Poruchy štítnej žľazy

Väčšina z nás je každodenne unavená, stále väčšia časť žien po 30tke má „ženské problémy“ (cysty, nádory na krčku maternice, prsníkoch a vaječníkoch), osteoporózu, psychické problémy, už mladé dievčatá sú obézne a u mužov sa znižuje vek pri ktorom trpia  kardiovaskulárnymi ochoreniami, pankreatitídou, hepatitídou, rakovinou hrubého čreva a cukrovkou.

Opýtali sme sa Dr. Jozefa Vodného – biochemika pátrajúceho po podstate príčiny ochorení, ako to vidí on.

Prečo je v súčasnej dobe toľko metabolických ochorení a aký to má súvis so štítnou žľazou?

Naypong

obrázok so súhlasom Naypong / FreeDigitalPhotos.net

 

Začína sa to každodennou únavou, vypadávaním vlasov, kazivosťou zubov, rýchlejším priberaním na váhe (obezitou), neskôr sa objavia kardiovaskulárne ochorenia (vysoký krvný tlak, zlý krvný obraz, infarkt myokardu, mozgová príhoda), u žien sú to ženské problémy (poruchy menštruácie, cysty a nádory na prsníkoch, vaječníkoch a krčku maternice, predčasné pôrody a potraty) a zároveň s tým spojená osteoporóza, cukrovka,… U mužov sú to zápaly prostaty, sexuálne problémy a iné. Všetko toto súvisí s poruchami, hlavne hypofunkciou štítnej žľazy. Minimálne 90% ľudí, ktorí si našli niečo z tohto  zoznamu metabolických ochorení má dlhodobo značný deficit organicky viazaného jódu, ktorý je základným stavebným kameňom hormónu štítnej žľazy. Čím je záťaž organizmu (a to hlavne psychická – stres) vyššia,  tým viac je stimulovaná zvýšená syntéza hormónu štítnej žľazy (thyroxínu). To isté sa deje počas tehotenstva, choroby, fyzickej námahy, zlej stravy, užívania alkoholu atď. Keďže nám chýba stavebný materiál, štítna žľaza nedokáže vyrobiť toľko hormónu, na koľko bola daná objednávka z organizmu. No najväčšia zákernosť je v tom, že ochorenie začína oveľa skôr ako sa dá diagnostikovať. Preto je dôležitá prevencia. Narastaním každodennej stresovej záťaže, rýchlosťou myslenia, informačným tlakom médií (internet, televízia), potrebou zrýchlených reakcií na obrovský nával údajov z okolitého prostredia,  rodinných problémov, infikovaním sa v hromadnej doprave a v spoločenských priestoroch, pri zvýšenej fyzickej aktivite a sexuálnych stimuloch potrebuje organizmus veľkú psychickú mobilizáciu, čo nie je možné bez fungovania neuroendokrynnej sústavy a hlavne hormonálnej aktivity štítnej žľazy. Ekologicky podmienený jódový deficit neumožňuje realizáciu stavby (biosyntézy) životne dôležitých hormónov štítnej žľazy v dostatočnej miere. Každá bunka obsahuje veľké množstvo biochemických látok vrátane živín, ktoré môžu fungovať správne (ako orchester) len v prítomnosti hormónov štítnej žľazy, pod ktoré spadajú aj všetky ostatné hormóny. Predstavte si závod, v ktorom pracuje veľa ľudí a nemá ich kto riadiť – nastane chaos, ktorý môže vyradiť celý systém. Dostatok hormónov v krvi naznačuje zásobenosť organizmu a schopnosť dodať ho do bunky v každom okamžiku. Vysvetliť sa to dá pomerne jednoducho: ak zhorí drevo – vydá teplo. Tak sa stáva v značnej miere aj s hormónmi. Podobne naštartuje biochemický proces aj hormón, čím metabolicky zahynie.

Jozef Vodný

Jozef Vodný

Vráťme sa k otázke deficitu jódu.

