SÓJA …alebo prečo sú obyvatelia Okinawy označovaní za najdlhšie žijúcich ľudí na svete…

Usmernenie v otázke koľko sóje je zdraviu prospešné konzumovať

Odporcovia sóje opakovane uvádzajú, že obyvatelia Číny, Japonska a ostatných krajín Ázie vo všeobecnosti konzumujú veľmi málo sóje, takže neexistuje historický precedens, ktorý by podporil konzumáciu sóje v množstvách odporúčaných zástancami sóje a americkým ministerstvom zdravotníctva. Toto je však zavádzajúca polopravda. Je pravdou, že predovšetkým v Číne bola a je konzumácia sóje  nízka, avšak ázijský kontinent  predstavuje omnoho väčšie územie obývané niekoľkými biliónmi ľudí.

Podstatným faktorom tu nie je priemerná spotreba sóje v Ázii ako celku, ale konzumácia sóje v tých častiach Ázie, kde boli dokumentované jej najväčšie zdravotné benefity, pričom nie je podstatné, ktorú konkrétnu krajinu ide. Postproduktívna populácia japonskej prefektúry Okinawa je známa najvyššou priemernou dĺžkou života na svete pri zachovaní vysokej miery zdravia.

Tieto fakty sú dôležité v spojení s informáciou, že pre Okinawu je charakteristická najvyššia spotreba sóje na svete. Mnoho obyvateľov Severenej Ameriky pozná Okinawu predovšetkým v súvislosti s najdlhšími a najkrutejšími bojmi na území Japonska počas 2. svetovej vojny. Okinawa bola dobitá, pričom Japonsko bezpodmienečne kapitulovalo. Japonská vláda však po kapitulácii  pristúpila na požiadavku USA ponechať tu dodnes americké vojenské základne. Na základe výsledkov 25 rokov trvajúcej štúdie Japonského ministerstva zdravia (Okinawa Centenarian Study) boli  obyvatelia Okinawy opakovane označení za najzdravších a najdlhšie žijúcich ľudí na svete

winnond

obrázok so súhlasom winnond / FreeDigitalPhotos.net

Koľko sóje skonzumovali okinawskí seniori počas svojho života? Na základe precíznych údajov už spomínanej Okinawa Centenarian Study autorov Makoto Suzuki, M.D., Bradley J. Willcox, M.D. a D. Craig Willcox, Ph.D. možno tvrdiť, že okinawskí seniori konzumovali pravidelne denne dve porcie sójových produktov bohatých na izoflavóny.

Toto množstvo sóje je približne dvadsaťkrát vyššie, ako množstvo sóje označované už spomínanou Kaayla Daniel za „množstvo reálne konzumované v Ázii“. Ak teda autorka tvrdí, že „neexistuje historický precedens, ktorý by podporil konzumáciu sóje v množstvách odporúčaných v súčasnosti“, mýli sa. Sója sa na diétnom režime okinawských seniorov podieľa až dvadsiatimi percentami.

Autori Okinawan Centenarian Study analyzovali stravu a zdravotný stav okinawských seniorov a porovnávali tieto parametre so seniorskými subpopuláciami v iných častiach sveta. Zistili, že vysoká spotreba sóje bola jedným z hlavných dôvodov podmieňujúcich extrémne nízke riziko vzniku hormonálne dependentných onkologických ochorení u okinawských seniorov, predovšetkým nádorov prsníka, prostaty, vaječníkov a čreva. V porovnaní so severoamerickými seniormi bola v Okinawe o 80% nižšia prevalencia nádorov prsníka a prostaty a viac ako o polovidu menej nádorov vaječníkov a hrubého čreva.

Toto významne znížené riziko vzniku nádorov je podľa autorov Okinawan Centenarian Study podmienené práve významnou konzumáciou izoflavonóv obsiahnutých v sóji. Toto je veľmi významné zistenie. Najnižšia incidencia nádorov bola pozorovaná u obyvateľov Okinawy, ktorí konzumovali najviac sóje.  Aj mnohé ďalšie štúddie potvrdili pozitívnu koreláciu medzi konzumáciou sóje a redukciou rizika onkogenézy. Štúdia známa ako The Japan Public Health Center Study identifikovala najnižšiu incidenciu rakoviny prsníka v prefektúrach, kde ženy konzumovali najviac sójových produktov. Štúdia publikovaná v britskom medicínskom časopise Lancet potvrdila, že čím viac izoflavónov (prevažne vo forme sójových potravín) ženy konzumovali, tým nižšie bolo u nich riziko incidencie mamárneho karcinómu.

