Chcete vidieť auru?

Schopnost vidění aury není žádný dar od Boha, pouze určitá funkce mozku, kterou si můžeme natrénovat.

Mezi nejdůležitější jógové praktiky patří cvičení TRATAK, cvičení koncentrace, které také umožňuje vidění aury. I když způsobů praktikování může být několik, za nejvhodnější se považuje metoda koncentrace s využitím svíčky.

Cvičení č. 1:

V zatemněném pokoji se pohodlně posaďte a hořící svíčku umístěte do výše očí, ve vzdálenosti asi 60 cm od očí. Pomalu posouvejte svůj zrak od knotu nahoru až ke špičce plamene. Toto provádějte asi 30 sekund a poté posouvejte zrak opačně, od špičky plamene dolů ke knotu. Snažte se tento proces ještě více zpomalovat a zároveň při něm nemrkat. Při této činnosti své oči „nabíjíme energií“ zvané též magnetickou energií, nebo ještě přesněji energií pránickou.

Budete-li toto cvičení provádět pravidelně, rozšíříte si spektrum vnímání. Jde o základní praktiku hinduistických jogínů, kteří dokáží pouhým pohledem snadno hypnotizovat. Nemusí přitom používat u nás obvyklé verbální psychoterapeutické metody. Zároveň si tímto cvičením prohlubujeme schopnost intuice, která nemusí být žádnou mimořádnou mystickou schopností, ale pouze aktivací určitých míst našeho mozku, odpovědných za příjem informací z okolí. Čím více informací z prostoru jsme schopni přijímat, tím větší je naše intuice.


Cvičení č. 2:

V zatemnělém pokoji si na podlahu postavte podlouhlé zrcadlo a ve vzdálenosti jednoho metru od něho umístěte křeslo. Velmi malou lampičku nebo rozžatou svíčku postavte někam dál za sebe. Posaďte se pohodlně do křesla, ruce na kolena a šlépěje nohou se mají jemně dotýkat. Zavřete oči a několikrát velmi zvolna a zhluboka dýchejte, až se budete cítit zcela uvolněně. Pak mírně pootevřete oči a soustřeďte zrak na svůj obraz v zrcadle, zvláště na body asi 5 centimetrů nad rameny a nad hlavou. Pokud jste dobře uvolnění a zkoncentrovaní, spatříte v uvedených bodech žlutavé světlo. Je to poprvé, kdy vidíte svoji auru. Můžete se nyní zaměřit na jiné body kolem svého těla.

Pravidelné cvičení vám postupně umožní vidět auru kolem celého těla. Pokud se vám to nebude dařit, vyzkoušejte postup v následujících pěti krocích.

Krok č. 1: Pokud zahlédnete auru při částečně otevřených očích, opakujte cvičení znovu, kdy máte oči široce otevřené.

Krok č. 2: Nyní nechejte místnost osvětlenou denním světlem a provádějte stejné cvičení s očima přivřenýma.

Krok č. 3: Ponechejte místnost osvětlenou denním světlem a cvičení se zrcadlem provádějte s očima široce otevřenýma.

Krok č. 4: Nyní poproste nějakou osobu, aby se postavila – nejlépe k bílé zdi – místo zrcadla a znovu provádějte cvičení č. 2.

Krok č. 5: S osobou místo zrcadla několikrát provádějte cvičení se všemi předcházejícími kroky.
Dokud nedosáhnete požadovaného výsledku u jednoho kroku, nepřecházejte k dalším krokům. Pouze pravidelné cvičení umožní dosáhnout dobrých výsledků.

Připravila M. Kaňová

Zdroj: www.medium.zde.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
20 390 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array