Starnutie sa podarilo zastaviť – „nekonečná“ obnova buniek

Rozhovor Petra Tótha s Dr. Jozefom Vodným, ktorý ako tvrdí, prišiel na to, ako pozastaviť starnutie buniek.

Niekoľko rokov sa zaoberáte príčinami vzniku a rozvoja chronických metabolických ochorení (CH.M.O.) a ich priamymi súvislosťami s rýchlosťou starnutia. Z čoho vychádzate?

Využívame poznatky niekoľkoročného vedeckého výskumu v oblasti systému obnovy proteínov a delenia buniek na všetkých úrovňových stupňoch.

To znie veľmi všeobecne

Každý proteín v organizme má presne určenú dĺžku funkčného života. Po skončení tejto doby je proteín demontovaný špeciálnym, na to určeným enzýmom. Následne je vyslaný signál do DNA na syntézu presne takého proteínu, aký bol demontovaný. Takto to prebieha s každým funkčným proteínom. Tento proces je za určitých podmienok nekonečný a kľúč nekonečnosti je práve v týchto podmienkach.

V bežnom živote to ale príroda musela zariadiť tak, aby vznikla nerovnováha medzi degradáciou a syntézou nových proteínov. Táto nerovnováha je zapríčinená deficitom štartovacích molekúl proteosyntézy. Je to poistka zničenia života (krátkodobé premnoženie organizmov a následné zničenie vyšších foriem života).

Reálne štart proteosyntézy zabezpečujú hormóny štítnej žľazy, ktoré tak regulujú metabolizmus hormónov, proteínov, lipidov, sacharidov, minerálov, vitamínov a ich vzájomných zlúčenín. Ani pri idealnych podmienkach v bežnom živote hormóny štítnej žľazy nedokážu zabezpečiť 100% obnovu proteínov a následne aj ich zlúčenín (napr. lipoprotenov, glykoproteiínov atd.). Čím je kompenzačné % nižšie, tým rýchlejší je proces starnutia a rozvoj chron. metab. ochorení.

Nový biologický systém a molekula štartu proteosyntézy, zabezpečuje doplnenie rozdielu do 100% nej obnovy proteinov.

Toto znelo zase veľmi odborne

Pre ľahšie pochopenie problému uvediem jednoduchšie vysvetlenie. Starnutie a CH.M.O. je nerovnováha medzi smrťou – degradáciou proteínov a ich 100% obnovou – proteosyntézou. V prospech smrti.

PRE ZASTAVENIE STARNUTIA A ROZVOJA CH.M.O. MUSÍ BYŤ ROVNOVÁHA MEDZI SMRŤOU A OBNOVOU PROTEINOV !!!

– Keď zahynie 100 proteínov, tak 100 proteínov sa musí obnoviť !!!
– Presne to isté platí aj pre všetky somatické bunky !!!
– Platí, čím je % číslo nižšie a ďalej od 100 na strane obnovy, tým živočích rýchlejšie starne a začína vznik a rozvoj CH.M.O !!!
– Preto pre celú živočíšnu ríšu platí, rýchlosť starnutia, vznik a rozvoj CH.M.O. má dve kľúčové príčiny, v pomere cca 50:50

Prvú príčinu – deficit štartovacích molekúl proteosyntézy, celá živočíšna ríša nevie ovplyvniť. (Len doplnením Smart oil VODNY)

Druhú príčinu – množstvo glukózy v krvi, človek ovplyvniť vie (iné živočíšne druhy nie alebo len veľmi málo) zmenou stravy.

Začnem druhou príčinou – množstvo glukózy v krvi príroda vymyslela geniálne. Pri určitej hladine glukózy v krvi je všetko OK. Akonáhle sa hladina glukózy v krvi zvýši nad normu, nastáva reakcia (glykácia) s proteínom. Táto reakcia zničí funkčné proteíny, čím je hladina glukózy v krvi vyššie nad normou. Tým je viac poškodených funkčných proteínov. Z funkčných proteínov sa stávajú nefunkčné proteíny (glykačné produkty AGEs), ktoré sú napr. príčinou atherosclerozy (poškodenie endotelu a následné ukladanie cholesterolu v cievnej stene), Alsheimerovej choroby (množenie amyloidov) atd.

Diabetici si merajú glukózu aj niekoľkokrát denne

Aj keď nie som diabetik, meral som si glukózu viac ako 1000x. Meral som si ju pri rôznych životných situáciách. Oplatilo sa, prišiel som na veľmi veľa zaujímavých súvislosti, napríklad so vznikom a rozvojom rakoviny. Vysoká koncentrácia inzulínu a zároveň deficit štartovacích molekúl proteosyntézy sú spúšťačom zhubného procesu! Vytvoril som prevenčný program pre každého človeka, aj pre onkologických pacientov.

Hovorili ste, že ste robili skúšky na laboratórnych zvieratách a myši žili oveľa dlhšie, ale čo ľudia?

Naše predklinické štúdie na rôzne chronické diagnózy mali veľmi dobré výsledky, preto sme začali s klinickou štúdiou na benignu hyperplasiu a karcinom prostaty. Začiatkom decembra 2014 bola ukončená prvá a druhá faza klinickej štúdie s veľmi dobrými výsledkami.

Aktuálne prebieha klinická štúdia pacientov po mozgovej porážke s najťažším stupňom postihnutia. Priebežné výsledky budú aktuálne zverejnené . Ďalej plánujeme klinickú štúdiu na trombózu, karcinóm pľúc, prsníka a vaječníkov.

Môžete spomenúť nejaký konkrétny odliečený prípad?

Spomeniem môj najťažší prípad. Ide o rakovinu pľúc s metastázami. Onkologický odborníci tomuto pacientovi odhadli ešte 3-5 mesiacov života. Pacient dodnes žije a bude bez recidív, pretože pochopil aké chyby robil a naučil sa ich viac nerobiť.

Pozrite si fotky pred a po vyliečení.

nádor s metastázami 6.12.2013 klik na obrázok

nádor s metastázami 6.12.2013 klik na obrázok

a po vyliečení 25.9.2014 - klik na obrázok

a po vyliečení 25.9.2014 – klik na obrázok

Ako teda funguje glukóza v krvi?

Množstvo glukózy v krvi je dokonalý výmysel a fantastický trik prírody, ktorý nerozlišuje druh živočícha, pohlavie, vek, rasu. Je výborný sluha, ale veľmi zlý pán. Človek ako jediný živočích ho môže ovládať. Každý ľudský jedinec toto ovládanie má vo vlastných rukách a hlavne v hlave.

Hladina glukózy v krvi nie je len o diabete, ale omnoho viac.

 • Je to fenomén, ktorý určuje dĺžku a kvalitu života !!!
 • Je doslova pánom života a smrti !!!
 • Je to hlavná príčina chronických ochorení !!!
 • Je kľúč k rýchlosti starnutia !!!

Je umelec, ktorý tvaruje telo, jeho výzor, črty, veľkosť. Ovplyvňuje povahu a charakter jedinca, rodiny, národa, určuje vyspelosť civilizácie. potenciál dĺžky života je niekoľkokrát väčší! Toto tvrdenie je pravda, o ktorej vás chcem presvedčiť. Ponúkam návod, ako dokážete využiť tento fantasticky trik prírody vo svoj prospech.

Prečo je to tak?

Bez glukózy v krvi nedokáže živočích žiť (výborný sluha), ale keď je jej viac v krvi ako má byť, stáva sa z nej agresor, ktorý ničí všetko funkčné. Hlavne bielkoviny, teda aj bunky, tkanivá a orgány.

Robí koróziu celého tela.

Ako to prebieha?

Proces, keď glukóza reaguje s bielkovinou a poškodí ju sa volá glykácia. Týmto spojením vznikajú glykačné toxické produkty, ktoré vedci nazvali AGEs produkty.

Platí, čím je hladina glukózy v krvi vyššia, tým je v organizme viac glykačných produktov, ktoré štartujú vznik a rozvoj chronických ochorení, rýchlejšie starneme a kratšie žijeme. Smrť nastáva, keď sa prekročí hranica množstva AGEs produktov a množstvo funkčných bielkovín a buniek sa zníži na kritickú hodnotu, keď už nie sú schopné sa syntetizovať a deliť.

Čo treba robiť aby hladina glukózy v krvi bola ideálna a ako ju kontrolovať a ovládať?

Aby to bolo jednoduché a pre každého jasné, zavádzame metódu merania si hladiny glukózy v krvi glukometrom, presne tak ako si ju merajú diabetici. Len týmto spôsobom sa dostanete z každodenného dezinformačného stravovacieho bludiska a neuveriteľných, nezmyselných výmyslov, poučiek a omylov. Meraním sa naučíte jesť tak, že sa viac nebudete báť o svoj zdravotný stav. Urobíte zmenu, ktorou odstránite chyby, chute, zvyky, návyky, zlozvyky, ktoré ste doteraz robili. Nájdete iný, lepší svet. Doba, pokiaľ na to prídete je individuálna.

Viem, na začiatok je to metóda primitívna, trošku aj otravná a nekomfortná, ale za pár rokov to bude vyvinutá metóda nonstop merania glukózy, bude presnejšia a na mobile uvidíte 24 hodinový graf hladiny glukózy. Toto bude dobrý ukazovateľ vášho zdravia aj pre zdravotnú poisťovňu, ktorá to benefitmi ocení. Okrem toho získate veľa zmyselného času aj financií.

Vieme na to nájsť nejaký príklad v prírode?

Včela matka a včela robotnica majú rovnaký genetický základ. Sú z rovnakého vajíčka a predsa matka sa dožije cca 2000 dní a robotnica cca 270 dní. To je 8-9 x viac. Je to tým, že matka ma lepšiu výživu. Presne tak, ale poďme hlbšie do problému. Pozrite sa na tieto grafy:

zloženie potravydĺžka života

Zloženie stravy robotnice = med
Zloženie stravy matky = materská kašička

Všimnite si hlavne % rozdiel sacharidov. Je to obrovský rozdiel. Tento rozdiel sa ukázal aj v hladine glukózy a AGEs produktov v krvi. Robotnica má podstatne vyššiu hladinu a viac AGEs produktov ako matka. Tu by som rád zdôraznil tá robotnica má smolu tá si nemôže zmeniť stravu, vymeniť ju s matkou.

Ale človek môže

Bez problémov môže zmeniť stravu, len musí chcieť a vedieť ako. všimnite si % podiel bielkovín robotnice 0,15 matka až 15%. To je preto, lebo matka znesie denne až 2000 vajíčok. Ale pozrite sa na nenápadný tuk. U robotnice takmer nič, u matky 9%. To množstvo nie je až také zaujímavé, ale geniálne je to, že v tom tuku boli objavené špeciálne bioaktívne látky a funkčné formy mikroprvkov, ktoré predlžujú život matky.

Ako sa tam dostanú?

Včely, ktoré materskú kašičku vyrábajú, vedia enzýmami upraviť a naviazať tieto bioaktívne látky a mikroprvky na tukovú zložku. Tieto látky a mikroprvky sú rozhodujúce a zodpovedné za štart syntézy každého proteínu v organizme a za delenie buniek hlavne kmeňových. Jednoducho povedané, sú zodpovedné za obnovu starých a glukózou poškodených proteínov a nahradenie odumretých buniek.

To vyzerá ako také biologické perpetuum mobile.

Všeobecne hmyz sa dožije veľmi krátko, lebo ich strava pozostáva prevažne zo sacharidov a keď k tomu oktomilka – vínna muška pridá aj jej obľúbený alkohol, dožije sa len 2 týždne!!!

Rastliny sa pred glukózou chránia tak, že ju hneď po fotosyntéze premenia na neškodný disacharid (sukrózu) a až potom ju rozvážajú v cievnom systéme do ďalších tkanív.

Vysoké hladiny glukózy sú hlavnou príčinou:

 1. diabetu
 2. atherosclerozy:
  dôsledok – vysoký krvný tlak, angína pektoris, infarkt myokardu, mozgová porážka, kŕčové žily, glomerulonefritída, retinopatia
 3. neurologických ochorení:
  dôsledok -migrény, depresie, alzheimer, parkinson, epilepsie, demencie, nízke iq, polyneuropatie atd.
 4. poškodenia krvných bielkovín, albumíny, globulíny, imunoglobulíny:
  dôsledok – znížená odolnosť voči infekciám, trombóza, poškodenie špecifických enzýmov, lipoproteinov atd.
 5. poškodenia výstelky slizníc tkanív a orgánov:
  dôsledok – kazivosť zubov, zápal sliznice žalúdka, žalúdočné vredy, zápal pankreasu, celiakia, crownova choroba, adenomatozne polypy v hrubom čreve
 6. poškodenia skeletu tela kolagénov, elastínov, proteoglykánov, glykoproteinov:
  dôsledok – tvorba vrások, stiahnutá pokožka, zmenšovanie a deformácie tela
 7. výživy, rastu a rozvoja zhubných a nezhubných nádorov!!!
 8. poškodenia bunkových receptorov napr. inzulínový receptor
  dôsledok – inzulínová rezistencia!!!
 9. obezity,celulitýdy,chronickej únavy, alergií
 10. poškodenia orgánov pečene – steatóza oka, ucha, mozgu
 11. vysoké hladiny glukózy v krvi negatívne ovplyvňujú hormonálny systém, hlavne štítnu žľazu- dôsledok – hypofunkcia štítnej žľazy
 12. nerovnováhu pomerov pohlavných hormónov:
  dôsledok – hyperplazia prostaty
 13. vysoké hladiny glukózy v krvi negatívne ovplyvňujú genetiku aj epigenetiku

PO TEJTO KATASTROFE SPôSOBENEJ VYSOKOU HLADINOU GLUKÓZY PRÍDE PEKLO NA ZEMI

Pretože tvrdím, že dokážem spomaliť až zastaviť skracovanie telomérov, dal som si spolu s kontrolným klientom zmerať dĺžku telomérov. O výsledkoch Vás budem priebežne informovať

S Dr. Jozefom Vodným sa zhováral Peter Tóth – vedúci Regeneračného centra EZOfit v Košiciach, ku ktorému sa môžete objednať aj na konzultácie s tabuľkou vopred nameraných hodnôt glukózy na lačno a zo začiatku 15, 30 a 45 min, neskôr stačí 30 min po každom jedle (nutné poznačiť aj zloženie a množstvo jedla).

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
17 062 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme