Elixír života a mladosti

Kombinácia a správny pomer olejov je KĽÚČOM DLHOVEKOSTI A SPOMALENIA RÝCHLOSTI STARNUTIA.

Je to prastará receptúra, ktorú sa snažili nájsť vyspelé staré civilizácie.

Nenašli ju, pretože už pred 4000 rokmi zomierali aj faraóni na hypertenziu, aj keď žili v eko prostredí a jedli biopotraviny.

zelenina_oleje_free_pixabay

Prečo starneme?

Existuje priama súvislosť medzi rýchlosťou starnutia a metabolickými ochoreniami. Treba sa zamyslieť!! Keď to zoberieme v %, tak číslo veľmi blízke k 100 ukazuje, že ľudia zomierajú na metabolické ochorenia. To znamená že pravidlom je: čím je človek viac metabolicky chorý, tým rýchlejšie starne!! Prečo nie je liek na starnutie? Preto, lebo nie je liek na metabolické ochorenia. Ani jeden liek, ktorý sa používa v súčasnosti neodstraňuje príčinu metabolických ochorení. Lieky na metabolické ochorenia len tlmia následky ochorení. Keby dokázali odstrániť príčinu,dokázali by aj zastaviť starnutie.

Uvediem príklad z praxe. Muž okolo 60-ky má hypertenziu, 2 x infarkt, 3 bypassy a užíva 3 druhy liekov už 17 rokov. Moja prvá otázka. Prečo Vás nedokážu za 17 rokov užívania 3 druhy liekov vyliečiť? Odpoveď je o pár riadkov vyššie. Nedokázali odstrániť príčinu. Druhá otázka. Myslíte si, že Vás niekedy vyliečia? Odpoveď – nikdy! Človek zomiera s liekmi. Zachrániť život sa dá, ale kvalita života je veľmi zlá. Takýchto a podobných príkladov by som mohol vymenovať pri všetkých chronických metabolických ochoreniach.

Ako to dokáže?

  • dokáže aktivovať mechanizmus, ktorý vypne gény zodpovedné za starnutie
  • odstráni nedostatok organických látok, ktoré sú potrebné na aktiváciu tohto mechanizmu a doplní ich potrebnú kombináciu
  • pôsobí ako výrazný antioxidant, vychytáva agresívne voľné radikály, ktoré poškodzujú bunky
  • zvyšuje kvalitu života, ovplyvňuje pomalšie skracovanie telomérov
  • podporuje enzymatické procesy, ktoré sú zodpovedné za imunitu
  • svojim zložením umožňuje maximálne využitie,všetkých vitamínov, minerálov, koenzýmov a bioaktívnych látok
  • normalizuje rýchlosť enzymatických reakcii a zapája esenciálne zložky potravy do bunkových štruktúr
  • udržuje správnu realizáciu genetickej informácie, čím sa zabezpečí optimálny regeneračný proces!!
  • dodáva stratenú chuť a energiu do života, zmierňuje psychické zaťaženie

Ako to v organizme funguje?

Aby sme porozumeli ako funguje proces starnutia je tu niekoľko dôležitých informácii.

imagerymajestic

obrázok so súhlasom imagerymajestic / FreeDigitalPhotos.net

Musíme vedieť, že KAŽDÁ BIELKOVINA teda aj ENZÝM v našom organizme, má svoju dĺžku života (dĺžku funkčnej doby). Keď skončí táto doba, bielkovina aj enzým sa rozloží. Proces sa nazýva DEGENERÁCIA. (Uvediem príklad: MYELÍN, obal nervu, je zložený 80% tuku a 20% bielkovín. Keď skončí funkčná doba tejto bielkoviny musí sa ihneď stimulovať syntéza takej istej bielkoviny. Časom, keď prevláda degenerácia, vytvorí sa menej bielkovín na myelín. Tým sa začínajú nervové ochorenia ako skleróza multiplex, alsheimer, parkinson a iné.) Potom nastane stimulácia časti úseku DNA zodpovednej za vytvorenie takej istej bielkoviny alebo enzýmu, aby sa nahradila tá, ktorej skončila doba funkčnosti. Tento proces sa nazýva REGENERÁCIA. Mechanizmus sa nazýva autoregeneračný. REGENERÁCIA SA MUSÍ ROVNAŤ DEGENERÁCII. To znamená jednoducho povedané, koľko bielkovín a enzýmov nám odumrie, toľko isto sa nám musí vytvoriť. To isté platí aj o bunkách. Keď nám denne odumrie milión buniek, tak milión sa musí vytvoriť. Starnutie a choroba je, keď regenerácia je nižšia ako degenerácia. To znamená, že denne odumrie milión buniek, ale vytvorí sa menej ako milión. A čím sa ich vytvorí menej, tým rýchlejšie starneme. ALE ORGANIZMUS JE TAKÝ MÚDRY, ŽE DOKÁŽE AJ POŠKODENÉ, CHORÉ BUNKY, TKANIVÁ A ORGÁNY NAHRADIŤ, OBNOVIŤ A DOPLNIŤ!!! Vtedy odumrie milión buniek a obnoví sa viac ako milión. Vtedy je regenerácia vyššia ako degenerácia. To nastane vtedy, keď umožníme a dodáme všetko to, čo organizmus potrebuje. VRÁTIM SA K PRÍČINE METABOLICKYCH OCHORENÍ.

TAK AKO LIEKY NEODSTRAŇUJÚ PRÍČINU METABOLICKÝCH OCHORENÍ, TAK AJ RÔZNE VYHLADZOVAČE VRÁSOK A INÉ MECHANICKÉ, CHIRURGICKÉ A PLASTICKÉ SPÔSOBY OMLADZOVANIA NEODSTRAŇUJÚ PRÍČINU. MAJÚ SLABÝ A KRÁTKY EFEKT A MNOHOKRÁT POŠKODZUJÚ! PRIROVNÁM TO K AUTOMOBILU. KEĎ HO BUDEME LEN KAŽDÝ DEŇ ZVONKU UMÝVAŤ A NEBUDEME SA STARAŤ O MOTOR A OSTATNÉ SYSTÉMY VO VNÚTRI, DLHO NÁM NEVYDRŽÍ!

MARKERY OXIDAČNÉHO STRESU-ZRKADLO RÝCHLOSTI STARNUTIA

Najnovší vedecký výskum a poznatky z oblasti starnutia potvrdzujú, že HLAVNÝM UKAZOVATEĽOM rýchlosti starnutia sú MARKERY OXIDAČNÉHO STRESU. Podľa množstva markerov sa dá určiť, v akom stave sa organizmus nachádza. Je vedecky dokázané, že čím je množstvo markerov nižšie, tým je človek zdravší a pomalšie starne a opačne.

ČO SÚ TO MARKERY OXIDAČNÉHO STRESU?

Sú to produkty oxidačného poškodenia DNA, BIELKOVÍN, TUKOV ACUKROV. Jednoducho povedané sú to látky (zlúčeniny), ktoré sa vytvoria agresívnym pôsobením voľných radikálov (voľným elektrónom).

ČO NÁM TO UKAZUJE A KDE JE PROBLÉM?

Keďže, voľne radikály poškodzujú DNA, BIELKOVINY, LIPIDY, CUKRY, tým sa vlastne poškodzujú aj bunkové membrány, enzýmy, bunkové organely (napr. mitochondrie) atď. Uvediem príklady, čo spôsobí agresia voľných radikálov pri jednotlivých zložkách.

Keď sa poškodí bunková membrána vo výstelke ciev (v endotelových bunkách) vzniká ateroskleróza, ktorá spôsobuje cievne ochorenia hlavne hypertenziu.

V obličkách následkom poškodeného endotelu dochádza k prepúšťaniu bielkovín do moču.

Keď sa poškodí bunková membrána v pečeňových bunkách, bunky praskajú a do krvi sa uvoľňujú pečeňové enzýmy.

Takto by som išiel po každom tkanive a orgáne, ktorý potom ako poškodený nemôže vykonávať svoju funkciu.

Pre lepšie pochopenie: SÚČASŤOU BUNKOVEJ MEMBRÁNY SÚ HLAVNE TUKY A BIELKOVINY, ktoré sú poškodzované voľnými radikálmi.

Dalej poškodenie bunkovej membrány robí OBROVSKÉ PROBLÉMY PRI DELENÍ BUNIEK. TÝM SA ZNEMOŽŇUJE NORMÁLNA REGENERÁCIA TKANÍV A ORGÁNOV. Keď sa poškodí DNA, vznikajú problémy pri delení kmeňových buniek na každej úrovni. (Pozri viac na www.lfhk.cuni.cz). Voľnými radikálmi poškodené časti DNA mutujú, čo má za následok buď nedostatočnú syntézu enzýmov a bielkovín alebo produkciu“nepodarkov“. NO A MNOŽENIE „NEPODARKOV“ VYVOLÁ ALEBO SPUSTÍ NEKONTROLOVATEĽNÉ REAKCIE A MNOŽENIE DELENIA BUNIEK a sme pri onkológii.

To bolo len pár príkladov, že spúšťačom a príčinou metabolických ochorení sú hlavne voľné radikály.

A keď si to spojíme, každý pochopí, že kto je zdravší, pomalšie starne a dlhšie žije.

Autor: Dr. Jozef Vodný – spolupracovník Regeneračného centra EZOfit

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
11 016 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme