Duchovný rozvoj II. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

„Nedeliteľnou súčasťou vyliečenia je želanie a vôľa vyliečiť sa – pacient sa lieči sám, lekár iba pomáha“

(Seneca cca 40 n. l.)

Prečo ľudia umierajú na choroby, na ktoré už sú lieky? Aký má vplyv farmaceutický priemysel na zdravie ľudstva? Aké sú negatíva a pozitíva spolupráce lekárov s výrobcami liekov? Na akom mieste v rebríčku hodnôt stojí lekárska etika? Veľa otázok, ale aj veľa odpovedí…

Prvú časť príspevku som zakončil Hippokratovou prísahou, aby sa dostala do povedomia širokej verejnosti. Známa je skôr iba lekárom, ktorý prisahali… Žiaľ, v Hippokratovej prísahe dnes lekár prisahá, že bude liečiť úmerne so štátnymi zdrojmi a podľa pokynov poisťovní. A okrem toho, v drvivej väčšine nielen západných krajín – lekár sľubuje byť obchodníkom farmaceutických firiem… Farmaceutický priemysel ponúka miliónom pacientov „zdravie“ – ale toto očakávanie neplní. Namiesto toho poskytuje produkty, ktoré iba miernia symptómy, pričom podporujú chorobu v pozadí, ako predpoklad pokračujúceho obchodu… K zakrytiu tohto podvodu, tento priemysel používa dvakrát viac peňazí, než vynakladá na výskum budúcich liečebných terapií. Tento organizovaný podvod je jedinou príčinou, prečo tento investičný obchod, za strategicky navrhnutou dymovou clonou „dobrodincov“ ľudstva, pretrval takmer storočie. Kriminálne praktiky tohto priemyslu držia životy 6 miliárd ľudí a ekonomiky väčšiny krajín sveta ako rukojemníkov. Obvinení majú na svedomí úmrtie stoviek miliónov ľudí, ktorí neprestávajú umierať na kardiovaskulárne choroby, rakovinu a ďalšie choroby, ktorým sa môže predchádzať a mohli byť do značnej miery už dávno eliminované. K predčasnej smrti miliónov ľudí nedochádza v dôsledku okolností ani nedbalostí. Je úmyselná a systematicky organizovaná v prospech farmaceutického priemyslu a jeho investorov s jediným účelom – expanzie globálneho odbytu liečiv v hodnote triliónov dolárov. Trhoviskom farmaceutického priemyslu je ľudské telo a návratnosť jeho investícií závisí na predlžovaní a rozšírení chorôb. Jeho zisky závisia na patentovateľnosti liekov, ktoré z neho robia najvýnosnejšie podnikanie na planéte! Farmaceutické korporácie preto systematicky maria prevenciu a likvidáciu chorôb. Aby mohli páchať tieto zločiny, užívajú labyrint plný vykonávateľov a spoluvinníkov vo vede, v medicíne, v masmédiách (tlač, rozhlas, TV) a politike. Vlády všetkých štátov sú manipulované alebo často dokonca riadené lobbystami a bývalými manažérmi farmaceutického priemyslu. Legislatíva všetkých štátov je po desaťročia korumpovaná a zneužívaná k obhajovaniu záujmov mnoho triliónového dolárového „obchodu s chorobami“, čím je ohrozené zdravie a životy stoviek miliónov nič netušiacich chorých a národov.

Východiskovou podmienkou rastu farmaceutického priemyslu (úspešného investičného podnikania) bolo vylúčenie konkurencie bezpečných prirodzených terapií, keďže nie sú patentovateľné (neprinášajú zisk…)! Výsledkom tejto systematickej eliminácie prirodzených zdravotných terapií bolo prevzatie systémov zdravotnej starostlivosti vo väčšine krajín sveta a milióny ľudí a takmer všetky národy sa tak dostali do závislosti na farmaceutickom priemysle („bielej mafie“) a jeho investičných obchodoch. Obvinení úmyselne a systematicky zneužívajú legislatívne a politické systémy väčšiny štátov k presadzovaniu zákonov a nariadení a presadzovaniu ďalších opatrení s úmyslom ďalej rozšíriť predaj neúčinných, nebezpečných, ale veľmi lukratívnych farmaceutických drog.

