Ako zistiť príčinu ochorenia

Diagnostika

ID-100120688

obrázok so súhlasom Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Je mnoho spôsobov diagnostiky a veľa rôznych prístrojov, ktoré vedia dopomôcť k objaveniu príčiny ochorenia. Diagnostika z vlasových korienkov, irisdiagnostika, diagnostika z jazyka, EAV, quantum medical, diacom… . Ale pri rôznych diagnostických postupoch sa zabúda na to najpodstatnejšie – pozorovanie a rozhovor, počúvanie klienta. Pri používaní akejkoľvek metódy je toto najdôležitejšie. Vezmite si príklad – na základe diagnostiky Vám presne určia hladinu minerálov, vitamínov, prípadne prítomnosť baktérie či vírusu.., dozviete sa čo a koľko Vám chýba, ale čo ďalej ? Dá sa samozrejme vydedukovať, že napr. pri zníženej hladine Mg = kŕče, alebo málo Ca = krehké kosti, osteoporóza, ale iný pohľad je, prečo ten ktorý prvok chýba – je ho málo v strave, alebo si ho telo nevie vziať z potravy alebo ho nevie vstrebať ? Čiže príčina je rôzna.

Vráťme sa na začiatok – úspešná liečba podlieha diagnostike. Veľmi dôležité je preto čo najlepšie spoznať klienta. Ale ako to dosiahnuť keď ho vidíte prvý krát ?

Pozorovanie klienta

kurzcinskamed

Zuzana Mikulová Vás pozýva na kurz Čínskej medicíny (klikni na obrázok pre viac INFO))

Začneme pozorovaním – už ako vchádza do miestnosti, sa skúsený terapeut zameria na jeho vzhľad a prejav( farba tváre, vlasy, držanie tela, sila hlasu, spôsob rozprávania, dýchanie, či je schopný stáť alebo hneď hľadá stoličku…). pokračujeme rozhovorom, ktorý môže prebiehať aj počas iných diagnostických metód, ja osobne pracujem s EAV. Po úvodnom rozhovore o probléme, ktorý ho trápi, mu v priebehu merania dávam už konkrétne otázky, ktoré ma smerujú hlbšie do vnútra problému, čím sa približujem k príčine. Tzn. odhalenie orgánu, aký patogén oslabil daný orgán, na akej úrovni sa ochorenie nachádza – podľa postihnutého tkaniva a funkcií až po povrchové prejavy, ktoré klient pociťuje a z toho dôvodu vyhľadal pomoc.

Veľký dôraz sa dáva na psychické rozpoloženie, respektíve emóciu, ktorá je najzjavnejšia.
Až potom sa určí najvhodnejší typ liečby, mnohokrát je to súhrn viacerých spôsobov- fytoterapia, homeopatia, masáže, akupunktúra… . Samozrejmosťou je úprava stravy.

Dôležitá je aj kontrola zdravotného stavu počas liečby, pretože pri riešení príčiny ochorenia sa povrchové prejavy môžu meniť..

Avšak podstatou je uvedomenie si, že v konečnom dôsledku terapeut nie je ten kto lieči, ale ten kto počúva klienta a hlavne jeho organizmus. Samozrejme sa snaží reagovať na jeho potreby a klienta vedie a učí to isté.

Kurz základov čínskej medicíny

Prednášky Zuzany Mikulovej na CD

Ďalšie články o orientálnej a tradičnej čínskej medicíne

Knihy o orientálnej a tradičnej čínskej medicíne

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
10 570 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme