V minulom roku sa na slovenskom trhu objavilo päť neoznačených výrobkov s obsahom GMO

adamr

obrázok so súhlasom adamr / FreeDigitalPhotos.net

Organizácia Greenpeace požiadala začiatkom januára 2007, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR o sprístupnenie výsledkov kontrol označovania potravín s možným obsahom geneticky modifikovaných organizmov*1. Zo správy, ktorú ŠVPS SR poskytla v týchto dňoch Greenpeace vyplýva, že v roku 2006 odobrali inšpektori celkom 464 vzoriek potravín na stanovenie prítomnosti GMO. V piatich prípadoch kontrola potvrdila prítomnosť geneticky modifikovanej zložky v množstve vyššom ako ukladajú predpisy, pričom žiadna z týchto piatich vzoriek nemala na obale informáciu pre spotrebiteľa o prítomnosti GMO.

Zo správy vyplýva, že medzi kontrolovanými potravinami prevládali výrobky z kukurice (167 vzoriek) a sóje (143 vzoriek – medzi nimi aj mäsové výrobky s obsahom pridanej sóje). Inšpektori však odobrali aj 118 vzoriek dlhozrnnej ryže a 36 vzoriek rajčín. Pozitívny nález geneticky modifikovaného génu u kukurice, ryže a rajčín, podľa správy ŠVPS SR zistený nebol .

K neoznačeným výrobkom s obsahom GMO patrili napr. sójové produkty Vegárky (zistený obsah GM sóje 33,10 %), sójová nátierka (zistený obsah GM sóje 45,40 %) a sójový nárez (zistený obsah GM sóje – 14,20 %.). Vo všetkých piatich prípadoch išlo o výrobky zo sójovej múky SOYAN – F vyrobenej v Rakúsku. Finálnym producentom potravín ju dodala firma Brentag Slovakia s.r.o. Bratislava. Aj napriek obsahu GM zložky v tejto sójovej múke bolo na veľkospotrebiteľskom obale deklarované, že ide o tzv „GMO free“ múku – teda výrobok bez obsahu GM zložky.

Ako vyplýva zo správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR boli finálnym výrobcom i dodávateľovi múky uložené opatrenia na nápravu stavu. Potravinové výrobky s obsahom GMO, ktoré neboli správne označené, boli stiahnuté z trhu a firma, ktorá vyrobila sójové výrobky, dostala za porušenie platných právnych predpisov pokutu 10 000 Sk. Okrem toho bol výrobca povinný uhradiť finančné náklady spojené s analýzami vzoriek v súhrnnej hodnote 39 000 Sk.

„Vítame, že Štátna veterinárna a potravinová správa SR aktívne kontroluje situáciu v oblasti výskytu GM potravín a správneho označovania GM výrobkov na slovenskom trhu. Zároveň nás ale prekvapuje, že niektoré potravinárske firmy nevykonávajú aj vlastné kontroly na obsah GMO vo svojich produktoch a v surovinách, ktoré používajú. Všetky relevantné prieskumy ukazujú, že spotrebitelia odmietajú kupovať potraviny s obsahom GMO. Firmy, ktoré používajú na svojich výrobkoch označenie „bez GMO“ by preto mali urobiť všetko preto, aby dokázali spotrebiteľom garantovať „čistotu“ svojich výrobkov,“ povedala Mgr. Martina Badidová, koordinátorka genetickej kampane Greenpeace.

Autor článku: Juraj Rizman – hovorca hnutia Greenpeace
Zdroj: biospotrebitel.sk

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Martina Badidová, koordinátorka genetickej kampane Greenpeace, mobil: 0905 785 608

Poznámky:

*1A k bola pri výrobe potravín alebo krmív použitá zložka z geneticky modifikovaných organizmov, musí byť táto informácia uvedená na obale. V praxi to znamená, že ak výrobok obsahuje nad 0,9 % GMO, je potrebné túto informáciu uviesť na výrobku (spravidla v zložení).

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 989 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array