Astrologické potenciály roku 2024

Solár a tranzity v roku 2024

Uvádzaný solárny horoskop nechce byť žiadnou predpoveďou toho, čo sa stane, len vyzdvihnutím možností, poskytovaných energetickým poľom, do ktorého vstupujeme od chvíle, kedy sa Slnko dostane na miesto zodiaku, na ktorom sa nachádzalo v čase vzniku SR, kedy sme sa oddelili od ČR a vstúpili už po druhýkrát na vlastnú cestu vesmírneho bytia. Aj preto budeme hovoriť o súvislostiach spojených s rokmi 1993, kedy sa „narodila“ Slovenská republika, a 1939, kedy vznikol Slovenský štát. Ten prvý nám naznačuje krátkodobejšiu cestu samostatnosťou po socialistickej skúsenosti, ten druhý má dlhodobejší kontext, ktorý si uvedomuje v trochu iných, no predsa historicky pochopiteľnných súslednostiach prvotného „dospievania“. A je len na nás, ako si s ponúknutým „energeticko-informačným materiálom“ poradíme, ako dokážeme zúročiť skúsenosti predošlých dôb, predovšetkým tridsaťročnej saturnskej etapy, ale najintenzívnejšie ostatných troch rokov.

kozorožec-hviezdne-znamenie-7617684-freepixabay

Po prvýkrát od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 dochádza v solárnom horoskope k harmonizácii prvkov, ktoré sú v radixovom horoskope len v napäťových prepojeniach. Myslím tým hendikepované Slnko radixu, nachádzajúce sa v spodine neba (hlava štátu, vláda, štátna moc) v kvadratúre na Lunu (ľud, verejnosť, parlament) a Jupitera (spravodlivosť, súdy, klérus, lekárstvo, morálka, bankovníctvo, ťažko dokázateľné zločiny, …). K nim sa pridal aj „agresor“ Mars, dopĺňajúc konfiguráciu kardinálneho Veľkého kvadrátu (Veľkého Kríža – spomenuté planéty sú, spolu so „škodcami“ Uránom a Neptúnom, v kardinálnych znameniach Baran, Rak, Váhy, Kozorožec). Jeho prostredníctvom sme nedostali a nedostávame nič „zadarmo“, azda okrem „trápenia, ťažkostí a prekážok“. Prílišné lipnutie na istých zafixovaných algoritmoch spoločenského správania, ktoré nie sme ochotní opustiť, však môže hroziť v konečnom nezvládnutom štádiu vývinu society jej rozpadom. Ak však dokážeme my (Luna), či naši čelní predstavitelia (Slnko) obetovať svoje osobné blaho pre prospech celku, sme schopní sa vymaniť z tohto zacyklenia. Je však potrebné začať sa venovať iným kontextom, osobitým svojským postojom voči systému, aby sme dokázali urobiť krok vpred, von z tohto „kolotoča“.

V solárnom horoskope pre rok 2024 tvoria Slnko v Kozorožcovi, Luna v Panne a Jupiter v Býkovi Veľký zemský trigón. Harmonicky prúdiaca energia medzi planétami v zemských znameniach poukazuje na schopnosť stabilizácie, nie však novej konzervácie hodnôt, na ktoré sme boli doteraz „striktne viazaní“. Do hry sa totiž zapája revolucionár Urán v harmonickom spojení s Lunou, ktorý tvorí, ako spomeniem neskoršie, jednu z dôležitých dominánt horoskopu.

Poloha Jupitera je takisto zaujímavá. Nachádza sa v dvanástom dome horoskopu, a tam sa správa ako ochranná sila, ochranný anjel, ktorý stráži naše kroky – ako na obrázku, na ktorý si pamätám z detských liet. Luna v piatom dome dbá v Panne o naše zdravie a v piatom dome sa bude chcieť postarať o zvýšenie pôrodnosti, zväčšovanie populácie. A to potrebujeme ako soľ. Kozorožcovské Slnko v deviatom dome vyzdvihuje duchovné poslanie národa, prejavené v tvorivej duchovnej sile, takisto ako schopnosť spolupracovať a priaznivo obchodovať na medzinárodnej úrovni.

Keď som sa pozrel spätne na solárny – ročný horoskop SR pre rok 2023, vychádzajúc z času vzniku Slovenska v roku 1993, presvedčil som sa, že som v jednom rozhovore o ňom vyslovil vcelku pravdivé slová: „Bude to rok bez významnejších napätí, dramatických situácií.“ Stalo sa. Pouliční krikľúni na námestiach niektorých miest až tak veľa „spoločenskej či politickej vody“ nenamútili. Ascendent na prvom stupni Kozorožca napovedal, že sa objavia nemalé ťažkosti, zároveň naznačil, že pri ich riešení budeme mať v sebe dostatok zodpovednosti a prehryzieme sa cez ne síce s odretými ušami (mantinely nepovolia), no s vedomím, že sa posúvame dopredu, postupne kryštalizujeme. (Dôkazom kladov i záporov bolo januárové referendum, ktoré ale vyslalo signál o nastupujúcich zmenách v spoločnosti.) Z hľadiska sabiánskych symbolov, ako ich zosumarizoval Dane Rudhyar, má tento stupeň zodiaku dôležitú signifikantnú kľúčovú myšlienku: „Moc a zodpovednosť prítomná v každom uplatnení vodcovského nároku“, teda moc viesť spoločenstvo a zaistiť mu ak už nie blahobyt, tak naisto fyzické prežitie. Bude však toto uchopenie moci z konca septembra dostatočne efektívne a zodpovedné aj v obmedzujúcich politických a mediálnych podmienkach? Lebo dovolebná verchuška bola-nebola, fungovala-nefungovala a zmeny v nej skôr naznačovali totálny úpadok. Všetky planéty v horoskope sa nachádzali v „polnočnej“ interiorizovanej polohe – v dolnej polovici horoskopu. Prekáračky bezvládnej vlády sa podieľali na našom ochudobnení vo vojenskej oblasti, vazalská úradnícka vláda rozhodovala ako rozhodovala, akurát že jej rozhodnutia nesmerovali k zlepšeniu stavu spoločnosti ani povedomia o nej. Počas roka sa v slovenských mestách aj vraždilo, no žiaden z týchto násilných aktov nevytvoril v spoločnosti podmienky pre prípadné „vzbury“. Väčšinová spoločnosť ich už prijímala s určitou apatiou, a to aj napriek mediálnemu tlaku meinstrímu. Ten už začal byť nezaujímavý (aj keď mohutne podporovaný „sponzormi“).

Demisolárny horoskop (pre druhý polrok 2023) nebol taký pokojný ako solár, poukazoval na neistoty širokých más a silnejúci vplyv klamných informácií, ťahania medových motúzov popod nosy širokých más obyvateľstva – Luna v kvadratúre na Neptúna. Sociálna rétorika Merkúra so Slnkom v konjunkcii v Rakovi a ich harmonické spojenie so Saturnom a Jupiterom, vládcom ascendentu, však získavala vplyv a úspešnosť. V „progresivistickom liberálovi“ Uránovi narastala kvadratúrou na Marsa a Venušu nadbytočná, pritom demotivujúca agresivita a rozrušovanie harmónií.

Slnko na ascendente vo Váhach počas otvorenia volebných miestností na konci septembra 2023 zdôraznilo potrebu i možnosť prejavenia silnej osobnosti, víťaza, ktorého úlohou bude harmonizovať spoločnosť. Zatiaľ sa zdá, že energetické dispozície horoskopu sedia, zmeny prekvapujú aj tých, čo ich očakávali, aj keď sa zdá, že stav politickej scény na začiatku roka 2024 nie je ešte celkom ustabilnený. Väčšina obyvateľov Slovenska verí, že sa to postupne, a hlavne po voľbách prezidenta skonsoliduje.

Dobre kŕmení psi síce urputne štekajú, ale rozbehnutá karavána ide ďalej, za vytýčeným cieľom.

Solárny horoskop Slovenska na rok 2024 z 1. januára 2024, 12:53 stredoeurópskeho času, má niekoľko zaujímavých charakteristík. Predovšetkým je to konfigurácia „lunárny kôš“, v ktorej hrá dôležitú úlohu sociálne orientovaná Luna, stojaca v opozitnom postavení voči ostatným archetypom – planétam v opačnej, hornej polovici horoskopu. Úlohou zoskupenie „kôš“ („vedro“) je viesť spoločnosť k sústredeniu tendencií uskutočniť veľký čin s objektívnym dopadom. Luna v Panne poukazuje na potrebu zdôrazňovať zdravie a analyzovať, racionálne a pragmaticky pristupovať k úlohám, pričom zdôrazňuje potrebu silnej prosociálnosti ich výsledkov. Ako zdôrazňuje astrológ Milan Špůrek, spomenutá konfigurácia kôš je „hnacím motorem v situaci, kdy člověk jde často sám proti všem“, pričom však môže ísť aj o uplatnenie pudu sebazáchovy.

(Je zaujímavé si všimnúť, že silné zoskupenie štyroch planét v Panne má aj opätovne novozvolený premiér, ktorý má v znamení okrem Slnka a Pluta aj Merkúra, no a v presnej konjunkcii s Lunou soláru 2024 je jeho Urán, dôležitá planéta solárneho horoskopu. Luna jeho horoskopu v Kozorožcovi je zase v konjunkcii so Slnkom radixového horoskopu SR.)

Vládcom býčieho ascendentu solárneho horoskopu SR na rok 2024 je Venuša, ktorá tak prijíma úlohu vládcu horoskopu.

Horoskopu chýba živel vzduchu. V znameniach Blíženci, Váhy a Vodnár nie sú žiadne dôležité body horoskopu, čo môže znamenať viacero vecí. Buď ide o to, že sa tu už toho narozprávalo dosť, možno až nadmieru a ďalších zbytočných slov nebude treba. Alebo bude mnohým chýbať schopnosť slovne argumentovať. Živel zeme je obsadený najväčším množstvom podstatných bodov, nachádzajú sa v ňom aj Ascendent a MC, takže na základe toho je možné vyzdvihnúť praktickosť krokov spoločnosti, jej zabezpečovanie a stabilizáciu. Obsadený živel ohňa (Strelec a Baran) posilňuje schopnosť zabojovať za svoju filozofiu, dva archetypy v Rybách nám dávajú na vedomie, že ani empatia a hľadanie duchovného zamerania society nám nebude cudzie.

V skoro presnej konjunkcii s ascendentom (necelého pol stupňa) je planéta Urán v harmonickej väzbe s Neptúnom, vrcholom neba (Plutom) a Lunou. Znamená to, že bude mať pre nasledujúci rok dôležitý pozitívny význam. Jeho najvýraznejšími charakteristikami pri harmonickej aspektácii je nezávislosť, originalita a jedinečnosť, neochota prispôsobiť sa uznávaným štandardným riešeniam situácií. Značí to azda, že nám poskytne možnosti rastu, ktoré sa odlišujú od bežného priemeru systému? Urán vidí a rozumie veci inak, než ostatné archetypy, problémy rieši „šokom“, cestou „kvantových skokov“, akoby „jasnozrivo“ videl dopredu vývoj udalostí. Búra tak zaužívané tradície, čím často vyvolá neistotu v protivníkoch, nevidiacich súvislosti, ktoré on predvída. Nielen pre tieto vlastnosti sa stal planétou revolúcií a revolucionárov. Uvidíme, ako sa budú tieto jeho vlastnosti prejavovať vo vývoji spoločnosti, ktorá si už od ním ponúkanej slobody akosi odvykla, stala sa postupne konvenčnou a komerčnou, nadmieru viazanou na „matériu“.

Vrchol neba horoskopu sa nachádza v Kozorožcovi, v konjunkcii s ním je planéta Pluto. Aj ten sa stáva pre svoju dôležitú polohu ďalšou z dominánt kozmogramu. Planétu registrujeme na hranici znamení Kozorožec – Vodnár a v novembri roku 2024 definitívne vstúpi po niekoľkých podarených pokusoch do Vodnára, ktorým bude tranzitovať až do januára 2044. Tak ako Urán, aj Pluto sa podieľa na radikálnych zmenách v spoločnosti. Keď v roku 2008 vstúpil do Kozorožca, „postaral sa“ o spustenie „krízy hodnôt“ završovanej v týchto dňoch – plne sa podieľal na radikálnych zmenách systému. Je totiž astrologickým garantom zrodenia a smrti, a opätovného znovuzrodenia, ako neodvratných fatálnych udalostí, majúcich regeneratívny, tansformačný až reformačný fénixovský charakter. Staré necháva „odumrieť“, aby následne zabezpečil vznik nového. Ním vnútené/realizované zmeny majú až obsedantný charakter, takže je veľmi ťažké, ba priam nemožné sa im vyhnúť. Udalosti, ktorých sa stáva patrónom, majú pre masy pod jeho kuratelou prerodový charakter. Zrejme to bude výrazným poslaním nielen tých, ktorí boli zvolení do vedenia štátu, ale aj zúčastnených širokých más obyvateľstva.

Vládkyňa ascendentu Venuša je v horoskope disharmonicky (kvadratúrou) spojená s vládcom vrcholu neba Saturnom. Čo môže byť dôsledkom tohto aspektu? Nebude sa to ľahko čítať a počúvať hlavne tým, čo si zvykli na istý materiálny nadštandard – býva to totiž požiadavka schudobnenia. Nejde pritom o vytvorenie stavu núdze, aj keď i to sa môže vyskytnúť. Skôr pôjde o obmedzenie požiadaviek, o vedomý stav, kedy naše chcenie bude potrebné dať do súladu s potrebami. Neobklopovať sa teda materiálnom, vecami, tým, čo chceme, ale len tým, čo potrebujeme! (Nepodľahnúť známej špirále potrieb v zmysle „čím viac vlastníš, tým viac chceš mať!“) Obmedziť tak nadspotrebu, plytvanie, zakrývať sa len takou perinou, na akú máme. My, ktorí si ešte pamätáme päťdesiate, šesťdesiate roky, vieme, o čom hovorím. Tí starší, naši prarodičia, rodičia, vojnová a povojnová generácia toho niesli/nesú v pamäti ešte o čosi viac, lebo prežili obdobie plné odriekania, zato chuti a potreby situáciu aktívne riešiť, budovateľského nadšenia. Myslím, že my sme „čas odriekania prežili síce bez úhony“ (nie je to celkom pravda, lebo mnohým bolo nesmierne kruto ublížené), zato s istými návykmi šetrenia a uskromnenia sa, ale toto už naši nasledovníci nemôžu poznať (azda okrem tých, čo dobrovoľne alebo bez odporu, no často s podporou politiky a politikov prijali tento údel a žijú na okraji spoločnosti). Kvadratúrou spojení Saturn s Venušou soláru nám to chcú a potrebujú zdôrazniť. A tým, že sú obaja vládcami najdôležitejších bodov horoskopu – ascendentu a vrcholu neba, bude sa to zrejme dotýkať priamo povedomia, ktoré o sebe budeme vytvárať. Mocenskej pozície, ktorú zaujmeme (Venuša, vládkyňa ascendentu) na jednej strane, ale hlavne poslania, preukázanej štátnickej vážnosti (Saturn vládca vrcholu neba), čo by sme mali/musíme prijať a je to predstavované predovšetkým/nielen hlavou štátu, ale nami všetkými, celou societou.

Venuša v siedmom dome horoskopu bude mať zrejme pomerne veľa obmedzených/obmedzujúcich možností pri udržiavaní a tvorbe vzťahov a kontaktov s blízkym aj vzdialenejším zahraničným okolím. Budeme potrebovať dôrazných diplomatov (Jupiter v Býkovi, Slnko v deviatom dome horoskopu), ktorí dokážu predstaviť Slovensko ako samostatnú integrovanú krajinu. Saturn v jedenástom dome zase môže vypomôcť s konštituovaním rovnocenných medzinárodných vzťahov. To už však bude závisieť aj od serióznej práce parlamentu, poslancov, zákonodarného zboru (koalície i opozície).

Pluto vo vrchole neba v desiatom dome predstavuje nielen masy, ale aj štátnu propagandu, schopnosť dospieť k preporodeniu – reformácii spoločnosti. Sila archetypu je väčšia, než by sme mohli čo i len tušiť, a závisí len od nás, či ju využijeme v jej pozitívnej charakteristike, alebo podľahneme jej deštruktívnemu vplyvu. Pluto vytvára v horoskope predovšetkým harmonické aspekty (s Neptúnom, Venušou a Uránom), ale s Jupiterom je spojený kvadratúrou, naznačujúcou úlohu zvládnuť mocenské boje medzi „tými najvplyvnejšími“ (vládca Olympu a olympanov, spoločenského vedomia sa sporí s temným imperátorom podsvetia, spoločenského a individuálneho nevedomia). Takže ukážme, že dokážeme zvládnuť jeho deštruktivizujúcu charakteristiku, že ho prijmeme ako spolutvorcu (spolu s Uránom) spoločenských zmien, transformačných procesov.

Urán sa nachádza v znamení Býka, čo umožňuje slobodne prijať zmeny povedzme v oblasti používania meny (hotovostné alebo digitálne peniaze), ale nevnucovať ani jednu z foriem ako dominantnú. Zároveň naznačuje potenciál oslobodiť sa od doterajšej nadvlády monetárneho systému, alebo aspoň hľadať a nachádzať nové formy a spôsoby riešenia problémov ekonomického sveta.

Pluto na rozhraní Kozorožca a Vodnára, do ktorého vstúpi počas roka dvakrát, pritom druhý vstup už bude viazaný na jeho tranzit znamením vzduchu do roku 2044, prízvukuje potrebu prejsť z etapy „deštrukcie starého sveta“, ktorý sme poznali už „od Márie Terézie“, do epochy vodnárskeho oslobodzovania sa od prežitých algoritmov na základe pochopenej a integrovanej zodpovednosti, kde sa bude mať možnosť „nadýchnuť čerstvého vzduchu“.

(Uvidíme, čo sa bude v súvislosti s uvedeným tranzitom Pluta v nasledujúcich rokoch diať v Rusku, ktorého patronátnym znamením je práve Vodnár.)

Väčšina planét soláru 2024 sa nachádza nad horizontom, teda budú nápomocnými silami v spoločenskej oblasti. Pod horizontom sa nachádza len Luna (ľud) a Urán na rozhraní prvého a dvanásteho domu (oslobodzovacie zmeny). Pritom na porovnanie: v radixovom horoskope SR z roku 1993 sa všetky planéty okrem Marsa nachádzajú pod horizontom, v dolnej polovici kozmogramu. Solárny horoskop 2024 je poznačený predovšetkým účinkovaním Veľkého zemského trigónu, tvoreného Lunou v dolnej časti horoskopu s Jupiterom a Slnkom v jeho hornej dennej polovici. Nakoľko sú všetci traja účinkujúci v zemských znameniach – Luna v Panne, Jupiter v Býkovi a Slnko v Kozorožcovi, bude táto konštelácia nápomocná pri riešení hmotných, materiálnych problémov spoločnosti s potrebnou účasťou celej verejnosti. Keďže už vieme, že Slnko zastupuje v mundánnom horoskope vládcu, kráľa, prezidenta, Luna má „pod palcom“ ľud, masy, komunálne a sociálne záležitosti a Jupiter reprezentuje súdnictvo – spravodlivosť, klérus, banky, lekárstvo, vyššie vzdelanie a v harmonickej aspektácii aj ďalšie pozitíva (potreba mieru, pokoja, rastu), vidíme, že sa tento horoskop diametrálne líši od radixu 1993, v ktorom sú všetky spomenuté oblasti poškodené kvadratúrami a opozíciami. Budeme schopní „zniesť, zvládnuť“ toľko pozitivity? Napríklad prezidenta nie iba vzdelaného, ale aj prosociálneho, a nielenže dostatočne právne erudovaného, ale aj spravodlivého, túžiaceho po vzrastajúcom blahu širokých vrstiev ľudu? Budú schopné aj široké masy prijať a integrovať toľko slobody, koľko poskytuje Urán trigónom Lune?

Dôležité tranzity a aspekty planét v roku 2024

Je dobré vedieť, aké energetické tendencie prevládajú v tom ktorom čase počas celého roka. Preto som už pred dávnymi rokmi začal písať denné horoskopy, ktoré poukazujú na kvalitu jednotlivých dní z hľadiska prevládajúcich vesmírnych energií v našich zemepisných šírkach. Takúto funkciu má aj táto časť textu, charakterizujúceho rok 2024. Podrobnejšie sa im venujem v príspevkoch „denné horoskopy“ na stránke www.mirokostelnik.sk, tiež na mojom Facebooku a na stránke www.ezofit.sk v denných horoskopoch.

Pluto prekročí hranicu Vodnára v skorých nočných hodinách 21. januára. Do konca roka si tento vstup zopakuje ešte raz po letno-jesennej retrogradite v neskorú jeseň, koncom druhej dekády novembra. Je to vstup, o ktorom sa toho veľa hovorí, píše, lebo znamená radikálnu zmenu energií, budeme ho pociťovať ako „pozadie“ všetkých udalostí nasledujúcich dvadsiatich rokov. V Kozorožcovi nechal rozpadnúť všetky „stabilné štruktúry“ spoločnosti, vo Vodnárovi ukáže možnosti, ako ich poskladať do nových paradigiem. Príkladom môžu byť pre nás udalosti z doby pred dvesto päťdesiatimi rokmi, z obdobia 1778 – 1798, kedy naposledy tranzitoval vzdušným priestorom znamenia „rebélií, revolúcií“, komunitných aktivít… A predtým sa v znamení nachádzal počas rozmáhajúcej sa reformácie v časoch vrcholnej renesancie šestnásteho storočia (1532-1553).

Nepríjemnými spojeniami planetárnych síl od začiatku roka môžu byť disharmonicky pôsobiace aspekty Marsa s ostatnými planétami (nespomínam harmonické, tie pravidelne rozoberám v hore spomínaných zdrojoch na internete). Našťastie bude väčšina z nich často vo svojej „agresivite“ pomerne ťažko postrehnuteľná, nakoľko budú mať relatívne krátke trvanie – cca tri týždne, takže sa ich deštruktívna energia nebude stíhať prejaviť naplno. Konflikty sa na základe toho rozplynú skôr, než sa stačia poriadne rozhorieť. Závisí len od nás, či im dovolíme rozvinúť sa do ničivej podoby a v takej ich umelo udržiavať. Ale aj tak tieto neharmonické energetické väzby pre istotu spomeniem, lebo v sebe nesú nebezpečenstvo deštrukcie, výbušnej agresivity alebo úplnej straty energie. Vo februári bude pôsobiť konjunkcia Marsa s Plutom (1.2.-23.2.), v nadväznosti na ňu sa dostane Mars do kvadratúry voči Jupiterovi (16.2.-9.3.) a následne voči Uránovi, čo bude trvať do druhej polovice marca. Hlavne plutovská konjunkcia a kvadratúra s Uránom v sebe skrývajú nepredvídateľnosť a ničivosť (konflikty, živelné pohromy, …).

V marci už vstupuje do povedomia aj skoro trojmesačná konjunkcia Jupitera s Uránom (10.3.-3.6.) v Býkovi vrcholiaca začiatkom tretej aprílovej dekády, ktorej sa zúčastnia aktívne aj Slnko, Venuša a Merkúr.

Bude na jednej strane nápomocná pri riešení problémov, ktoré sa objavili v čase pôsobenia konjunkcie Marsa so Saturnom z prvej polovice apríla. Spojenie „vládcu Olympu“ s jeho „starým otcom, Nebešťanom“ máva nezvyčajne silné kladné účinky, poskytujúce náhle a prekvapujúce príležitosti. Ponúkne dobré vhľady do budúcnosti aj možnosti, ako ich využiť k osobnému i spoločensky prospešnému rastu. Pre mnohých však môže byť táto konjunkcia nositeľom napätí, hlavne ak na zmeny nie sú pripravení a sú pre nich viac šokom než prínosom. (Podrobnejšie sa budeme spomínanej konjunkcii venovať v „uránskej“ prílohe.)

Druhú polovicu apríla ovplyvní spojenie Marsa s Neptúnom (20.4.-8.5.) v poslednej tretine Rýb, ktoré bude zároveň v harmonickej väzbe na spomínanú konjunkciu Jupitera s Uránom, takže by mohlo vo svojom energetickom poli priniesť viac prínosov, než škôd.

Koncom mája (26.5.) prechádza Jupiter do vzdušného znamenia Blíženci, odkiaľ bude našu životnú filozofiu, svetonázor budovať prostredníctvom kritického myslenia, kladením otázok a vyslovovaním pochýb, lebo vie, že len tak sa môžeme dostať ku výsledným pravdám. K ich možnému spochybňovaniu zrejme dospeje počas spresňovania „skeptickej“ kvadratúry so Saturnom, ktorá začne účinkovať v poslednej tretine júla, zosilnie začiatkom poslednej tretiny augusta a potrvá do začiatku októbra. Keď sa Jupiter dostane do retrogradity (9.10.), zopakuje si tento neharmonický aspekt ešte raz, aj keď s menšou dôraznosťou od polovice novembra (10.11.2024- leto 2025). Je však možné, že bude výchovným činiteľom, ktorý vyvolá duchov množstva neriešených problémov a úloh, ktoré priniesli planéty v čase ich spoločného vstupu do Vodnára pred Vianocami roku 2020. Táto konjunkcia poskytovala možnosť oslobodiť sa od vzniknutých ťažkostí, no odrazila sa viac v stagnácii vývoja spojeného s plandémiou a jej spoločenskými dosahmi. Možno terajšia kvadratúra vyvolá tlak, aby sa na právnej úrovni vyriešili porušenia zákona, poškodenia dobrých mravov spoločnosti vyvolané nezákonným tlakom neoprávnených pseudoosobností na celú societu, čo v určitých formách účinkuje doteraz.

Mars sa po vstupe do Býka spojí v relatívne krátkej napäťovej kvadratúre s retrográdnym Plutom (2.6.-20.6.) a potom sa v polovici júla (5.7.-25.7.) stretne v provokatívnej konjunkcii s Uránom, do ktorej bude chcieť niečo povedať aj Merkúr, ale bude to zrejme len súbor žlčovitých „psích brechotov“ bez väčšieho účinku. Kto by si už v lete všímal zlostné výlevy zatiaľ väčšinových novinárov a verejných hovorcov bývalej garnitúry.

Následná konjunkcia Marsa s Jupiterom nebude mať veľmi priaznivé konotácie, nakoľko budú obaja kvadratúrou spojení so Saturnom (1.8.-28.8.), čo opäť prináša riziká tvrdých reakcií „pribrzdených“ provokatérov.

Mars vytvorí presnú kvadratúru s Neptúnom v prvých septembrových dňoch (23.8.-13.9.), kedy sa prípadní „bitkári“ nebudú vedieť sústrediť na určitý cieľ, čím zbytočne premrhajú množstvo síl na boj za nerealizovateľné a hmlisté ideály.

V tom čase sa aj retrográdny Pluto na pár týždňov naposledy v našom živote vracia do Kozorožca (2.9.) a odtiaľ spresňuje dlhodobý bisextil s retrográdnym Neptúnom na konci Rýb a Uránom v Býkovi. Táto konfigurácia sa bude svojimi potenciálmi podieľať na dlhodobých pozitívnych premenách spoločnosti. Hlavne generačný sextil Pluta s Neptúnom pretrváva s istou prestávkou v rokoch 2000 – 2009 už od konca druhej svetovej vojny. Aspekt má silný duchovný a regeneračný rozmer, rodia sa v ňom generácie jedincov schopných pochopiť hlbinné súvislosti nášho účinkovania hlavne vo svete environmentu, no prináša aj možné duchovné východiská liečenia Zeme. Samozrejme, počas jeho účinkovania sa „rodí“ aj množstvo planých prorokov a koncepcií, ktoré dokážu viac zničiť, než napraviť. Poslednými „výkrikmi“ aktivistov sú kovidová plandémia a nepodarený gríndíl, ktorých hlavným cieľom je zrejme radikálne zníženie úrovne kvality života spoločnosti na celej planéte a následná depopulácia. Energia sextilového prepojenia Urána s Neptúnom je priamym opakom toho, čo títo dvaja začali „vystrájať“ v spoločnosti od „narodenia SR“. (O tom viac v prílohe.)

Od polovice októbra sa Mars stavia z posledných stupňov Raka do ničivej opozície s Plutom (17.10.-21.1.). Tento aspekt bude o to nepríjemnejší, že sa počas neho Mars zastavuje, pohybuje sa retrográdne a potom v ďalšom roku opäť direktne, takže jeho účinky pocítime až do prvej dekády mája 2025. Planetárne spojenie vytvára riziká aktivácie terajších vojenských stretov, vznik nových konfliktov v napäťových centrách sveta. Temné sadistické pudy plutokracie dostávajú prostredníctvom ohnivo naladeného Marsa deštruktívny charakter (planéty Pluto a Mars prechádzajú v čase aspektu do znamení Vodnár a Lev). Opozícia planét býva spojená s katastrofickými udalosťami, vojnovými zápletkami, rozbíjaním mierových snáh.

Pluto teda opúšťa v noci z 19-ho na 20-ho novembra 2024 nadobro zemské znamenie, v ktorom pobudol takmer sedemnásť rokov, aby ďalších skoro dvadsať „prežil“ vo vzdušnom Vodnárovi, znamení veľkých spoločenských zmien.

(O tranzite Pluta Vodnárom si povieme čosi viac predovšetkým z historického hľadiska v čase, kedy už bude aktuálny.)

Zatmenia a ďalšie zaujímavé udalosti na oblohe v roku 2024

Marcové polotieňové zatmenie Mesiaca vo Váhach nebudeme môcť z nášho územia pozorovať, nakoľko sa odohrá v ranných hodinách, kedy bude naša obežnica hlboko pod obzorom.

Úplné zatmenie Slnka zaznamenáme 8.apríla, z nášho územia však nebude takisto viditeľné, lebo nastane až po západe „svetiel“ pod horizont. Viditeľné však bude na severe amerického kontinentu, pás totality prejde cez Mexiko a juhovýchod Spojených štátov. Takže i prípadný „postih“ udalosti sa bude týkať predovšetkým týchto štátov a území.

20. apríla sa počas konjunkcie priblížia k sebe Jupiter a Urán asi na pol stupňa, ale túto konjunkciu si budú môcť vychutnať len majitelia ďalekohľadov (azda postačí aj malý triéder) alebo fotoprístrojov s dobrou optikou. Urán je na hranici viditeľnosti a konjunkcii bude dominovať a presvetľovať ju Jupiter.

K presnej konjunkcii Marsa s Jupiterom dôjde 14. augusta popoludní, takže keď sa na našom území vynoria nad východný horizont asi hodinu po polnoci, uvidíme ako sa od seba začínajú pomaly vzďaľovať. No aj tak to bude úkaz niekoľko dní pred a po presnej konjunkcii veľmi spektakulárny, uvidia ho aj obyvatelia miest, kde je pomerne silný svetelný smog (vpravo do konjunkcie žiari najjasnejšia hviezda súhvezdia Býka – Aldebaran, povyše východným smerom jedna z najjasnejších hviezd severnej oblohy Capella a vpravo sa nad južný obzor dvíha žltkastý Saturn). Takže opäť dobrá príležitosť aj pre majiteľov dobrej optiky a fotografov.

Čiastočné zatmenie Mesiaca si užijeme v druhej polovici noci 18.9., pred brieždením.

Prstencové zatmenie Slnka budú pozorovať obyvatelia Veľkonočného ostrova a štátov na juhu amerického kontinentu v oblasti Patagónie (v Čile a Argentíne) 2. októbra.

Jeseň by mala byť spojená s ešte jedným úkazom budiacim všeobecnú pozornosť. Nad obzorom sa objaví kométa, ktorá by mala byť pozorovateľná aj voľným okom od polovice do konca októbra nízko nad západným až juhozápadným obzorom. (O tom potom.)

***

V ďalšej časti sa budeme zaoberať tranzitmi planét na horoskopy zrodenia Slovenska. Prečo hovorím o horoskopoch a nie o jednom horoskope? Lebo ich v našich búrlivých udalostiach dvadsiateho storočia máme minimálne tri. Prvým je horoskop zrodenia Česko-Slovenska 28.októbra 1918, štátu, ktorého sme boli v rôznych podobách po dlhé roky súčasťou. Ten si ako dátum narodenia uchovávajú v Česku dodnes. Druhým historickým medzníkom bol pre Slovensko vznik Slovenského štátu 14. marca 1939. Mal síce krátke trvanie, ale mnohí astrológovia, hlavne česká astrologická škola, ho uvádzajú ako jediný dátum vzniku samostatného štátu Slovensko v našich dejinách. Nech prijímame túto udalosť cez prizmu písaných dejín akokoľvek „nacionalisticky“, môžeme ho chápať v širšom historickom kontexte ako prvý horoskop samostatného Slovenska. Z tohto uhla pohľadu je potom možné/potrebné prijímať aj dlhodobé tranzity spoločenských a transsaturnských planét (hlavne Urána, Neptúna a Pluta) na radix-horoskop a ich súčasný transformatívny charakter.

Horoskop z prvého januára 1993 je ovplyvnený vývojom spoločnosti po druhej svetovej vojne, období represálií päťdesiatych rokov, traume šesťdesiateho ôsmeho, normalizácie a zmenách, ktoré nás opäť vtiahli do súkolesia spoločenských mundánnych tendencií konca dvadsiateho storočia. Zvedavému čitateľovi, ktorý by sa chcel o udalostiach systémových premien našej spoločnosti niečo dozvedieť, odporúčam siahnuť aj po iných zdrojoch, než len oficiálnych, v mnohom poznačených dobovou meinstrímovou demagógiou.

Charakter spoločenskotvorných tendencií sa odráža v silvestrovsko-novoročnom horoskope, hlavne v kozorožcovskom stéliu Slnka a „fanatických škodcov Urána s Neptúnom“ v tesnej konjunkcii. (viď uránska príloha)

Tranzity na horoskop 1939

Takže v širšom historickom kontexte môžeme uvažovať o uvádzaných horoskopoch v spomenutých intenciách. Pritom však nechcem byť v žiadnom prípade spoločensky tendenčný, politicky poplatný, aj keď sa zrejme ani tomu celkom nevyhnem. Každý z nás je istým spôsobom homo politicus (ale i debilicus, ako upozorňuje prognostik Petr Staněk).

Tranzitujúci Mars prechádza konjunkciou s Marsom radixu na prelome rokov 2023-24 (30.decembra 2023). Spojenie planét sa odohráva v šiestom dome horoskopu. Nakoľko v tom čase vytvára Mars zároveň kvadratúry s Neptúnom tranzitujúcim i radixovým, hrozí riziko zhoršenia zdravotného stavu populácie (alebo vyhrážok takého stavu), planetárne spojenie provokuje fanatických násilníkov do „bojových“ akcií, odboja, nekontrolovaného násilia. Zrejme sa k tomu pridá nejakým spôsobom aj vedenie štátu, nakoľko Mars vytvára zároveň skoro presnú kvadratúru aj voči Slnku radixu. Sila následkov aspektu pominie až po prechode tranzitujúceho Marsa cez radixovú Lunu horoskopu koncom januára. Konjunkciu možno prijať aj pozitívne ako činiteľa zvyšujúceho chuť zabojovať za seba na všetkých spoločenských úrovniach. (Podobnú tendenciu má aj tranzit Marsa v kvadratúre na Marsa radixového horoskopu Slovenskej republiky koncom mája a potom konjunkcie s Marsom radixu koncom prvej dekády októbra.)

Oslabenie dôrazu martického „boja“ spôsobuje kvadratúra Neptúna tranzitujúceho cez Slnko horoskopu vzniku Slovenského štátu na Marsa radixu. Celé táto tranzitová konštelácia pôsobí veľmi zneisťujúco na obe strany politického spektra, čím zároveň spôsobuje neistotu výrazne polarizovaného obyvateľstva.

Tranzitujúci Pluto v siedmom dome horoskopu vytvára voči Plutovi radixu presnú opozíciu od roku 2023 už po tretíkrát 1. januára, v tesnej následnosti za spomínaným tranzitom Marsa. Plutovská opozícia pretrvá do rokov 2026-27, pričom bude postupne slabnúť. Transformačný/reformačný proces spoločnosti má v jej „podaní“ výrazne dlhodobý charakter. Narúša pritom oblasť vzťahov a medzinárodných partnerstiev. Upozorňuje, že je potrebné tvoriť také nové zväzky, ktoré pomôžu potrebným zmenám v spoločnosti, a nie také, ktoré by mohli vyvolať konflikty a rozklad. Dalo by sa totiž očakávať, že tie by mohli byť zákerné, hlavne u protivníkov, ktorí by chceli silou-mocou vyhrať. Netreba však voliť podobné cesty „boja“ nielen z etických dôvodov. Pri použití nečestnosti by totiž fungoval princíp zrkadlenia. Plutovský protivník býva pri svojej ničomnosti a zákernosti veľmi mocný, alebo by mohol využiť príliš mocných spolubojovníkov. A okrem toho – suverenita nikdy nebýva spojená s podlosťou!

Tranzitujúci Neptún už odchádza z opozície voči Neptúnovi radixu, ktorá sa spresňovala v niekoľkých fázach od jari 2020 do prelomu rokov 2022/23. Od jari 2022 zároveň prechádzal cez Slnko radixu viackrát, naposledy v januári 2023. Možno by bolo zaujímavé hľadať korelácie tohto tranzitu s výsledkami a dôsledkami volieb 2020 a „nepochopiteľnými iracionálnymi“ aktivitami hlavy štátu (Slnko).

Na miesto vyprázdnené Neptúnom sa v apríli 2024 nasúka Mars, ktorý by nakrátko, zato veľmi intenzívne dokázal rozbehnúť krízy v spoločnosti a vo vedení štátu, prejavy terorizmu, nakoľko sa fanatické militantné skupiny chcú dostať k moci hoci aj prostredníctvom politických „atentátov“. Opozícia tranzitujúceho Marsa voči Neptúnovi sa môže demonštrovať katastrofickými udalosťami spojenými s vodou a inými živlami. Vnútorné politické boje môžu vyústiť do zrady, rôznych politických intríg, spôsobených slepým nadšením alebo inými sociálnymi drogami. Nič z toho by neprospelo spoločenskému a medzinárodnému povedomiu o Slovensku. Opatrenia voči spomínaným rizikám by mala vláda prijať skôr, než sa stanú akútnymi.

Pomocnou silou by pritom mohla byť konjunkcia tranzitujúceho Saturna s Jupiterom základného horoskopu, ku ktorej dôjde v tretej dekáde apríla, v dňoch okolo 23.4.2024. K presnej konjunkcii dôjde opäť v polovici augusta, to ale bude Saturn retrográdny. Do tohto spojenia sa dostane Saturn ešte raz, ale až v januári budúceho roku. Pozitívnym prínosom aspektu je príležitosť pre veľmi starostlivý, trpezlivou snahou udržiavaný spoločenský rast (Jupiter a Saturn sú spoločenskými planétami), zlepšovanie života.

Aprílová konjunkcia tranzitujúcich Jupitera s Uránom bude mať z jedenásteho domu horoskopu len pozitívne prepojenia s radixovými Slnkom a Jupiterom, čo bude prínosom pre tvorbu rovnocenných vzťahov so štátmi vo všetkých svetových smeroch.

Vcelku vykazuje tranzitový horoskop veľa pozitív, ktoré v decembri mierne naruší Jupiter.

Tranzity na horoskop 1993

Horoskop z roku 1993 je, ako som spomínal, výslednicou vývoja nielen od prevratu v roku 1989, ale oveľa dlhšej doby predprevratových rokov. Fanatickí predstavitelia „demokratúry“ vyrástli z podhubia socializmu druhej polovice dvadsiateho storočia v Československu (napr. chartisti) a pripojili sa k „sektárskym slniečkarskym“ tendenciám prostredníctvom stélia Slnko – Urán – Neptún v koreňovom štvrtom dome horoskopu zrodenia Slovenskej republiky prvého januára 1993.

Mars (spolu s Merkúrom a neskôr aj Venušou) prechádza „inkriminovaným“ stéliom horoskopu vzniku SR od polovice januára do konca mesiaca. Od poslednej dekády januára vytvára zároveň opozíciu voči Marsovi radixu (23.1.- 9.2.). Tento tranzit môže byť veľmi nepríjemný svojou agresivitou, kedy posilní už spomínané tenzie spojené so Slnkom (hlava štátu) a škodcami v podobe Urána s Neptúnom, ktorých pozostatkom/výslednicou sú neomarxistické stranícke spolky prejavujúce sa predovšetkým v progresivistických podobách. Mars si zopakuje napäťové konštelácie s Marsom radixu koncom mája – kvadratúrou (aspekt postihne aj „skupinku“ v Kozorožcovi), ale takisto v prvých októbrových dňoch počas konjunkcie so svojou radixovou polohou a opozíciami voči „škodcom“ – stélia Slnko – Urán – Neptún radixu. Počas januárového tranzitu sa k nemu pridáva spomínaný Merkúr, tentoraz zrejme ešte v podobe „hovorcu“ bývalého meinstrímu.

Urán s Jupiterom, od ktorých sa všeobecne očakáva spustenie nových možností, príležitostí rozvoja, ako sme to spomínali, vytvárajú dlhodobú kvadratúru voči Saturnovi a opozíciu na Pluta radixu. Kvadratúra na Saturna pôsobí najsilnejšie v čase od polovice februára do polovice mája, opozíciu voči radixovému Plutovi zaznamenáme od posledných marcových dní do konca mája. V tom si tranzity v horoskopoch z roku 1939 a roku 1993 protirečia. V horoskope Slovenského štátu vychádzajú v ústrety, majú viacmenej dobroprajný charakter, v horoskope moderných postsocialistických dejín Slovenska poukazujú na protispoločenské tendencie, ktoré sa tu množia v rôznych podobách už od vzniku SR a sú reprezentované veľakrát spomínanými škodcami spoločnosti (Slnko, Urán, Neptún v okolí IC – spodiny neba horoskopu, viď uránska príloha). Zrejme sa obidve tendencie budú realizovať, každá v svojej partii („partaji“). Zároveň rastie sila trigónu Jupitera i Urána voči „škodcom“ takže aj tu sa ukazuje na možné dvojité účinkovanie archetypov, ktorí prinesú pre niekoho do života depresívne momenty, pre iných pocit oslobodenia od tlaku neprajníkov. Na tento fakt poukazuje takisto solárny horoskop republiky. Takže rok 2024 bude mať pomerne turbulentný charakter.

Mars, prichádza do opozície Urán – Pluto so svojou nošou zloby, agresivity a nenávisti od prvých júlových dní a bude ju udržiavať do konca druhej dekády júla. Urán zotrvá v tenznom aspekte voči Plutovi do roku 2026. Je však možné, že toto protistojné pôsobenie archetypov majúcich na starosti regeneračné premeny, hlavne spoločenské, budú na základe negácie negácie (jeden z dialektických zákonov) fungovať tvorivo – staré rozložia a opätovne postavia v nových konfiguráciách. Bude závisieť len od toho, ako budeme schopní zužitkovať dejinné životné skúsenosti spoločnosti, nakoľko budeme pri ich využití flexibilní, lebo sily archetypov majú prevratný charakter, a od toho sme si za tridsať rokov akosi odvykli – prejavil sa leda ak v provokatérmi vyvolaných nepokojoch (viacmenej lokálneho charakteru), nie však významne na celospoločenskej úrovni. Na takú revolúciu už zrejme nemajú organizátori akcií dostatok dotácií od bohatých sponzorov, chýba im aj dostatočná reakcia širokých más.

Opozícia Urána a Pluta upozorňuje, že už nič nepôjde tak, ako to šlo doteraz. Hlavní aktéri zmien za tie roky dozreli. Radikálne sa mení vedomie i životné podmienky spoločnosti, dochádza k jej znovuzrodeniu! Pre tých, ktorí nie sú ochotní urobiť radikálne zmeny doterajších obmedzujúcich myšlienkových vzorcov, bude toto obdobie veľmi zaťažujúce. A nebude ich málo! Stačí len krátko nahliadnuť do médií, kde sa táto polarizácia spoločnosti neustále, a čím ďalej viac, kŕmi nenávistníkmi voči slovenskej národnej identite a suverenite. Ale to zrejme malo byť výsledkom prevratu v roku 1989. Či sa mýlim?

Novinári a meinstrímové médiá sú ovplyvňované dlhodobou kvadratúrou tranzitujúceho Neptúna na Merkúra radixu (najsilnejšie od januára 2022 do roku 2026-27), v apríli – máji toho roku sa k Neptúnovi pridáva agresívny Mars. Médiá, hlavne tie, ktorým sa teraz hovorí väčšinové a ktoré polaritu spoločnosti neustále pumpujú svojimi nenávistnými postojmi (stačí len sledovať iné, nielen vnucované televízne a rozhlasové programy), chcú rozoštvávať ich aktivitami poškodenú spoločnosť. Lebo tá je v konečnom efekte spolutvorcom diania, nakoľko nie je ochotná/schopná pod vplyvom mozgomiškárskeho pôsobenia Neptúna, prehliadnuť za oponu hmiel vedomého klamstva. (viď príloha)

Od polovice septembra prechádza Mars opozíciou voči stéliu radixu v Kozorožcovi a stretáva sa konjunkciou s Marsom radixu od konca septembra skoro do konca októbra a potom v retrogradite a opätovne direktnom pohybe od začiatku budúceho roku. Tento tranzit je zo všetkých v tomto roku azda najnepríjemnejší práve pre dlhodobosť trvania. Mars zvyšuje na najvyššiu možnú mieru svoj energetický potenciál, ale to vyžaduje patričné vybitie. Takže o konflikty v spoločnosti zrejme ešte nebude núdza, len treba veriť, že budú mať konštruktívny zmysel. Že jeho popudy prijmeme súc poučení udalosťami ostatných rokov a nedáme sa už vyprovokovať k bezuzdnému násiliu. Budujme, neničme!

Mgr. Miroslav Kostelnik – ďalšie články autora

Uránska (neptúnska) príloha k textu o potenciáloch roku 2024

zodiac-sign-aquarius-vodnar-gm539240576-96107143-freeiStock3

Vodnár je ten, ktorý nalieva z krčahu živú vodu rovnakým dielom všetkým bez rozdielu!

,,Nikto nie je tak beznádejne zotročený, ako tí, ktorí falošne veria, že sú slobodní.‘‘
Johan Wolfgang von Goethe

Dosť často sa vraciam k horoskopu SR z roku 1993, odvodzujúc od neho mnohé udalosti moderných dejín Slovenska, lebo to sme zažívali ako dobu „veľkých zmien“ Došlo k dejinným premenám, ktoré boli od začiatku založené na oklamaní nás všetkých, čo sme nepatrili medzi „zasvätených“ do dopredu dlhodobo pripravovaných aktov. Až v postupe času sa otvárali tajné šuflíky a z nich boli vyťahovaní kadejaké pravdy o dnes úspešných podnikateľoch, akým bol napríklad počas demonštrácie novembrových udalosti 1989 „usmrtený študent Martin Šmíd“, ktorého „smrť“ vyvolala búrky emócií a bola jedným zo spúšťačov „NOVEMBRA“. Dnes vieme, že pravda je kdesi inde a vtedajší poručík Štátnej bezpečnosti Ludvík Zifčák zohral svoju úlohu „mŕtvoly“ na príkaz vedenia ŠtB na jednotku. Toto klamstvo bolo len zavŕšením pripravovaného prevratu, ktorého aktéri ho chystali niekoľko rokov predtým. A ako hrozienka z koláča zbierali aj moc, ktorá podľa ich slov „ležala na chodníku“.

Ak si teda uvedomíme, že na tomto klamstve ako na „pevných, nerozborných“ základoch stojí aj vznik Slovenskej republiky, ani sa nemôžeme čudovať, že horoskop zrodenia má v sebe toľko disharmónií, o ktorých som bol písal v mnohých príspevkoch, a vo svetle osobného poznávania spoločnosti ich spomeniem aj v tomto texte.

Azda najdramatickejším miestom polnočného horoskopu z prvého januára 1993 je spojenie planét v štvrtom, koreňovom dome, kde sa nachádzajú v rozmedzí ôsmich stupňov Slnko, Urán a Neptún, tvoriace súčasť ťažkej konštelácie zvanej Veľký Kríž. Doň sú vpletené aj ascendent a medium coeli – MC horoskopu, Jupiter v konjunkcii s ascendentom, Luna na západnom horizonte a Mars tróniaci na nočnom nebi vysoko v blízkosti vrcholu neba.

V ďalšom texte nás budú menovaní aktéri udalostí zaujímať, lebo sa priamo zúčastnili všetkých udalostí okolo takzvanej „zamatovo nežnej revolúcie“, aj toho, čo sa dialo po nej.

Pamätám sa na štrngot kľúčov pod jesennou renesančnou radnicou mesta, v ktorom som v čase prevratu riaditeľoval na kultúre. Pamätám na tváre bytostí, čo prednášali nadšene klamlivé vyhlásenia z balkóna miestnej radnice, a nedokázal som im veriť. Klamali v „priamom prenose“, ale vo frenetickom hluku štrngajúcich kľúčov, potlesku a pokrikoch si to málokto všimol. Objavili sa medzi nimi aj také „osobnosti“, o ktorých som ani netušil, že patria medzi miestnych. A zrazu z nich rástli úspešní „revolucionári“, neskorší „vápenkári“ (členovia VPN). Všetko dianie malo výrazne neptunický charakter, ale na to som prišiel až vo chvíli, keď som urobil svoje prvé horoskopy udalostí a pochopil som archetypálnu silu „podvodného a podvodníckeho božstva“. Potreboval som na to pár rokov, počas ktorých som sa vrátil po dobrých lekciách astronómie späť k jej „nehodnej sestre“ astrológii, lebo tá mi učarovala dávno dávno predtým, ešte v čase, keď som mal nejakých pätnásť, šestnásť rokov.

Nás, „neveriacich Tomášov“ bolo v čase štrngania kľúčov na námestiach viac, ale naše hlasy boli prevalcované neptúnskym „revolučným“ vzmachom. O skutočnej podstate väčšiny klamstiev dní „novembra“ som sa dozvedel až niekoľko rokov neskôr.

V horoskope novembrových udalostí roku 1989 hrali dôležitú úlohu Jupiter v Rakovi v opozícii voči Venuši, Saturnovi a Neptúnovi v Kozorožcovi – na socializačnej osi Rak (domov, rodina, detstvo) – Kozorožec (spoločnosť, societa, dospelosť). V Rakovi sa nachádzala tiež Luna ako konštelačná súčasť „rúčky“ jupitersko-lunárneho vedra. Neďaleko spomenutého stélia na prvých stupňoch Kozorožca už číhal na svoju príležitosť aj Urán.

Jupiter kontra Saturn s Neptúnom

Zmietala nami neistota vplyvu opozície rozpínajúceho sa optimistického Jupitera na jednej strane a jeho náprotivku – retraktívneho, kontrolujúceho, opatrníckeho Saturna. Túžba po slobode sa striedala s túžbou držať sa známych okolností, ktoré nám poskytovali „bezpečie“. Pod vplyvom tohto aspektu sa duša chce zbaviť minulých algoritmov, zároveň sa bojí vystúpiť z vychodenej cestičky. V momente účinkovania provokácií aspektu málokto dokáže zľahka rozhodnúť, ktorý postoj má dominovať. Tieto zaťažujúce tlaky prenasledovali celú spoločnosť, samozrejme okrem „vyvolených“, ktorí už mali pripravený plán na kozmetické zmeny zriadenia.

V prípade spomenutej opozície Jupiter – Saturn situáciu dopĺňa a skresľuje „iluzionista“ Neptún v presnej konjunkcii so Saturnom (intímne túto konjunkciu poznám, mám ju aj vo svojom osobnom horoskope v prvom dome). Tento prvok patrí medzi ťažko zvládnuteľné, pretože v nás rezonuje pocit iracionálneho racionalistu, realistického idealistu, túžiaceho po vysnenej dokonalej „skutočnosti“. Zaslepenosť extrémnym optimizmom nedovolí vidieť realitu v pravých kontúrach a farbách, nakoľko sa okolo ponúkanej šedivej historicky zdeformovanej skutočnosti vnucuje pomocou klamstva nimbus dokonalosti celého spektra dúhy (čo sa v neskoršej histórii prejaví aj v inej, zdeformovanej podobe). To je dôležitým fundamentom pre zmätok, ktorý zavládol v hlavách účastníkov masových udalostí (i tých, čo ich sledovali „na tajňáša“ z domácich obrazoviek televízorov), spojený so strachom z možných následkov nekontrolovanej eufórie z doteraz verejne nevyslovovaných hesiel, apelov „slušnosti a pravdolásky“. Už tu, na „zamatovom“ počiatku vznikli predpoklady pre naplnenie ideálov, ktoré by sme mohli nazvať jednoducho „slniečkarskymi“. Poznáme ich do dnešných dní v istých kruhoch hlavne urbánnej kaviarenskej spoločnosti. Zvyčajne objavíme „slniečkarov“ skrytých pred slnkom v prítmí uzavretých priestorov, často v zajatí( pseudo)intelektuálskych debát. Saturn v konjunkcii s Neptúnom ponúkajú pochybnosti o sebe, spoločnosti, vidinu života z horšieho (možno najhoršieho) uhla pohľadu, neistotu v to, čo je skutočné a z toho zrodený pocit strachu a nekontrolovanej úzkosti. Realita sa v nich bije s ideálom (síce vysneným, zato z ich pohľadu jediným pravdivým).

Zaujímavým je v súvislosti so spomenutým aj fakt, že deň pred pražskými násilnými udalosťami sa odohralo niečo podobné takisto v Bratislave. Študenti sledovaní bezpečnostným zložkami prešli mestom, nechýbali ani protestné heslá proti systému, aby sa nakoniec vo večerných hodinách v pokoji rozišli. Prečo u nich nedošlo k výbuchom zlosti a agresívneho hnevu? Prečo policajti – vtedy verejná a štátna bezpečnosť – nezakročili ako v prípade sviečkovej manifestácie rok a pol predtým? Chýbal tu zrejme katalyzátor, impulz spúšťacieho mechanizmu reakcií. Bratislava zrejme nebola dopredu pripravovaná na rozbehnutie „revolúcie“. Neboli tu skoncentrovaní disidenti, chartisti, chýbal eštebák Zifčák, alias mŕtvy „študent Šmíd“. V horoskope bratislavských udalostí bola šestnásteho novembra v konjunkcii s Jupiterom materská citlivá Luna, a tá nedovolila, aby došlo k roztržkám a zraneniam detí na uliciach mesta.

Nakoniec sa zdá, že výber času na prevrat („handrový puč“) bol organizátormi zvolený zámerne na moment, ktorého kvalita bola aspektmi zdeformovaná do spomenutej podoby. Konštatovanie, že nešlo k revolučným udalostiam, ale len k prevratu, podopieram aj tým, že v horoskope absentuje živel bojového ohňa, taký typický pre skutočne revolučné udalosti. A spomenutá opozícia má skôr len charakter prehnaných (Jupiter) ilúzií a túžob (Neptún) po zmene reality (Saturn). Nakoniec ani slovo revolúcia neznamená len  boj za niečo či proti niečomu. Latinské revolutio (revolucio) sa prekladá ako valenie späť, odvaľovanie, obracanie späť, otáčanie do pôvodnej polohy, návrat, a len sekundárne ako násilný prevrat. Preto veľmi skoro sa ponovembrové dianie začalo nazývať posmešne, no s dobrou znalosťou obsahu, rekorytarizáciou – návratom „kŕmnikov“ ku korytu, niekde možno doplnených o nových stravníkov, alebo v starej zostave možno došlo k malej zmene garde.

Uvedomujem si, že mnohí so mnou nebudú súhlasiť, ba dokonca sa v nich môže prejaviť „revolučný“odpor voči napísanému, ale môžem pokojne povedať, že vychádzam len z astrologických súvislostí, ako som im porozumel v následnosti vývinu žitých dejín.

Rodí sa nová republika

Po necelých dvoch rokoch ponovembrového politického tápania a roztržiek došlo k tomu, že Česko- Slovensko sa rozdelilo do dvoch samostatných republikových  entít. Mágia „náhody“ určila chvíľu zrodu Slovenskej republiky na azda ten najnevhodnejší (z hľadiska kozmických energií) čas polnoci na prvého januára 1993. Horoskop začiatku novej existencie Slovenska som už rozobral na iných miestach. Teraz však, s ohľadom na solárny horoskop SR na rok 2024 sa dostávajú doterajšie mnou spomenuté charakteristiky kozmogramu do trochu iného svetla. No možno ani nie, možno som len ja dozrel, aby som ho videl aj v iných súvislostiach. A možno je to všetko prepletené – nový pohľad sa splietol s novou kruto polarizovanou skutočnosťou. Nie žeby polarizácia bola pre spoločnosť pred osemdesiatym deviatym čímsi cudzím. Naša spoločnosť bola rozdelená hlavne prostredníctvom konfesijnej či straníckej príslušnosti alebo triedneho rozdelenia „beztriednej“ spoločnosti. A k tomu sa pridali komunisti a straníci, chartisti a antichartisti, rusofili a amerikanofili, prozápadniari sa stavali proti provýchodniarom. No tieto rozdielnosti neviedli v bežnom živote bežných ľudí k výrazným konfliktom (ak pritom neberiem do úvahy fanatikov, lebo i takých som poznal). Isté snahy vyvolať spory tu vždy boli. Systém potreboval aj vtedy trenice ako soľ.

Po prevrate sa ale polarizácia stala pod vplyvom ideológov, politikov a ich mediálnych protagonistov (zaplatených poskokov, rabov) záležitosťou bežného spoločenského folklóru, módnym trendom, dôsledkom prijatých spoločenských platforiem západnej spoločnosti, ku ktorej sme sa začali podozrivo rýchlo nakláňať. Pravica a ľavica, veriaci a neverci, mečiarovci a antimečiarovci, dzurindovci a odporcovia tejto politickej úchylky, demokrati a antidemokrati, v ostatných rokoch vaxeri a antivaxeri, konšpirátori a bojovníci proti konšpiráciám, … Extrémnosť protiľahlosti názorov bola neustále prikrmovaná médiami, ktoré sa preklonili z oblasti sprostredkovávania  informácií k ich deformovanej tvorbe a až nápadnému „vnucovaniu“ podľa potrieb dobre platiacich sponzorov a donátorov.

Na aké nové spojitosti som v týchto súvislostiach došiel? Prečo chcem doplniť doterajšie výklady čímsi novým?

Zmena paradigiem

Nuž, doba sa zmenila a paradigmy bytia globálnej society sa menia zo dňa na deň, svet sa nachádza a pohybuje v úplne iných súvislostiach, než v akých existoval pred vyše tridsiatimi rokmi, kedy sa Slovensko narodilo do novej modernej podoby. Takže i na archetypoch – planétach ako na drahokamoch boli v nových súvislostiach vybrúsené nové fazety, odhaľujúce nové odlesky a nepoznané spektrálne tóny. Zmenili sa potreby spoločnosti. Nie odrazu, ale v (ne)logickej následnosti vývoja. Ideológiu socializmu nahradila asociálna kapitalistická túžba po majetku. Kooperáciu supluje konkurencia. Racionálne potreby boli prehlušené neutíšiteľnou túžbou mať. Komfort sa stal mentálnym väzením spoločnosti. Vystúpiť z neho, oslobodiť sa je takmer nemožné, pretože smäd po kontinuálnom raste statkov vytvára hrubé,  zdanlivo nezbúrateľné steny. Tieto tendencie však majú svoje konečné hranice, výsledkom straty a ničenia zdrojov tak bude totálny krach, spoločenský systém sa zrúti. Blahobyt čoraz menšej skupiny jedincov im nedovolí urobiť čokoľvek pre záchranu ostatného ľudstva. Neuvedomujú si zrejme pri svojej „božskosti, svetovládnosti“, že prežiť dokážu len v spoločnom konštruktívnom riešení problémov celého ľudstva, vzájomnej pomoci, nútenej spolupráci, sociálnom kooperatívnom správaní, revolúcii súcitu. Samotným nikdy! V opačnom prípade apokalypsu nahradí v následnosti krokov armagedon. Upozorňoval na to už na konci dvadsiateho storočia a začiatkom nového milénia James Lovelock vo svojich štúdiách o Zemi ako živom organizme s menom Gaia.

Zdrojom ťažkostí, ktoré sprevádzajú našu spoločnosť od zrodu Slovenskej republiky, sú teda nielen spomínané dejinné súvislosti ( historické publikácie a informácie na internete sú bohaté natoľko, že ich nemusíme a ani nepotrebujeme všetky spomínať, stačí si „zalistovať“ v informačnom materiáli), ale i to, čo môžeme nazvať energeticko – informačnou databázou chvíle „narodenia“ v podobe horoskopu. Tu sa zdá, akoby bol termín vzniku, zrodu nového štátu (nových štátov) po rozdelení, vybraný nenáhodne. Lebo žiaden znalec hermetického myslenia by nedovolil, aby bola za zakladajúci termín takého dôležitého a zložitého „organizmu“, akým štát bezpochyby je, vybraná polnočná hodina.

V štvrtom dome horoskopu sa nachádza, ako som už písal, skupina troch planét – Slnka, Urána a Neptúna, ktoré sú spojené kvadratúrou s Jupiterom na ascendente horoskopu, kvadratúrou s Lunou na descendente a opozíciou s vrcholom neba, kde sa nachádzal Mars.

Aké je Slnko v Kozorožcovi skoro presne v hlave IV. – rohového domu? Vieme, že je predstaviteľom hlavy štátu, a od začiatku jestvovania SR cítime jeho poškodenosť, ale aj poškodzujúci vplyv. Vo vzťahu k ľudu i vláde krajiny.

Kvadratúrou na Lunu do siedmeho domu preukazuje nesúlad so širokými vrstvami ľudu a nedostatok zmyslu pre rozvoj spoločnosti, vyvoláva zmätky a neistotu medzi obyvateľstvom. Málokedy (ak vôbec) zastupuje skutočné záujmy širokých vrstiev spoločnosti. Podieľa sa dokonca na oslabovaní demokracie, čo sme badali ako stupňujúcu tendenciu z roka na rok, z volebného obdobia na to ďalšie, ale aj na zhoršovaní krízových situácií, takže nečudo, keď účelovo polarizovaný ľud vychádzal do ulíc na protestné akcie. Poškodzujúca kvadratúra vyháňa mnohých za prácou do zahraničia, hoci aj na práce nezodpovedajúce ich kvalifikácii, do krajín, voči ktorým sa Slovensko dostáva do stavu závislosti. Zle budované zahraničné vzťahy sa stávajú postupne „sťahujúcou šnurovačkou“, a tá zabraňuje rastu a autentickému rozvoju štátu. Domáce obyvateľstvo sa stáva súčasťou západného priemyslu na vlastnej pôde – viď montážne haly automobiliek, obchodné reťazce zahraničnej proveniencie na našej pôde, kde sa miestni zamestnanci stávajú obyčajnými otročiacimi  nádenníkmi. Zlá medzinárodná politika (poškodená Luna v siedmom dome horoskopu) sa podieľa aj na tom, čo dokáže vystupňovať provokácie s Marsom, nachádzajúcim sa v opozícii s planétami štvrtého domu – teda na medzinárodných zápletkách.

S Marsom v desiatom dome sme sa v následnosti rokov viac a viac podieľali na zvyšovaní vojenských napätí. Do slnečných „kompetencií“ sa vmiešavali militaristické agresívne sily, túžiace po moci. Narastal počet atentátov, niektoré z nich sa podieľali na následných „majdanizačných atentátoch“ vládnych činiteľov. Postupne sa zvyšovalo násilie v štáte, ba v mnohých prípadoch sa prijímalo ako niečo „normálne“, čosi, čo sa stáva bežnou súčasťou života spoločnosti. Autoritárske riadenie pomáhalo v niektorých periódach vývinu udržiavať pri moci tých, ktorí chceli ovládnuť všetko a všetkých. Máme na to niekoľko žiarivých príkladov zo vzdialenejšej minulosti, ale aj z ostatných rokov. Zvyšovanie napätia malo z prípadu na prípad iné dôvody a zdanlivo iných protagonistov, no vždy bolo za nimi cítiť sily, ktoré na seba brali charakter „deus ex machina“. Veľmi rizikovo a problematicky sa do toho mnohokrát zapájala policajná moc (kukláči, vodné delá, gumové projektily, ozbrojené komandá, …).

Svet noriem

Disharmonické spojenie Slnka s Jupiterom, ale i samotná poloha poškodenej/poškodzujúcej planéty v prvom dome horoskopu poukazovala a dodnes poukazuje na škodiacich manažérov, finančníkov s ich sebeckými záujmami, ktoré môžu štát nielen poškodiť, ale doviesť ho až do bankrotu. Samozrejme tým poškodzujú morálne základy všetkých vrstiev spoločnosti, podieľajú sa na ničení tradícií. Od počiatku sa na rozklade podieľali a zúčastňujú aj náboženské denominácie a politické zoskupenia, strany, hnutia skrývajúce sa za náboženské tradície Slovenska, aj keď to veľká časť populácie nechce nielen vidieť, ale ani pripustiť. Ako azda najvypuklejšie sa javí problematické pôsobenie jupiterských právnych inštitúcií štátu. Ústava sa mení podľa potrieb nastupujúcich vládnych garnitúr, právne normy takisto a na dôležité posty nastupujú jedinci, ktorých k tomu nič neoprávňuje. Azda len voluntaristické potreby „temných síl“ z pozadia.

Vráťme sa však k štvrtému domu horoskopu. Okrem spomínaného Slnka (ktoré umožnilo rozšíriť ideu slniečkarstva) a jeho disharmonických aspektov, tam nájdeme najťažších škodcov, ktorým sa chceme trochu podrobnejšie povenovať. V širokej konjunkcii so Slnkom sa v dome nachádzajú v tesnom spojení Urán a Neptún. Obidvaja tu vystupujú od počiatočných chvíľ po narodení Slovenskej republiky v roku 1993 ako rozvratníci, záškodníci, sabotéri, diverzanti. Možno by sa niekomu zdali takéto „prívlastky“ prisilné, ale obaja v ťažkých aspektoch takto fungovali od samého začiatku. Urán v základnom negatívnom zmysle má na starosti také udalosti a prejavy, ako sú katastrofy, výbuchy, konflikty, spoločenské revolučné i anarchistické zvraty a prevraty, zničujúce omyly, objavujúce sa náhle, neočakávane, ďalej výstrednosti, odpor voči súcnu, túžbu po extrémnych inakostiach a nemravnostiach,… V Kozorožcovi sa stávajú tieto manifestácie úpornými, dotýkajúc sa pritom aj chuti zaviesť to všetko do verejného úzu spoločnosti. Cez štvrtý dom sa to všetko môže prejaviť nepokojmi v priemysle, poľnohospodárstve a celkovom hospodárskom živote spoločnosti. Urán vnáša do štátnych záležitostí neúspechy, prejavuje sa prostredníctvom stávok, zemetrasení, prírodných katastrof, …

Vedľa neho stojaci Neptún prebúdza štváčov, ktorí otravujú vnútropolitickú atmosféru ale aj celý spoločenský život, aktivizuje demagógov, štátnych úradníkov „prilepených“ celé desaťročia na svojich kancelárskych stoličkách, ktorí zvyčajne svojou „bezvývinovosťou“ poškodzujú hospodárstvo a celú spoločnosť. Pritom si ani neuvedomujeme ich skrytú „podvodnú podvodnícku neptúnsku“ silu. Neptúnska moc sa podieľa na zvyšovaní cien potravín a poľnohospodárskych výrobkov, ale zároveň na zhoršovaní ich škodlivosti tým, že ich „obohacuje“ o množstvo otravných chemických aditív, „zlepšovačov“, o vlastnostiach ktorých obyčajný človek často ani netuší. Energia archetypu sa stará o veľmi podivnú morálku v spoločnosti svojimi ilizionistickými a „kúzelníckymi“ produkciami, plnými lží, klamstiev, opojení, myšlienkového chaosu a zahmlievajúcej výstrednosti. Ovplyvňuje a necháva ovplyvniť, spôsobuje a stupňuje drogové závislosti, mnohých privádza do poblúzneného halucinačného šialenstva. Tým všetkým oslabuje tie vrstvy spoločnosti, ktoré sú už i tak oslabené spoločenským dianím, čím ich ešte viac paralyzuje a dovádza až do epidemicky chorobných stavov. V Kozorožcovi sa pritom prejavuje veľmi sebecky a ľstivo. Od vzniku republiky zrodil mnoho siekt a sektárov, posilňoval rozkolníkov, čím sa výrazne podieľal na polarizácii society.

Archetypálny zlepenec uránskeho pokrokára, liberála a progresívnej sily s neptunickým idealistom a demagógom splodil „ilúziu (Neptún) slobody (Urán) bez hraníc (Neptún)“, prelud progresu a suverenity, fanatizmus. A fanatizmus je z hľadiska jungiánskej psychológie len vytesnená pochybnosť. Pochybovanie o sebe, o svete. Deťmi týchto archetypov sú tiež fanatické, z utajovaných zdrojov dobre platené neziskovky. Spochybňovanie tradičných hodnôt ľudskej spoločnosti sa prejavili vznikom a nekontrolovaným šírením podivných ideológií, ktoré demagogicky presadzujú svoje „jediné“ pravdy. Ich predstavitelia síce zaujímajú menšinový spoločenský priestor, ale pod vplyvom rôznych klamných prehlásení sa derú do riadenia spoločnosti. Politická dualita (praví – ľaví, koalícia – opozícia) či multispektralita im to dovoľuje a vyžadovaná (prikazovaná) politická korektnosť slušnej väčšiny ich v podivných snahách a tendenciách podporuje. Na ich strane je aj ilúzia virtuálnej reality počítačov, mobilov, laptopov, ajfónov a smartfónov, s ktorou dokážu veľmi efektívne pracovať mladí mediálni mágovia všetkého druhu. Pokrok však má často vo vzťahu k používateľom jeho vymožeností veľmi retardujúcu funkciu (digitálna demencia). Hlavne vtedy, keď sa ním nechajú zneužiť!

Ochrana dedovizne

Štvrtý dom horoskopu sa vzťahuje k rodine, k pôde, poliam, záhradám, viniciam, vodným zdrojom a k potokom, riekam, jazerám. Je viazaný k dedovizni, vlasti, k životným potrebám a ich cenám, k pomeru medzi obyvateľstvom a hlavou štátu, opozícii proti vláde. Ak sa pozrieme na ktorúkoľvek z vymenovaných oblastí a nazrieme do dejín ostatných troch desiatok rokov, môžeme konštatovať, že dvojica (spolu so Slnkom trojica) škodcov urobila všetko, čo mohlo byť v ich „kompetenciách“. Pod „vplyvom“ stélia sme sa násilne (skoro) nechali klamlivou demagógiou „oslobodiť“ od vzťahu k dedičstvu predkov; dovolili sme, aby došlo k vykoreneniu hlavne mladej, najmladšej generácie Slovákov a len sme sa prizerali, ako dochádza k ich exodu do krajín západnej ilúzie. Priam sme ich tam vyháňali bez nádeje, že sa neskôr vrátia do lepšieho (Luna v siedmom dome v Baranovi). Dopustili sme, aby sa okolo nás i v nás samých šírilo násilie (Mars v desiatom dome v Rakovi), ktoré sme ospravedlňovali novými „demokratickými“ právnymi normami (Jupiter v prvom dome v Býkovi). Odišli sme od pôdy, aby sme ju nechali zdevastovať megastavbami západných firiem, vypustili sme zo zreteľa duchovné základy, na ktorých sme budovali vlastenectvo. A, žiaľ, tento vplyv sa prejavil aj na správaní sa hláv nášho štátu (Slnko, Urán, Neptún v štvrtom dome v Kozorožcovi vo výlučne disharmonických aspektoch).

Pod vplyvom niektorých tranzitov cez tento dom dochádza k prevzatiu vlády ľudom a nastoleniu demokracie. Už desiatym rokom prechádza priestorom domu koreňov Pluto. Podieľa sa na zmenách v spoločnosti, rúca staré hodnoty (Kozorožec), aby sme na „ruinách“ (duchovných, duševných) mohli začať budovať nový dom, v ktorom budeme radi bývať a žiť (nie umierať!), z ktorého nebudeme chcieť ani musieť nikam utekať, nikto ho nebude ohrozovať a neprávom nás oň oberať. Pluto spôsobuje premeny a od posledných mesiacov tohto roku už stratí svoju kozorožcovskú plutokratickú razanciu, premiestni sa do nasledujúceho znamenia, do vzdušného Vodnára. Vo štvrtom dome radixového horoskopu z roku 1993 však zostane minimálne ďalších desať rokov. Dáva nám teda dostatok času na dokončenie reformačných (transformačných) procesov. Pluto je poslednou z radu transsaturnských planét, ktoré prechádzali od zrodu republiky týmto domom, je teda na veľmi dlhý čas poslednou z planét, ktoré nás „obdarovávali“ neľahkými skúškami. Takže sa zjemní fatalita disharmonických energií, ktoré tu vládli doteraz. Na nástup nových obrodných síl ešte zostáva nejaký čas, a ten by sme mali využiť vo svetle poznania na oslobodzovanie sa od cudzích vplyvov, ktoré nám nedovolili nadýchnuť sa „čerstvého vzduchu“. Aby sme už nemuseli vnímať Urána ako silu nepredvídateľných katastrof, ale ako predstaviteľa ciest k slobode. Aby Neptún nevystupoval v úlohe klamára, zvodcu, ideového blúznivca s bezhraničným vplyvom prostredníctvom demagogických „blatiacich“ (Neptún v Kozorožcovi – zmiešanie vody a zeme) ideológií, ktoré permanentnými rýchlymi zmenami (viď v ostatných rokoch hrozba klimatizmu, kovidizmu, ekoteroristického gríndilinizmu, „lokálnych“ svetových konfliktov, nových devastujúcich epidémií , …) dovádzajú obyčajných ľudí do šialenstva neistoty, strachu, extrémov suicidality, ale aby zaujal post činovníka, čo bude rozvíjať duchovný rozmer Slovenska. Lebo merkuricko-neptunické médiá zatiaľ vytvárajú v širokom publiku závislosti horšie, než ktorékoľvek iné drogy – majú rozsiahly a masovejší vplyv. Zbaviť sa toho bude veľmi ťažké, lebo systém zatiaľ nie je schopný ponúknuť skoro žiadne plnohodnotné projekty, ktoré by devastujúce vplyvy dokázali eliminovať. A masy nie sú jednoducho ochotné zbaviť sa manipulatívneho vplyvu médií. Táto droga ich udržiava v permanentnom stave ilúzie, zdanlivého šťastia, eufórie – ale to by bolo na dlhšiu, veľmi dlhú debatu s psychológmi, antropológmi, sociológmi, politológmi a množstvom ďalších –lógov a filozofov.

Vývinové tendencie prejavené  a interpretované v tranzitových horoskopoch obdobia po vstupe SR do saturnskej dospelosti po februári 2022 poukazujú na to, že nadvláda väčšiny pomenovaných zvrhlostí sa pomaly uzatvára. Solárny horoskop a tranzity transsaturnských planét v roku 2024 dokonca dovádzajú spomenutých škodcov do stavu, kedy prestávajú škodiť, v harmonických aspektoch si/nám začínajú vychádzať v ústrety, chcú po vyše tridsiatich rokoch opäť kooperovať. A to je pre nasledujúce smerovanie spoločnosti veľmi priaznivý ukazovateľ. Stačí ich len pozorne počúvať a začať sa nimi pod vplyvom rozumu múdro riadiť. Lebo horoskop z roku 1993 našu spoločnosť svojimi disharmóniami nemal rozložiť, zhodiť do kolien, úplne paralyzovať, zato bol ťažkou školou plnou prísnych učiteľov a examinátorov. Takí však vždy prejavujú svoju prísnosť pre dobro vychovávaných. Teda nás, spoločnosť, ktorá by už mala konečne vystúpiť z vlastného tieňa do plného svetla sebauvedomenia. Spoločenského, národného. Lebo planéty neurčujú, čo sa bude diať, oni len odzrkadľujú potenciály, stav a reakcie našej individuálnej a kolektívnej duše. My sme však tým činiteľom, ktorý dokáže ponúkané potenciály využiť, použiť, zneužiť, či nechať sa nimi zneužiť, alebo sa na ne zvysoka „vykašlať“. Výber závisí len od nás.

Dovetok: V solárnom horoskope Slovenskej republiky na rok 2024 sú medzi sebou predovšetkým v harmonických väzbách: Luna, Urán, Jupiter, Neptún, Saturn, Pluto, Slnko, Mars s Merkúrom i Venuša. Teda všetky planéty! Akurát čo si ešte nedokážu vyjsť celkom v ústrety Mars s Neptúnom a Venuša so Saturnom. Prvá dvojica upozorňuje na ťažko kontrolovateľné výbuchy agresivity podnecovanej iracionálnymi chúťkami, neschopnosť postaviť sa dostatočne racionálne k otázkam vojen, tá druhá poukazuje na potrebu dokázať sa obmedziť v nadmernom honobení hmotných statkov a vedieť plnohodnotne žiť aj v chudobnejších pomeroch.

A prečo kladiem väčší dôraz na Urána, aj keď sa zdá, že Neptúna spomínam v texte častejšie? Potrebujem zvýrazniť úlohu, ktorú nadobúda dominantným postavením na ascendente solárneho horoskopu 2024. Lebo je to planéta, ktorá spolu so Saturnom nielen vládne znameniu Vodnára, do ktorého vstupuje v roku 2024 Pluto na celých dvadsať rokov, ale sa spája s oslobodzovacím procesom, ktorý má pre nás všetkých v súčasnosti podstatný význam. Vodnár je ten, ktorý nalieva z krčahu živú vodu rovnakým dielom všetkým bez rozdielu!

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
602 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array