VODA – ZDROJ ŽIVOTA?

Je to tak trochu paradox. Kým o potravinách, ktoré denne konzumujeme, sa v rámci zdravého životného štýlu vedú dlhé diskusie, kvalitu vody, ktorú denne pijeme, prehliadame. Akoby ani nestála za reč. Je to o to zarážajúcejšie, že potraviny si môžeme vyberať z pomerne širokej ponuky, zatiaľ čo vodu pijeme zväčša z toho istého zdroja, ktorý si poväčšine vybrať nemôžeme. To zvyšuje riziko i zdanlivo nízkych koncentrácií škodlivých látok.

Ročne každý z nás vypije viac ako 1000 litrov vody, čo je dosť pádny argument na to, aby sme sa o jej kvalitu zaujímali.

JE DNES „PITNÁ“ VODA PITNÁ?

artzenter

obrázok so súhlasom artzenter / FreeDigitalPhotos.net

Isté je, že voda už nie je taká ako bývala. Negatívne sa pod jej kvalitu podpísalo znečistené životné prostredie. Predseda Českej asociácie kvality vody a člen svetovej Watter Quality Assosiation Zdeněk Žák upozorňuje, že výsledky posledného celoplošného monitoringu kvality vody z verejných vodovodov v ČR (na Slovensku je to podobne) ukazujú, že iba tretina obyvateľov má trvalo k dispozícii vodu, ktorú norma označuje ako pitnú. Ste si istý, že ste v tej šťastnej tretine?

Jedným z najväčších problémov vody je jej prechlórovanie. Spotrebiteľa na to upozorní známy chlórový zápach z pohára čerstvo napustenej vody. Tento nedostatok býva hlavnou príčinou nedôvery voči vode z vodovodu. To, že chlórový zápach nie je len „estetickou vadou“, ale takáto voda má rakovinotvorné, mutagénne (s vplyvom na dedičnosť) a teratogénne (rizikové pre vývoj plodu) účinky, už vie málokto. Nekvalitná voda spôsobuje tiež pokles imunity a podporuje rozvoj alergických ochorení.

RIEŠENÍM JE VHODNE ZVOLENÝ VODNÝ FILTER

Na čo treba pri výbere filtra prihliadať:

 • Na konkrétne podmienky, v ktorých žijete – v meste je napr. predpoklad zvýšeného obsahu chlóru, v priemyselných oblastiach sa môžu vo väčšej miere vyskytovať ťažké kovy (arzén, olovo, kadmium), na vidieku sú často problémom dusičnany, prípadne baktérie – na to je treba prihliadať pri výbere vložky
 • Na veľkosť rodiny, resp. na spotrebu vody v domácnosti – rátať treba vodu na pitie i varenie. Kto žije sám (prípadne dvaja), vystačí si s nádobovým filtrom, pre rodiny je už výhodnejší prietokový filter

Nádobový vodný filter OASA a prietokový vodný filter DIONELA patria medzi absolútnu svetovú špičku. Dokazuje to aj fakt, že boli v nezávislom teste spotrebiteľského časopisu D-TEST vyhodnotené ako najlepšie na trhu. DIONELA navyše získala zlatú medailu na veľtrhu patentov a vynálezov vo Švajčiarsku. Tieto filtre efektívne odstraňujú z vody nežiaduce látky: chlór i jeho rakovinotvorné zlúčeniny, pachuť, zápach, fenoly, benzény, ťažké kovy – ortuť, olovo (napr. to, ktoré sa uvoľňuje zo starých olovených potrubí), zafarbenie, sírovodík, ropné látky, rádioaktívny radón, DDT a mnoho iných i nechlórovaných organických látok, ktoré do vody nepatria, ale môžu sa v nej vyskytnúť. Plne však zachovávajú zdraviu prospešné minerálne látky. Špeciálne vložky dokážu zachytiť i dusičnany, ťažké kovy, či upraviť tvrdosť vody.

VÝSLEDKOM JE CHUTNÁ, KVALITNÁ, ZDRAVÁ PITNÁ VODA

…ideálna na pitie i na varenie.

