Učenie sv. Hildegardy z Bingenu – Štyri elementy: Oheň -Vzduch –Voda –Zem v spojitosti so zlými a dobrými šťavami – pokračovanie

artur84

obrázok so súhlasom dream designs / FreeDigitalPhotos.net

V predchádzajúcom čísle sme spoločne vstúpili do tajomstiev „Učenie o šťavách“
Táto téma je pilierom pre pochopenie Hildegardinho učenia o zdraví z medicínskeho diela Causae et Curae.

Človek a štyri elementy

Keď Boh stvoril svet, dal mu do vienka štyri elementy, tie majú za úlohu držať svet pohromade a sú priamo v súvislosti aj s ľudským telom. Udržujú ho v chode a pôsobia naň. Oheň, vzduch, voda a zem, sú v človeku a on z nich pozostáva. Od ohňa má telo, od vzduchu dych, od vody krv a od zeme svaly. Človek ďakuje ohňu aj za svoju silu a schopnosť vidieť, vzduchu za sluch, vode za pohyblivosť a zemi za chôdzu. Aj svetu sa dobre darí, ak sú tieto prvky v kompozícii a správne vykonávajú svoju funkciu. Tak ako teplo, rosa a dážď sa v čase striedajú kvôli zachovaniu správneho stavu zeme a plodov, čím zabezpečujú dobrú úrodu a zdravie. Ak spadnú na zem naraz, náhle a nie vo svojom čase, zničí sa úroda a zdravie.
Zdravie zabezpečujú len vtedy, ak je zjednotenie štiav, ktoré v človeku pochádzajú od tepla, vlhkosti, krvi a svalov v správnom vzájomnom pomere a pôsobení. Ak sa niektorá dostane do prevahy, tak to človeka oslabuje alebo aj usmrtí. Teplo a vlhkosť ako aj krv a svaly, sa totiž Adamovým zhrešením premenili v človeku na protichodné druhy flegmy.

O flegme:

Z tepla ohňa sa uvoľní a vylúči suchá, z vlhkosti vzduchu vlhká, z vodnatej krvi penistá a zo zemitých svalov vlažná flegma. Ak sa jedna z nich u človeka vytvára nadmerne, ostatné ju nevedia udržať v norme a tým sa človek oslabuje. Ak si však každá flegma zachová svoju mieru, tak je človek udržiavaný v zdraví.

2.

O zdraví:

Keď si menované šťavy u človeka zachovajú správne poradie a správnu mieru, tak sa človek nachádza v pokoji a teší sa telesnému zdraviu. Keď sa však postavia do protikladu, tak oslabujú človeka a spôsobujú mu choroby.

Prečo existujú len 4 šťavy

Človek by nemohol pozostávať len z jednej, dvoch alebo z troch štiav, preto musia byť štyri, aby sa navzájom regulovali, tak ako aj svet pozostáva zo štyroch prvkov ktoré medzi sebou udržiavajú svornosť, pohodu a rovnováhu.
Často som sa rozprával s Dr. Hertzkom o učení sv. Hildegardy, kde pojednáva o šťavách. Keď som sa ho opýtal, či problematiku už „rozlúskol“, odpovedal mi: „Áno, z časti“. (citovaný p. POSCH)
Tak je to aj s učením sv. Hildegardy – s jeho štúdiom. Zhrniete si niečo dohromady a čoskoro zistíte, že veci sa majú inak, ako ste si predstavovali. Hildegardino učenie o šťavách znie tak jednoducho, ale v skutočnosti je ho dosť ťažko pochopiť, pretože za zdanlivo banálnymi pochodmi sa skrývajú biochemické deje, ktoré sú nanajvýš komplexné a pravdepodobne neprebádané. Prečo sa priatelia Hildegardy tak snažia objasniť túto humorálnu patológiu? Lebo ona je základným pilierom Hildegardinho medicínskeho myslenia. Preto nesmieme dať ruky do vrecák skôr, ako budeme mať v tom jasno.

Štúdiom Hildegardinho učenia o kozmose, v ktorom sú popisované prvky až k najmenším detailom, som sa znova vrátil k učeniu o šťavách. Toto obdobie mi otvorilo bránu k elementom – prvkom. Tu znovu musíme vychádzať z dobrých starých elementov – ohňa, vzduchu, vody a zeme – veď nakoniec celý látkový svet pozostáva z nich.
Aj šťavy, ako som to už predtým povedal, pozostávajú z týchto štyroch prvkov. Dokonca ich reprezentujú a za týmito banálnymi slovami ako flegma, hlien sa skrýva kľúč k zdraviu. Vo všeobecnosti musíme prvky posudzovať oveľa jemnejšie. Keď cmúľame galgantovú tabletku, tak cítime jej oheň v ostrosti. Aj špalda je teplá, má ale v sebe jemnejší oheň.

3.

Temperamentné osoby majú tzv. „ohnivé“ oči. „Oheň“ ma teda viacero tvári. Myslím si, že podstatu elementov sme ešte celkom nespoznali. Ako príklad si uveďme, že ryby čerpajú svoju dušu z elementu voda, vtáky z elementu vzduch a pozemské zvieratá z elementu zem. Podľa toho pozostáva duša zvierat z toho prvku, v ktorom žijú. Ryba má „vodnú dušu“, vrabec ma dušu z prvku vzduch, atď. Zdá sa, že na otázku čo je vlastne život, nenájdeme z nášho pohľadu vždy jednoznačnú odpoveď. Keď je teda každý element schopný darovať život, potom musíme našu predstavu o prvkoch rozšíriť o veličiny. Dnes vieme, že elementy podľa Hildegardy – oheň, vzduch, voda a zem skrývajú v sebe ešte veľa tajomstiev. Obávam sa, že s našimi jednoduchými predstavami ich nedokážeme pochopiť. K tomu sa pridá ešte ďalšia výpoveď Hildegardy, ktorá iste zaručí, že si znova budeme lámať hlavu.

„Boh zložil svet zo štyroch prvkov tak, že žiadny z nich nemôže byť oddelený od ostatných. Pretože svet by sa zničil a zanikol, keby mohli elementy existovať odlúčene od seba. Oni sú medzi sebou nerozlučne prepojené“.

Týmto neexistuje žiaden element sám pre seba. Vo vode je vzduch, oheň a zem, naopak aj v ohni je voda a vzduch.

„Oheň neexistuje bez vzduchu, vzduch nie je bez vody a voda nie je bez zeme…“

V myšlienkach si tu pomáhame tým, že si predstavujeme jediný atóm. Ten pozostáva z atómového jadra a obalu, kde krúžia naokolo elektróny. V jadre sú dve rozdielne substancie, neutróny a protóny, ktoré stoja za vodu a zem. V obale (vzduchovom) krúžia elektróny, to je oheň. Týmto sa v každej látke nachádzajú všetky štyri elementy. Viaceré atómy vytvárajú nejaký chemický prvok, ako napr. kyslík alebo uhlík. V periodickom systéme chemických prvkov sú ukázané všetky možnosti kombinácií.

V organickej chémií, kde sa jednotlivé chemické prvky spájajú do molekúl, existuje neprehľadná mnohorakosť ich kombinácií. Ako príklad si uveďme ropu, čiernu, lepkavú, smradľavú substanciu. Z toho sa vyrábajú tisíce produktov. Žije z toho celý priemysel umelých hmôt. Ale aj my vodiči áut oceňujeme fantastické vlastnosti tejto suroviny. Ona obsahuje toľko ohňa, že my ešte aj s vedľajším produktom, ako je dieselový olej, môžeme uháňať po diaľniciach. Iným variantom je explozívny benzín. Aj keď tekutý, predsa oheň! Týmto zahrievacím kolom som vás len pripravil na biochémiu uhlíka, pretože to je vlastne Hildegardino učenie o šťavách.
4.