(Výber z oficiálnej žaloby, ktorú podal 14. júna 2003 u Medzinárodného súdneho dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ďalší. Obsiahle podanie obviňuje svetové farmaceutické korporácie a predstaviteľov svetovej politiky zo zločinného spolčenia, genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov…).

Hippokratova prísaha pre 21. storočie

„Sľubujem v mene ľudskosti, humanizmu a lásky k blížnemu svojmu a dovolávam sa svedectva všetkých, s ktorými sa vo svojej praxi stretnem, že budem tento lekársky sľub dodržiavať. Všetkých svojich učiteľov, ktorí mi úprimne odovzdajú svoje znalosti si budem vážiť ako svojich rodičov a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som ich mohol dôstojne nasledovať Ak sa aj ja stanem učiteľom, odovzdám svoje umenie len tým, ktorí sa zaviažu k dodržiavaniu tohto sľubu s predsavzatím ho naozaj a vážne dodržiavať. Spôsob môjho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia k úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred krivdou a bezprávím. Neprepožičiam svoj stav k eutanázii, ale vynasnažím sa svojou starostlivosťou o chorých prispieť k tomu, aby nemali dôvod pomyslieť na ukončenie svojho života. Zdržím sa konania a podpory činov, ktoré nie sú v súlade s týmto sľubom, a podľa svojho vedomia a svedomia konania, ktoré by viedlo k strate života nenarodeného dieťaťa. Svoj život a lekársky stav budem viesť v čistote a tak, aby som nijako neznižoval dôstojnosť lekárskeho poslania. Ak moje vedomosti nebudú stačiť na liečenie chorého, odovzdám ho do rúk kolegom schopným to urobiť tak, aby to bolo na jeho úžitok. Nech budem liečiť kohokoľvek, nebudem robiť rozdiely podľa farby pleti, náboženstva či spoločenského postavenia a vyhnem sa akémukoľvek konaniu, ktoré by ma uvrhlo do podozrenia z bezprávia či ublíženia. Zrieknem sa konania, ktoré by sa mohlo stať dôvodom na moje vydieranie spôsobom, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu práv pacientov. Zaväzujem sa dodržiavať lekárske tajomstvo vrátane tajomstva, ktoré sa dozviem o súkromí ľudí, pri hľadaní diagnózy. Lekársku diagnózu s identifikáciou osoby odovzdám len lekárovi, ktorý ju bude bezvýhradne potrebovať k ďalšiemu liečeniu a k úžitku chorého. Na vedomie beriem a vyslovujem presvedčenie, že ak tento sľub budem po celý život dodržiavať, stanem sa lekárom i človekom šťastným, čo bude k úžitku mne i ostatným. Ak sa svojho sľubu zrieknem či ho poruším, zriekam sa aj svojho lekárskeho umenia či poslania.“ Tento sľub by mal povinne visieť zarámovaný v každej ordinácii lekára na očiach pacientov aj lekára, na ministerstve zdravotníctva a na chodbách všetkých nemocníc tak, ako je to nariadené v úradných a štátnych inštitúciách a školách, že tam musí visieť obraz prezidenta…!