V minulosti zomierali na choleru a podobné choroby prenosné vodou milióny ľudí ročne. Po zavedení chlórovania tieto choroby takmer vymizli. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia však odborníci v USA zistili, že chlór vo vode reaguje s látkami, ktoré sa prirodzene nachádzajú v každej rieke či priehrade, a vznikajú tak rôzne zlúčeniny, ktoré sú často rakovinotvorné, prípadne mutagénne (s vplyvom na dedičnosť) či teratogénne (rizikové pre vývoj plodu). Vedľajších chemických produktov chlórovania stále pribúda. Riziko chorôb z nechlórovanej vody je však ešte stále väčšie než z chlórovanej, preto sa chlóruje doteraz.

Najväčším problémom chlórovaných vôd je ich časté prechlórovanie. Spotrebiteľa na to upozorní známy chlórový zápach z pohára čerstvo napustenej vody. Tento nedostatok býva i hlavnou príčinou nedôvery k vode z vodovodu. To, že chlórový zápach nezapríčiňuje samotný chlór, ale jeho rakovinotvorné zlúčeniny, už vedia iba odborníci.

Problém s prechlórovaním, vrátane pachute a zápachu, vyrieši vhodne zvolený filter.

Najjednoduchším riešením je nádobový vodný filter

NÁDOBOVÝ VODNÝ FILTER OASA

Nadväzuje na tradíciu nádobového filtra DIONA, ktorý bol v nezávislom spotrebiteľskom teste vyhodnotený ako najlepší na trhu. Rovnako ako DIONA aj OASA umožňuje účinne zlepšiť kvalitu pitnej vody z verejného vodovodu alebo zo studne.

Zlepšuje chuť a farbu vody, odstraňuje zápach a zákal, s vysokou účinnosťou odstraňuje nežiaduce látky a zachováva pritom prirodzené minerálne zloženie vody.

Je vhodný do každej domácnosti, na chatu, do kancelárie, na dovolenku,… Vyznačuje sa nízkou vstupnou investíciou i prevádzkovými nákladmi.

Filtračné vložky vodného filtra OASA sú identické s filtračnými vložkami filtra DIONA. Sú výmenné. Náhradné vložky je možné v pôvodnom balení skladovať neobmedzene dlho. Filtračné vložky sú bakteriologicky stabilizované a po celú dobu životnosti nezhoršujú bakteriálne vlastnosti vody. Takto upravenú vodu je možné bez obáv uskladniť v chladničke až tri dni bez toho, aby sa zmenili jej vlastnosti a kvalita. Na výber sú 4 typy filtračných vložiek:

Filtračná vložka FAM 1

 • zlepšuje chuť a farbu vody, odstraňuje zápach a zákal
 • odstraňuje alebo výrazne znižuje obsah škodlivých látok, ako sú: chlór a jeho zlúčeniny, ropné látky, saponáty, fenoly, pesticídy, ťažké kovy, prírodné organické látky
 • kapacita: 800 litrov alebo 2 roky od prvého zavodnenia

Filtračná vložka FDN 2

 • odstraňuje všetky škodlivé látky ako FAM 1 + navyše dusičnany
 • kapacita: do 150 litrov (podľa množstva dusičnanov) alebo 2 roky od prvého zavodnenia

Filtračná vložka FTK 3

 • odstraňuje všetky škodlivé látky ako FAM 1 + navyše rieši prechodnú tvrdosť vody (vodný kameň)
 • kapacita: do 240 litrov (podľa tvrdosti vody) alebo 2 roky od prvého zavodnenia

Filtračná vložka FAS 4

 • odstraňuje všetky škodlivé látky ako FAM 1 + navyše je špecializovaná na odstraňovanie ťažkých kovov (arzén, antimón, meď, olovo, fosfáty,…)
 • kapacita: do 800 litrov (nutné stanoviť podľa koncentrácie ťažkých kovov) alebo 2 roky od prvého zavodnenia

Moderný dizajn spĺňa náročné požiadavky na multifunkčnosť – sklenenú kanvicu je možné použiť i na ohrev vody a prípravu a servírovanie čaju alebo kávy. Súčasťou balenia je i sklenené sitko na sypaný čaj a odkladacia nádobka, ktorá zároveň slúži ako odmerka. Rozmery sú uspôsobené tak, aby filter vošiel na policu v chladničke.

Filter OASA výrazne zlepšuje kvalitu a chuť chlórovanej vody. Ak sa prevádzkuje podľa návodu, neprepustí cudzorodé látky, či už sú neškodné alebo rakovinotvorné, známe alebo doteraz neznáme, v norme alebo nie – do vody, ktorú pijeme, však takéto látky rozhodne nepatria.

Kvalitná pitná voda je základom zdravého životného štýlu.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
8 689 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array