V prvom rade takmer celý svet (okrem prímorských oblastí a niektorých výnimiek) žije v oblastiach s ekologicky podmieneným jódovým deficitom. V druhom rade varením, pečením, grilovaním a nesprávnou kulinárskou úpravou sa aj to malé množstvo organicky viazaného jódu ničí. A v treťom rade anorganická forma jódu (jodid draselný pridávaný do rafinovanej kuchynskej soli) môže pri nadbytočnej konzumácii skôr uškodiť.

Aký je rozdiel medzi organickou a anorganickou formou?

Anorganické formy jódu si musí organizmus veľmi ťažkými a komplikovanými enzymatickými procesmi prerobiť na organickú formu, zároveň anorganické formy sú aj konečným produktom metabolizmu jódu, ktorých nadbytok je nebezpečný a škodlivý.  Pre niekoho to isté množstvo môže vyvolať hypofunkciu a u druhého hyperfunkciu, v tom je jeho rizikovosť a nebezpečenstvo. Preto ak už niekto zmienený problém má, mal by sa vyhýbať nie len jodidovanej soli, ale aj nadmernej konzumácii morských rias.

Ako by ste charakterizovali štítnu žľazu a jej hormóny v hierarchii endokrinnej sústavy?

Hormóny štítnej žľazy sú nadriadené všetkým žľazám s vnútornou sekréciou ale aj všetkým enzymatickým procesom v organizme. Reguluje metabolizmus bielkovín, tukov, cukrov a minerálnych látok, procesy detoxikácie produktov metabolizmu, obnovenie buniek a tkanív a fyziologickú výkonnosť organizmu. Štítna žľaza je ako generálny riaditeľ všetkých stavebných, energetických, imunologických, reparačných a upratujúcich procesov. Keď zlyhá dirigent tak orchester začne hrať falošne a môže aj rýchlo dohrať. Tak je to aj v metabolizme, keď zlyhá štítna žľaza vznikajú defekty, cysty, nádory a všetky ochorenia, ktoré som spomínal. A čo je veľmi zaujímavé hormóny štítnej žľazy sú zodpovedné aj za rýchlosť starnutia. Na laboratórnych zvieratách bolo dokázané, že sa im predĺžil život minimálne o 60%.

Viete nám trocha priblížiť tento mechanizmus?

Poviem to laicky. „Bez toho aby sa hormón nedostal do každej bunky v takom množstve ako si to bunka vyžiadala podľa vlastnej aktivity cez hypofýzu, v bunke sa nič nepohne alebo rýchlosť enzymatických reakcií bude pomalšia, to znamená, že enzýmy budú unavené, svoju prácu budú robiť pomalšie a s chybami. Tým sa produkujú strednomolekulové peptidy, ktoré sú zárodkom onkologických ochorení, pôsobia aj ako toxíny pre rôzne orgány. V skratke to poviem tak: na koľko percent nám funguje štítna žľaza na toľko isto percent budú využité všetky biologicky aktívne látky (minerály, vitamíny, atď.).

Dalo by sa to zhrnúť do jednej vety?

Ozdravením a normalizáciou funkcie štítnej žľazy organicky viazaným jódom, je možné odstrániť príčiny všetkých horeuvedených ochorení. V súčasnej dobe sa väčšinou riešia (liečia) len dôsledky týchto ochorení. Výčet by bol veľmi zdĺhavý.

O fungovaní štítnej žľazy máme veľmi málo informácií, odkiaľ to všetko viete?

Spolupracoval som s prof. Ing. Ivanom Turianicom, DrSc., ktorý sa venoval takmer 40 rokov výskumu fungovania štítnej žľazy, čo nemá vo svete obdoby. Ako jediný na svete je držiteľom patentu  ponúkanej formy organicky viazaného jódu, ktorý odstráni nedostatok jódu v strave. Za publikácie svojich vedeckých poznatkov bol ocenený 2 krát Cambridgeskou univerzitou 21st century award for achievement, Diploma of honour of the international Bieographical Centre, Cambridge, England 2004, 2008/2000 a patrí niekoľko rokov po sebe medzi 2000 najlepších vedcov sveta.

V súčastnosti vypracovávame program pre ženy, ktoré sú týmito poruchami najviac postihnuté.

Ďalšie informácie a riešenie problémov s disfunkciou štítnej žľazy

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
34 697 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array