Duchovný rozvoj IX. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

duron123

obrázok so súhlasom duron123 / FreeDigitalPhotos.net

(„…na Jeho obraz sme boli stvorení…“), má vplyv na naše vedomie a vitalitu… Mesiac je veľkým nervovým centrom, od ktorého sa na veky chvejeme – riadi naše počatie a narodenie, city a hlboké vrstvy psychiky. Ktorí lekári dnes poznajú moc, ktorú nad nami majú planéty?! Merkúr – prepožičiava rozum, intelekt, myslenie, pamäť. Venuša – riadi našu emocionálnu sféru, harmóniu, lásku (cit, vzťah, splynutie, pasívnu sexualitu). Mars – je aktívny princíp energie a sily (pud, túžba, dobyvačnosť, aktívna sexualita). Jupiter – udeľuje expanziu poznania, duševný a fyzický rozvoj človeka. Saturn – je vládca času, karmy, skúsenosti, tradície, tvorí hranicu viditeľného materiálneho sveta. Urán – dáva originalitu, rozvoj pre vedu a techniku, reformy, revolučné udalosti, vyžaduje neustálu obnovu. Neptún – ovláda psychickú energiu, naše podvedomie, senzitivitu, fantáziu, predtuchy. Pluto – je princíp obnovy, prispieva k evolúcii budúcich pokolení, transformuje sexualitu do inej podoby – počatia… To všetko sú božské vitálne sily, ktoré sa po všetky časy v nás vlnia ako voda v moriach a oceánoch. Našu krv (vákuum duše) priamo ovplyvňuje Slnko a Mesiac – a jej zloženie sa mení v reakcii na solárne erupcie a ich zatmenia, ktoré sa vyskytujú…

Môj osobný názor o účinku týchto božských síl je, že pôsobia priamo na bunky človeka a cez tieto ho ovplyvňujú v zmysle jedinečnej a neopakovateľnej konštelácie (plynúceho času, čiže štvrtého rozmeru) pri narodení, ktorú prijal ako svoj učebný plán života (a je ukotvená v horoskope človeka).

V podstate túto prastarú a nepochopenú myšlienku vyslovili už starí astrológovia: „Hviezdy nás ovplyvňujú, ale k ničomu nedonucujú!“ Tým však nie je povedané, že nezaväzujú… Preto sa dá povedať, že vyžarovanie kozmických telies neformuje ľudský osud priamo, ale vytvára iba cesty, resp. kanály, ktorými bude k ľudskej duši každé ho jedinca prenikať všetko to, čo má rámcovo naznačené aspektami v radixe, vrátane spätných účinkov minulých činov (nevyrovnaných karmických dlhov) – presne tak, ako nám to povedal Ježiš Kristus: „Do haliera splatíš všetko…!

Astromedicína na rozdiel od vedeckej (školskej) medicíny je schopná svojím umením zistiť z horoskopu človeka choroby a problémy, pre ktoré má dispozície… Konštelácie planét, stálic a ich vzájomné aspekty vo zverokruhu pri narodení poukazujú na možné choroby, ktoré sa môžu stať akútnymi v dôsledku tranzitu planét cez citlivé oblasti v horoskope narodenia každého z nás počas nasledujúcich rokov života…
Hoci sú latentné fyzické poruchy v horoskope narodenia viditeľné – človek môže prežiť celý svoj život bez toho, aby sa vrodené defekty stali aktívnymi (keďže hmota je schopná delenia – preto môžu byť dedičné, na rozdiel od duševných daností, ktoré každý dostáva do vienka, resp. si ich prináša z minulých životov…). Tieto planetárne vplyvy sa môžu značne zmierniť alebo eliminovať samodisciplínou, správnym stravovaním a harmonickým (pozitívnym) myslením…

Tehotenstvo a planéty

Slnko pôsobí na tehotenstvo v 4. mesiaci, keď sa tvoria tvary plodu, srdce a citlivosť. Ovláda: veľký a malý mozog, srdce, kostnú dreň, hmotu tela, kvalitu buniek, ľavé oko u žien, cievy, pravú stranu tela. Aktívne pôsobí od 22 do 42 rokov života. Mesiac pôsobí na tehotenstvo v 7. mesiaci, keď telo doplňuje vlhkosťou a vypĺňa dutiny, ovláda malý mozog, lymfatické žľazy, pohlavné orgány, pľúca, krvné sérum, tekutiny tela, miechu, brucho, žalúdok, sympatický nervový systém, blany, prsia, tuky tela, pravé oko u žien, ľavú stranu tela. Aktívne pôsobí od kojeneckého veku až do 4. roku života. Merkúr pôsobí na tehotenstvo v 6. mesiaci, keď sa tvoria hlasové ústroje, oči, vlasy, nechty. Ovláda: motorické nervy, horné a dolné končatiny, ústa, jazyk, dýchacie orgány, zvlášť priedušky, zuby, vnútornosti. Zo zmyslových orgánov ovláda sluch a reč. Aktívne pôsobí od 4 do 14 rokov života. Venuša pôsobí na tehotenstvo v 5. mesiaci, keď sa dokončujú vonkajšie údy a tvoria uši, nos, pohlavie, prsia a končatiny, ovláda obličky, pečeň, pohlavné orgány, vaječníky, prsia žien, Eustachovu trubicu, brucho, žily, krk, bradu a hormóny. Aktívne pôsobí od 14 do 21 rokov života. Mars pôsobí na tehotenstvo v 3. mesiaci, keď sa tvorí hlava a rozlišujú sa údy, ovláda žlčový mechúr, pohlavné orgány spojené so sexuálnymi funkciami, svalové väzivo, vonkajšie genitálie, krvný systém, obličky, konečník, čelo a nos. Aktívne pôsobí od 42. do 56. roku života. Jupiter pôsobí na tehotenstvo v 2. mesiaci, keď sa prijíma budúci tvar tela, ovláda zažívacie ústroje, pľúcne laloky, vnútornosti, boky, svaly, pečeň, žlčník, cievy a ich rozloženie, krvný a cievny systém, dolné končatiny, novotvary buniek. Aktívne pôsobí od 56. do 68. roku života. Saturn všeobecne pôsobí na tehotenstvo – počatie 1. a 8. mesiac, ovláda slezinu, močový mechúr, kostnú sústavu, bedrá, zuby, pravé ucho, žalúdok, väzivo, pokožku, kostru, krv. Aktívne pôsobí v období staroby. Urán ovláda: mozog, mozgové blany, mozgový podvesok, mozgovú kôru, mozgomiechový mok, mozoček, kostnú dreň, hmotu nervov a ľudskú auru. Neptún ovláda: nervové a psychické centrá, slnečné pletivo, veľký mozog, nervový systém, očné žľazy, nohy a tiež ľudskú auru. Pluto ovláda: ústroje močové a pohlavné, slepé črevo, miazgové pletivo, nosné sliznice, žľazy s vnútornou sekréciou, epifýzu.

Žiaľ, ortodoxná medicínska prax sa za oberá diagnózou a liečením choroby len vtedy, keď sa už symptómy naplno prejavili a pacient o tom informuje lekára už ako chorý… Zodpovedne preto možno povedať, že na poli preventívnej medicíny sa doteraz urobilo iba veľmi málo… Súčasná lekárska veda sa vychvaľuje, čo všetko dokázala, teda „cudzím perím“ -, schováva sa za veľké pokroky, ktoré však dosiahla technika a nie medicína! Skutočnosť je taká, že do teraz diagnózu stanovuje „školský lekár“ a pravdu patológ!

Mnohí lekári očividne ešte nechápu, že tradičná medicína má rovnaké nedostatky, ako všetky iné formy ľudskej vedomosti – že je omylná! Ak medzi lekárom a pacientom nie je hviezdna harmónia (trigón či sextil znamenia jeden voči druhému alebo živel: oheň, zem, vzduch, voda – dá sa určiť okamžite len z dátumu narodenia…) – uzdravenie sa môže oneskorovať a v extrémnych prípadoch celkom zamedziť! (Je to presne to isté, ako medzi osobami, ktoré uzatvoria manželstvo, keď ich horoskopy sú disharmonické). Martin L. Gross v knihe The doctors smutne konštatuje, že lekári a moderná medicína sa stávajú blízkym konkurentom rakoviny a srdcových chorôb – ako hlavní vrahovia ľudí!

Hippokrates nám z dávnych čias odkazuje: „Nech sa strava stane liekom a liek stravou…“ Až v súčasnosti sa zistilo, že šesť z desiatich hlavných príčin úmrtia, ako srdcový infarkt, rakovina atď., súvisí priamo s výživou… Bolo by však fatálne zmeniť výživu zo dňa na deň na ovocie, zeleninu a obilie. Taká radikálna kúra môže viesť až na pokraj smrti. Pretože zmenou výživy sa okamžite uvoľňujú jedy, ktoré sa nachádzajú v tele a to môže byť veľmi nebezpečné. Piť by sa malo len keď máme smäd a jesť, keď máme hlad. Naše telo vie, čo potrebuje…

