú pomerne slabé.

Vládcom vrcholu neba je planéta vládnuca Levovi, Slnko. V dolnej časti horoskopu nenachádza dosť síl a sebavedomia, aby ukázalo svoju silu (mám pocit, že doterajšie hlavy štátu a mnohí predstavitelia vlády a štátnej moci sú dokonalou ukážkou jeho diskvalifikovanosti), no terajšie harmonické väzby ho oprávňujú k tomu, aby sa prejavilo aj v pozitívnom svetle. Len by jeho fyzickí predstavitelia museli byť skutočnými osobnosťami, stojacimi za potrebami a požiadavkami obyvateľov štátu, nebyť v pozícii bezduchých posluhovačov a vazalov v službách cudzích záujmov.

Ak je Luna – spomínam ju naostatok, no má v horoskope štátu vždy mimoriadne dôležitú funkciu, planétou ľudových más, vyberajúcich si v zastupiteľskej demokracii svojich zástupcov do zákonodarných inštitúcií – v radixovom horoskope Slovenska výrazne poškodená v hlave siedmeho domu (stav vysťahovalectva súčasnej mladej slovenskej spoločnosti je toho dokonalým obrazom) – dostáva pre rok 2018 vynikajúceho pomocníka v podobe harmonicky napojeného Urána (revolucionára, osloboditeľa). Upozorňuje aj svojou polohou – je jediná z planét nad horizontom soláru, že sa ľud nesmie dať doviesť do letargie a morálnej depresie (slabnúca opozícia so Saturnom), lebo by to mohlo vyvrcholiť ďalším odlivom mladých do zahraničia a zhoršením zdravotného stavu society (kvadratúra Luny s Chirónom), čo by zase neplánovane plnilo aj tak nedostatočné lôžkové kapacity nemocničných zariadení.

V horoskope si môžeme všimnúť výrazný bisextil, v ktorom tvoria Jupiter s Marsom v prvom dome trigón na Neptúna v dome kreativity, ale aj pôrodnosti, školských zariadení, umenia a slávností. Oba konce trigónu sú sextilmi spojené so Slnkom spojeným s vládkyňou horoskopu, Venušou v dome komunikácie. Zostava planét nasvedčuje nielen možnosť tendencie rastu spomínaných oblastí a inštitúcií, ale tiež zlepšenie finančného stavu spoločnosti ako takej.

Celkovou konfiguráciou horoskopu je „lokomotíva“ s vedúcimi bojovnými planétami Marsom a Jupiterom, v jej závere je sociálna materská Luna. Toto zoskupenie dáva silu niečo rozhýbať, iniciovať, čo môže byť impulzom vytvárať nové hnutie, smerovanie, tendencie vývoja society.

Všetky spomenuté záležitosti hovoria o tom, že by mal byť rok 2018 úspešný, naplnený rastovými faktormi v mnohých oblastiach.

Prehľad jednotlivých etáp roka vysvetľujú tranzity planét vo vzťahu k archetypom z roku narodenia. Vplyv tranzitujúceho Slnka, Merkúra a Venuše je pomerne zanedbateľný, nakoľko sa pohybujú na pozadí horoskopu tak rýchlo, že ich vplyv si skoro nevšimneme. Aj vplyv Marsa býva pomerne málo rozlíšiteľný, leda ak sa zastaví pred alebo po retrogradite a zostáva na „jednom“ mieste o čosi dlhšie, a v prípade, že v tom čase vytvorí silný aspekt s niektorou planétou radixu.

***

Jupiter ruka v ruke s Marsom sa na začiatku roka pohybujú druhým domom radixu, čo dokážeme poznať podľa úspechov v oblasti sveta finančných možností štátu (u nás i prostredníctvom európskej úspešnosti ministra financií). Nepríjemným efektom pobytu planét v priestore domu je a gresivizujúca túžba bánk zbohatnúť na klientele. Dvojica vytvára harmonické spojenia s radixovým Marsom v desiatom dome, čo zlepšuje reputáciu štátu ale i finančný status „horných desaťtisíc“, teda finančnej oligarchie. O tom hovorí aj sextil Jupitera s Marsom na konjunkciu radixových Urána a Neptúna, ktorých som svojho času na inom mieste nazval predstaviteľmi „rozvratu hospodárstva, mravného i právneho poriadku a kultúry“, spojenými s vrcholnými politickými špičkami štátu. Jedinou výraznou disharmóniou ohnivých archetypov je kvadratúra na Saturna. Ten, okrem iného, zastupuje postavenie poľnohospodárov, starších ľudí, penzistov. Na tých finančné zdroje zrejme nebudú zvyšovať. K napäťovej zmene môže dôjsť v čase, kedy sa tranzitujúci Jupiter stretne s Plutom radixu v konjunkcii, čo nebýva astrológmi chápané ako harmonické spojenie. Problémy spojenia sú viazané na čas marca a apríla, kedy sa Jupiter zastavuje a prechádza do retrográdneho pohybu. Druhý prechod Jupitera cez radixového Pluta bude relatívne krátky, no môže byť o to razantnejší, nastáva začiatkom októbra 2018 a pretrváva do konca mesiaca. V týchto termínoch by si financmajstri, ale aj bežní smrteľníci mali dať obzvlášť pozor, ako narábajú s vlastným i spoločným majetkom (riziko krachu). Jupiter opúšťa dom financií koncom novembra už opäť pozitívne naladený. Koncom roku načína tematiku tretieho domu republiky, bude sa rastovo starať prevažne o dopravu, komunikačné prostriedky, literatúru, oblasť vzdelávania, …

