Jedinečný spôsob liečenia a osobnej transformácie

Reintegračné liečenie predstavuje novú formu energetického liečenia, ktoré ide za hranice doteraz známych a používaných techník, receptov a mantier.

marin

obrázok so súhlasom marin / FreeDigitalPhotos.net

Reintegračné liečenie nie je žiadna technika s ktorou ste sa doteraz stretli. Reintegračné liečenie nie je žiadna technika. Technika je iba obrad, ktorý vás privedie do určitého stavu bytia. Reintegračné liečenie vás však privedie za hranice všetkých techník, do nadzmyslového stavu bytia, do stavu vlastnej jednoty, tzv. sámándhi. Toto liečenie ide za hranice našich piatich zmyslov, spája človeka s doteraz neznámou energiou. Transzenzorické liečenie umožňuje realizovať celý váš potenciál, na vyšších úrovniach je dokonca schopné reštrukturalizovať DNA informácie a zvýšiť imunitu.

Reintegračné liečenie (Reconnective Healing) –  je viac než liečenie energiou.

Zahrňuje všetky formy liečenia energoiu a je za nimi. Táto energia, svetlo a informácie boli prenesené skrz vesmír na tak vysoko rozvinutej úrovni, akú sme doteraz nepoznali.

Ako a prečo toto liečenie funguje nie je možné racionálne vysvetliť. Nejedná sa o liečenie vierou, pretože v Reconnection nemusíte veriť, aby fungovalo. Liečenie prebieha za hranicami nášho ega, aj za hranicou toho, čo o liečení vieme. Je to naša chvíľa s vesmírom.

Proces Personal Reconnection je dynamická metóda úplného pripojenia vašich vlastných energetických polí k energetickým poliam vesmíru. Pripojením meridiánov a energetických dráh vášho tela na dráhy Zeme a vesmírny energetický cirkulačný systém, sa zlepší Váš vývoj, životná sila a predovšetkým týmto rituálom získate osobnú schopnosť liečiť.

Podľa Dr.Pearla majú všetci ľudia v sebe zakódovanú schopnosť liečiť pomocou reintegračných energii. Vývojom však túto svoju prirodzenú schopnosť stratili, zostalo iba akési zbytkové, zakrpatelé pripojenie na liečivé energie. Pre ich plné využitie, je potrebné tieto spojenia znova naštartovať.

Prevedenie Personal Reconnection praktikom vo vás aktivuje nové energetické a vibračné spojenia, ktoré vám umožnia mať úplný prístup k vyšším a silnejším reintegračným frekvenciám pre váš osobný vývoj a predovšetkým pre schopnosť liečiť seba aj druhých.

Ide o frekvencie, prenášané cez spektrum svetla a informácií, ktoré predtým nikdy neboli prítomné na Zemi . Cez Reconnection sme schopní komunikovať s týmito novými úrovňami svetla a informácií.

Osobné Reconection je proces znovuspojenia s Vesmírom, s transcedentnom. Od rekonektívneho liečenia sa líši predovšetkým rozšírením vnímania našich možností.

Ing. Pizurová Danka – praktik Reintegračného liečenia (TM)

kontakt: 0904 319 861, 0944 234 775

Zdroj: znovunapojenie.webnode.sk

Články o reintegračnom liečení

Knihy od Dr. Erica Pearla

Reintegračné liečenie predstavuje novú formu energetického liečenia, ktoré ide za hranice doteraz známych a používaných techník, receptov a mantier.

Reintegračné liečenie nie je liečivý dotyk, terapeutický dotyk ani dotyk zdravia. Nie je to reiki, johrei, jin shin jyutsu, čchi-kung, mahjang ani beijing.

Mnohé techniky, ktoré fungovali v minulosti, fungujú rovnako dobre aj dnes.

Dnes však pre naše rozšírené parametre tieto staré techniky už nie sú vhodné a dostačujúce.

Reintegračné liečenie nie je žiadna technika s ktorou ste sa doteraz stretli. Reintegračné liečenie nie je žiadna technika. Technika je iba obrad, ktorý vás privedie do určitého stavu bytia. Reintegračné liečenie vás však privedie za hranice všetkých techník, do nadzmyslového stavu bytia, do stavu vlastnej jednoty, tzv. sámándhi. Toto liečenie ide za hranice našich piatich zmyslov, spája človeka s doteraz neznámou energiou. Transzenzorické liečenie umožňuje realizovať celý váš potenciál, na vyšších úrovniach je dokonca schopné reštrukturalizovať DNA informácie a zvýšiť imunitu.

RECONNECTIVE HEALING – je viac než liečenie energiou.

Zahrňuje všetky formy liečenia energoiu a je za nimi. Táto energia, svetlo a informácie boli prenesené skrz vesmír na tak vysoko rozvinutej úrovni, akú sme doteraz nepoznali.

Ako a prečo toto liečenie funguje nie je možné racionálne vysvetliť. Nejedná sa o liečenie vierou, pretože v Reconnection nemusíte veriť, aby fungovalo. Liečenie prebieha za hranicami nášho ega, aj za hranicou toho, čo o liečení vieme. Je to naša chvíľa s vesmírom.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
8 816 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array