Lekári stále ešte skladajú Hippokratovu prísahu, ale teraz sa už podľa nej očividne máloktorý riadi. Z veľkej väčšiny sa z nich stali praktickí pragmatici a podnikatelia. Dnes už fungujú ako „obchodníci“ a úslužní poskokovia farmaceutického priemyslu. Kam sa z nich podela základná ľudskosť, súcit s trpiacim, zmysel pre zodpovednosť, láska k blížnemu? Výrobcovia liekov si lekárov „kupujú“ nenápadnými priateľskými gestami a darmi už celé roky. Lekári, to samozrejme, nahnevane popierajú a nikto v žiadnej krajine si zatiaľ nedal tú námahu, aby niektorého z nich donútil vysvetliť, kto mu uhradil náklady na drahú dovolenku, kde vzal peniaze na drahé auto, atď. Pretože sa toto sa dnes deje tak šikovne a v takom meradle, že o nutnosti užívať drahé lieky je presvedčená celá verejnosť, dokonca aj orgány v trestnom konaní! V tejto archaickej prísahe (ako si mnohí myslia) je však jasne zakotvená výstraha a jej echo je karma: „Ak ju však poruším, či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak…!“ Zdravotníctvo sa v súčasnosti skloňuje z politicko-ekonomického a globalizačného hľadiska a nie z potrieb chorých ľudí… A tak sa stali ľudské choroby pre elitu tohto sveta obrovským biznisom… Sme tiež svedkami, že lekári nám začali štrajkovať (čo je v zásadnom rozpore s Hippokratovou prísahou a poslaním lekára) a ako na trhu sa začali handrkovať a dovolávať vyšších platov… V článku „Čo sa deje, keď lekári štrajkujú?“ od Roba Mackrilla na britskej webstránke Daily Reckoning sa píše: „Keď izraelskí lekári začali v roku 2000 štrajkovať, vyšiel najavo čudný jav: keď lekári štrajkujú, úmrtnosť sa znižuje. V tomto konkrétnom prípade sa počas štrajkového obdobia znížila takmer o 40%. V roku 1973 izraelskí lekári štrajkovali 4 týždne a úmrtnosť sa v tom mesiaci znížila o 50%. K tomu istému došlo v Los Angeles, v roku 1976. Počas ich štrajku úmrtnosť klesla o 18%. Keď sa skončil a medicínska mašinéria sa opäť naplno rozbehla, úmrtnosť sa vrátila do zvyčajnej úrovne. A to isté sa udialo v Bogote v roku 1972. Lekári odmietli poskytovať všetku základnú liečbu, okrem pohotovostných služieb. A hádajte, čo sa stalo? Úmrtnosť poklesla o 35%. Takže z toho následne vyplýva, že čím väčšmi sa vyhýbame modernej medicíne, tým väčšiu šancu máme, že budeme dlhšie žiť a budeme zdraví. Ako povedal známy chicagský lekár Dr. Róbert Mendelsohn ešte v roku 1979: „Keby sa lekári silou-mocou nesnažili liečiť ľudí, ale poskytovali by im len pohotovostné služby, ja vôbec nepochybujem, že by sme na tom boli oveľa lepšie.“ V staroveku bolo lekárstvo spojené s astrológiou. Aj kňaz bol lekárom i astrológom. Súčasná astrológia môže pomôcť v liečení našich civilizačných chorôb. Každý už od narodenia má danú svoju psycho-fyzickú konštitúciu. A presne zostavený horoskop ukazuje jeho životné sily, sklon k chorobám, začiatky kríz, aj sklon i dobu ich trvania. Týmto spôsobom lekár – astrológ s touto pomocou môže bez omylov zmierňovať utrpenie človeka, mať oveľa lepšie výsledky v liečení chorôb, než akoukoľvek inou metódou. Vedci z univerzity v Toronte dlho čakali na spracovanie dát desiatich miliónov ľudí, narodených v rôznych znameniach. Výsledok je šokujúci. U každého znamenia Zverokruhu sa vyskytujú špecifické choroby viac, než u ostatných. Ide o najväčšiu astrologickú štúdiu, akú kedy veda zostavila. Jej výsledky potvrdzujú múdrosť prastarých náuk – Astrológia a hviezdy majú skutočne vplyv na ľudí, hlavne v prípade zdravia, tvrdí japonský výskumný tým.

Zdravie je zrkadlový obraz našej psychiky – väčšina chronických ochorení má príčiny v duševno-duchovných konfliktoch, ktoré možno vyriešiť prácou na sebe samom a s pomocou citlivého liečiteľa. „Nedielnou súčasťou vyliečenia je želanie a vôľa vyliečiť sa – pacient sa lieči sám, lekár iba pomáha“ (Seneca, asi r. 40 n. l).

Veľa ľudí jednoducho nevie, ako veľmi dokážu myšlienky pôsobiť na hmotný svet, že napr. myšlienka („mám rakovinu a veľa ľudí na rakovinu zomiera“) sa sama napĺňa. Rakovina nie je ničím iným, ako zhmotneným prejavom nášho vlastného, chorobného, sebeckého a egoistického myslenia. Chorí nevidia, že by choroba mohla mať dočinenia s nimi samotnými, ale idú k lekárovi a odovzdajú mu zodpovednosť za svoje zdravie… Hoci máme dokonalejšiu medicínsku techniku a vysoko rozvinutý farmaceutický priemysel, predsa sme viac chorí ako naši rodičia a prarodičia, ktorí dokonca žili v omnoho horších životných podmienkach ako my. Z toho jasne vyplýva, že klasická medicína musela niekde spraviť zásadnú chybu. Zamerala sa na liečenie chorého orgánu, ktorý oddelila od tela, no akosi pozabudla, že choroba zasiahne človeka komplexne, lebo sme bytosti „obsahujúce“ fyzickú, duševnú a duchovnú substanciu. Ak chceme žiť v harmónii, rozvíjať sa v pokoji a byť trvalo zdraví, musíme akceptovať a liečiť všetky tri zložky človeka súčasne. Dnešná vedecká medicína (diagnostika a technológie) určujú výsledok patologického procesu, teda konečnú chorobu, pričom vynecháva to hlavné, začiatok a mechanizmus ochorenia. A práve v tom sú skryté hlavné odpovede na mnohé otázky úspešného liečenia chorôb človeka. Z toho vyplýva, že medicína sa musí uberať smerom, pri ktorom sa vychádza z vlastnosti a štruktúry funkcií mozgu – sledovať nielen fyziologické funkcie pacienta, ale aj psychické. Aby sme pochopili princíp duchovných príčin ochorenia, mali by sme si najskôr roztriediť jednotlivé orgány podľa ich funkcií a zároveň by sme si mali pamätať, že všetko so všetkým súvisí a je navzájom prepojené. Ak máme zlé zmýšľanie hoci iba v jednom smere, ovplyvníme tým zároveň niekoľko ďalších orgánov… Medicína, ktorá sa opiera len o hmotné telo a jeho hmatateľné, viditeľné a merateľné symptómy, sa stáva prežitkom…

Duchovná symbolika ukrytá v ochorení orgánov: Každá časť tela a jeho funkcie sú dokonalé a prirodzené. Preto je potrebné ku každému orgánu pristupovať s láskou a obdivom k ich funkcii a kráse. Naše telo a všetko v ňom je usporiadané tak, ako vesmír – nad ľudské chápanie.

PEČEŇ – vypovedá o našom názore a pohľade na svet. Preto máme tento orgán tiež prepojený s pohybovým aparátom a očami. Ochorenie pečene nastáva v dôsledku problémov s hodnotením a oceňovaním. Vypovedá o miere a kvalite chápania prichádzajúcich informácií a situácií vo vzťahu k svetonázorovým a náboženským oblastiam.

ŽLČNÍK – poukazuje na náš stav spokojnosti so životom. Pri chorobách žlčníka sa nie náhodou používa výraz, že od zlosti mu vzkypela žič. Podráždenie vzniká, ak je človek plný hnevu a agresivity, keď im nedá voľný priechod vo fyzickej aktivite… Potom sa upchajú žlčovody a vytvárajú sa kamene.

SRDCE je centrom všetkého diania, symbolom osobnosti a postoja k životu. Rozvádza nielen krv, ale aj lásku do celého tela. Všetko sa potom prejavuje v ostatných „zázračných“ tkanivách (žily, cievy i samotná krv). To predstavuje náš cit, emócie. Infarkt je dôsledok preceňovania vlastných síl a nadvlády vôle. Srdcová arytmia je typická pre tých, ktorí sa striktne pridržiavajú svojich návykov a nepripustia, aby niečo narušilo ich zabehaný spôsob života. Keďže ľudské telo nevie produkovať vlastný vitamín „C“ (kyselinu L-askorbovú), preto všetci ľudia trpia nedostatkom tohto vitamínu a majú sklon ku kardiovaskulárnym a ďalším ochoreniam.

TENKÉ ČREVO – je ako rozhodca vecí a situácií, ktoré do tela prichádzajú a telo opúšťajú.

SLEZINA – orgán, ktorý býva neprávom podceňovaný, je ako upratovačka odpadu a zároveň zrkadlom našej povahy.

PODŽALÚDKOVÁ ŽĽAZA – vypovedá o láske, ktorú prijímame, aj dávame.

ŽALÚDOK – poukazuje na to, koľko sme schopní absorbovať do seba informácií – ani netušíme, ale koľko a čoho sme schopní pojesť, sa dozvieme, až ochorie náš žalúdok, resp. čo už nemôžeme… Tiež nám signalizuje, koho alebo čo, nemôžeme stráviť.

PĽÚCA – tak, ako príroda je v harmónii, aj naša duša potrebuje mať vyrovnané účty. Teda pľúca symbolizujú vzťahy, kontakty, rovnováhu medzi braním a dávaním. Dýchať znamená všetkým dávať lásku, ale aj všetko prijímať s radosťou a láskou.

HRUBÉ ČREVO – pracuje v dokonalej rovnováhe prijímania, vstrebávania a vylučovania. Predstavuje schopnosť zbaviť sa všetkého, čo už telo nepotrebuje. Iba vlastné obavy nám bránia zbaviť sa v živote všetkého starého – tak vzniká zápcha. Preto si pamätajme, že aj všetko, čo nemôžeme odpustiť sebe ani iným, sa na duchovnej úrovni nachádza práve tu. Koľko krívd a neodpustenia sa v každom z nás nachádza?

OBLIČKY – sú párový orgán, partneri v nás a ich hlavná funkcia sú emócie a harmonické vzťahy. Ich ochorenia prichádzajú po dlhšie trvajúcich partnerských konfliktoch.

MOČOVÝ MECHÚR – možno právom nazvať orgánom zhromažďovania strachu. Pretože každý zážitok strachu vedie k jeho poškodeniu. Aj malé dieťa sa pociká, keď ho niečo či niekto vystraší.

Choroba nás chce vždy na niečo upozorniť: Často až choroba upozorní človeka na chyby a ich zmysel, až potom môže ísť ďalej tou správnou cestou. Ochorenie má človeka pribrzdiť v životnom zhone a donútiť ho, aby opravil chybné postoje a našiel riešenia ustavične odkladaných problémov. Alebo, aby jednoducho vo vedomí znovu prežil odmietané a potláčané protipóly životných rozhodovaní. Nie je teda správne chcieť sa akéhokoľvek ochorenia hneď v počiatkoch rýchlo zbaviť pomocou medikamentov. Musíme najskôr hľadať skutočné príčiny vypuknutého ochorenia. Ak objavíme pravé príčiny našich ochorení, ktoré sú svojskou rečou tela – zároveň spoznáme viac aj samých seba.

Autor: František Šteffek – astrológ

Zdroj: astro-tabu.sk

Odporúčaná literatúra:

Literatúra o atrológii

Literatúra o zdravej výžive

Kniha: Co možná nevíte o očkování

Na zhliadnutie pripájame tiež: Odmietnutie, alebo odklad očkovania

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 104 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array