Občania sa zjednotili, aby zmenili pravidlá EÚ pre 5G

Škodlivé pre zdravie

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé. Ľudia, fauna a flóra sú poškodzované žiarením. Stovky recenzovaných vedeckých štúdií dokazujú, že životu škodí už žiarenie, ktoré je hlboko pod súčasnými limitmi.

Naše limitné hodnoty sú stanovené len na základe nárastu teploty, nie na základe biologických vplyvov ako znížená kvalita spermií, negatívny vplyv na vývoj plodu, zvýšené riziko cukrovky, či zhoršené kognitívne funkcie. Rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) sú záťažou a stresovým faktorom pre celé telo.

Každý je zraniteľný

Človek má 5 zmyslov – zrak, sluch, čuch, chuť, hmat. Ľudia nemajú receptory pre elektromagnetické žiarenie, okrem viditeľného svetla. Preto ho nemôžeme vnímať priamo. Môžeme ho však rozpoznať nepriamo prostredníctvom jeho účinkov.

Ako príklad si môžeme vziať ultrafialové elektromagnetické žiarenie. Ani na toto ľudia nemajú receptory. Po určitom čase však môžete zistiť, či ste boli vystavení – Vaša pokožka sa opáli a keď je vystavená príliš dlho, cítite spálenie.

To isté platí pre nízkofrekvenčné a rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie. Má biologické účinky a čím dlhšie je vystavenie, tým sú účinky zreteľnejšie.

red_green_5G_elektrosmog

Možné symptómy po jednej až niekoľkých hodinách vystavenia RF EMP

 • tinitus, pískanie a/alebo bzučanie
 • precitlivenosť na hlasné zvuky a svetlo
 • nervozita, podráždenosť, agresivita
 • silná bolesť hlavy, nevoľnosť, závrat
 • vážne ťažkosti s rozmýšľaním, problémy s rozprávaním
 • krátkodobá strata pamäti, dezorientácia
 • ospalosť, silná túžba spať alebo nespavosť
 • zmenený krvný tlak a srdcový tep, arytmia
 • zlyhanie nervov, napnutie svalov, svalové kŕče
 • problémy s cukrom v krvi, hypoglykémia
 • mravčenie, pálenie, mastná koža, vyrážka, lézie, ekzém
 • opuchnuté viečka, sucho v ústach, bolestivý jazyk
 • studené nohy, triaška, pocit chrípky
 • pocit smrteľnej únavy

Elektromagnetické vlny s rádiovými frekvenciami (RF) sú súčasťou neionizujúceho elektromagnetického spektra v rozsahu do 300 GHz.
Elektromagnetické žiarenie je vyžarované v diskrétnych jednotkách nazývaných fotóny a má zároveň vlastnosti vĺn. Pohybuje sa vesmírom rýchlosťou svetla.
Žiarenie má dve zložky – elektrické a magnetické pole. To vytvára takzvané elektromagnetické pole (EMP). Rádiofrekvenčné elektromagnetické pole (RF EMP) je pole okolo vlny v rádiovom spektre.
Keď meriame „silu“ týchto polí, meriame hustotu výkonu vyjadrenú vo W/m2 (Watt na meter štvorcový).

Revidujte staré predpisy!

Súčasné expozičné limity poskytujú nedostatočnú ochranu – najmä pre zraniteľné osoby (ako deti, tehotné ženy, pacientov, seniorov), zvieratá, opeľujúci hmyz a rastliny. Existujúce limity pre bezpečnosť verejnosti z roku 1999 nedostatočne chránia zdravie pred chronickým vystavením. A to má ešte prísť oveľa viac aplikácií bezdrôtových technológií!

ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením) vypracovala odporúčania a tie prijala Európska únia vo svojom Odporúčaní 1999/519/ES z roku 1999. Slovenská republika prebrala toto európske odporúčanie do Vyhlášky 534/2007 Z.z. Podľa vládnych inštitúcií je bezpečná expozícia pod 10,000 mW/m2.

Avšak ICNIRP je súkromná organizácia a jej odporúčania sú založené len na niekoľkých vybraných štúdiách a vylučujú veľké množstvo štúdií, ktoré vykazujú nepriaznivé účinky RF EMP.

Prečo by EÚ by mala prijímať rady od súkromnej organizácie? Navyše, keď existuje množstvo iných, celosvetovo známych expertných organizácií v tejto oblasti, napr.:

 • Správa Bioinitiative, ktorá tvrdí, že účinok na ľudí nie je pozorovateľný pod 0,001 mW/m2
 • Smernica EUROPAEM EMF, ktorá stanovuje limit pod 0,01 mW/m2
 • Institut für Baubiologie, ktorý tvrdí, že expozícia 0,01 – 1 mW/m2 je už vysoká

Wi-Fi sa stáva trvalou záťažou

Rádiofrekvenčné žiarenie už nízkej intenzity je silným faktorom oxidačného stresu pre živé bunky – potvrdzujú to štúdie EuropaEM, BauBiologie, BioInitiative, ale aj WHO, Rezolúcia Európskeho parlamentu a Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Podľa výpočtov vzdialenosť 20 cm od tabletu s Wi-Fi znamená expozíciu 40,0 mW/m2 a 100 cm vzdialenosť od Wi-Fi routera expozíciu 8,0 mW/m2.

Výpočet: Hustota výkonu S závisí od mnohých faktorov, toto je približný výpočet:
Výkon zdroja / (4 x π x vzdialenosť2) = S
20 / (4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m2 ≈ 40 000 µW/m2
100 / (4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m2 ≈ 8 000 µW/m2

Digitalizácia vybavuje školy čoraz viac bezdrôtovými zariadeniami (stolné počítače, notebooky, tablety, tabule, projektory a tlačiarne), pretože siete WLAN umožňujú pohodlný prístup k internetu/intranetu. Školy sa stávajú cieľovým trhom pre korporácie, neexistujú žiadne obmedzenia.

Dôsledkom rozmachu týchto technológií je, že v školách sa MUSÍ inštalovať Wi-Fi a každá trieda je zahalená do mraku elektrosmogu.

Ako sa chrániť seba a deti

 • Uprednostnite káblovú lokálnu sieť (LAN) pre prístup na internet.
 • Všetky zariadenia pripájajte do internetu káblom a nie bezdrôtovo.
 • Vypnite všetky bezdrôtové funkcie, ak ich práve nepoužívate.
 • Ak sa nie je možné vyhnúť bezdrôtovému pripojeniu, dodržiavajte tieto zásady:
  – Zapínajte len na nevyhnutný čas používania!
  – Buďte čo najďalej od zdroja žiarenia!
  – Nastavte výkon zariadenia na čo najmenej!

Výhody káblového pripojenia

 • odolnejšie voči chybám počas prenosu
 • efektívnejšia spotreba energie
 • bezpečnejšie pre dlhodobé používanie
 • mnohonásobne nižšie rádiofrekvenčné žiarenie
 • nižšia možnosť odpočúvania
 • nezávisia od podmienok prostredia, ako je počasie (vlhkosť) alebo prekážky v ceste (stromy, steny)
expozícia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam mW/m2
   bezriziková expozícia od Bioinitiative 0,001
   bezriziková expozícia od EuropaEM 0,01
   bezriziková expozícia od Institut für Baubiologie 0,01
   zvýšené riziko cukrovky 0,096
   100 cm od Wi-Fi routera 8
   20 cm od tabletu s Wi-Fi 40
   zhoršenie kognitívnych funkcií 100
   bez rizika zvýšenia teploty od EU od roku 1999 10000

Organizácia „Európania za bezpečné pripojenia“ žiadajú lepšiu reguláciu bezdrôtového internetu

„Európania za bezpečné pripojenia“ je koalícia národných a medzinárodných organizácií, ktoré si uvedomujú nepriaznivé dôsledky moderných komunikačných technológií. Zdôrazňujú, že nie sú proti technológiám, ale sú za bezpečné technológie a bezpečné pripojenia.

V iniciatíve „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ žiadajú európsku komisiu vypracovať lepšiu legislatívu, pretože 5G sa zavádza neregulovane s cieľom uľahčiť internet vecí, ktorý bude všadeprítomný bez akéhokoľvek hodnotenia možných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, súkromie alebo zdravie.

Napríklad v prvom návrhu žiadajú zaviesť limity vystavenia sa RF EMP na základe všetkých biologických účinkov a účinkov na zdravie, nielen tých, ktoré súvisia s teplotou, s cieľom chrániť ľudí – najmä deti, tehotné ženy, pacientov, staršie osoby, chorľavých, elektrohypersenzitívne osoby, ľudí postihnutých týmto žiarením a tých, ktorí používajú elektromedicínske prístroje alebo implantáty; uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti.

Dňa 1.3.2022 odštartoval ročný zber podpisov a je potrebné získať milión v rámci EÚ.

Popri zmene legislatívy Európskej únie ide aj o zmenu našej slovenskej legislatívy!

Autorka: Mgr. Petra Bertová Polovková je členkou tímu, ktorý stojí za európskou iniciatívou občanov s názvom „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“. Pracovala v IT sektore a v školstve.

stop-5G

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
696 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array