***

Vynálezca, reformátor, objaviteľ, revolucionár Urán sa od konca januára 2014 pohybuje siedmym domom horoskopu Slovenskej republiky, viažúcom sa na vzťahy k cudzine, medzinárodné zmluvy a dohody, ale aj na manželstvo, svadby, rozvody. Do konca roka bude vytvárať harmonické aspekty s Venušou a Merkúrom, čo pre všetky spomínané oblasti vytvára harmonické oslobodzujúce podmienky. Hlavne v medzinárodných vzťahoch by sme mali dať najavo, že sme slobodná krajina, rozhodujúca síce v obmedzujúcom kontexte spoločenstva, ktoré nám bolo už od začiatku svojbytnej existencie vybraté (EÚ), ale kráčajúca v autentických historických národných i ideových kontextoch. Rok končiaci osmičkou by mohol byť nápovedou istej fatálnosti, spojenej s celospoločenskými zmenami. Verím, že pre tentoraz pozitívnymi.

***

Neptún v tomto roku končí prechod piatym domom. Vstúpil doň na jar v roku 2005, a od jeho vstupu pociťujeme v našej spoločnosti výrazný pokles pôrodnosti a zhoršenie výchovy a vzdelávania aj z dôvodu, že sa celá mladá generácia namiesto vzdelávania odovzdala do rúk drogových dílerov. Ak si niekto myslí, že klamem a vymýšľam si, nech sa pozrie kritickým okom okolo seba. Mladých stretávame v manipulačnom opojení svojimi elektronickými „milášikmi“, od ktorých sa nedokážu odtrhnúť, tak ako Glum, Bilbo či Frodo v Tolkienovom Pánovi prsteňov.

„Veľprsteň im všetkým velí, jeho ruka krutá
Privolá ich do jedného, v čiernej tme spúta, …“

Stačí zájsť na internetové stránky, aby sme sa pri tajomne lákajúco znejúcich slovíčkach tablet, iPad, smartfón, iPod stretli s neodolateľnými ponukami – s najväčšou zľavou, garancia kvality, nepreplatíte už ani cent navyše, extra výhody, doprava zadarmo, výhodné paušály pre všetkých, nákup na splátky, …, bez upozornenia, že takýto nákup hrozí trvalými následkami idiotizácie vyplývajúcimi zo závislosti. Výsmešne potom na bilbordoch vyznievajú slová Zober loptu, nie drogy. Na akú drogu to myslia ich tvorcovia, zadávatelia? Manipulujú s mienkou mladých duší, nahovárajúc im, že systémom neschválené opojné látky sú zlé, ale tie, na ktorých systém dobre zarába a môže nimi dokonale manipulovať, sú tým najlepším, čo im môže ponúknuť. Obávam sa, že dopady takýchto počinov si začneme všímať až od ďalších rokov, kedy bude Neptún prechádzať pôdou šiesteho domu, spojeného so zdravím. Jeho rozptylová energia sa odrazí na poškodenom intelekte, autoimunitnom i celkovom psychickom systéme dnešných elektronických závislákov, i na zhoršenej kvalite zdravia celej spoločnosti. Možno až potom pochopíme, akému démonovi závislosti sme sa to v ostatných rokoch oddali. Neptún vládne svetu klamu, podvodnej ríši, v ktorej pramenia všetky epidémie i krízy.

„Privolá ich do jedného, do temnoty zviaže!“

Odolajú len tí najsilnejší!

***

Transformátora a reformátora Pluta nájdeme počas roku 2018 v koreňovom systéme horoskopu narodenia Slovenskej republiky, v štvrtom dome, kde sa usadil na dobu pekných pár rokov. Z domu „koreňov“ odíde vo februári 2034, takže si jeho temného panstva užijeme až-až. Jeho neskonalá, nezmerná sauronská (čitateľ si isto všimol, že okrem gréckej mytológie obľubuje pisateľ tejto správy aj mytológiu, ktorú nám ponúkol pán Tolkien) túžba po moci a manipulácii sa prejavuje na mundánnej i lokálnej úrovni prostredníctvom rúcania „starého sveta“, vyťahovania ukrytých informácií z podsvetia na svetlo božie. Pred pár rokmi, keď tranzitoval cez Slnko radixu republiky, vytlačil z podsvetnej džungle stádo „goríl“. Od januára 2017 prechádzal Pluto cez konjunkciu Urána a Neptúna horoskopu vzniku SR. V predošlej časti textu som spomenul, že tieto planéty v blízkosti Slnka radixu SR hovoria o rozvracačských živloch, ktoré sa spájajú v neprospech štátu s jeho politickými špičkami a spôsobujú úpadok práva i mravov a kultúry. Opäť sa objavili a riešili korupčné kauzy, opäť sa prejavili manipulačné tendencie, ovplyvňujúce výsledky volieb (pri ktorých prognostici opäť poväčšine pohoreli). Pluto pootváral problémy, rozjatril ukrývané boľačky, ale, žiaľ, ako to u nás býva zvykom, nedovolil nič vyriešiť, ale odkrytú špinu metie buď pod koberec, alebo ju odnáša k sebe do „podzemnej temnej ríše“ dúfajúc, že mysle más zatemní lákavou ponukou chleba a hier, ako to už urobil nespočetnekrát v známej histórii. Sme po toľkých skúsenostiach vekov ešte vždy natoľko dôverčiví, že mu opäť naletíme? Alebo pochopíme pozitíva tejto hry, z ktorej by sme nakoniec mali vyjsť ako hrdina rozprávky o koníkovi hrbáčikovi?

Autor: Mgr. Miroslav Kostelnik

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 476 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array