Dôvodom, prečo sa severoamerický pro-farmaceutický Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) horlivo usiluje potvrdiť, že sója ako potravina môže byť benefitná v prevencii a dokonca i v liečbe chronických neinfekčných ochorení, nie sú ako tvrdí Kaayla Daniels nadštandardné vzťahy medzi  FDA a producentmi sóje, ale skutočne presvedčivé dôkazy. FDA však už v súčasnosti dovolila výrobcom potravín verejne komunikovať prínos konzumácie sóje pri prevencii srdcovo – cievnych ochorení, nakoľko momentálne dostupné výsledky a dôkazy sú ohromujúce.

Naviac autori 25 rokov trvajúcej Okinawa Centenarian Study tvrdia, že práve vysoký podiel sóje a sójových prípravkov v každodennej strave obyvateľov Okinawy je jedným z primárnych dôvodov toho, že seniori v tejto prefektúre majú až o 80% infarktov myokardu menej v porovnaní so Severnou Amerikou. Vysoký nutričný príjem sóje tiež spôsobuje, že ak sa už infarkt myokardu u obyvateľov Okinawy vyskytne, ich šanca na prežitie je dvojnásobná v porovnaní s USA.

Toto sú alarmujúce údaje. Autori Okinawa Centenarian Study tvrdia, že ak by obyvtelia severoamerického kontinentu žili podobne ako seniori v Okinawe a konzumovali každodenne rovnaké množstvá sóje, bolo by v USA možné zatvoriť 80% koronárnych jednotiek a tretinu onkologických kliník, okrem toho by nebolo potrebných mnoho opatrovateľských ústavov pre dlhodobo chorých a seniorov.

Od roku 1990 postupne údaje o očakávanej dĺžke života v Okinawe prevýšili absolútne limity, ktoré v tejto verejno – zdravotnej kategórii stanovil Japonský inštitút pre výskum populačných otázok. Na základe tohto faktu boli následne tieto limity revidované, aby jednoducho zahrnuli fenomén dlhovekosti príznačný pre Okinawu.

Nie je náhodné, že práve v Okinawe, provincii s najvyššou spotrebou sóje na svete je incidencia kardiovaskulárnych ochorení minimálna, karcinóm prsníka je tak zriedkavý, že skríningové mamografické vyšetrenia sa vôbec nerealizujú a väčšina seniorov nikdy nepočula o rakovine prostaty. Incidencia troch hlavných smrteľných diagnóz typických pre ekonomicky vyspelé krajiny zápanej pologule — infarktu, mozgovej príhody a rakoviny — je u obyvateľov Okinawy najnižšia na svete.

Okrem toho bolo zistené, že okinawskí seniori majú omnoho pevnejšie kosti, ako je v ich veku bežné a incidencia fraktúr je v ich subpopulácii o viac ako polovicu nižšia ako v celosvetovom meradle. Autori Okinawa Centenarian Study vzsvetlili zvýšenú kostnú densitu v Okinawe konzumáciou sóje. Aj mnoho ďalších štúdií potvrdzuje pozitívnu koreláciu medzi zvýšenou konzumáciou sóje a redukciou výskztu osteoporózy.

Niekoľko poznámok na záver:

1. Kravské mlieko je v porovnaní so sójovým nápojom zdrojom deväťnásobne vyššieho množstva nasýtených tukov, čo zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
2. Sójové nápoje poskytujú až desaťkrát viac esenciálnych mastných kyselín ako kravské mlieko, sú teda zdrojom kvalitnejšieho tuku.
3. Sójové nápoje neobsahujú cholesterol, zatiaľčo obsah cholesterolu v šálke kravského mlieka je 34 mg. Konzumácia mlieka teda znamená vyššiu záťaž pre vaše srdce a kardiovaskulárny systém.
4. Sójové nápoje znižujú úroveň celkového cholesterolu aj tzv. zlého teda LDL cholesterolu, zatiaľčo mlieko zvyšuje koncentráciu oboch foriem cholesterolu
5. Sójové nápoje na rozdiel od kravského mlieka obsahujú množstvo protektívnych fytochemikálií, ktoré chránia svojho konzumenta pred chronickými ochoreniami srdca a ciev a osteoporózou.
6.U mužov konzumujúcich jednu alebo dve šálky sójového nápoja denne je o 70% nižšie riziko incidencie zhubného nádoru prostaty v porovaní s mužmi, ktorí konzumujú bežnú stravu.

zdroj: www.foodrevolution.org

Prístroj na výrobu sójových a iných nápojov a ďalšie výrobky súvisiace so sójou si môžete zakúpiť v Regeneračnom centre

v ponuke aj zaujímavé recepty pre inšpiráciu

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 323 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme