Prohlášení rady třinácti domorodých Babiček

Je nás třináct domorodých babiček. Přišly jsme ze čtyř světových stran, abychom usedly ke společnému stolu na půdě, která podle tradice náleží národu Irokézů. Naše první setkání proběhlo od 11. do 17. října 2004 ve Phoenicii ve státě New York. Přicestovaly jsme ze svých domovů v amazonském deštném pralese a v oblasti za severním polárním kruhem na severoamerickém kontinentu, z hlubokých lesů amerického Severozápadu a rozlehlých planin Severní Ameriky, z horských oblastí Střední Ameriky a Černých hor v Jižní Dakotě, z pohoří Oaxaca, z pouště amerického Jihozápadu, z Tibetské náhorní plošiny a z afrického deštného pralesa.

Všechny jsme úzce propojeny s národy a společnostmi, které dosud používají tradiční způsoby léčení. Ke společné rozpravě nás přivedla kolektivní vize směřující k vytvoření nové světové aliance.

Daly jsme vzniknout Mezinárodní radě třinácti domorodých Babiček. Naše cesty se spojily v jednotě. Chceme šířít modlitbu, moudrost a pomoci uzdravit naši Matku Zemi, její obyvatele a děti příštích sedmi generací.

Jsme hluboce znepokojeny nebývalým pustošením naší planety: znečišťováním ovzduší, vody a půdy, krutostmi válek, lidskou bídou, hrozbou nukleárních zbraní a vznikem jaderného odpadu, všudypřítomným materialismem, nemocemi, které ohrožují lidstvo, plýtváním přírodními zdroji a přírodními léčebnými prostředky a potlačováním tradičního způsobu života domorodých národů na celém světě.

Věříme, že dnešní svět nás opravdu potřebuje. Potřebuje naše modlitby, naši péči o světový mír a naše léčení. Jsme zde, abychom navrátily sílu původním obřadům a vymohly lidstvu právo přístupu k bylinným lékům. Sešly jsme se, abychom svým národům pomohly ubránit půdu, na níž závisí jejich životy, a uchovaly naše společné dědictví tradiční medicíny. Chceme opatrovat Zemi. Věříme, že nám na cestu k nejisté budoucnosti posvítí učení našich dávných předků.

Soucítíme se všemi, kteří uctívají Stvořitele, i s těmi, kdo pracují a modlí se za naše děti, za světový mír a za uzdravení naší Matky Země.

Za všechny své rodiny jmenovitě:

Margaret Behan z kmene Arapaho-Šajenů Rita Pitka Blumenstein z kmene Jupiků Julieta Casimiro z kmene Mazateků Áma Bombo z kmene Tamangů Flordemayo z kmene Mayů Maria Alice Campos Freire z Brazílie Cering Dolma Gjaltong z Tibetu Beatrice Long Visitor Holy Dance z kmene Oglalů Rita Long Visitor Holy Dance z kmene Oglalů Agnes Baker Pilgrim z kmene Takelmů-Sileců Mona Polaka z kmene Havasupajů-Tewa-Hopiů Clara Shinobu Iura z Brazílie Bernadette Rebienot z kmene Omyené

,,Proroctví také říká, že nositelkami síly budou ženy,“ vysvětluje Flodermayo. ,,Jako ženy máme v životě úžasný úděl a ohromnou zodpovědnost. Jsme pečovatelkami kráčejícími v souladu se svou Matkou. Tento osud si neseme v hloubi své bytosti. Je pro nás nesmírně důležité cítit se svobodně ve svých srdcích a moci vyjádřit svého ducha. Je třeba, abychom se naučily prožívat v harmonii přítomného okamžiku a každé chvíli věnovaly bezpodmínečnou hloubku své modlitby. Když se naše rovnováha poruší a my se cítíme zmítány životem, musíme se rychle navrátit zpěto do přítomnosti, do té jediné skutečné chvíle. Toho dosáhneme jedině naprostou pozorností věnovanou každé minutě svého dneška, nikoli myšlenkami na zázračný zítřek. Zdá se to být obtížné, ale všudypřítomná ženská síla, která je nyní tak mocná, nám v tom jistě pomůže.“

Babička Flodermayo doporučuje způsob, jak získat rovnováhu: ,,Nejprve prociťme lásku a vyživující energii Země stoupat skrze svá chodidla směrem vzhůru. Pak požádejme nebeské srdce, aby nám temenem hlavy vstoupilo do našeho těla. Dovolme těmto dvěma silám setkat se uprostřed naší bytosti. Nakonec umožněme energii šířit se tak daleko, jak potřebuje.“

Flodermayo procestovala svět a stala se mostem světa. Sama se modlí a vidí, že po modlitbě volá celý svět. Její potřeba je skutečně obrovská. Různost jazyků a náboženství není překážkou a nebrání skutečné a pokorné prosbě směrované k Bohu.

,,Žijeme ve zmatku a napětí. Toho, co můžeme vidět, pozorovat a slyšet, je jednoduše příliš mnoho. Existují dva způsoby, jak ovládnout strach: vycentrování a modlitba,“ říká Flodermayo.

,,Modleme se s každým nádechem.“

Flodermayo je název jedné léčivé rostliny a znamená ,,květina úsvitu“. Její okvětní lístky mohou být pastelově růžové, bílé, žluté nebo purpurové. Rozkvetlá květina pronikavě voní, je křehká a uvadá za jeden jediný den. V tradiční medicíně je ženskou bylinou a používá se pro podporu laktace a obnovu dělohy po porodu. Věří se, že rovněž zpomaluje průběh AIDS. …

Cering Dolma Gjaltong (Tibetská buddhistka-Tibet, Kanada)

Se dvěma ze tří svých dětí přivázanými na zádech – to nejstarší nechala doma v Tibetu – se v roce 1958 vydala babička Cering Dolma Gjaltong na strastiplnou pouť, která trvala celý měsíc a vedla přes hory z její milované vlasti do Indie. Podstoupila ji, aby unikla surovému vpádu Číňanů do země. Dále setrvat ve své vlasti nemohla, protože její muž zastupoval tibetský národ před státníky celého světa, a tak to pro ni bylo příliš nebezpečné. Během komunistického převratu zabrali Číňané dvě třetiny tibetského území, vyvraždili 1,2 milionu Tibeťanů a zničili 6 254 klášterů. Proběhlo rovněž rozsáhlé odlesnění země. Sto tisíc Tibeťanů zemřelo v pracovních lágrech a dalšímu stu tisíci se podařilo uniknout. Cering a její rodina byly přinuceny vydat se na stejnou cestu jako podnikl i dalajlama.

Aby se ochránili před dopadením, cestovali pouze v noci, což pouť velice ztěžovalo. Jedné noci vypůjčený kůň klopýtl a shodil na úzkou tmavou horskou cestu maminku Cering Dolmy a jedno z jejích dětí. Od té doby šli všichni pěšky a jeden z rodiny vždy vedl koně, který po zbytek cesty nesl pouze něco málo zásob, které měli s sebou.

Útěk nesměl být prozrazen, a tak musela nejstarší dcera Cering zůstat společně se zbytkem rodiny doma. Navštěvovala totiž školu vedenou komunisty a její nenadálý odchod ze třídy by vzbudil podezření a s největší pravděpodobností by znamenal rozsudek smrti pro celou rodinu. Cering ani nikdo z jejích příbuzných, kteří uprchli, se podobně jako dalajlama nesměli již nikdy do své vlasti vrátit.

Úryvok

DVD Pro příštích 7 generací si môžete zakúpiť v našom E-shope

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 193 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array