Ekologické bio pranie bez pracieho prášku

Používanie pracích práškov (či pracej tekutiny) znečisťuje životné prostredie z viacerých hľadísk. Tvoria sa zo syntetických látok, k ich výrobe je potrebná energeticky náročná technológia, čoho vedľajšie produkty aj sami znečisťujú prírodu. Prirodzeným kolobehom vody sa do životného prostredia dostane veľké množstvo chemikálií, ktoré vsiaknu do rastlín, dostanú sa do organizmu zvierat, a aj človeka a negatívne vplývajú na zdravie. Fosfát, ktorý sa nachádza v pracích prostriedkoch, je len jedným zo škodlivých komponentov. Fosfát v prírodných vodách zvyšuje množstvo živín. Rozmnožené vodné rastliny spotrebujú kyslík z vody, čo spôsobuje nedostatok kyslíka a vodné živočíchy zahynú.

S bio pracou guľou Biowashball môžete dať pracím práškom zbohom. Odteraz sa už nemusíte obávať alergických reakcií z chemikálií, oblečenie, posteľná bielizeň už nebudú spôsobovať podráždenie pokožky. Biowashball neobsahuje chemické prísady, z ktorých Vaše šaty vyblednú a strácajú pružnosť. Biowashball ionizuje vodu, vďaka čomu je vyprané oblečenie hladké, farby si zachovávajú svoju sýtosť a bielizeň životnosť, zároveň chráni práčku pred vodným kameňom. S bio pracou guľou tak nahradíte nielen prací prášok, ale aj zmäkčovač vody a aviváž. Jej používaním chránite nielen svoje, ale aj zdravie svojej rodiny, zároveň dbáte aj o životné prostredie a ušetríte značné peniaze.

Ako odstráni Biowashball špinu bez pracieho prášku?

Pracia guľa Biowashball perie pomocou štyroch hlavných typov keramických pracích guličiek, ktoré sú uložené v plastovom netoxickom obale.

Biowashball obsahuje špeciálne keramické guličky pohlcujúce svetelné lúče, ktoré počas prania vyžarujú infračervené svetlo.

Dlhovlnná infračervená keramika

Produkt vyžaruje tzv. ďaleké infračervené žiarenie, pretože je vyrobený zmiešaním keramík získaných zo silikátových (kremičitých) minerálov obsahujúcich draslík (K), sodík (Na), vápnik (Ca) a bárium (Ba) a z minerálnych látok s vysokou schopnosťou vyžarovať infračervené žiarenie.

Charakteristika ďalekého infračerveného žiarenia

Slnečné žiarenie sa rozdeľuje na viditeľné svetlo a neviditeľné žiarenie. Infračervené žiarenie patrí k neviditeľnému žiareniu. Majúce vlnovú dĺžku medzi 0,76µm a 1000µm je prospešné pre ľudské zdravie. Infračervené žiarenie, ktoré má najdlhšiu vlnovú dĺžku v rozmedzí od 4µm do 1000µm, sa nazýva ďaleké infračervené žiarenie.

Funkcia ďalekého infračerveného žiarenia

Keď sú ďaleké infračervené lúče vyžarované do vody, rezonancia častíc zaktivizuje vodu a počet vodných molekúl v zhlukoch sa zníži z 12-15 na 5-6.

Voda s nízkym počtom častíc vo vodných zhlukoch má vďaka medzipovrchovej aktivácii slabšie povrchové napätie, čo umožňuje jej ľahšie prenikanie hlboko do oblečenia alebo textílie. Tento jav znižuje priľnavosť nečistôt k povrchu vlákien a umožňuje nečistotám, aby sa rozplynuli.

Alkalická keramika

Keramické častice vyformované z anorganických minerálov sú veľmi vhodné k ionizácii vody na alkalickú, pretože pri styku s vodou udržiavajú pH na úrovni 9-10 podobne ako bežné detergenty.

Funkcie alkalickej keramiky

Anorganické minerály, ktoré majú medzi inými minerálmi sklon k ionizácii, pri styku s vodou oxidujú, zatiaľ čo voda sa stáva deoxidovanou. Počas tohto procesu okysličovania minerálov sa voda mení na zásaditú vďaka hydroxidu a bielkoviny a tuky t.j. dve hlavné zložky nečistôt možno v zásaditej vode ľahko odstrániť. Princíp prania prádla pomocou syntetických detergentov je rovnaký ako tento proces, ale Biowashball keramické guličky zmenia vodu na zásaditú bez použitia syntetických detergentov.

Obrovské množstvo týchto ďalekých infračervených vĺn je vyžarované v prirodzených podmienkach slnečným svetlom na zemský povrch a pri bežných teplotách je emitované medzi ostatné látky. Ďaleké infračervené vlny sú vstrebávané ľudskými telami a tento jav spolu s rezonanciou prispievajú k rozširovaniu vlásočníc. Môžu byť tiež využité ako psychologický zdroj energie pre ľudské telá a môžu tak hrať dôležitú úlohu pre fyzický rast, reprodukciu a fyzické zdravie.

Antibakteriálna keramika

Keramické častice vyformované z oxidovaných minerálov majú vysokú schopnosť rozložiť organické látky a plnia antibakteriálnu funkciu.

Funkcia antibakteriálnej keramiky

Antibakteriálna keramika generuje elektróny (e-) a náboje (h+). Náboje (h+) prostredníctvom vysoko oxidačných účinkov hydroxylových radikálov (•OH) môžu mať antibakteriálne vlastnosti.

Elektróny menia kyslík absorbovaný antibakteriálnou keramikou na superoxidový (hyperoxidový) anión (O2-). Vzhľadom k tomu, že táto reakcia je radikálna, sú tieto ióny kyslíka spojené s oxidačnou reakciou, ktorá vedie k odstráneniu pachov a rozpusteniu organických látok. Dôvodom vysoko efektívnej antiseptickej funkcie keramiky je priľnutie kyslíkových iónov (O2-) a hydroxylových radikálov (•OH) k bakteriálnej bunkovej membráne, čím dochádza následne k jej deštrukcii. V porovnaní s bežnými antibakteriálnymi prípravkami, tieto častice dokážu lepšie priľnúť k baktériám a výborne rozložia ich zbytky.

TM keramika

Táto keramika je vyrobená miešaním minerálov, ktoré majú vysoké infračervené žiarenie, vrátane silikátových minerálov, ktoré obsahujú draslík (K), sodík (Na), vápnik (Ca) a bárium (Ba) a ich základom je TM a TM-X. Keramika má viacero funkcií vrátane antioxidačnej a funkcie emisie infračerveného žiarenia.

Funkcie TM keramiky

Keramiky sú vyrobené z esencie TM, ktorá obsahuje potrebné mikroorganizmy vrátane fotosyntetických baktérií zneškodňujúcich toxické látky a keramického prášku. Ich úlohou je chrániť oblečenie pred účinkami oxidačného a degeneratívneho procesu jeho spomaľovaním. Keramiky vyžarujú infračervené lúče, mikronizujú a menia vodu na „easy-to-wash“ aktívnu vodu. Disponujú vlastnosťami, ktoré oslabujú povrchové napätie vody, zlepšujú priepustnosť, namáčanie, rozpustnosť a vykonávajú povrchovú aktiváciu vody.

Fotokatalytická reakcia oxidu titaničitého

Pridaním oxidu titaničitého (TiO2) do TM keramiky a vystavením pôsobeniu infračervených lúčov s vlnovou dĺžkou 380µm dôjde k zahájeniu fotokatalýzy, počas ktorej dochádza k vzniku dvoch druhov aktívneho kyslíka a to superoxidového (hyperoxidového) radikálu (O2-) a hydroxylového radikálu (•OH).

Keramika pracej guľe disponuje rozmanitými užitočnými funkciami:

  • Rozklad organických znečisťujúcich látok
    Majú vysokú oxidačnú silu, hydroxylový radikál je schopný kompletne rozložiť škodlivé organické nečistoty (ktoré môžu byť len ťažko rozložené bežným čistením použitím chlóru alebo ozónu) a premeniť ich na oxid uhličitý a vodu.
  • Odstránenie toxického zápachu a rozklad odpadových plynov
    Úplne odstránia oxidy dusíka (NOx), oxidy síry (SOx), prchavé organické zlúčeniny (VOC) alebo iné druhy zápachov.
  • Antibakteriálna funkcia
    Vysoká oxidačná sila hydroxylových radikálov môže celkom odstrániť baktérie. Súčasne táto oxidačná sila napomáha rozkladu zbytkov baktérií a toxických látok.

Pracia guľa prešla mohými testami, pričom získala množstvo certifikátov (2008):
Porovnávacie testy (Biowashball / čistá voda / prací prášok): Certifkát Katri: SI08-00000155 – Pracia sila, Certifkát Katri: SI08-00000020 – Bielenie, STR Test 32435 – Porovnávací test s pracím práškom Tide,  Certifkát Katri: SI09-00000093 – Životnosť,  Certifikát KTR: TBH-000527 – Antibakterálna sila,  Certifikát KTR: TAH-005903 – RoHS test o bezpečnosti a nezávadnosti,  Certifikát KICM: R071212-FW002 – Infračervené žiarenie.

Keramická časť bio pracej gule, ktorá neobsahuje prací prášok, sa skladá z viacerých druhov prírodných hornín a minerálov s TM mikroorganizmami, akými sú lactobacillus, kvasnice a fotosyntetické baktérie s chránenou patentovanou technológiou. Technológia bio pracej gule Biowashball® je chránená s nasledujúcimi patentmi: 0409672; 0409340; 0384519; 0348214; 0337503; 0326896; 0326122; 0325294; 0323866; 0313633; 0313135; 0277576; 0269460; 0263102; 10-0651014; 10-0616200; 0384519.

Vo Švajčiarsku je Biowashball® registrovaný ako zdravotnícka pomôcka označený farmaceutickým kódom: 3769669.

Tu si môžete zakúpiť originálnu praciu guľu

Použžívanie pracích prᚹkov ( 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 017 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array