Plejáďania – narušitelia planéty ZEM

Opäť sa stalo, že Plejádske prieskumné plavidlo na náhodnej hliadke vo vonkajších okrajoch galaxie sa vyskytlo v slnečnej sústave, ktorá zahŕňala aj modrozelenú planétu, ktorú preskúmalo a ohlásilo. Tentokrát sa správa dostala veľmi rýchlo k Plejádskemu imperátorovi. Mal o tom potuchy.
Namiesto anektovania modrozelenej planéty do Plejádskeho impéria, sa Plejádsky imperátor rozhodol, že sa stane súkromným majetkom Plejádskej imperiálnej rodiny. Namiesto toho, aby modrozelenú planétu dal pod nadvládu priamej kontroly Plejádskych vládcov, rozhodol sa držať jej bytosti v nevedomosti o tom, že patria Plejádskemu imperátorovi. Chcel si bytosti žijúce na zelenomodrej planéte vychutnať. Mohol sa kochať týmito bytosťami, keď pozoroval ako sa bijú o bohatstvo, moc a sex. Plejádsky imperátor vyslal na modrozelenú planétu tajných vyslancov a tí použili bohatstvo, moc a sex na nalákanie istých sľubných bytostí do toho, že začali spôsobovať problémy. Tajní Plejádski vyslanci na Danebury vysielali Plejádskemu imperátorovi správy a jeho rodina, ktorá si užívala problémy, ktoré sa rozšírili na podnet týchto tajných Plejádskych vyslancov. Nasledujúci Plejádski imperátori a ich rodiny si naďalej tieto problémy vychutnávali.

zem-vesmir-kozmicka-lod-2388401_1920_freepixabay

Prví tajní Plejádski vyslanci začali so svojimi aktivitami pred viacej ako 5.000 rokmi v krajine medzi dvoma riekami. Jednou z prvých sľubných bytostí, ktoré lákali pomocou bohatstva, moci a sexu bol muž známy v dejinách Zeme ako Sargon, Vládca Akkadu. Krajina medzi dvoma riekami sa stala prvou stálou základňou tajných Plejádskych vyslancov.

Viac ako o tisíc rokov neskôr sa tajní Plejádski vyslanci presunuli na západ a vytvorili druhú trvalú základňu v krajine tých, ktorí sú zatratení, takmer v polovine cesty hore západným pobrežím poloostrova, ktorý sa nachádzal na južnom konci, kde je Hellas, krajina Helénov. Plejádsky imperátor si chcel vychutnať rozvrátenie veľkých civilizácií, ktoré prekvitali v okolí Hellas. Tajní Plejádski vyslanci nalákali princa na sex a boli schopní vyvolať medzi Helénmi a ich obchodnými partnermi z východu, Wilusanmi, hroznú vojnu. Heraklaidai, ktorí žili v krajine prekliatych a v jej susedstve boli nalákaní na vyhliadku bohatstva a moci, ktorá mala byť následkom ich vpádu do Hellas a jeho zničenia. Tajní vyslanci na tom mieste tiež nalákali Scythiancov, ktorí zničili mnohé z miest okolo Hellas.
O asi 800 rokov neskôr tajní Plejádski vyslanci, ktorí sídlili v krajine prekliatych, nalákali sľubné bytosti z mesta Epidamnos z krajiny prekliatych. Následná vojna zničila prekvitajúce civilizácie Helénov.

O asi 400 rokov neskôr tajní Plejádski vyslanci, ktorí sídlili v krajine prekliatych nalákali sľubnú bytosť menom Gaius Cassius, ktorý zavraždil poslednú nádej prežitia Rímskej republiky, čím priviedol k moci takých ako Caligula a Nero, ktorých mal Plejádsky imperátor v obľube.

Zo svojej základne v krajine medzi dvoma riekami tajní Plejádski vyslanci predtým nalákali sľubnú bytosť, ktorá bola Egyptským faraón, Ignaten. Tohoto psychopata, ktorý si nárokoval meno Achnaton, naviedli, aby presťahoval hlavné mesto Egypta z Théb do nového mesta, ktoré Ignaten nazýval Achetaton. Ignaten požadoval, aby bolo Achetaton hlavným mestom Egypta, pretože sa nachádzalo v strede Egypta, zatiaľčo Théby sa nachádzali príliš ďaleko na juhu, aby si mohli nárokovať, že sú stredom Egypta. Ignaten ignoroval, čo mu povedali kňazi z Théb – že kamenný medzník v Thébach označoval bod, ktorý bol v dvoch sedminách cesty od rovníka k severnému pólu. Preto boli Théby v strede oblasti, ktorej hranice označoval ďalší míľnik, štyri sedminy cesty od rovníka k severnému pólu: najvýznamnejší míľnik na Zemi, ako informovali kňazi z Théb Ignatena, pretože označoval miesto zrodu ľudských bytostí. Ignaten ignoroval kňazov z Théb a pokračoval so svojím novým mestom, mestom, ktoré zomrelo vtedy, keď zomrel psychopat Ignaten.

egypt-theby-3245799_1280_freepixabay

Kňazi z Théb nevedeli o tom, že existuje tretí míľnik – nachádzajúci sa naprieč zálivom z Puntu a od neho severne, na malom myse východne od juhovýchodného cípu Arabského poloostrova – na mieste, ktoré Eséni nazvali Aden. Míľnik v Adene sa nachádzal v jednej sedmine cesty od rovníka na severný pól a podobne ako Théby, nachádzal sa juhozápadne od Levieho Pása – zatiaľ čo Avenabury bolo severovýchodne od Levieho Pása.

Avenabury označili, pretože bolo miestom, kde sa zrodili ľudské bytosti. Théby označili, umiestnili na oboch stranách Nílu a takto ich pomenovali, pretože Théby mali predstavovať sexuálny vývoj žien. Meno ‘Théby‘ bolo odvodené zo slova z Hellenikosu znamenajúceho ‘intoxikátor.’ Aden bol vybraný ako míľnik, aby predstavoval sexuálny vývoj mužov a slovo ‘aden’ znamená v Hellenikose ‘žľaza.’

Plejáďan, ktorý bol v tom čase imperátor, nenávidel Americkú Revolúciu, revolúciu, ktorá sa uskutočnila a vyústila do úspešného zavedenia dopredu hľadiacej republiky, ktorú uskutočnili vizionári, ktorí boli dedičmi Helénskej civilizácie. Poznali hermetizmus, chápali kroky tých, ktorí im v Amerike predchádzali a mali pre všetkých veľkú nádej lepšej budúcnosti.

Na vyváženie Americkej Revolúcie tajní Plejádski vyslanci operujúci z krajine prekliatych, naviedli sľubné bytosti vo Francúzsku, aby narušili Francúzsku Revolúciu a aby Francúzov odviedli od ich predstáv Bratstva, Rovnosti a Slobody a presmerovali ich k závistlivej triednej nenávisti a tvrdohlavému nacionalizmu. Najsľubnejšia z týchto bytostí, ktorú nalákali tajní Plejádski vyslanci bol Napoleon Bonaparte, ktorého jednotky odstrelili nos Ark Huru – náhradný nos, ktorý na Ark Hur prilepili Egypťania.

Takmer 2.000 rokov po tom, ako sa tajní Plejádski vyslanci usídlili v krajine prekliatych, zavinili ’vraždu Júliusa Cézara, tajní Plejádski vyslanci sídliaci v krajine prekliatych nalákali sľubné bytosti, aby zavraždili Arcivojvodu Františka Ferdinanda, dediča trónu rakúsko-uhorskej monarchie, čím urýchlili prvý svetový požiar.

O menej ako 30 rokov neskôr tajní Plejádski vyslanci sídliaci v krajine prekliatych naviedli sľubné bytosti, ktoré následne spôsobili besnenie juhu, aby napadli krajinu prekliatych. Keď bola beštiálna armáda kruto porazená Helénmi, beštia zo severu (ktorej armáda bola pripravená napadnúť beštiu východu) bola nútená zasiahnuť v mene beštie z juhu. Hrdinský odpor Helénov (potomkov hrdinských Helénov, ktorí boli dvakrát rozprášení, kvôli zásahu Plejáďanov) jednak oneskorili útok na beštiu východu a odtiahli z tohto útoku, aby zaútočili proti jednotkám patriacim beštii zo severu. Hrdinský odpor Helénov zabránil beštii zo severu, aby zdolala beštiu z východu a získala kontrolu nad planétou. Plejádsky imperátor bol sklamaný, pretože beštia zo severu bola jeho obľúbenou beštiou.

Výsledná rovnováha medzi beštiou z východu, jej potomkami a tými, ktorí najlepšie prijali kultúru Helénov, Plejádskeho imperátora znepokojovali, pretože ak by sa bytosti modrozelenej planéty sami zničili, nemohol by sa ďalej tešiť z toho, že medzi nimi spôsobuje problémy. Plejádsky imperátor nevedel na túto dilemu nájsť žiadne riešenie. Nakoniec vyriešili ľudské bytosti túto situáciu sami, keď dovolili tajným Plejádskym vyslancom zvýšiť ich pokúšanie sľubných bytostí z ich dvoch stálych základní v krajine medzi dvoma riekami a v krajine prekliatych.

Plejádskemu imperátorovi tiež robila starosti vysoká spotreba fosílnych palív bytosťami modrozelenej planéty. Ak nebudú bytosti modrozelenej planéty schopné produkovať veľké množstvá energie, nebudú sa môcť navzájom naďalej účinne zabíjať a to by znížilo potešenie Plejádskeho imperátora. Plejádsky imperátor vedel, že jediná životaschopná alternatíva k fosílnym palivám pre energiu je využitie energie, ktorú tvorí človek, keď je jeho myseľ pod vplyvom alternatívnych drôg, drôg, ktoré tajní Plejádski vyslanci predstavili ľudským bytostiam.

Krátko po tom, ako kabalisti zabavili Plejády, zistili, že čelili nedostatku energie, pretože stále menej a menej meditujúcich mohlo pokračovať v meditovaní, aby transdimenzionalizovali Horun na torun. Keďže nebolo možné vytrénovať nových meditujúcich, schopnosť meditovať a následne aj schopnosť transdimenzionalizovať energiu sa vytrácala, pretože transdimenzionalizovanie vyžaduje, aby meditujúci žili harmonický život. Prostredie Plejádskej konfederácie neumožňovalo tým, ktorí boli schopní meditovať a transdimenzionalizovať energiu, aby žili v harmónii.

meditacia-psychodelic-1384758_1920_freepixabay

Kabalisti našli spôsob, ako je možné sčasti ‚okopírovať’ meditáciu tým, že vstrekli zajatcom drogy meniace myseľ, týmto pádom mohli tieto bytosti transdimenzionalizovať energiu, hoci veľmi neúčinne. Komplexy transprodukcie energie sú prepojené na nespočet väzníc Plejádskeho impéria a väzni pod vplyvom drôg meniacich myseľ transdimenzionalizujú energiu pre impérium. Keďže tieto nútené bytosti prežijú len obmedzenú dobu, niekoľko väzňov musí byť neustále na palube vesmírneho plavidla, keď je vo vesmíre, aby plavidlu nedošla energia.

Dve_Tretiny-Dejiny_nasej_Galaxie-kniha

Kniha Dve Tretiny – Dejiny našej Galaxie – Myers David, Percy David
klik na obrázok

Nič to nemení na tom, že Plejádsky imperátor vždy tajne vedel, že najúčinnejší spôsob transdimenzionalizácie energie je cez meditáciu. Cez propagandu a výsmech sa Plejádsky imperátor pokúšal u bytostí modrozelenej planéty potlačiť meditovanie, pretože nechcel, aby bytosti modrozelenej planéty objavili, že následkom meditácie je možné vyrobiť v podstate neobmedzené množstvo energie pre všetkých, bez vysokých nákladov. To, že veľa bytostí modrozelenej planéty stále meditovalo, tajne desilo všetkých Plejádskych imperátorov.

Plejádski imperátori odjakživa nenávideli bytosti modrozelenej planéty, pretože im vždy závideli. Plejádsky imperátor predchádzajúci ďalšiemu k súčasnému imperátorovi nenávidel bytosti modrozelenej planéty ešte viac, pretože nielenže vytrvalo prežívali mnohé zásahy Plejáďanov, ale nadobudli väčšiu disciplínu k boju na sebamenšiu provokáciu.

Tento Plejádsky imperátor vymyslel odpoveď na energetickú krízu zelenomodrej planéty. Aby sa znížil dopyt po energii planéty, tento Plejádsky imperátor sa rozhodol znížiť populáciu modrozelenej planéty.
Tento Plejádsky imperátor priviedol k bytostiam modrozelenej planéty surový vírus, ktorý napádal imunitný systém tých, ktorí boli napadnutí touto chorobou.

Tento Plejádsky imperátor lákal bytosti, aby sa nakazili surovým vírusom prostredníctvom sexu.

Tento Plejádsky imperátor svoj surový vírus navrhol tak, aby napádal tých, ktorí sú spomedzi bytostí najviac harmonické, keďže to sú tie ľudské bytosti, ktoré boli počas svojej púte životom najdivokejšie. Plejádsky imperátor chcel najviac harmonické, najdivokejšie bytosti eliminovať, pretože ich videl ako vysávačov energie.

Úryvok z knihy DVE TRETINY – DEJINY NAŠEJ GALAXIE – David P. Meyers – David S. Percy

S prekladateľmi knihy sa môžete stretnúť na prednáške na festivale:

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 263 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme