Sahadža jóga – cesta k nevyčerpateľnému zdroju energie

Slovenka 22. októbra 2004

„Väčšina ľudí o tom ani netuší, no v krížovej kosti, alebo ak chcete kostrči, každého z nás prebýva najsilnejšia a najčistejšia energia, aká vôbec existuje,“ vysvetľuje RAVI KANT BHUTANI, pôvodom z Indie. „Čaká iba na to, aby sa prebudila, osvietila naše JA a spojila ho s nekonečným zdrojom prapôvodnej kozmickej energie.“

Ambro

obrázok so súhlasom Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Tridsaťosemročný Ravi Bhutani už desať rokov žije na Slovensku – odtiaľto totiž pochá­dza jeho manželka. Doma v Dil­lí podnikal v stavebníctve a jedny prázdniny sa vybral na dovolenku k moru. Tam sa stretli. Po svadbe žili v Indii, no jeho manželka zle znášala dillíjske horúce leto. Rozhodla sa teda stráviť ho u rodičov a jedného dňa sa za ňou vybral i manžel. „Aj tak som sa potreboval zoznámiť so svokrovcami,“ žartuje. „No a ostal som tu.“ Už doma sa ho jeden z priateľov snažil zoznámiť so sa­hadža jogou, no Ravimu to nič nehovorilo. Darmo ho priateľ presviedčal, že pomocou nej sa dajú robiť zázraky. „Nahovoril ma až v deväťdesiatom štvrtom,“ loví v pamätí. „ Vlast­ne, ja sám som ho vyhľadal…“ Vtedy sa Ravimu stal úraz – po nešťastnom skoku pociťoval bo­lesti v kĺboch na nohách. Problém mu robila chôdza, ani stáť nedokázal viac ako desať mi­nút. Stačil rok jogy a opäť chodil.

stav osvietenia

Je až neuveriteľné, ako málo treba urobiť, aby človek začal vnímať, čo mu ponúka mat­ka príroda a začal to účinne využívať – naj­prv vo svoj prospech, a neskôr aj na úžitok iných. Sahadža jogíni tento proces nazýva­jú sebarealizáciou (aj osvietením) a podľa nich ho môže zažiť skutočne každý. „Je to je­dinečná skúsenosť, ktorú môže ktokoľvek po­cítiť fyzicky sám na sebe,“ hovorí Ravi Bhuta­ni. „Môže ju vnímať ako energiu pretekajúcu rukami, hlavou i vnútrom – ako príjemný chladný vánok, prinášajúci uvoľnenie od akýchkoľvek stresov, problémov, chorôb či zlozvykov.“ Prvý raz mu v tom pomôžu – tak ako sa svieca zažíha jedna od dru­hej.

Čo je zaujímavé, pri všetkých známych druhoch meditácie stúpa jogínom te­lesná teplota. Pri sahadža joge je to na­opak – teplota klesá. Ďalším parado­xom je, že človek pri nej nezapája svoje myšlienkové pocho­dy. Naopak, keď ním preniká energia zvaná kundalini, vyživujúc tak centrá fyzic­kých, mentálnych, citových a duchovných potrieb, akoby sa zbavoval ťažoby myšlienok. Čím sa interval medzi zapojením myšlienok predlžuje, tým sú účinky intenzívnejšie – vrcholom je „stav úplného ticha“, v ktorom je človek zbavený hnevu i problé­mov. Vtedy sa otvorí tretia čakra na čele (takzvané tretie oko). Napokon, nie je ta­jomstvom, že veľa veľkých objavov vzniklo v bezmyšlienkovom stave.

K tomu je však potrebné, aby sme sa ťažoby zbavili aj navonok – odpustením. Odpuste­nie musí byť úplné a bezvýhradné – všet­kým aj sebe. Je dôležité, aby odpustenie bo­lo úprimné – aby nás už spory nezaťažova­li. Tí, čo majú túto etapu za sebou, tvrdia, že práve byť úprimný nie je jednoduché.

LIEČI AJ RAKOVINU

Takýmto odosobnením a pomocou meditá­cií sa človek stane pre okolie lepší, no najmä šťastnejší sám pre seba. Zmenia sa jeho cha­rakterové vlastnosti, zbaví sa závislostí, ustú­pia bolesti, ale i depresie. Napokon, je veľa príkladov od ľudí, ktorí prakticky uplatňujú sahadža jogu.

„Stačili mi dva týždne a úplne som si vylieči­la nohu,“ hovorí finančná manažérka Jana Popová, ktorá si pri úraze poškodila platnič­ky. Nohu si necítila, často padala. Lekári jej však nedokázali pomôcť. „Čistila som sa, energeticky som si posilňovala postihnuté miesto,“ dodáva.

SAHADŽA JOGA vychádza z učenia, že jemnohmotné telo sa skladá zo siete kanálikov a niekoľkých duchovných centier (čakier) v blízkos­ti chrbtice. Najnižšie položená (kundalini) je zvinutá ako had. Jogín energiu prebúdza a necháva stúpať až do najvyššieho bodu nad teme­nom hlavy, kde tá opúšťa jeho telo a spája sa s vesmírnou energiou. Musí však splniť tri podmienky: úplne sa zbaviť pocitu viny, odpustiť všetkým (tým sa zbaviť „zlej“ energie) a zo srdca si priať dosiahnutie sebarealizácie. Presadila sa najmä na Západe – charakterizujú ju spo­ločné meditácie, kým predtým sa joge venovali len osamelí askéti. Za­ložila ju Šrí Matádží Nirmala Déví v roku 1970 po nadobudnutí mys­tickej skúsenosti a následnom zistení, že skutočne nadišla doba pre duchovnú sebarealizáciu každého človeka.

Sahádža joga údajne dokáže liečiť aj rakovi­nu. „Našli mi hrčku v ľavom prsníku,“ hovorí Mária Kmeťová z Bratislavy. „Čakala ma ope­rácia a následná chemoterapia.“ Pred odcho­dom do nemocnice požiadala lekárku, aby jej dala tri týždne. Päťkrát denne „sa čistila“. Keď prišla na vyšetrenie, doktorka nechcela veriť – po nádore nebolo ani stopy. Odvtedy prešlo desať rokov a tumor sa už nevrátil.

Mária Kmeťová je bývalá zdravotníčka, dob­re vie, o čom hovorí. Spomenula si aj na prípad, keď pri odbe­re krvi omdlel pa­cient, no stačilo, aby sa k nemu priblížila a prebral sa. Povedal, že náhle pocítil prí­val energie. Podobne vyliečila ľadviny ne­známej žene, ktorá mala s nimi dlhoroč­né problémy.

Neuveriteľné zážitky má aj Magdaléna Švecová, ktorá liečila dcé­rine deti. Dcéra však jej „čarom“ neverila. Raz ale stratila kľúče od auta – a vtedy vy­zvala mamu, nech ukáže, čo vie. Tá ich na­ozaj našla – v kaviarni, v ktorej dcéra nikdy nebola. Niekto ich musel nájsť a zaniesť tam. Ako to mohla uhádnuť?

Inokedy sa stretla s priateľkou, ktorá sa chce­la rozviesť – nič ju vraj už k manželovi nevia­že. Pani Magda ju zasvätila do tajov sahádža jogy a pri sebapoznávaní priateľka začala postupne odhaľovať svoje vlastné chyby. Na­pokon sa priznala, že opäť pocítila mužovu vôňu a ich vzťah sa stal ešte krajší. Treba dôkaz o účinnejšej forme psychohygieny?

autor: Ravi Kant Bhutani, Ján Greš

Prednášku od Ravi Bhutaniho si môžete vypočuť na ezoterickom festivale DEŇ ZDRAVIA 25. – 26. 3. 2011

 

 

 
Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 835 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array