Keď hľadáš nezabudni

graur razvan ionut

obrázok so súhlasom graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net

Když hledáš, nezapomeň na sílu víry. Když hledáš, nezapomeň na čistotu své víry. Když hledáš, nezapomeň na vroucnost své víry – pojmi do srdce svého vše a všechny, které uvidíš. Když hledáš, nezapomeň žít jako dobrý člověk, dodržovat normy lidskosti, z nichž ryzí a výstižné je například Kristovo Desatero. Když hledáš, nezapomeň, že lehce se nechá člověk spoutat penězi, možností něco mít, lpěním na svých dětech, tím, že druhým radí a ač si to nepřipouští, cítí se být nad nimi.

Když hledáš, nezapomeň, že víra hory přenáší, že ona nejspolehlivěji uzdravuje, že s ní nejvyššího poznání můžeš dosáhnout. Když hledáš, nezapomeň na toleranci – na lidi, které potkáváš, dívej se s nesmírnou láskou, permanentní touhou pomoci jim a neustálou chválou na rtech. Chval je za to dobré a to, co se jim nedaří, odevzdej Otci, pomodli se za pomoc jim, pomodli se za ochranu jejich – tak nejvíce pro ně učiníš, tak nejvíce sebe duchovně pozvedneš.

Když hledáš, nezapomeň být maličký, opravdu sloužit a přitom nezapomínat na sebe, svoji ženu, muže, děti, blízké. Když hledáš, nezapomeň, že království Boží je sice v Tobě, ale abys ho objevil, potřebuješ učitele, potřebuješ někoho, skrze něhož budeš své kroky korigovat, neboť nikdo z nás není tak dokonalý, aby nechyboval, aby z cesty k Bohu, k Probuzení nesešel. Učitele vyber si srdcem, život Ti ho ukáže a věz, že Tvůj učitel nemusí žít – může jím být kniha, moudrá slova či občasná rada ušlechtilého člověka, který se o věci mezi nebem a zemí vůbec nezajímá, jen žije v míru a přátelství se vším ve svém okolí.

Když hledáš, nezapomeň, že pokoj v duši je mnohem víc než rozumem získané poznatky. Dosáhneš-li míru v sobě, budeš-li plný soucitu a lásky, potom obsáhneš také veškeré poznání potřebné pro vývoj své duše. Když hledáš, nezapomeň děkovat tomu, kdo všechno tvoří a kdo Tě nejvíce miluje.

Amen (čili Staň se)

Toto mne, milý čtenáři, napadlo.  Ale co já, ubohý, hříšný a nevědomý Ti na další cestu mohu dát.? Snad knihy, které mně bylo dáno napsat. Ty o zdraví „Co nám telo říka“, „Prvky, vitamíny a byliny trochu jinak“ a částečně „Láska, cesta ke zdravíi k Bohu“ Tě možná dovedou k lepšímu chápání nemocí i jiných lidských strastí. Ty poslední jsou spíše pro ty, jejichž srdce je již hodně otevřeno, na vyšší a hlubší připraveno, pro ty, kteří jsou ochotni číst to, co příliš nechtějí slyšet, ale co přitom velmi potřebují a rozjímat nad tím. Poslední dvě knihy jsou určeny těm, kteří se nebojí cele odevzdat a se srdcem dokořán se chtějí učit tiše naslouchat velebnému Božímu hlasu.

Přeji Vám pokoj a mír ve Vaší duši.

Váš Miroslav Hrabica

Tu si môže vybrať z kníh a prednášok na CD od Ing. Miroslava Hrabicu

Tu si môžete vybrať z ponuky kníh zaoberajúcich sa duchovnými príčinami chorôb

S Ing. Miroslavom Hrabicom sa môžete stretnúť na EZOfeste – Dni zdravia, v dňoch 14. – 15. 10. 2011

Ostatné články od Ing. Miroslava Hrabicu

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 310 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme