Prejav univerzálnych zákonov od riadiacej myšlienky po vznik našej reality.

havrilovaPokiaľ sme si vedomí skutočnosti, že život sa riadi univerzálnymi zákonmi, z toho vyplýva, že nie je možné neriadiť sa týmito zákonmi, teda nie je možné žiť mimo nich alebo sa im vyhnúť. Takže budeme predpokladať,že musí existovať vysvetlenie pre každú udalosť a pre každý problém, ktorý často vnímame ako krivdu alebo nespravodlivosť. To znamená, že každá udalosť v našom živote podlieha zákonom a má svoju príčinu. Čo je prvotnou príčinou nášho problému? To, čo zažívam je následok, to je už realita, nie je to príčina.

Predtým ako ľudia vydajú cestný zákon, musia existovať cesty ako predmet zákona, aby bol vôbec dôvod vydania takéhoto zákona. Takisto aj univerzálne zákony môžu fungovať až keď existuje niečo, na čom tieto zákony prejavujú svoju funkčnosť, teda keď existuje alebo je nejakým spôsobom vytvorená príčina, kedy sa tento zákon spúšťa, teda kedy pracuje. V prípade univerzálnych zákonov je touto príčinou myšlienka. Na začiatku stojí danosť človeka myslieť, táto schopnosť umožňuje vznik myšlienky,  myšlienka uvádza do chodu procesy riadené univerzálnymi zákonmi, výsledkom týchto procesov je vznik našej reality. Nie každá myšlienka je však rovnako silná, najväčšiu silu majú tzv. riadiace myšlienky( ďalej RM), sú to základné, prvotné myšlienky, najsilnejšie, emotívne podfarbené, ktoré stoja v pozadí všetkých ostatných.

Nad všetkým stojí základný univerzálny zákon lásky, tomu však budeme venovať osobitnú pozornosť nakoľko tu nestačí len pohľad na lásku ako ju my poznáme. Zatiaľ sa budeme zaoberať zákonom rovnováhy, príčiny a následku a príťažlivosti rovnorodého.

1. zákon rovnováhy – základný zákon, ktorý uvádza vždy veci do rovnováhy

2. zákon príčiny a následku – odvíja sa od zákona rovnováhy, pretože rovnováhu nastoliť je možné len vyrovnaním. Pri každej myšlienke, následne, slove alebo čine je potrebné byť si vedomí následkov, ktoré vzniknú pôsobením univerzálneho zákona, ten práve začne pôsobiť v momente a z dôvodu vzniku našej myšlienky, pôsobenie tohto zákona sa prejavuje „odpoveďou“ a tou je nami vnímaná realita.

3. zákon príťažlivosti rovnorodého podľa intenzity našej RM, tá akoby nabaľovala na seba ďalšie podobné a následok je potom silnejší.Napríklad RM založenú na sklamaní sa, do života nám príde situácia, ktorá nás v našom sklamaní utvrdí, naozaj nás niekto sklame, my nabalíme na pôvodnú RM ďalšiu myšlienku sklamania a znova sa nám dostane do života ešte výraznejšia situácia alebo človek, ktorý nás v tom utvrdí. Ak tento proces nezastavíme, náš život sa stane zhlukom udalostí, situácií a stretnutí s ľuďmi, ktorí nás budú stále sklamávať. Preto je dôležité začať sa RM zaoberať, pretože skutočne aj niekoľko rokov môžeme prežiť s pocitmi krivdy, nespravodlivosti, a to práve z dôvodov existencie pre nás neprospešnej RM.

Ako teda funguje proces tvorenia našimi myšlienkami? RM je nami vysielaná, reaguje na ňu vesmír, prečíta ju, začnú reagovať univerzálne zákony, ich pôsobením sa začne vytvárať naša realita“. Vesmír nerozlišuje naše myšlienky na dobré alebo zlé, on len reaguje a spustí proces tvorenia našej reality.  Táto realita sa nám prejaví už formou  okolností, situácií alebo ľudí, ktorí túto realitu vlastne vytvoria v rámci odpovede na naše vysielanie a tým ju zažívame. Aj keď RM často krát sami nepoznáme, pretože sú ukryté v našom najhlbšom vnútri, napriek tomu oni vytvárajú našu realitu a „riadia“ nám takto život. Dôležitú oblasť tvorí oblasť vzťahov. Skúsme si priblížiť vznik partnerského vzťahu z pohľadu univerzálnych zákonov. Nič nie je náhoda, teda žiaden partnerský vzťah nie je náhodný. Uveďme si príklad:

Už vytvorená realita u ženy na základe jej RM: Žena preciťuje ťarchu na svojich ramenách,veľkú zodpovednosť,ona už jednoducho nevládze takto ďalej žiť, cíti,že je na pokraji síl, že nervové vypätie je na hrane, že ju to fyzicky a psychicky zloží, ak nenájde príčinu a spôsob ako zmeniť tento systém života. Viní svojho partnera, pretože z jej pohľadu sa on do ničoho nezapája, vníma ho dokonca ako príťaž. Uvedomme si, že ona takto funguje vo vzťahu možno 10 rokov, proste došla do štádia, kedy si uvedomila, že nevládze a ak to nezmení, zničí sa.

Jej RM: Naša žena si musí uvedomiť: Prečo som pripustila niesť na svojich ramenách  ťarchu celej rodiny, celú zodpovednosť? RM ukázala,že za jej veľkou obetavosťou sa skrýva túžba po uznaní, po moci a obdive, snaha niekomu niečo dokázať a to spôsobom,pozrite sa, čo ja všetko zvládnem. Táto nájdená RM je jej vysielanie, ktorého zreálnenie pociťuje a prežíva vo svojom živote.Toto priznanie je náročné pre človeka samotného, pretože priznať si svoje najhlbšie pocity je aj o odvahe a hlavne o úprimnosti.

Odpoveď vesmíru: Aby bolo vyhovené jej vysielaniu,dochádza k spusteniu procesu tvorby reality, prichádzajú jej do života ľudia alebo situácie, ktorí umožnia práve vznik reality,ktorú si (aj keď si to neuvedomuje) pýta svojim vysielaním. Toto je tvorivosť jej RM. Uvedomme si, či by naša žena mohla prejavovať svoju zvýšenú mieru zodpovednosti, snahu byť nenahraditeľná, mať pod palcom všetko dianie rodiny, keby k nej prišiel partner, ktorý by mal zdravú mieru zodpovednosti, ktorý by spolurozhodoval o dianí v rodine? Naozaj sa tu zamyslime, pýta si táto žena takého partnera? Nie, partner, akého si táto žena naozaj,ale nevedomky „pýta“ je taký, ktorý jej umožní realizovať to, čo si sama  zadala svojou RM.( vedome by predsa nechcela mať pri sebe neschopného a lenivého muža, ktorý sa vyhýba zodpovednosti,radšej sa vzdá akejkoľvek moci, len aby mal pokoj).Treba si uvedomiť, že vesmír nerozmýšľa spôsobom,či si táto žena neuplietla na samu seba bič, vesmír reaguje v zmysle zákonov a reaguje len na RM, on nerozlišuje, či táto myšlienka v konečnom dôsledku samotnú ženu, ktorá ju vysiela, nezničí, vesmír totiž nerozlišuje myšlienky na dobré a zlé alebo na prospešné pre človeka alebo neprospešné. Preto je dôležité naučiť sa ich hľadať a hľadať ich hlavne vtedy, keď nás niečo ťaží, je rozdiel či pre nás ťaživú situáciu zažívame rok alebo desať rokov.Zároveň však táto žienka musí byť pre nášho pána „ nezodopovedného“ najvhodnejšou partnerkou v zmysle jeho riadiacej myšlienky, musí byť vzájomná väzba. Teda aj on má RM, pôsobením ktorej mu príde do života v tom čase práve najvhodnejšia partnerka táto naša žienka. Cieľom však je pochopiť a vyriešiť túto situáciu, ktorá vznikla ako výsledok väzby dvoch ľudí na základe ich RM. Obaja partneri totiž vo vzťahu trpia. Žena prehnanou zodpovednosťou a neúnosným množstvom povinností, zároveň však drží vo svojich rukách všetko rozhodovanie a tým má moc. Muž aj keď sa „vezie“, nezodpovedá za nič, jeho právomoci sú na úrovni miery zodpovednosti, teda takmer nulové. Tým sám seba oslabuje o možnosť rozhodovať a zúčastňovať sa na dianí v rodine, je tiež nespokojný, nik sa nepýta na jeho názor, cíti sa ako piate kolo u voza.

RM sú často nečakané a zdajú sa akoby ani nesúviseli s tým, čo sa nám v realite deje. Sú však nesmierne dôležité pre náš život, pretože sa zúčastňujú na jeho tvorbe. Práve zisťovaním týchto riadiacich myšlienok sa zaoberá metóda.

Ing. Blažena Havrilová – uverejnené v časopise Vitalita

Časopis “Riadiaca myšlienka” si môžte zakúpiť TU 

Prednášky na CD od Blaženy Havrilovej

Knihy zaoberajúce sa vplyvom myšlienok na prežívanú realitu si môžete zakúpiť  TU.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
10 685 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme