Zobuď sa a hýb sa!!!!

jiggoja

obrázok so súhlasom jiggoja / FreeDigitalPhotos.net

Pôvodne som si myslel, že nadpis bude znieť „ preber sa a hýb sa“. Potom došlo k zmene posúdenia obsahu nadpisu, pretože prebrať sa dá z apatie, z depresie, z krízy, z útlmu, ale zo spánku sa dá len zobudiť. Veru zobudiť, pretože veľká väčšina ľudí z duchovného pohľadu spí a spí veľmi hlboko. S určitosťou spia, lebo inak by museli vidieť okolité zmeny a patrične reagovať na to. Zástup sklonených hláv, pozerajúcich sa na zem vytvára smutný obraz, ale dokedy? Nuž kým v sklonených hlavách privreté oči, neosvieti svetlo srdca. Dlhé desaťročia ba tisícročia, človek v spánku naráža na prekážky, so svojou hlavou preráža múry a nepoučí sa. Nezbadá dvojakosť svojho ľudského bytia. Teda to, že svet jestvujúci mimo nášho tela, svet racionálne vysvetliteľný pred nami a okolo nás, nie je jediným svetom. Život sa skladá aj z iracionálnej podstaty a tie dva svety by mali spolupôsobiť v harmónií.

Aké by to bolo krásne, keby sa nám podarilo precítiť to, čomu rozumieme a rozumieť tomu, čo pociťujeme.

Nereálne hovoríte?

Rozhodne táto predstava nereálna nie je. Vo svete protikladov, kde žijeme svoje životy, sú klady a zápory prirodzené, dualita pochopená, polarita využívaná, iba polarita duše a tela je zaznávaná veličina.

Prečo vlastne?

Veď je to obyčajná fyzika, tak ako v prípade akumulátora, kde medzi plus pólom a mínus pólom prúdi energia, tak prúdi život medzi dušou a hmotným telom. Nikoho ani nenapadne odňať jeden z tých pólov akumulátora a znefunkčniť ho tým. Prečo človek seba znefunkční tým, že nedbá o jeden zo svojich pólov (duša). Neustále rozvíjala svoju racionalitu, čím ďalej tým viac verí technike, počítačom, internetu a neverí v sebe a v silu svojej duše. Myslí si že uskutočnením prenosu dát odovzdáva, zodpovednosť za svoj život neživým systémom uskladňujúcim informácie. O bohatstve databázy svojej duše ani netuší.

Vonku je aktivita, zhon, netrpezlivosť, napätie a napokon skon. Vnútri je pohoda, kľud, svetlo a život. Pred sebou každý vidí, rýchlosť a pohyb v svojom vnútri pomalosť a stálosť. V hlave, človeka je jeden pól, má kvalitu logiky a intelektu. V srdci druhý pól, s citmi a emóciami. Harmónia medzi nimi vzniká upriamením nášho vedomia (pozornosti) raz na jeden pól a potom na druhý. Aká škoda, že dnes žijúci človek, väčšinou uprednostňuje svoje rácio, a tým či chce, či nechce potlačí svoje city a preťaží svoju hlavu. Hľadá, ale nenachádza racionálne vysvetlenia, na svoju nespokojnosť a nekľud, proste uvažuje o citoch namiesto toho, aby ich precítil a prežil. Enormná snaha, skvalitniť a zlepšiť, hmatateľné, ale nedodá pocit uspokojenia, naopak, človek vybičuje seba k ešte väčším výkonom, snaží sa zvládať ešte viac úloh, na ktoré je potrebný čas. Tým že čas nie je obchodný artikel, ukradne si ho (od seba). Okradnúť seba pred zákonom nie je trestné a predsa akú obrovskú cenu zaplatí. Platidlo nie sú eurá ako vo vonkajšom svete, ale choroby a pocity nešťastia a trápenia vo väzení vlastných myšlienok.

Čitateľ, ako je to s Tebou?

Stále platíš úbytkom svojich síl? Neostali Ti sily na radosť, na lásku, na sebaúctu?

Kritizuješ sa, súdiš seba, nenávidíš sa, potom otoč svetlo svojho vedomia do svojho vnútra. Dovoľ, aby sa utíšil vonkajší zhon, aby sa objavil cit a aby Ťa zaplavilo svetlo. Urob to, veď nikto iný to za Teba nedokáže urobiť. Nespoliehaj sa na Guruov, prístroje, systémy a metódy. Tam, v Tvojom vnútri, sú neplatné. Vo vnútri svetla svojho srdca, si platný iba Ty a Tvoje vedomie. Prosím nepremárni čas, radšej sa zobuď a hýb sa!!!!

Ladislav Broczky

Termíny terapií a prednášok Ladislava Broczkého nájdete tu

Prednášky Ladislava Broczkého na audio CD

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 601 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array