Človek pozostáva z prvkov

„Ako sme už predtým videli, dodávajú prvky, tak ako udržiavajú pohromade celý svet, aj súdržnosť pre ľudské telo. Ich rozšírenie a ich povinnosti sú u človeka tak rozdelené, že človeka vždy udržiavajú v chode, tak ako sú rozšírené po celom svete a pôsobia tam. Oheň, vzduch, voda a zem sú v človeku, a z nich človek aj pozostáva. Z ohňa čerpá teplo, zo vzduchu dych, z vody krv a zo zeme telo.

„Aj svet je v dobrom stave, keď prvky dobre a poriadne vykonávajú svoju službu takže teplo, rosa a dážď jednotlivo a spoločne sa delia a ustupujú v primeranom čase, aby sa zachovala spomínaná schopnosť pôdy priniesť správnu úrodu…“.

Práve to zachovávajú aj prvky, keď v človeku usporiadane pôsobia, čím ho udržiavajú zdravým. Naproti tomu ak nie sú v zhode, tak spôsobujú choroby človeka a zabíjajú ho. Pretože keď je zjednotenie štiav v človeku (ktoré pochádzajú z tela (oheň), vlhkosti (vzduch), krvi (voda) a mäsa a tela (zem) v pokoji a v správnom vzájomnom pôsobení, prinášajú so sebou zdravie. Tento kúsok textu z medicínskej učebnice Hildegardy nám jasne ukazuje, o čo ide, aby si človek uchoval zdravie.

„Len“ štyri šťavy musia byť v pokoji a v správnom vzájomnom „pomere“.
Potom je človek zdravý!

„Ak je tento pomer u človeka zachovaný, tak tento sa nachádza v stave pokoja. Ako náhle však niektorá šťava zájde za svoje hranice, je človek ohrozený“.

Ide teda o balans, o relatívnu rovnováhu určitých substancií v tele, ktoré sa zjavne starajú o poriadok. Šťavy sú teda usporiadaním štyroch elementov a rozhodujú o zdravý a chorobe. Oni rozhodujú o tom, čo sa deje v tele. Riadia a kontrolujú všetky pochody v tele. „Z tepla ohňa sa vylučuje suchá flegma, z vlhkosti vzduchu vlhká, z vodnatej krvi penistá a zo zemitého mäsa vlažná flegma. Ak sa nejaká z nich vytvára u človeka nadmerne, a ostatné to nedokážu udržať v žiaducom množstve, tak sa človek oslabuje a ničí. Ak si každá flegma zachová svoju správnu mieru tak, že je ostatnými temperovaná, takže je nútená zachovať si tú správnu mieru, to zachováva zdravie človeka“. Štyri elementy musia

5.

zostať vo vyváženej zmesi. Tá nesmie byť príliš teplá, príliš studená, príliš vlhká ani príliš suchá. Vidíme to aj na prírode: Keď slnko nemilosrdne svieti, vysuší všetko a vyprahne. Ak je príliš vlhko, keď neprestajne prší, tak splesnejú plody na poli. Podobným spôsobom musia vládnuť aj v ľudskom tele, prirodzené stavy. Len tak sa môže zdraviu dariť“.

Chemické laboratórium „človek“

Chemický základ mnohých centrálnych životných pochodov je dnes známy. K nášmu úžasu sa na biochemických reakciách zúčastňuje len hŕstka prvkov, a to vodík (H), uhlík (C), draslík (N), kyslík (O), fosfor (P) a síra (S). Z týchto chemických prvkov pozostávajú šťavy. Sú to ľahko regulujúce substancie a umožňujú dlhoreťazové molekulárne štruktúry, ako mastné kyseliny.

Dva termostaty

Vždy čítame u Hildegardy o teplote, chlade, vlhkosti a suchu. Znie to tak banálne a nič nehovoriac, že si sotva lámeme hlavu nad ich výpovednou hodnotou. A tak prehliadame to, že tieto štyri stavy vysvetľujú Hildegardino učenie o šťavách! Hildegarda na jednom mieste hovorí, že tieto štyri elementy pracujú párovito (v pároch). Teda dva a dva.

Oheň je spojený so zemou a vzduch s prvkom voda. Aby sme mali o tom predstavu, tu je jeden príklad: V batérii je uskladnený prúd. Prúd je oheň. Aby sme oheň mohli využiť, zapálime lampu na plusovom póle. Tak ale lampa ešte nehorí. Musí byť spojená so zemou (resp. mínusovým pólom). Teda strčíme železnú tyčku do zeme a zapojíme pomocou druhého kábla lampu na uzemňovací kábel. Teraz lampa „horí“. V batérii uskladňovaný „oheň“ musí byť spojený so zemou, vtedy tečie prúd. Teda obidva elementy sú vzájomne od seba závisle. Podobne je to aj s ostatnými dvoma elementmi. Teplo a zima má dočinenia s teplotou a vlhko alebo sucho s vlhkosťou. Ak chceme Hildegardinu humorálnu patológiu redukovať na technický výrok, tak by bolo možné povedať, že organizmus je viazaný dvomi okruhmi pravidiel: 1) teplota
2) vlhkosť
Obeh energie a obsah vlhkosti patria zjavne k dvom najdôležitejším funkciám tela. Podľa toho tu stačia dva biochemické termostaty, aby sa obidva okruhy dali kontrolovať. Z tohto pohľadu sú komplexné biochemické pochody prehľadné. Štyri šťavy, ktoré sú reprezentované pármi „flegma a hlien“, sú technicky povedané, dva biochemické kontrolné

6.

mechanizmy, ktoré regulujú teplotu a vlhkosť. Podľa tohto funguje človek v určitom ohľade ako inkubátor (liaheň). Ak súhlasí teplota a vlhkosť, tak sa z kuracích vajec po niekoľkých

týždňoch vyliahnu pištiace kuriatka. Ak je nezávadné prostredie, tak je aj látková výmena v poriadku a človek je zdravý. Ak chýba energia teplo alebo vlhkosť, tak sa ohlasujú problémy. Určité biochemické pochody sa zastavia alebo sa zmenia. Z toho potom vznikajú zlé šťavy, ktoré vedú k ochoreniam.
U štyroch štiav sa jedná o štyri biochemické substráty, pravdepodobne sú to enzýmy, ktoré párovito konajú a reagujú. Tak je „oheň“ medzi inými ako adenozíntrifosfát (ATP) účinný pre univerzálny transport. Tak isto ako pozitívny alebo negatívny náboj ako impulz a v neposlednom rade ako zdroj energie a tepla. Bez elektrónov (oheň) by nebolo možné EKG. Zjednotené šťavy sú viditeľné aj ako makromolekuly. Tak zaobstarávajú napr. enzýmy pri látkovej premene chemické reakcie v tomto biologickom systéme. Pri tom sa reakčné časy rovnajú niekoľkým mikrosekundám. Molekuly života sú neustále v toku a šťavy si môžeme predstavovať staticky, ale naopak, jedná sa tu o veľmi dynamické pochody. Napríklad odšpirálovanie DNA – dvojitého hellixu prebieha asi za jednu mikrosekundu. Otočenie jednej proteínovej domény proti druhej prebieha v nanosekundách. Aj mnohé, vzájomné účinky medzi jednotlivými skupinami makromolekúl vznikajú a rozpadávajú sa v priebehu makrosekúnd. To všetko si len sotva uvedomujeme. Až keď sa niečo udeje inak, keď niečo nie je v norme, vtedy vykríkneme!

pripravil: Vladimír Bugoš

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 881 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array