Lekárska veda konečne tiež začína zisťovať a poznávať, že ľudia sa líšia od seba aj potrebou biochemických solí, prvkov, potravy a vitamínov. O tejto skutočnosti vie astromedicína a tiež astrológovia už veľmi dávno, že narodený človek v každom znamení zverokruhu má určitú potrebu výživy ako aj nedostatky, ktoré sú charakteristikou pre ich planetárny typ. A o tomto bude ďalší seriál článkov Astromedicína verzus vedecká medicína – pre každé znamenie zverokruhu, aby sme nemuseli užívať nadmerné množstvá chemických liekov, vitamínov a stopových prvkov. Zároveň tým môžeme narušiť biznis nadnárodným farmaceutickým koncernom (bielej mafií), ale sami budeme oveľa zdravší. Naša medicína nepozná príčiny a ani liečebné postupy proti mnohým ochoreniam, ale naši predkovia ich poznali, pretože ich odskúšali v praxi počas tisícročí… V starých časoch, keď všetci lekári boli aj astrológovia, podávali sa lieky pacientom podľa planetárnych aspektov, ktoré podporovali liečivú účinnosť liekov – za najlepší čas užívania akéhokoľvek lieku sa považovalo obdobie, keď Mesiac bol v znamení Raka a Ryby. Avšak liek užívaný počas dominujúceho vplyvu Saturna skôr poškodí pacienta, ako by pomohol. Užívanie liekov bolo striktne zakázané aj vtedy, keď Mesiac prechádzal cez znamenie Barana, Býka a Kozorožca. Lekár v staroveku skôr než podal liek, ktorý by mohol narušiť funkciu srdca, študoval horoskop pacienta, či by na základe vrodenej slabosti tohto orgánu takéto liečenie pacienta nebolo nebezpečné…

Takýto postup je v nápadnom rozpore s metódami dnešnej ortodoxnej medicíny, ktorá stovkám a tisícom ľudí priniesla a stále prináša každoročne chorobu a často aj smrť – ľahkomyseľnosťou a neznalosťou lekárov tým, že predpisujú silné lieky (otravujúcu chémiu).

Astromedicína poznala dobrý aj nevhodný čas na podávanie liekov – a vypracovala pre ten účel „biologické hodiny“ človeka. Ich poznanie prináša výrazný liečebný účinok. Medikamentózna liečba je účinnejšia, keď sa liek podáva v hodine, ktorá prináleží chorému orgánu (keď je v maximálnej činnosti). Teda liek má priamy liečebný záber a dávku liekov možno znížiť na minimum!

Biologické hodiny:
01. až 03. hod – vrcholí aktivita pečene
03. až 05. hod – vrcholí aktivita pľúc
05. až 07. hod – vrcholí aktivita hrubého čreva
07. až 09. hod – vrcholí aktivita žalúdka
09. až 11. hod – vrcholí aktivita sleziny a podžalúdkovej žľazy
11. až 13. hod – vrcholí aktivita srdca
13. až 15. hod – vrcholí aktivita tenkého čreva
15. až 17. hod – vrcholí aktivita močového mechúra
17. až 19. hod – vrcholí aktivita obličiek
19. až 21. hod – vrcholí aktivita krvného obehu
21. až 23. hod – vrcholí aktivita troch „ohrievačov“ – oči, uši, bočné časti hrudníka, lakte, ramená
23. až 01. hod – vrcholí aktivita žlčníka

Podľa tejto tabuľky je zrejmá maximálna činnosť telesných orgánov a o 12 hod. neskôr je minimálna. Preto nie je jedno, kedy užívate naordinované lieky („exaktne“ vám školský lekár určí liek užívať 3x denne a pripomenú vám to aj v lekárni). Táto prax platí aj pre rôzne testy, skúšky a vyšetrenia chorých orgánov. Uvedený nedostatok v zdravotníctve (nevedomosť lekárov a magistrov o starých, odskúšaných radách astromedicíny) – NÁM, pacientom, skresľuje výsledky vyšetrení, predpísanú liečbu a navyše zaťažuje (otravuje) iné zdravé orgány tela.

Ako astrológ vám odporúčam sledovať tieto biologické hodiny vo vlastnom záujme počas ochorenia a hlavne sa nimi riadiť pri užívaní a časovaní liekov. Treba si zapamätať: Ťažšie rozpustné lieky užiť cca 1 hod pred vrcholiacou aktivitou orgánu. Tablety ľahšie rozpustné cca 1/2 hod a tekuté lieky cca 1/4 hod pred vrcholiacou aktivitou chorého orgánu.

Hippokrates hovorí: „Keď liek vošiel do tela, pôsobí hlavne na šťavy a tie majú najväčšiu obdobu s prirodzenou povahou človeka. Teda liek útočí, lieči, koriguje a vyčisťuje.“ Podľa astromedicíny (základné živly – oheň, zem, vzduch a voda) to sú prirodzené činitele a pôsobia na naše ústrojenstvo a tkanivo takto: studené – ich sťahuje, teplé – ich rozťahuje, vlhké – ich uvoľňuje, suché – ich zužuje, mierne suché – je neutrálne. Štyri ročné obdobia, štyri fázy Mesiaca a štyri doby (dňa a noci) nám ukazujú nápadné súvislosti navzájom a s telom človeka. Zima zaberá najslabšie mesiace roka, mesačné fázy a časti dňa. Teplo zaberá najsilnejšie mesiace roka a strieda sa so suchom a vlhkom. Podľa starej astromedicíny fyziologické funkcie v tele sa uskutočňujú takto:

1) lymfa má hlavný vplyv od 21. hod do 03. hod ráno
2) krv má hlavný vplyv od 03. hod do 9 hod. doobeda
3) žlč má hlavný vplyv od 9. hod do 15. hod poobede
4) čierna žlč má hlavný vplyv od 15. hod do 21. hod večer

Uvedené rozdelenie je zhodné s hodinami zhoršovania vývoja stavu chorôb.

Psychické vplyvy negatívne sú skľučujúce: starosť, hnev, strach, mrzutosť, zúfalstvo, nuda, nevraživosť, melanchólia, utrpenie, obava. Pozitívne vplyvy a povzbudzujúce sú: odvaha, viera, rozhodnutie, túžba, nádej, aktivita, dôvera, veselosť, radosť, optimizmus. Pre dobré zdravie je dôležité udržiavať psychickú rovnováhu.

Znamenie Strelec 23. 11. – 21. 12., vládnuca planéta Jupiter

Ľudia tohto znamenia by sa mali vzoprieť proti vrodenej túžbe po náhlivosti a dobrodružstve. Od prírody sú náchylní k nehodám a takéto impulzívne tendencie môžu byť pre nich pohromou.

Jupiter podrobuje Strelca ťažkými skúškami. Preto musí preplávať sedem morí pri hľadaní ideálu, ktorý je v skutočnosti uložený v jeho vnútri. Strelec však obtiažne prichádza k záveru, že jeho vnútorný pokoj závisí od vlastného rozumového pochopenia sveta. Chce vidieť, skúsiť, pocítiť a poznať všetko na svete a o to sa bude usilovať až do konca života. Jupiter mu veští nielen materiálne statky, ale i duchovné bohatstvo, preto je zväčša Strelec naladený krajne nábožensky a filozoficky a vedie veľmi aktívny život. Má priamu povahu, optimizmus, odvahu a je altruistický založený. Skôr je opatrný ako bezstarostný, viac utiahnutý ako priamy, skôr rezervovaný ako úprimný. Vytvára si svoj svet a očakáva od iných, aby v ňom videli to, čo vidí on. Pre to aj manželstvo je pre Strelca nešťastnou skúsenosťou. Iba zriedka nájde partnera/ ku, ktorý má pochopenie pre jeho hlboko koreniacu túžbu po slobode a dokáže sa s ňou vyrovnať. Pocit, že je okolnosťami obmedzovaný alebo viazaný citovými zväzkami, pôsobí skôr či neskôr na zdravie Strelca. Rôzne formy nervových a cirkulačných porúch, majú veľmi často psychogénny pôvod. Strelec by mal rozvinúť takt, sebadisciplínu a vytrvalosť. Jeho telo potrebuje bunkovú soľ kremenku (silicu), ktorá sa vyskytuje v kryštalizovaných formách ako kremeň obyčajný a podstatné množstvo obsahuje pankreas, nachádza sa v kostiach, tkanive svalstva, mozgu, pošve a obale nervov. Táto soľ pomáha rozkladať hnis a pôsobí ako liečivý agens na mieste vyrážky. Nedostatok soli v tele sa odrazí lámavosťou nechtov, na strate lesku vlasov, zápale ďasien a viečok. Zdrojom tejto soli sú: požívateľné šupky ovocia a zeleniny, figy, jahody, slivky, škótsky ovos, paštrnák, nelúpaná ryža, zrelé čerešne. Dôležitý je aj prísun vitamínu C pre boj s jedmi v tele a B-komplex, hlavne cholín, ktorý pomáha telu využiť tuky. Nedostatok cholínu zapríčiňuje degeneratívne zmeny v pečeni a odumiera nie jej buniek. Cholín sa nachádza: v klíčkoch pšenice, v teľacej pečeni, vajciach a v lecitíne sójových bôbov.

Autor: František Šteffek – astrológ

Zdroj: astro-tabu.sk

Odporúčaná literatúra

Literatúra o obchode so zdravím

Literatúra o zdravej výžive

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 732 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array